NGỤC MÔN HỒI KÝ

Sĩ tải Bùi Văn Tiếp

Viết xong tại Thánh Địa
ngày mùng 6 tháng 6 năm Kỷ Mùi (27-6-1979)

Mục Lục

THAY LỜI TỰA
CHƯƠNG I. - TƯỜNG THUẬT CÁC CUỘC THẨM VẤN
CHƯƠNG II. - THI PHÚ TRONG TÙ
CHƯƠNG III. - PHÊ BÌNH SỞ ĐOẢN CỦA CÁN BỘ
CHƯƠNG IV. - SỰ LỢI ÍCH CỦA CHUYẾN NGỤC DU
KẾT LUẬN