THÁNH DANH TỰ VỊ

A | B | C | D | Đ | E | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y

LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi đọc xong quyển “Đạo Sử Giai Đoạn 1925-1929” chúng tôi thấy mỗi người nhập môn đều được Đức Chí Tôn ban cho một bài thi tứ cú có chữ đầu tên của mình. Đó là hạnh phúc đặc biệt của Đại Từ Phụ ban cho những tín đồ đầu tiên của Thầy.

Muốn sự tra cứu được dể dàng chúng tôi xin xấp xếp lại theo mẫu tự A, B, C hầu tìm những bài nào trùng tên với mình một cách mau chóng. Đó cũng là một việc hữu ích cho đoàn hậu tấn, tuy không được ban thi nhưng cũng ảnh hưởng những bài thi nào có chữ đầu trùng âm với tên mình.

Chúng tôi thấy danh dự cho những ai có tên nơi Thánh Ngôn đầu tiên trong sử Đại Đạo. Có khi Thầy không lấy chữ đầu bài thi để đặt 4 câu mà chỉ nói đại ý tánh tình, tâm đức của mỗi môn đệ. Đại để Thầy khuyên nên tập tành theo đường tu niệm, bỏ danh, từ lợi để hết tính thành vào cảnh Thiêng Liêng.

Cũng còn một trường hợp đặc biệt là Thầy chỉ cho 2 câu rồi đuổi kẻ vô đạo bằng danh từ “hư” như :

Thay đời chẳng phải một tên ngươi,
Thấy phách lối kia bắt nực cười.

Lui.

Còn có kẻ hạnh phúc hơn các người khác là trong bài thi lại phong chức Lễ Sanh hay Giáo Hữu cho đương sự. Lại có khi thay vì Thầy cho bài thi tứ tuyệt, Thầy lại cho bài Thất ngôn bát cú tức Đường Thi.

Hoài bảo chúng tôi là cống hiến quí độc giả Lời Vàng Tiếng Ngọc của Đại Từ Phụ bằng lối tìm tên mình một cách mau chóng. Xin tạm gọi là Thánh Danh Tự Vị.

Nay kính

Khởi viết ngày 17-6 Nhuần Kỹ Mùi (1979)

Giải Tâm

   
Bản in PDF THÁNH DANH TỰ VỊ http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao/tusachdd.htm
Cập nhật ngày: 29-05-2011