CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO
TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN

Soạn giả:
Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy

Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY

 

 

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

Lời Tựa

 

Xin ghi lại câu đã có trong Từ Điển này:

"Tạo chúc cầu minh, đọc kinh cầu lý" có nghĩa rằng: Nhờ ánh sáng ngọn đuốc rọi đường dẫn bước đi vững chắc. Ðọc kinh sách cần rõ thấu nghĩa lý cao siêu thấm nhuần trong tâm hồn thanh khiết diệu mầu, khi tụng đọc thể hiện bên ngoài mới tạo được luồng tư tưởng kính tin hiệp hòa từng tiếng kinh nhịp nhàng bên trong dâng lên khi chầu lễ các Đấng. Ðược vậy là mình đã có biết và cảm, tức nhiên thấu đáo "Chín từng Trời Ðất thông truyền chứng tri.". Ðương nhiên, luồng tư tưởng và tâm ta mới tiếp nhận sự ứng hiệp của Ơn Trên ban cho, bởi có CẢM mới có ỨNG, sự tu hành mới đoạt thành quả vị, mới hưởng được Bí Pháp huyền vi...

Bởi, Cao-Đài là một Tân-Giáo do đấng Thượng-Đế Khai mở tai nước Việt-Nam vào năm Bính-Dần (1926) thuộc tỉnh Tây Ninh bằng Huyền-Diệu Cơ Bút, Ngài dùng tiếng Việt làm chính tự để truyền bá giáo lý cho chúng đồ, không thông tiếng Việt thì không thể nào hiểu thấu nghĩa lý sâu xa của đạo, mà tiếng Việt phần nhiều có pha lẫn Hán tự nên càng khó hơn cho người theo học đạo Cao-Đai.

Thế nên, Bộ sách CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ĐIỂN được biên soạn nhằm mục đích:

- Giải thích các từ ngữ đặc biệt về Giáo lý và Triết lý của Ðạo Cao Ðài thường dùng về 4 vấn đề chánh trong cuộc sống hàng ngày: Nho, Y, Lý Số.

- Giải thích các từ ngữ khác rất thông dụng trong các kinh sách hay trong thuyết đạo của Ðạo Cao Ðài.

- Ðể sự giải thích các từ ngữ được minh bạch, soạn giả có kèm thêm phần chữ Hán cho các từ ngữ Hán Việt. Nhờ phần chữ Hán nầy, chúng ta xác định được ý nghĩa và cách viết đúng chánh tả của các từ ngữ Hán Việt.

- Phần Anh văn và Pháp văn dùng kèm theo các từ ngữ Giáo lý, Triết lý đặc biệt của Ðạo Cao Ðài, soạn giả căn cứ và đối chiếu trên các sách Anh văn và Pháp văn kể ra sau đây:

1. Việt-Nam Tân Từ Điển – Thanh-Nghị.

2. Hán-Việt Từ-Điển giản-yếu – Đào Duy Anh.

3. Hán-Việt Tân-Từ-Điển – Hoàng Thúc Trâm.

4. Tự-Điển Việt-Pháp – Đào Văn Tập

5. Tự Điển Pháp Việt Phổ Thông – Đào Văn Tập

6. Từ-Điển Phật-Học và một số từ trong Từ-Điển của Hiền Tài Hồng…

Tri thức Ðạo học của Ðạo Cao Ðài thật cao thâm huyền diệu, và còn được chia thành nhiều bực cao thấp khác nhau, mà sự hiểu biết của soạn giả chỉ giới hạn trong cái học Hạ thừa, nên khi biên soạn bộ sách CAO ÐÀI ĐẠI-ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN nầy, chắc không tránh khỏi khuyết điểm và thiếu sót.

Nguyện vọng chân thành của soạn-giả là muốn bảo tồn và phát huy nền văn hóa Nho-Phong chân thực của đạo Cao Ðài, soạn giả đem tất cả tự lực của mình để sưu tầm nghiên cứu trong suốt nhiều năm liên tục, đồng thời hết sức cầu khẩn Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các Ðấng Thiêng liêng ban bố cho trí não thông minh, tinh thần mẫn huệ, sức khỏe đầy đủ để thực hiện bộ sách Cao Ðài Tầm Nguyên Từ Ðiển nầy.

Ước mong Quí Chức sắc, Quí Bạn đạo và Quí bậc cao minh vui lòng chỉ giáo những điều thiếu sót hay sai lầm để soạn giả sửa chữa cho bộ sách được hoàn hảo hầu cống hiến cho quí “Bạn-Đạo” đang trên đường về với cảnh “Thiêng-Liêng Hằng Sống”.

Xin chân thành cảm tạ.

Soạn giả: Huỳnh Thế Nguyên & Nguyễn Lệ Thủy
Bút-Hiệu: NGUYÊN-THỦY

 


 )
 )(
 __)_(__
 __(_____)__
(((_________)))
 )    ׀    (

 

 

 

 

 

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
(Sắp theo thứ tự A B C)

 

A, E: Anh ngữ ̃(English)̃.

P, F: Pháp ngữ (Française).

S, s: Phạn ngữ.

P, p: Pā-li (pāli).

J, j: Nhật ngữ (japanese).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày: 25-10-2016


A | B | C | CH | D | Đ | G | H | I-Y | K | KH | L | M | N | NG | NH | O | P | Q | R | S | T | TH | TR | U | V | X


[ MỤC LỤC ]

Ấn bản (v.2016)

CAO ÐÀI ĐẠI ĐẠO TẦM NGUYÊN TỪ ÐIỂN
Soạn-giả: Nguyên-Thủy

DOWNLOAD
E-book-PDF