KHỔNG MINH THẦN TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tây Ninh Thánh Địa, Đại Lễ  Đức Chí-Tôn

Ngày 9 tháng Giêng năm Kỷ Sửu (2009)

Nữ Dịch giả  :  NGUYÊN THUỶ

_______________________________________________________________________________

 

LỜI NÓI ĐẦU

            Đây là bản dịch đầu tay trong khi tuổi đời tôi còn rất trẻ. Vừa mới mò mẫm học được một ít Nho-văn, tôi cố tìm một bậc thâm Nho để học hỏi thêm thì được các bạn giới thiệu một bậc túc nho tên MÃ NGUYÊN LƯƠNG, ông là người Trung-Hoa, là một Thiếu tướng Phòng-không của thời Tưởng-Giới-Thạch dưới sự lãnh-đạo của Đức TÔN-DẬT-TIÊN sau Ngài giáng Cơ xưng là Tôn Trung Sơn, đứng vào hàng Tam Thánh. Ông Mã Nguyên Lương  được Đức Hộ Pháp mời về Toà-Thánh Tây-Ninh ở lại dịch Kinh sách Cao-Đài ra Nho-văn để dùng cho Hội-Thánh Đường-Nhơn, như Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo, Tân-luật, Pháp-Chánh Truyền …Người được Đức Hộ-Pháp ban cho phẩm Hiền-Tài đầu tiên trong cửa Đạo.

            Sự hình thành Dịch-phẩm “KHỔNG-MINH THẦN TOÁN” này tiên khởi là do sự gợi ý của Lão-sư Mã Nguyên-Lương, người đã dày công hướng-dẫn tôi dịch ra thơ văn và chịu khó sửa-chữa từ lời, từ ý một, các lời đoán quẻ trong sách này.

            Lẽ ra quyển này có tên là “BÍ BỔN CHƯ CÁT THẦN SỐ” của ông Khổng-Minh Gia-Cát-Lượng sở tác. Người còn có biệt danh là “CHƯ CÁT VÕ HẦU” đời Tam-quốc làm đến chức Thừa-Tướng và cũng là một bậc mưu-thần đời Thục-Hán. Nếu nói đến tài danh Lý-số thì ở Trung-hoa có Khổng-Minh Gia-Cát-Lượng, còn ở Việt Nam có Trạng-Trình Nguyễn-Bỉnh-Khiêm. Cốt tuỷ của  “Khổng-Minh Thần-Toán” là sự thành hình của Dịch mà chính Đức Hộ-Pháp đã giới-thiệu với các “Dân-tộc hiểu biết và tôn-trọng hoà-bình quyển Kinh này…Bần-đạo cảm thấy Kinh này là cả một triết-học Á-đông độc-nhứt vô nhị, mà chính là những Bí-pháp cổ-truyền của Đạo Cao-Đài, một Đạo-giáo Việt-Nam hoàn toàn nảy-sinh ở cái triết-lý hoàn-toàn Á-Đông…”

            Tập “KHỔNG-MINH THẦN-TOÁN” này gồm 384 quẻ tức là Bát-Quái thành hình. Bát-Quái có 8 quẻ chánh, biến hoá thành 64 quẻ kép (8x8). Mỗi quẻ có 6 hào, nhân lên (64 x 6 = 384 hào). Thánh Khổng Minh làm quẻ, nên cho thành hình là 384 quẻ đoán. Tuy chỉ có 384 Quẻ mà gồm tóm được cả thảy muôn việc trong Trời đất từ Nho, Y, Lý, Số đến cả Thiên-văn, Địa-lý, Triết-lý nhân sinh không việc gì mà đi ra ngoài vòng biến-dịch, mà cũng không việc gì đi ra khỏi cái ý tại ngôn ngoại của KHỔNG MINH THẦN-TOÁN đã đặt-định.

Bản gốc từ xưa đến giờ được in trong lịch Tàu mỗi năm đều còn nguyên dạng Thần-bí chứ chưa một ai sắp xếp thành quẻ cả. Nếu tính ra cuộc đời Khổng-Minh kể từ (181-234) cho đến nay có hơn 1.767 năm mà cái bí-mật vẫn còn trong vòng bí mật. Có nghĩa là số quẻ này còn tàng-ẩn dưới hình-thức chữ số, nghĩa là tổng-cộng có 12.700 chữ biệt-lập nhau, mỗi chữ có một số tương-ứng với nó xếp thành khuôn, mỗi khuôn có 100 chữ. Người muốn bói phải trải qua nhiều giai-đoạn mới tìm được một quẻ thích-hợp. Đầu tiên người muốn xin quẻ phải viết ba chữ Hán, rồi đếm nét mỗi chữ để tìm ra con số.

            Thí-dụ: Viết 3 chữ Cầu tài vận . Ba chữ này xếp hàng ngang thì chữ cầu đứng vào hàng trăm, chữ tài đứng hàng chục và chữ vận đứng vào hàng đơn-vị. Đếm nét của mỗi chữ, nếu chữ nào có số nét trên 9 thì phải khử 9 đi tức là bằng số 0.

Cầu        tài           vận  

                (7 n)         (9 n)        (11nét - 9= 2 n)

            Như thế, ba chữ trên sẽ thành con số 792.

            Đoạn, lấy con số 792 này trừ đi một hoặc nhiều lần 384 (tức nhiên 384 quẻ cả thảy), cho đến khi nào còn lại con số nhỏ hơn hoăc bằng con số 384 mới thôi:

                        792   –  384 =   408

                        408       384 =   024.

           Như vậy số 24 là con số nhỏ nhất khởi đầu của quẻ bói. Theo nguyên-tắc phải lật bảng chữ số sẽ tìm thấy chữ đầu tiên là chữ Ý . Lấy số 24 cộng thêm 384 sẽ được số 408 có chữ tương-ứng là …và tiếp-tục cọng nhiều lần con số vừa tìm thấy với 384 ta sẽ có một loạt chữ tương-ứng với nó, đến khi nào con số mà ta tìm thấy là một dấu tròn trắng tức là câu đã dứt, bây giờ mới chấm câu, phân đoạn, tìm ý coi xem quẻ này ngụ-ý gì.

            Quẻ trên đây có tất cả 12 chữ số được tìm thấy như sau: “Ý tư tư, tâm thích thích, yếu bình-an, phòng xuất nhập”  意 孜 孜 心 戚 戚 要 平 安 防 出 入

Công phu tìm được một quẻ bói như trên phải mất rất nhiều thời gian và trở ngại. Điều trở ngại lớn nhứt là đối với người chưa đọc được chữ Hán thì làm sao tìm được quẻ. Hơn nữa cái ý tại ngôn ngoại của chữ Hán thật là cao-sâu, mà quẻ bói lại huyền-nhiệm vô-cùng khó mong thấu lý.. Điều mà tôi thán-phục nhất đối với quẻ Khổng Minh là không biết ông sắp-xếp như thế nào mà các chữ số này đều rời-rạc với nhau trong 12.700 chữ, thế mà khi cọng con số tìm được ban đầu với nhiều lần con số chuẩn 384 thì thành được một câu có ý nghĩa rất tài-tình. Số câu trong 384 quẻ không đồng đều, có câu dài cũng đến 36 chữ, câu ngắn cũng 12 chữ. Hễ một câu có bao nhiêu chữ là người xem quẻ phải mất thời gian làm nhiều bài toán trừ,

cọng và tìm chữ tương-ứng bấy nhiêu lần..

            Lần đầu tiên tôi được Lão-sư lật quyển lịch Tàu ra rồi lướt lướt giới-thiệu từ vấn-đề một, đến phần quẻ bói này Lão-sư nói: “Đây là quẻ Khổng-Minh Thần-Toán rất cao-sâu, để hôm nào Lão-sư bói cho Thuỷ một quẻ”. Tôi tò mò muốn biết sự mầu-nhiệm của quẻ bói, nên mượn ngay quyển lịch về nhà, tìm cách lập thành quẻ để làm sao rút ngắn thời gian cho đỡ công tìm kiếm từng quẻ một như cách trên. Thế là tôi đã nghĩ ngay ra phương-pháp xếp đặt thành 384 quẻ ngay. Giả-sử tôi tìm được số đầu tiên là số 1 thì con số thứ nhì sẽ là 1+384 (quẻ) = 385. Như vậy thì 384 chữ đầu tiên sẽ là chữ đầu của lần-lượt 384 quẻ và chữ kế sẽ cứ tiếp-tục cộng vào. Tôi dán thành một cuộn giấy dài và xếp từng chữ một, từng chữ một đến hết số chữ thành 384 quẻ trọn-vẹn, bây giờ được một bảng quẻ có hệ thống, đầy-đủ, rõ-ràng, không thừa cũng không thiếu một chữ. Một tuần lễ sau, tôi đem trình cho Lão-sư xem sự thành công của tôi, Lão-sư rất khen ngợi và người chịu khó đọc từng quẻ một, chấm câu, phân đoạn, giải-lý cho tôi, rồi tôi đem về dịch âm, dịch nghĩa bằng thơ cho dễ đọc, dễ nhớ…mỗi mỗi đều có sự kiểm-điểm của Lão-sư chỉnh sửa cho, sau cùng còn khoảng 50 câu cuối nữa Lão-sư tự dịch âm, dịch nôm rồi ghi vào tập vở ghi quẻ của tôi cho đến hết, trước khi người nhắm mắt từ giã cõi đời có mấy ngày thôi. Dù vậy mới ngày trước một ngày Lão sư nhắm mắt tôi có sang thăm, vì nghe Người bịnh. Nhưng Lão sư vẫn chuyện trò vui vẻ và đem cho tôi xem chiếc khăn lớn của chính Đức Hộ-Pháp mua tặng nhân ngày khai trương cửa hàng của Cô Ba Cầm tại Nam vang. Lão sư còn cười nói rằng: Lão sư còn mười năm nữa mới chết !

            Với tôi thì sự ra đi của Người quá đột-ngột, nhưng riêng Người là một sự chuẩn-bị hết sức chu-đáo. Nếu ông không biết trước giờ chết thì ông không dịch hết số quẻ còn lại của tôi trong vài ngày cùng cuối của cuộc đời mà không hề có sự trăn-trối lời nào. Mãi đến khi tôi cùng tiếp với gia-đình lo về phần tống-táng cho ông xong, tôi lục lại số tài-liệu trong tủ sách, mới thấy mọi việc đã an-bày. Thật là cuộc trở về của một bậc giải-thoát có khác!

            Có lần ông về Cơ tại Cung Đạo Đền-Thánh Toà Thánh Tây-Ninh ghi cho 4 câu thơ:

“LỮ  thứ chồn chân đáo Thánh Toà

“BÌNH  sinh đã trắng nợ phồn-hoa

“KÍNH  trình mấy vận lòng tri kỷ

“ĐỀ  bút nương mây vượt mấy toà.”

LỮ BÌNH là bút-hiệu của cụ Mã-nguyên-Lương mà khắp trong giới văn nghệ-sĩ miền Nam đều biết. Ngoài ra Cụ còn có hiệu là “Trúc khê Tiết Thanh Sơn Nhơn”. Cụ đã có dịp thuật lại nhiều lần xướng-hoạ thi-văn với cụ Hải Thần, cụ Hồ-chí-Minh và bạn thân với nữ-sĩ Tương Phố. Mỗi lần tiếp xúc, cụ nói về cuộc đời chánh trị và sau hết là việc dịch Kinh Cao Đài ra chữ Hán. Hơn 30 năm trôi qua vắng bóng người trong thế-giới này, nhưng lòng tôi lúc nào cũng ngậm-ngùi thương tiếc một bậc lão thành đáng kính, một bậc Hiền-tài của nền Đại Đạo đã lưu lại một trang sử đẹp. Cụ có làm Tự điển 5 thứ tiếng, nhưng dang dở vì sự ra đi của Cụ.

            Sự thành công của quyển “Khổng-Minh Thần Toán” này hoàn-toàn do Lão-sư Mã-Nguyên-Lương giảng giải và con đường Nho học tôi được tiến-bộ cũng nhờ ơn Người dẫn-dắt. Xin ghi lại tấc lòng thành-kính biết ơn.

Cách-1 Xem quẻ bằng phương pháp nguyên thủy:

            Nếu quí vị biết chữ Nho thì xin xem quẻ bằng phương-pháp trên, nghĩa là viết ba chữ Nho, xong đếm nét để tìm số. Đoạn mở sách ra xem. Cọng các vần của riêng mỗi chữ rồi khử 9 nếu số đó lớn hơn 9, ta chỉ lấy số nhỏ hơn hoăc bằng 9 là được. Theo ví dụ dưới đây ta có được số 556. Trừ số 556 cho 384 (556-384) = 172. Số 172 nhỏ hơn số 384 chính là số của quẻ mà ta muốn tìm vậy. Lật tập sách ra tìm đến số 172 sẽ có được một quẻ đầy đủ:

欲 得 月 中 兔 , 須 憑 桃 李 拂, 高 山 來 接 引,

雙 喜 照 雙 眉

Dịch âm: dục đắc nguyệt trung thố, tu bằng đào lý phất, cao sơn lai tiếp dẫn, song hỉ chiếu song mi.

Dịch nghĩa: 

                      Muốn dời thỏ ngọc trong trăng

                        Nương theo đào lý hương nồng gió đưa

                        May duyên người tốt vẫn thừa,

                        Niềm vui hiện đến đôi bờ mắt xanh.

Bấy giờ sẽ tìm ra ngay số quẻ có đầy-đủ nguyên-văn của câu bằng chữ Nho, có dịch âm và nghĩa rõ-ràng.

          Cách 2: Xem bằng cách giản-lược: phương pháp xem quẻ Khổng-Minh này bằng một khoa học mới, tức nhiên theo phương-pháp sau đây là do sự  suy nghĩ của Soạn giả: là dùng một bảng chữ có ghi số tương ứng đã lập thành:  Thí dụ:  Muốn bói tên người chẳng hạn, như tên: MÃ NGUYÊN-LƯƠNG. Trước hết tìm số tương-ứng của mỗi vần, rồi ghi ra để tìm số của chữ:

                    Mà         NGUYÊN          LƯƠNG

 4 1           5 7 3 7 5 5          3 3 6 5 7 

                        

                    5                   5                        6

 

1   

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

                 

       

 

Từ đó ta cũng có thể linh-động tìm ngay một con số mà ta muốn, hoặc cảm ứng một hình ảnh vật loại nào đến trước mắt ta như số xe, số nhà, số trang sách hay bất cứ vật gì cũng được, miễn có một con số trước mắt, có ba chữ số  trở lại cũng tìm được quẻ bói.

Từ đó người xem tự đoán vận-số của mình có đầy đủ ý tại ngôn ngoại. Nếu ngắn là một thời điểm có hạn định, nếu dài là cả cuộc đời người không đâu là không đúng “ngụ-ý thâm-viễn, biến-hoá vô cùng, phán-đoán cát hung”, uyển-chuyển sâu-sắc, tuyệt-vời.

            Giữa thời buổi văn-minh khoa-hoc tiến-triển cao-độ thì giá trị tinh-thần cũng phải được phát triển hơn lên, nào phải đâu dị-đoan mê-tín, đoán mò của năm người mù rờ voi rồi xác-định càng.

            Thuở bình-sanh chính Lão-sư Mã-nguyên-Lương cũng muốn dùng quẻ “Khổng-Minh Thần-toán” này làm cuốn Xâm cho mọi người đến xem cát-hung nơi “Hội Thánh Đường-Nhơn”.

            Với tấc lòng ngưỡng-mộ và thành-kính tri-ân một bậc lão thành hiền-lương, đức-độ. Xin dâng về cụ Lữ-Bình Mã-Nguyên-Lương những thành-công tiếp nối trong nghiệp dĩ bút nghiên mà trọn cuộc đời Con chỉ biết Hiến dâng và phụng-sự cho Đạo nghiệp..

            Xin quí đọc giả cũng đừng ngộ nhận hiện giờ cũng có “Khổng Minh Thần Toán” bày bán trong các hiệu sách ở Sài Gòn, Chợ lớn, nhưng chỉ duy có phần Dịch Âm và Dịch nghĩa thôi. Sở dĩ có sự trùng hợp như vậy là vì lúc ấy vào thời bao cấp, gia đình chúng tôi thiếu thốn quá, lục lại những tài liệu viết chỉ có mỗi quyển này là có thể bán lấy tiền mua gạo cho các con mà thôi. Tôi nhờ người đem xuống Thành phố bán dùm chỉ được 500.000 đồng cũng giúp cho chúng tôi giải nguy trong lúc túng rối.

            Trong tập sách này trọng-yếu nhất là 384 quẻ đã được sắp-xếp như bảng lập-thành có đầy-đủ chi-tiết, ngay thời điểm này người xem quẻ chỉ nghiệm-xét từ lời, từ ý, từ chữ, từ câu mới thấy được cái lý cao-sâu, mầu nhiệm của Đạo-Dịch qua phần chú giải của Soạn giả làm gợi ý.

            Kế đến là phần phụ-lục là nguyên bản văn bằng chữ Hán được phóng-đại ra và sau cùng là bút-tích của cụ Mã Nguyên-Lương đã tự dịch số quẻ còn lại trước khi nhắm mắt lìa đời không quá 24 tiếng đồng hồ, vội để bước lên  “Thuyền Bát-Nhã” đưa xác thân của thổ về với “Cực-lạc” thổ, còn “Hồn Trời hoá trở về Thiên-cảnh” mà phiêu diêu tự-tại với câu:

“Vị qui tam xích thổ nan bảo bách niên thân,

 “Ký qui tam xích thổ nan bảo bách niên phần”

 Làm một kẻ hậu học, tôi luôn tôn-trong các bậc tiền-nhân, Thánh-nhân đã để lại cho đời những quyển sách hay, những kinh nghiệm sống đạo-đức thuần lương, đức độ mới thấy rõ giá-trị “Khi chưa vào ba thước đất thì khó giữ được tấm thân trăm tuổi, nhưng khi đã vào ba thước đất rồi khó giữ được nấm mộ trăm năm”. Với những bậc tài danh của nhân loại đây, vừa giữ được thân trăm tuổi và cũng  hiển-hách với nấm mộ trăm năm.

               Thánh-Địa Tây-ninh, mùa hạ năm 1973.

Nữ Dịch-giả cẩn chí.

NGUYÊN THUỶ

(Nguyễn-Lệ-Thuỷ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời bạt:

 Thực hiện bộ “Khổng Minh Thần Toán” này với mục đích xiển dương cái tinh thần Nho học mà Đức Khổng Minh đã sáng tạo ra một lối văn cực kỳ bí ẩn. Sở dĩ có 384 quẻ là thành quả của 384 hào. Mà số hào này bắt nguồn từ 8 quẻ Bát Quái (8 x 8 x 6).Chúng tôi cũng thấy được cái vòng thuận nghịch âm dương của các Quái xây chuyển một cách khít-khao, tuyệt vời lắm. Trong đó đủ cả Thái cực, Lưỡng nghi, Tam tài, Tứ tượng, Bát Quái Ngũ hành. Tôi muốn làm một cái gì đó là khai thác thật đúng mức, nhưng khả năng chừng tới đó thôi. Tạm thời chúng tôi lồng vào Tinh hoa Đại-Đạo hầu làm sáng tinh thần đạo học, có lẽ ước muốn chỉ được có mấy phần trăm thôi. Nhờ các bậc cao minh khai triển tiếp. Cái hay đã sẵn có của tiền nhân. Phần kém là của Soạn giả, xin đừng vội phê phán tiền nhân mà soạn giả thêm tội rất nhiều vì khả năng còn giới hạn.

Thứ đến là tôi viết lại là để tri ân một bậc Lão sư lúc sanh tiền đã để lại trong tâm hồn chúng tôi một cảm tình tuyệt đẹp.

Lại nữa hoài bão đã lâu, nhưng thực hiện phần Chú giải trong tập “Khổng Minh Thần Toán” này vừa phải hoàn thành chỉ trong một tuần nay, nhằm ngày Vía Phật Bà Quan Âm. (Khởi soạn từ ngày 15-02 đến 23-02-Canh Dần-   2010). Kính dâng lên Đức Phật.

Trân trọng làm món quà thân ái gởi đến đồng Đạo bốn phương với niềm tri âm, tri kỷ trong cuộc đời.

Nữ Soạn Gỉa

 NGUYÊN THỦY.

 

Tiếp theo >

Top of Page

      HOME