Nữ Soạn giả

(Nguyễn Lệ Thủy)

***

Nhâm Tuất (1981)

_________________________________________ 

 

Lời nói đầu

TAM THIÊN TỰ

TỨ THIÊN TỰ

I. Nền tảng ĐẠI-ĐẠO

 1. Vài nét đại cương

2. Hình thức tổ-chức

3. Lễ nghi Đại-Đạo

4. Giới-Luật Đại-Đạo

 

II. Giáo Lý ĐẠI-ĐẠO

 1. Tam giáo Ngũ Chi

2. Định Luật Nhân quả

3.Xoay chuyển luân hồi

4. Luật quyền Hòa-ước

5. Ba thể con người

6. Phương châm giải khổ

7. Con đường giục tấn

 

NGŨ THIÊN TỰ THƯ

1. Năm hạng khách trần

2. Ai là thiên mạng

3. Tâm thể hiện

4. Giọt lệ từ-bi

5. Tột đỉnh ĐÀI CAO

6. Có không ngăn cách

7. Đạo CAO ĐÀI

 

Lời nói đầu

 Kính thưa quí Sư, Hữu

Vấn đề giáo-dục là một điều thiết yếu, nhất là giáo dục Tư-tưởng cho trẻ con càng khẩn thiết hơn giữa cái Văn-minh thế giới đã đến mức tuyệt-đỉnh, tức là tinh thần đã lắm bại hoại suy đồi, có phần lo lắng là tự nó kéo nhau xuống chiều Âm rất rõ rệt.

Đạo giáo ra đời cốt để lập lại quân bình, hầu phát triển tâm linh con người mà căn bản là tâm-hồn trẻ con hãy còn non nớt như trang giấy trinh nguyên nếu không gieo mầm Tư-tưởng tốt đẹp nó sẽ tiêm nhiễm nhiều thứ tạp nhạp rồi khó bề bôi xóa.

Tất cả mọi người đều mong muốn con cái mình cao thượng, hiếu đạo, lễ phép. Tôi xin gởi đến nhiều vần thơ tặng các Bậc Cha Mẹ làm quà cho con.

Dạy trẻ con toan trước dạy mình” ĐỨC CHÍ TÔN đã ân cần nhắc nhở phải học làm Cha Mẹ rồi hãy làm Cha Mẹ, có thông hiểu đạo đức mới làm được việc đạo đức và dạy cho con cháu điều đạo đức.

“Trí linh quán thế Thiên cơ đạt

“Giác huệ siêu phàm Đạo pháp thông”

Dù những tư-tưởng còn vụng-về nhưng chúng tôi cũng cố đặt thành “Vè” để diễn-tả tư-tưởng Đạo đức cho trẻ con ngâm-ngợi. Có loại 3 ngàn chữ, loại 4 ngàn chữ, loại 5 ngàn chữ. Điều ước vọng của người cầm bút là muốn ghi lại tất cả những suy tư, những ý nghĩ hôm nay xin cống hiến cho Đời những sợi tơ Tình Thương nồng ấm để ấp-ủ những con tim Chí Thánh, Chí Chơn làm mầm móng cho nền Thánh Đức Cao Đài

Tây Thánh, cuối năm Nhâm Tuất (1981)

Nữ Soạn-giả

NGUYỄN LỆ THỦY

 

________________________________________________________________________

 

TAM THIÊN TỰ 

三 千  字

(LUẬT TAM THỂ)

 

                                                         1.        Thủy Tổ người

Là con khỉ

Các Triết-lý

Cả ngàn đời

                                                         2.        Người do Trời

Sanh ra đó

Và cây cỏ

Cũng do Trời

                                                         3.        Có ông Trời

Có tất cả

Dù cát đá

Cũng do Trời

                                                         4.        Không ông Trời

Không tất cả

Trời là Má

Trời là Ba

                                                         5.        Không như ta

Trời tự hữu

Và hằng hữu

Lại toàn năng

                                                         6.        Ta không bằng

Vì thọ Tạo

Là con cháu

Thật xa xưa

                                                         7.        Nhờ kế thừa

Lưu truyền-thống

Dù ảo mộng

Dù hoang đường

                                                         8.        Đó là phương

Linh trần hóa

Như lời Má

Dạy con thơ

                                                         9.        Nói bâng quơ

Vô căn cớ

Sao là vợ

Sao là chồng

                                                      10.      Nói bông-lông

Đùa nhảm vậy

Vì chuyện ấy

Khó giải bày

                                                      11.      Đợi đến ngày

Nên duyên nợ

Trai có vợ

Gái có chồng

                                                      12.      Việc Cha Ông

Đương nhiên hiểu

Ôi ! huyền-diệu

Đẹp, kín thay

                                                      13.      Từ xưa nay

Tin tưởng thế

Bao thế-hệ

Vẫn trôi qua

                                                      14.      Con hơn cha

Nhà có phúc

Sau hơn trước

Hậu sanh mà

                                                      15.      Âu cũng là

Cơ tấn hóa

Rộng mô tả

Hẹp niềm tin

                                                      16.      Cuộc trần sinh

Luôn ảnh hưởng

Thêm tin-tưởng

Nghĩ lung-tung

                                                      17.      Chuyện mông lung

Chuyện thực-tế

Tìm cái dễ

Hiểu điều xa

                                                      18.      Điều quá xa

Không thấy biết

Tỏ minh-triết

Phải luận càng

                                                      19.      Thấy một đàng

Tin một nẻo

Chuyện lắc-léo

Nghiệm vật, cây

                                                      20.      Áp dụng ngay

Người mới bậy

Dù đã thấy

Cũng ba hoa

                                                      21.      Thấy có Cha

Không thấy Tổ

Rơi xuống hố

Thấy trời = vung

                                                      22.      Nhờ vẫy-vùng

Thêm năng khiếu

Người sau hiểu

Hơn người xưa

                                                      23.      Biết kế thừa

Quyền truyền thống

Sanh cao vọng

Nghiệm lại mình

                                                      24.      Rồi vô tình

Tìm Thượng-Đế

Thành ngạo-nghễ

Vướng tự tôn

                                                      25.      Con lớn khôn

Chê Cha Mẹ

Quên mình bé

Bé muôn đời

                                                      26.      Kẻ gạt Trời

Hằng lý luận

Lấy tiêu-chuẩn

Vật-chất ròng

                                                      27.      Từ Cha Ông

Chết là hết

Người in hệt

Ai đội mồ

                                                      28.      Nhìn viễn-đồ

Toàn tiến-hóa

Từ đất đá

Đến cỏ cây

                                                      29.      Từ cỏ cây

Sang thú vật

Có thú vật

Mới có người

                                                      30.      Vậy loài người

Con thú vật ?

Thuyết Duy vật

Khẳng định rồi

                                                      31.      Chẳng có Trời

Không có Phật

Tôn-giáo trật

Chẳng linh-hồn

                                                      32.      Chỉ tự tồn

Là vật chất

Chết về đất

Để nuôi cây

                  33.  Cần vần xoay

Cây nuôi thú

Không ai chủ

Tự-nhiên thành

34.  Vật chất sanh

Ra nước lửa

Vì cọ bựa

Phải dung-hoà

35.   Đất tách xa

Từ mặt nhật

Toàn vật chất

Cả vũ-hoàn

  36.   Chẳng Thiên-đàng

Không Địa-ngục

Sống vinh nhục

Chết tiêu ma

  37.   Cơm áo nhà

Mục tiêu sống

Phải lao-động

Mới có ăn

  38.   Người phải ăn

Thì mới sống

Phải lao động

Mới có ăn

  39.   Sống với ăn

Ăn và sống

Là năng động

Của con người

  40.   Có buồn cười

Cho Học-thuyết

Thế mà tuyệt

Vạn người mê

  41.   Đừng vội chê

Trời không có

Trời bày tỏ

Về con người

42.  Đừng vội cười

Nghe cho kỹ

Lời tỉ-mỉ

Chí-Tôn khuyên

   43.  Lần đầu tiên

Trời đã nói

Không ai giỏi

Hơn ông Trời

   44. Khác hơn đời

Người ba thể

Nay thực tế

Người khôn ngoan

   45.  Hồn Trời ban

Thần mẹ tạo

Thân người tạo

Hiệp cả ba

   46.  Tạm kể ra

Cho dễ hiểu

Hiểu hai thiếu

Hiểu một ngông

   47.  Vật chất ròng

Sanh vật chất

Tiến-hóa trật

Về tinh thần

   48.  Không thể lẫn

Cây thành chó

Huống gì chó

Lại thành người

49.   Thật buồn cười

Lê-Mác giải

Không ai cãi

Vượn thành ta

   50.  Đó chỉ là

Vì ngoại cảnh

Chim mất cánh

Vượn hết trèo

   51.  Lần tiến theo

         Đi đứng thẳng

Phân hoá cẳng

Để thành tay

   52.  Ăn-uống thay

Răng, sọ đổi

Nhờ xã-hội

Tiếng nói sanh

   53.  Nhờ âm-thanh

Thành ngôn-ngữ

Sanh văn-tự

Diễn tả tình

   54.  Đó viễn-trình

Sanh ý thức

Không người nhứt

Là Á-đông

   55.  Do cảm thông

Do ngoại cảnh

Do nóng lạnh

Tiến-hóa dần

    56  .Người xưa đần

Cao cấp thú

Lời xưa ngụ

Dã-nhơn mà

    57. Khỉ mẹ cha

Sanh nhơn-loại

Triết gia giỏi

Khảo-sát cao

    58. Làm té nhào

Duy tâm thuyết

Thêm rộn rịp

Những phát-minh

   59. Người vô tình

Quên tất cả

Cho luật cả

Một luật qui

   60  Gây sân si

Gây chia rẻ

Rồi cấu xé

Giết hại nhau

                      61. Trời trên cao

Đau đứt ruột

Để thông suốt

Lập Đạo Nhà

                      62. Giải rõ ra

Đâu chơn thật

Đúng, vật chất

Góp công trình

63. Bởi cố tình

Cho nhất quán

Thành quá đáng

Và cực đoan

                      64. Cuộc vũ-hoàn

Là thực tế

Còn Thượng-đế

Đấng vô hình

                      65. Khó giải minh

Hai là một

Duy vật tốt

Mặt hữu hình

                      66. Phần vô hình

Chưa hiểu tới

Thì đừng với

Mặt tinh thần

                      67. Thủy hóa vân

Hai điều vật

Tiến-hóa trật

Vật sanh tình

                      68. Tình vô hình

Phần tư tưởng

Mác tưởng tượng

Nghĩ một chiều

                      69. Lấy một điều

Suy tất cả

Mác cũng thấy

Nhưng buộc lòng

                      70. Cho thuận dòng

Và nhất thống

Ngỗng là ngỗng

Rùa là rùa

                      71. Sao dám đùa

Thân sanh ý

Phải thấy kỹ

Đổi theo nòi

                      72. Còn chuyển nòi

Là sanh hóa

Hóa không tả

Thuộc hiện vô

                      73. Kép thay đồ

Vào hậu cứ

Từ quá-khứ

Chuyển tương-lai

                      74. Nếu giải bày

Là kiếp sống

Còn truyền thống

Quá xa xưa

                      75. Nên kế thừa

Hai cảnh giới

Trần, sống gởi

Chết, trở về

                      76. Nhờ anh hề

Vào trang điểm

Thêm cung kiếm

Thành vua quan

                        77. Theo nấc thang

CAO- ĐÀI để

Đầy cụ-thể

Thú hóa người

                      78. Chuyện đổi dời

Trong hóa kiếp

Ba thể hiệp

Mới thành người

                      79. Khi thành người

Hồn ngự trị

Là con khỉ

Chưa phải nguời

                      80. Khỉ thua người

Hồn chưa ngự

Hồn là chủ

Của con người

                      81. Ví con người

Như xe ngựa

Thần là ngựa

Hồn là nài

                      82. Thân trong ngoài

Thùng xe đó

Ngựa không có

Xe không đi

                      83. Thiếu nài thì

Xe phải nhổng

Như người sống

Chẳng linh hồn

                      84. Mất trí khôn

Thành ngơ ngáo

Chung hiệp ráo

Mới vẹn toàn

                      85. Cơ Tạo-đoan

Nhiều tế-nhị

Gọi huyền-bí

Bởi chưa tường

                      86. Khó phô-trương

Bằng phàm-ngữ

Tạm thí dụ

Để gọi mà

                      87. Nhưng thật ra

Thùng xe khác

Nó đồ-đạc

Chưa cảm thông

                      88. Thân không đồng

Vì cảm giác

Thí dụ khác

Thú là thân

                      89. Trí là Thần

Hồn là Chủ

Hồn bao phủ

Chẳng nhiễm trần

                      90. Nếu Chơn-thần

Tuân theo nó

Hòa mây gió

Lúc viên thành

                      91. Người háo danh

Ham quyền lợi

Từ thân gợi

Thầm nghe theo

                      92. Chịu eo-xèo

Theo trần-cấu

Hành động xấu

Chịu luân-hồi

                      93. Chịu nổi trôi

Khi cởi xác

Nhiễu lầm lạc

Trở thú cầm

                      94. Ôi cao thâm

Người chưa thấy

Cho rằng bậy

Chuyện Luân-hồi

                      95. Một lần thôi

Tam thể hiệp

Còn nối tiếp

Cá thể gìn

                      96. Biết giữ mình

Không rời-rã

Đường thăng đọa

Cũng từ đây

                      97. Giải đoạn này

Rành nghĩa lý

Từ nguyên thủy

Người chưa sanh

                      98. Vạn-vật thành

Theo tiến hóa

Từ đất đá

Đến cỏ cây

                      99. Từ cỏ cây

Rồi thú vật

Cao cấp nhứt

Đúng là người

                      100.Đồng nhận người

Sanh sau cuối

Người bao tuổi

Khó đo lường

                      101.Tìm căn người

Ai vội biết

Nay luận thuyết

Chỉ rao lời

                      102.Lời ông Trời

Và ông Thánh

Người từ cảnh

Giới vô hình

                      103.Hiểu sự tình

Hơn nhân-loại

Cứ lỏi-chỏi

Từ xưa nay

                      104.Bởi trí tài

Người phàm cả

Rồi mô tả

Hết sức mình

105.   Dáng vô hình

Ra luận nhảm

Nay linh cảm

Tiếp nối lời

106.  Khi đến thời

Người xuất hiện

Trời chiết điểm

Gọi Linh-quang

107. Người phát ban

Từ cá thể

Theo thông lệ

Luật Trời dành

108.  Người Trời sanh

Từ căn đó

Và vì đó

Khác thú cầm

109.    Chỗ uyên thâm

Thân cao cả

Mới tiếp hóa

Được linh hồn

          110.Não con chồn

Không dung nạp

Phải phù hạp

Mới điều hòa

111. Nhận qua loa

Thân sanh ý

Não con khỉ

Nhận được hồn

                      112.Lý giản đơn

Hành siêu-việt

Làm sao biết

Việc Chí-Tôn

 113.Người dạy hồn

Toàn trong trắng

Hồn là thắng

Của Chơn-thần

                      114.Đã đỡ nâng

Còn giáo-hóa

Hồn hết đọa

Vẫn thăng trầm

                      115.Hồn một nguồn

Cùng Thượng-Đế

Và vì thế

Khác thú cầm

                      116.Hồn cao thâm

Không ai hiểu

Nay Huyền-diệu

Chí-Tôn ban

                      117.Hết hoang mang

Rành căn cội

Người một mối

Chí-Tôn sanh

118.Nếu biết gần

Hồn giúp đỡ

Được rạng rỡ

Cũng Linh-thiêng

119.Cũng đạt Tiên

Cũng đắc Phật

Hay hoàn vật

Đến cỏ cây

120.Chính thể này

Thăng hay đọa

Nó tất cả

Lý đất Trời

121.Nó tin Trời

Hay gạt bỏ

Hồi may chó

Phạt trù nghèo

                      122.Nay trèo đèo

Gần hồn sáng

Làm súng đạn

Tạo Văn-minh

                      123.Nó tạo sinh

Từ PHẬT-MẪU

Căn thông thấu

Tự lời CHA

124.Thành quỉ ma

Do nơi đó

Nó bị đọa

Nó được thăng

125.Đời khó khăn

Hay hạnh-phúc

Nó vinh-nhục

Bởi sở hành

126.Giữa trược thanh

Thần lo liệu

Nó ăn chịu

Với Xác thân

127.Hai đầu cân

Thần ở giữa

Thần chọn lựa

Xác với Hồn

128.Nếu biết khôn

Hồn bám chặc

Theo Xác thật

Tệ tận cùng

129.Như kẻ khùng

Thần quá xuống

Xác ăn uống

Ham giựt giành

130.Gốc đấu-tranh

Do thú tánh

Thần biết lánh

Biết chỉ-huy

131.Lánh những gì

Cho rằng tệ

Nhờ xác để

Làm công cụ

132.Nó ngoài vòng

Thăng đọa ấy

Ai xử quấy

Chó cắn người

133.Chó ai cười

Làm chuyện quấy

Chó đái bậy

Chẳng ai rầy

134.Từ ý này

Thân vô tội

Là cơ hội

Của Thần-hồn

135.Xác chẳng tồn

Khi mãn số

Thổ hoàn thổ

Thật vô tình

136.Người bực mình

Nhìn cảnh đó

Ta lý nọ

Hiểu cạn nông

137.Nên hết lòng

Giành lẽ sống

Quyết hành động

Để sống lâu

138.Quên hẳn câu

Lời khôn dại

Tranh giành mãi

Ý mất còn

  139.Mượn nước non

Làm cơ hội

Lập Quân đội

Giết lẫn nhau

  140.Ôi máu đào

Thành sông đó

Bởi chưa rõ

Thuyết Thương Yêu

  141.Chỉ hiểu liều

Tranh để sống

Thích hùng dũng

Ghét dịu hiền

                      142.Chưa an nhiên

Thuần Đạo lý

Khi ma khảo

Giục xác thân

   143.Xác rủ thần

         Đồng hành động

Hồn bay bổng

Lánh thật xa

   144.Khói bốc ra

Xua khí quyển

Càng tiếp diễn

Hồn cách ngăn

                      145.Khi ăn năn

Rồi việc quấy

Thần bừng dậy

Ý thanh-cao

   146.Hồn hiệp vào

An-ủi bạn

Người sáng lạng

Trí thông minh

   147.Rõ việc mình

          Làm sai đúng

Việc trong bụng

Của từng người

   148.Đừng vội cười

Qua hành động

Vì lẽ sống

Phải buộc lòng

   149.Ai thành công?

         Ai thất bại?

Ngày cùng Thầy

Chốn Hư linh

150.Xác vô tình

Về trời đất

Phần chân thật

Thần với Hồn

          151.Hiệp thành Hồn

Đồng thăng tiến

Ôi vinh hiển

Chốn Hằng sinh

                           152.Kẻ vô tình

Hồn thăng đọa

Thần chới-với

Mất bạn xưa

                      153.Cuộc đẩy đưa

Không hẹn trước

Gần không được

Bởi cách ngăn

154.Thiếu xác thân

Nơi hội hiệp

Chờ tái kiếp

Lập đời tân

                    155.Buồn bâng-khuâng

Khi ngăn cách

Chừ trong sạch

Hoặc Thiên ân

                    156.Trở lại THẦN

Xin học hỏi

May chẳng nói

Rủi lạc đường

                    157.Lại thê lương

Rồi ám muội

Ôi buồn tủi

Kiếp con người

                      158.Mau học hỏi

      Thấu máy Linh

      Bước viễn trình

      Trăm năm mãn

159.Tâm trí sáng

      Rõ Hư-vô

      Thông quá khứ.

        Hiểu tương lai

160.Chớ ai-hoài

      Trần sinh khổ

      Cần tiến-bộ

      Chuyện ngàn năm

(12h 25-3 Nhâm-Tuất )

 

 ____________________________________________

 

  TỨ THIÊN TỰ

四 千 字

 

I. Nền tảng ĐẠI-ĐẠO

 1. Vài nét đại cương

2. Hình thức tổ-chức

3. Lễ nghi Đại-Đạo

4. Giới-Luật Đại-Đạo

 

II. Giáo Lý ĐẠI-ĐẠO

 1. Tam giáo Ngũ Chi

2. Định Luật Nhân quả

3.Xoay chuyển luân hồi

4. Luật quyền Hòa-ước

5. Ba thể con người

6. Phương châm giải khổ

7. Con đường giục tấn


 

     Nền tảng ĐẠI ĐẠO

 

A. Vài nét đại cương

1.   Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

                      Tá danh CAO-ĐÀI

                      Giáng bút phô bày

                      Nam-phương giáo ĐẠO

2.   Giải rành cơ Tạo

                      Nguồn cội nhơn-sanh

                      Tất cả anh em

                      Chung dòng giục-tấn

3.   Phật Tiên trước vẫn

                      Nhân-loại tu thành

                      Thiên-lý vận hành

                      Trước qua sau tới

4.   ĐẠO không ranh giới

                      Đời có bến bời

                      Từ xưa đến giờ

                      ĐẠO Đời nhứt lý

5.   ĐẠO vô chung thủy

                      Đời định tử sanh

                      Đó là lằn ranh

                      Ngăn dòng Hằng hiện

6.   Đời luôn biến chuyển

                      ĐẠO lại tùy Đời

                      Nếu ĐẠO không Đời

                      ĐẠO không sức mạnh

7.   Đời hưng ĐẠO thịnh

                      Đời mới quyền hành

                      ĐẠO Đời hiệp thành

                      Tạo thời cải thế

8.   Lý Trời hằng để

                      Môn-đệ hằng tin

                      Trau luyện tâm linh

                      Soi đường giục tấn

9.   Tín-hữu CAO-ĐÀI

                      Cúng lạy mỗi ngày

                      TÝ, NGỌ, MẸO, DẬU

                      Tứ thời không sai

10.         Mỗi tháng hai kỳ

Sóc, Vọng hằng đi

Lạy chầu THẦY, MẸ

Qui-luật hành y

11.         Này luật Yêu thương

Công-bình châm phương

Trời Người cam kết

Thượng-Đế dẫn đường

12.         QUỐC ĐẠO NAM-PHONG

Phong biến Nhơn-Phong

ĐẠO thành ĐẠI ĐẠO

Khởi điểm phương Đông

 

                      B. Hình Thức Tổ Chức

13.         ĐẠO đủ ba đài

Tượng trưng Tam tài

Vô hình chỉ một

Hữu tướng gồm hai

14.         Này Cửu-Trùng-Đài

Xác thân ĐẠI-ĐẠO

Trung tâm truyền giáo

Trong nước, nước ngoài

15.         Chủ Cửu-Trùng-Đài

Giáo-Tông Chưởng quản

Quyền hành phân tán

Chưởng-Pháp, Đầu-Sư

16.         Phối-sư, Giáo-sư

Sau cùng Giáo-hữu

Thi hành pháp bửu

Giáo-hóa nhơn sanh

17.         Bỏ dữ tìm lành

Quay về nguồn cội

CAO-ĐÀI một mối

Ngươn hội kỳ ba

18.         Trời hiệp sức ta

Lập thành THÁNH-THỂ

CHÍ-TÔN qui lệ

Nhứt Phật, Tam Tiên

19.         Thất thập Nhị Hiền

Tam thiên Đồ đệ

Giữ y cựu lệ

Nho-giáo lưu truyền

20.         Phát triển đường thiên

Tam Thập lục Thánh

Kể luôn ba Chánh

Mầu-nhiệm làm sao

21.         Chỉ một phẩm cao

Tăng hơn sáu dải

Về phần nội ngoại

Tổ chức phân minh

22.         Nội chín ngoại nghìn

Khắp cùng thiên hạ

THẦY muốn tất cả

Đều biết danh THẦY

23.         Chung hiệp về đây

Đồng nhìn Huynh đệ

Trách nhiệm Thánh-Thể

Chức sắc Cửu-Trùng

24.         Bao giờ viên dung

Đoạt cơ diệu-pháp

Cửu-Trùng Thể-Pháp

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ

25.         Này Hiệp-Thiên-Đài

Chơn-thần ĐẠI-ĐẠO

CHÍ-TÔN lập giáo

TÂN-PHÁP diệu huyền

26.         Xưa hai thể riêng

Xác hồn định vị

Nay tùy nhân trí

Chỉ rõ Chơn-truyền

27.         Nếu âm-dương riêng

Lấy đâu hòa hiệp

Chơn thần là nhịp

Nối cả xác hồn

28.         Qui định CHÍ-TÔN

Số BA huyền diệu

Từ ba luận hiểu

Ba thể, ba Đài

29.         Nay ba xưa hai

Cơ mầu tấn-hóa

Ấy điều kỳ lạ

Bí mật hé màu

30.         Nơi Hiệp Thiên Đài

Tối cao HỘ-PHÁP

Mặc đủ khôi giáp

Quyền hạn tuyệt vời

31.         Phụ tá bên người

         THƯỢNG SANH, THƯỢNG-PHẨM

Dưới quyền còn lắm

THẬP NHỊ THỜI-QUÂN

32.         THẬP NHỊ BẢO-QUÂN

Cùng nhiều Chức-sắc

Vai trò Chức-sắc

Thông hiệp sức Trời

33.         Bảo trọng từng lời

Giáo nhân về cội

Nhận nhìn tội lỗi

Hoán cải tà tâm

34.         Sớm biết ăn năn

Giác mê trần-tục

Bấy nhiêu vật dục

Phương tiện trở về

35.         Tốt ưa xấu chê

Đừng phân cao thấp

Tất cả luyện tập

Xây dựng đài sen

36.         Làm sao MẸ khen

CHA vui thỏa dạ

Hành y tất cả

CHA dạy, MẸ chờ

37.         Sống giữa bùn nhơ

Như SEN xinh đẹp

Mở lòng nhỏ hẹp

Ngưỡng vọng ĐÀI CAO

38.         Này Bát-Quái-Đài

Linh-hồn ĐẠI-ĐẠO

Vô hình tuyệt-hảo

Xoay chuyển Càn khôn

39.         Chủ-tể CHÍ-TÔN

Lập thành Tam-Trấn

Giữ gìn pháp vận

Tam-Giáo lưu tồn

40.         Vận chuyển Càn Khôn

Quyền năng từ đó

MẮT TRỜI càng tỏ

Soi rõ căn nguồn

41.         Cơ ĐẠO vĩnh tồn

Do Đài BÁT-QUÁI

Chi chi tất thảy

Tùng lịnh CHÍ-TÔN

 

                     C. LỄ NGHI ĐẠO ĐẠO

42.         CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO

Phổ-Độ kỳ ba

Tôn chỉ đề ra

CÔNG-BÌNH, BÁC-ÁI

43.         Yêu thương vạn loại

Chuyển thế Nho-Tông

Tam-Giáo hiệp đồng

Ngũ-chi qui nhứt

44.         CHÍ-TÔN đứng bực

Cha cả nhân-hoàn

Chung tình hân-hoan

Niềm vui ĐẠI-ĐẠO

45.         Huynh-đệ thương nhau

Đức hơn phẩm cao

Thiên đường bước tới

Máu thịt đồng bào

46.         Đồng Tông một nhà

Cùng ĐẠO cùng CHA

NGHĨA NHƠN trăm tuổi

Dạy nhau chữ HÒA

47.         Lạy chủ Nho-Phong

Lễ kỉnh nơi lòng

Hai tay chắp lại

Tả ngoài hữu trong

48.         Phát khởi CÀN KHÔN

Vận chuyển trường tồn

Sanh sanh hóa hóa

ĐẠI-ĐẠO CHÍ-TÔN

49.         Người sống lạy hai

Nguồn cội nhân-loài

          Âm Dương lưỡng hiệp

             Biểu tượng xưa nay

50.         Vong phàm lạy bốn

Hai kỉnh phần người

Một Trời một Đất

Truyền dạy đời đời

51.         Thần Thánh lạy ba

Tam tài đúng nhịp

Tinh Khí Thần hiệp

Thần-linh giao hòa

52.         Phật Tiên lạy chín

Vào phẩm Cửu Thiên

Khải ngộ diệu-huyền

Nhập cơ đại định

53.         Lạy THẦY mười hai

Thập nhị Thiên khai

Diệu cơ Bí-pháp

 NGỌC-ĐẾ CAO-ĐÀI

54.         Thờ THẦY THIÊN NHÃN

Biểu tượng Thái Dương

Mắt chủ tâm lương

Hiệp thành ánh sáng

55.         Nơi người Thần quản

Thần ấy là TRỜI

Soi rọi cùng nơi

Diệu-huyền vô hạn

56.         ĐẠO bế từ lâu

Ngăn lấp cơ mầu

TAM-KỲ khai lối

Cứu độ năm châu

57.         THẦN hiệp TINH KHÍ

Tam-bửu bình yên

Chơn-thần hườn nguyên

Là cơ đắc vị

58.         THẦN cư tại nhãn

Nguồn cội Phật Tiên

Yếu nhiệm cơ duyên

Lời THẦY truyền phán

59.         Vốn từ Lục Tổ

Phật giáo bế rồi

Tu hoài công thôi

Viên thành chẳng có

60.         Chánh-pháp lệch sai

Do tay THẦN-TÚ

Pháp-luật xưa cũ

Tất thảy qui phàm

61.         THÍCH CA NHƯ-LAI

Cũng là CAO-ĐÀI

Huyền vi Thiên mạng

ĐẠI-ĐẠO hoằng khai

62.         THẦY thương chúng sanh

Tăng Ni, Thánh, Phật

Hồng-trần đọa lạc

Cứu độ hằng sanh

63.         Tam kỳ Phổ Độ

Diệu pháp huyền cơ

Theo THẦY học hỏi

E kíp trễ giờ

 

        D. GIỚI LUẬT ĐẠI ĐẠO

 64.         Tứ đại điều qui

Một tuân lời dạy

Hai không ỷ lại

Ba vẹn bạc tiền

65.         Bốn chẳng xéo xiên

Bốn điều căn bản

Dưới trên tương phản

Đinh luật Âm Dương

66.         Áp-dụng kỷ cương

Điều hòa cơ tạo

Nhỏ tuân lớn bảo

Lớn học nhỏ hay

67.         Lấy LỄ hòa nhau

Lỗi lầm chịu thiệt

Nếu không ỷ lại

Thì chẳng tự cao

68.         Quên mình giúp nhau

Nên Hiền nên ĐẠO

Bạc tiền mạch máu

Xuất nhập phân minh

69.         Huynh đệ đừng khinh

Chỉ vì tài lợi

Chơn thành trọn ngỡi ( nghĩa )

Trước mặt sau lưng

70.         Hoặc cưõng hoặc ưng

Tâm thành một mực

Tất thảy điều thực

Thực dạ thực hành

 

E. NGŨ GIỚI CẤM

71.         Ngũ-giới dạy rành

Sát sanh, Du đạo

Tà tâm, nói láo,

Tửu nhục quyết trừ

72.         Hằng đọc Thánh-thư

Hiểu theo Tân Pháp

Mọi giới đều khác

Không giống cổ kinh

73.         Thầy cấm sát sinh

Vì THẦY làm chủ

Dù người, cây, thú

Đều có định kỳ

74.         Giết mạng sống thì

Chịu điều quả báo

Mạng sống THẦY tạo

Giết nó giết THẦY

75.         Mà đã giết THẦY

Thì không phải dễ

Giới sát như thế

Cũng giống luật xưa

76.         Du-đạo quả tình

Xưa nhằm trộm cắp

Lý do còn thấp

Phải rõ nguồn cơn

77.         THẦY giải xa hơn

Gian tham là gốc

Lợi Quyền là nọc

Gom góp giựt giành

78.         Rồi sanh chiến tranh

Trần gian hỗn-độn

Người xa căn bổn

Lỗi đạo cùng THẦY

79.         Còn Tà dâm này

Căn nguyên huyền-diệu

Mọi người chưa hiểu

Tuyệt pháp kỳ ba

80.         Dâm không phải là

Chỉ đường hoa nguyệt

Mà phải hiểu biết

Đại ý sát sanh

81.         Dâm để hóa sanh

Dâm nhiều sát mạng

Xưa kia chưa hãn

Nay được giải bày

82.         Ngũ giới từ nay

Hoàn toàn đổi mới

Còn mục Tửu giới

Quan hệ hai phần

83.         Phần trần hại thân

Rượu vào lời thốt

Làm chuyện không tốt

Trí mất tâm cuồng

84.         Xưa dã chiến trường

“Cẩu cuồng tại thị ”

Còn phần diệu lý

Là hại Linh-hồn

85.         Uống rượu mất khôn

Ma tà xâm nhập

Nhân phẩm hạ thấp

Thú tánh lẫy lừng

86.         Đường Thánh ngập-ngừng

Tội-tình vướng lụy

          Theo đường Tà mị

          Muôn kiếp luân hồi

87.         Vọng ngữ hỡi ôi!

Nào đâu nói láo

Mà ấy mất ĐẠO

CHÂN THẬT cùng TRỜI

88.         Dù nói một lời

Nghịch tâm là tội

VỌNG NGỮ: nói dối

Ý ấy hẹp hòi

89.         Xưa nay khó theo

Đối chưa định rõ

Thiện ác không có

Ngay dối đều không

90.         Nói trái với lòng

Ấy là Vọng ngữ

Thà hành-động dữ

Mang tội đã đành

91.         Hơn nói chẳng lành

Cũng đồng một thể

Tu là như thế

Tất thảy tuỳ Tâm

92.         Xưa nay hiểu lầm

Cứ trông hình tướng

Hãy sống cho sướng

Phù hạp tâm tư

93.         Dù nên dù hư

Do Tâm quyết định

Tâm cao tuyệt đỉnh

Soi tỏ mọi điều

94.         Ma Phật đã nhiều

Không ngoài tâm ý

Hãy nhìn thấu ý

TÂN-PHÁP CAO-ĐÀI

95.         Tất thảy không ngoài

TÂM và TÂM vậy

Từ đây nhớ lấy

Luyện tánh tu tâm

 

     GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO

    TAM GIÁO NGŨ CHI

 

96.         Xưa kia lập Giáo

Mỗi ĐẠO dạy riêng

Tu Tiên thành Tiên

Tu Phật thành Phật

97.         Tu Thánh thành Thánh

Tu Thần thành Thần

Tu thân thành Nhân

Mỗi ngành riêng biệt

98.         Ngày nay siêu-việt

Thống hiệp CAO-ĐÀI

Trên dưới trong ngoài

Chung nguồn ĐẠI-ĐẠO

99.         Qui nguyên Tam Giáo

Hiệp nhứt Ngũ Chi

Đẳng cấp tùy nghi

Khả năng, tâm lý

100.    Dầu cho ma quỷ

Giác ngộ cũng thành

Tùy theo sở hành

Nhơn, Thần đến Thánh

101.    Đầy đủ đức hạnh

Tiên Phật tùy công

Một kiếp quyết lòng

Đủ về ngôi cũ

102.    Ngũ chi gồm đủ

Tam Giáo luyện giồi

Tùy hạnh đạt ngôi

CHÍ-TÔN dành sẵn

103.    Kỳ ba đi thẳng

Một mạch về trên

Hiện tại tiến lên

Từ ta khởi điểm

104.    Mỗi ngày một tiến

Dục-tấn điều hòa

Ghi nhớ lời CHA

Nhìn NGÀI noi bước

105.    Để yên tội phước

Lành dữ đừng phân

Phải sống an-lành

Tinh-thần thoải mái

106.    Sống vui hiện tại

Mình với mọi người

Tạo mãi tiếng cười

Diệt trừ tiếng khóc

107.    CAO-ĐÀI Đạo học

Dễ tuyệt, tuyệt siêu

Không lý luận nhiều

Hành y Pháp Luật

108.    Luật có TÂN-LUẬT

Pháp, PHÁP-CHÁNH-TRUYỀN

Thiên-điều tại tiền

Giản đơn trong đó

109.    Từng chữ đừng bỏ

Từng ý đừng quên

Tất cả hư nên

Gói tròn trong ấy

110.    Dạy sao làm vậy

Nhứt định viên thành

Siêu đọa bởi hành

Hành trên tất thảy

111.    Tín hữu nhớ lấy

Ngày tháng lần dò

Trước nhỏ sau to

Có đi phải đến

 

 

ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ

 

112.    Định-luật nhân quả

Căn bổn xưa nay

Nguyên lý không sai

Có nhân có quả

113.    Vô nhân vô quả

Thấy quả đoán nhân

Dù cổ hay tân

Đều nhìn luật đó

114.    Cần nhận-định rõ

Luật có hai phần

Là quả với nhân

Luận theo Dịch-lý

115.    Theo Đông-Phương nghĩ

Như luật Âm-Dương

Còn như Tây-Phương

Nhận rằng mâu-thuẫn

116.    Hiểu sao cũng thuận

Nhưng nếu quả nhân

Chỉ mới một phần

Thường tồn bất biến

117.    Con kiến sanh kiến

Trồng dưa được dưa

Nếu vậy cũng thừa

Quả nhân đồng tính

118.    Còn trung với nịnh

Chênh-lệch là sao

Phải hiểu thế nào ?

Quả nhân luật đó

119.    Kìa xem đám cỏ

Chỗ đỏ chỗ xanh

Kìa xem cây chanh

Trái to trái nhỏ

120.    Hơn thua đã rõ

Vì bởi cơ duyên

Chuyển nhân liên miên

Quả thành xấu tốt

121.    Nhân tốt, duyên tốt

Quả tốt không sai

Nhân tốt duyên lai

Quả tùy nhân định

122.    Còn nhân đã bịnh

Duyên tốt bằng thừa

Cố gắng đẩy đưa

Quả lành một ít

123.    Luật chẳng xê dịch

Duyên định quả mà

Xấu tốt, Phật Ma

Tùy duyên sanh hóa

124.    Duyên là tất cả

Thiên-lý vận hành

Phân tốt lúa xanh

Mực đen, đèn sang

125.    Nhân là căn-bản

Vị-trí từng loài

Người cũng không ngoài

Huyền cơ nhân quả

126.    Bởi Luật nhân quả

Nên mới luân-hồi

Tam Giáo chưa rồi

Con đường giải thoát

127.    Tùy duyên định đoạt

Người đắc Thánh Tiên

Bởi tu  ĐẠO riêng

Nên duyên từ đó

128.    Giải-thoát mới khó

Duyên thuộc cá nhân

Ngày nay HIẾN-DÂNG

Gầy duyên đại thể

129.    Không còn cá thể

Chỉ có Cộng đồng

Duyên đã thành công

Nên thành công quả

130.    Đã nhận công quả

Đâu có nên hư

Chẳng có riêng tư

Đâu còn thành bại

131.    Mà là tất thảy

Do ĐỨC CHÍ-TÔN

Chưởng-quản Càn Khôn

Quả này của ỔNG

132.    Dù tịnh, dù động

Ta bước trùng chân

Dù cho xấu nhân

Duyên TRỜI ắt đẹp

133.    Vi-kỷ hãy dẹp

Phát-triển vị-tha

Bốn biển chung nhà

Đại đồng Huynh đệ

134.    Duyên là bốn bể

Quả ấy phải to

DÂNG-HIẾN chẳng lo

CHÍ-TÔN toan liệu

135.    Chúng ta am hiểu

Tu tắt về mau

Đổi duyên lên cao

Thành duyên TỪ-PHỤ

136.    CHÍ-TÔN làm chủ

Ta chỉ làm công

Lời lỗ đều không

Hưởng đầy quyền lợi

137.    Quyền người vô giới

Lợi phẩm Thiêng-liêng

Đắc vị Thánh Tiên

Giải duyên tư kỷ

 

 

VÒNG LUÂN HỒI

 

138.    Luân-hồi lẩn quẩn

Như một vòng tròn

Cha mẹ sanh con

Con thành cha mẹ

139.    Như chuyện cắc ké,

Cắc ké, kỳ nhông

Ngàn xưa lòng vòng

Luân-hồi muôn kiếp

140.    Bấy nhiêu duyên nghiệp

Sanh hóa trưởng thành

Làm lành hưởng lành

Làm ác hưởng ác

141.    Tất cả nào khác

Ý-nghĩa Luân hồi

TAM-GIÁO chưa rồi

Con đường giải thoát

142.    Kỳ ba tự giác

Lời dạy CHÍ-TÔN

Thương trẻ vùi chôn

Trần mê đắm lụy

143.    Thiên-phụ chỉ thị

Tất thảy giao CHA

Ngắt luân-hồi ra

Tròn thành đường thẳng

144.    CHÍ-TÔN căn dặn

PHỤNG-SỰ, HIẾN DÂNG

Con cái chuyên cần

Một lần giải thoát

145.    Không có trừng phạt

Chỉ có trả vay

Muôn kiếp dẫy đầy

Không sao trả được

146.    Người sau người trước

Người Bắc người Đông

Người trần người không

Bao giờ tái ngộ

147.    Còn nợ còn khổ

Tìm cách trả vay

Muôn kiếp đọa đày

Chỉ vì nợ, nợ

148.    CHÍ-TÔN nay gỡ

Bằng đứng trung-gian

Lãnh nợ hai đàng

Kẻ cho, người trả

149.    Kẻ trả cứ trả

Cho ĐỨC CHÍ-TÔN

Trẻ cho nếu khôn

Đến đòi THIÊN-PHỤ

150.    NGỌC-HƯ tính đủ

Lời vốn phân minh

Kẻ dư hiển-vinh

Người nghèo phụng-sự

151.    Dù người tứ xứ

Trả nợ qua CHA

Phương thức ấy là

Vạn-linh PHỤNG-SỰ

152.    PHỤNG SỰ mà giữ

Tự ý xót thương

Chưa phải châm phương

Lý, tình PHỤNG-SỰ

153.    PHỤNG SỰ hằng giữ

Ý thức HIẾN DÂNG

Nhớ CHA giữ phần

Thương con lãnh nợ

154.    PHỤNG-SỰ là cớ

Lãnh nợ tiền khiên

Diệt hết oan-khiên

Mới thành quả vị

 

 

LUẬT QUYỀN HÒA ƯỚC

 

155.    Trên các giới-luật

Còn luật THƯƠNG-YÊU

Chỉ có một điều

THƯƠNG và THƯƠNG vậy

156.    Dù phải dù quấy

Nếu xử đồng nhau

Ví xen THƯƠNG vào

Cũng là hợp ĐẠO

157.    Thương riêng thương láo

Xáo trộn đảo điên

Tức phạm giới quyền

Nên Quyền Công chánh

158.    Thương gìn CÔNG CHÁNH

CÔNG CHÁNH gìn THƯƠNG

Hai mặt hỗ tương

Mới tròn Quyền Luật

159.    THƯƠNG YÊU duy nhất

Hành xử vuông tròn

CÔNG CHÁNH bảo toàn

Quyền kề với Luật

160.    Đời nhiều ray rứt

CÔNG CHÁNH, THƯƠNG YÊU

Chẳng biết xoay chiều

Thuận dòng bảo dưỡng

161.    THƯƠNG YÊU cứ tưởng

Ích kỷ diệt tha

Như thế hóa ra

Diệt trừ CÔNG CHÁNH

162.    Còn quyền CÔNG CHÁNH

Mà mất THƯƠNG-YÊU

Tình nghĩa diệt tiêu

Trở thành bạo ác

163.    Luật, Quyền tuy khác

Liên hệ bóng hình

Quyền Luật đừng khinh

Mới tròn ĐẠO ĐỨC

164.    Dùng Quyền bỏ Luật

Quyền ấy mất nhân

Kẻ dữ cầm cân

Luôn luôn gian dối

165.    Nhược bằng thay đổi

Dụng Luật bỏ Quyền

 Xã hội đảo điên

Vong tha vị kỷ

166.    Luật Quyền định vị

Hai mặt hỗ tương

CÔNG CHÁNH vì THƯƠNG

THƯƠNG vì CÔNG CHÁNH

167.    Như hai đầu gánh

Bên Luật bên Quyền

Đừng để đòn nghiêng

Hằng gìn nghiêm chỉnh

168.    THƯƠNG sai là nịnh

Thương ấy diệt quyền

Quyền định chinh nghiêng

Mất lòng THƯƠNG vậy

169.    Nhớ hai điều ấy

Gắn bó hỗ tương

CÔNG CHÁNH vì THƯƠNG

THƯƠNG vì CÔNG CHÁNH

170.    Ấy là sức mạnh

Cải sửa trần-gian

Bảo trọng hai đường

Luật Quyền nghiêm chỉnh

171.    Đời an ĐẠO thịnh

Rạng luật THUƠNG YÊU

Quyền cũng mỹ miều

Người người hạnh phúc

172.    Từ đây nung đúc

Quyền, Luật kỳ ba

Cam kết cùng CHA

Thi-hành HÒA-ƯÓC

173.    Với hai lần trước

Nhân-loại lộng ngôn

Đổ thừa CHÍ-TÔN

“ Phật tông vô giáo ”

174.    Biết con hỗn láo

CHA buộc rõ ràng

Chỉ có hai đàng

Một Quyền, một Luật

175.    Thương yêu duy nhứt

Công chánh nữa thôi

Hai mặt đủ rồi

Nhân sanh liệu lấy

176.    Tự do ai nấy

Chấp nhận chối từ

Rồi nên rồi hư

Không còn chạy chối


 

BA THỂ CON NGƯỜI

 

177.    Triết-lý Đông-phương

Âm-dương làm chủ

Nguyên căn vũ-trụ

Từ THÁI-CỰC sanh

178.    LƯỠNG NGHI biến thành

Vận hành TỨ TƯỢNG

BÁT QUÁI nên tướng

Nguồn cội vạn loài

179.    Có đêm có ngày

Không ngoài Thiên-lý

Đất, cây rồi khỉ

Mới đến con người

180.    Tìm hiểu con người

Đã nhiều lý cớ

Người xưa đều nhớ

Người có hai phần

181.    Âm tượng Xác thân

Dương sanh Hồn chủ

Con người gồm đủ

Xác diệt Hồn còn

182.    Từ ấy lưu tồn

Âm-Dương diệu lý

Tùy theo nhân trí

Phù hợp lương tri

183.    Con người là gì

Tìm nghe THƯỢNG PHẨM

Đức NGÀI xác nhận

Người có ba phần:

Giáo lý tối tân

Xưa chưa đề cập

184.    Xác hồn hòa nhập

Phải có môi trường

Giữa Âm và Dương

Có trung-hòa-tử

185.    Nếu theo từ ngữ

Đại-ý giáng-trần

Xác thân, Chơn thần

Chơn linh, Tam thể

186.    Con người là thế

Xác vốn hữu hình

Thần bán hữu hình

Linh: phần vô thể

187.    Chơn-thần liên hệ

Giữa Xác và Hồn

Đồng tánh với hồn

Đồng tình với xác

188.    Chơn thần theo xác

Người mất ngoan khôn

Chơn thần theo hồn

Người thêm minh mẫn

189.    Khi người tức giận

Thần tán hồn xa

Khi người hiền hòa

Thần về Hồn ngự

190.    Nếu cả ba thứ

Hồn, Xác và Thần

Tinh khiết đồng cân

Hiệp hòa nhất thể

191.    Đạt pháp tại thế

Đắc ĐẠO Thiêng-liêng

Một khi hoàn-nguyên

Tinh thông vũ-trụ

192.    Giải theo lối cũ

Căn cứ Âm-Dương

Ngày nay Tây phương

Phát minh nguyên tử

193.    Lối xưa hằng giữ

Khó hạp lương tri

Phải hiểu hữu-vi

Mới vào vô giới

194.    Thuận theo ngươn mới

Nguyên tử văn minh

Ấy là nguồn sinh

Vận hành vũ-trụ

195.    Theo lý nguyên tử

Ba thể tận tường

Giữa Âm và Dương

Có trung-hòa-tử

196.    Ngưòi có ba thứ

Mới hạp văn minh

Phải đủ Huyền linh

Cầm đầu ngươn hội

197.    CHÍ-TÔN chỉ lối

Môn đệ hằng noi

Làm gương người soi

Hành y lời dạy

198.    Từ đây luận giải

Người có ba phần

Xác, Hồn và Thần

Thấm nhuần Đạo lý

199.    Chơn-linh tuyệt mỹ

TỪ PHỤ chiết ban

Chơn thần hoàn toàn

Mẫu nghi đào tạo

200.    Tất cả tuyệt hảo

Giao trọn con người

Trau luyện vẹn mười

Đắc thành Tiên Thánh

201.    Ngày nay hữu hạnh

Gặp được TAM-KỲ

Giải rõ chi ly

An lòng giục tấn

202.    Khuyên ai lận bận

Thế sự lần qua

Trẻ trở nên già

Quên tu hối hận

203.    Ba thể vương vấn

Mà chẳng hiệp hòa

Mỗi thể mỗi xa

Đọa đày là vậy

204.    Từ đây nhớ lấy

Tín hữu hằng trau

DỤC TẤN càng mau

MẸ CHA chờ đợi

205.    Ngày nay hòa hội

Hạnh phúc vinh quang

 

PHƯƠNG GIẢI KHỔ

 

206.    Trần gian sướng khổ

Phật dạy đành rành

Biển đầy tội khổ

TỨ KHỔ bao quanh

207.    LÃO, BỊNH, TỬ, SANH

Gắn liền cuộc sống

Trần-ai ảo mộng

BÁT CHÁNH làm phương

208.    Đời vẫn sầu thương

Người còn đau khổ

Đừng lánh nghiệp KHỔ

Phải biết đương đầu

209.    Theo KHỔ gìn câu

THẮNG rồi mới GIẢI

Nếu cứ ái ngại

Sợ khổ khổ đeo

                                             210.       Vạn khổ hằng theo

Riêng gì TỨ KHỔ

Khổ cùng khắp chỗ

Như khí Trời bao

                                             211.       Khổ chẳng khác nào

Như hình với bóng

Bao giờ còn sống

Là khổ vạn điều

                                             212.       Đoạt ít ham nhiều

Gây lòng sướng khổ

Hằng hà sa số

Khổ đếm chẳng cùng

                                             213.       Gom một ý chung

Sống là chịu khổ

Nếu biết thọ khổ

Mới Thắng khổ mà

                                             214.       Đã Thắng thì là

Giải xong nghiệp khổ

Tam-Kỳ Phổ Độ

Diệu pháp giản đơn

                                             215.       Tất thảy lý chơn

Tinh thần làm chủ

Với những pháp cũ

Không hạp lương tri

                                             216.       Nhơn-loại tiến, thì

Đạo mầu cũng tiến

Pháp nay giản tiện

Mà hạp lương năng

                                             217.       CHÍ-TÔN dạy rằng

KỲ BA TẬN ĐỘ

Giảng rành nạn khổ

THỌ, THẮNG giải xong

 

ĐƯỜNG GIỤC TẤN

 

                                             218.       Xưa nay Tu hành

Phân rành tội phước

Cổ kinh giải lược

Dụng ý răn đời

                                             219.       Thiện ác lỗi thời

Khó phân ranh giới

Thế nào là tội ?

Khi đánh học trò ?

                                             220.       Đánh ác ? Vì lo !

Roi đòn giáo dục

Giúp người là phước

Nếu trọng lợi danh

                                             221.       Hộ-Pháp giải rành

Không thiện, không ác

Không tội, không phước

Chỉ có khổ, vui

                                             222.       Chỉ tiến không lùi

Điều hòa giục-tấn

Khổ đau thì tránh

Hạnh phúc thì nên

                                             223.       Phước tội là tên

Tinh thần định quyết

ĐẠI-ĐẠO lý-thuyết

Tu để Trở Về

                                             224.       Bởi con người mê

Ngàn năm đắm đuối

Nay đến ngươn cuối

TỪ PHỤ đặc ân

                                             225.       Ai biết HIẾN-DÂNG

Hoàn toàn giác ngộ

Không như luật cổ

Trau luyện tinh thông

                                             226.       Đó phần LẬP CÔNG

Hưởng ngôi vĩnh viễn

Bước đầu phải tiến

Ý thức đủ rồi

                                             227.       Tin Trời thương Tôi

Để Tôi đáp nghĩa

Lý tình thấm thía

Đạo pháp nhiệm-mầu

                                             228.       Hiểu lẽ cao sâu

Vững lòng tu niệm

Là lo trách nhiệm

Mình với mọi người

                                             229.       Đời đã chê cười

Đạo đâu chấp nhận

Những kẻ quanh quẩn

Ích kỷ hại thân

                                             230.       Phải biết duy tân

Theo đà tấn-hóa

Hòa đồng tất cả

Kim cựu Đông Tây

                                             231.       Tâm Vật hiệp vầy

Tiếp đường Hằng hiện

Dục tấn diệu viễn

Vô thủy vô chung

                                             232.       Ai biết tận cùng

Tự hào viên mãn

Trí hóa hữu hạn

Là tự thối lui

                                             233.       Lánh khổ tìm vui

Cơ mầu dục-tấn

ĐẠO vô cùng tận

Trời đất vận-hành

                                             234.       Hóa hóa sanh sanh

Tạo đoan mầu nhiệm

Chưa ai tìm kiếm

Thấu rõ nguồn cơn

                                             235.       CHÍ TÔN để chơn

Yên lòng noi bước

Chịu đi là được

Đến trước hoặc sau

                                             236.       Dù chậm dù mau

Thế nào cũng tới

Tự đi chới-với

Lắm kẻ lạc đường

                                             237.       Chưa thuộc Âm Dương

Làm không tự ỷ

Hãy nhớ Ma Quỷ

Tìm đủ chước sâu

                                             238.       Dục tâm oán cừu

Gây tình chia rẻ

Đường về ít kẻ

Ngõ thoái nhiều người

                                             239.       Lắm kẻ chán lười

Ngại tu hành khó

Nghiệp duyên từ đó

Khó dễ tùy tâm

                                             240.       Triết-lý cao thâm

CHƠN-TRUYỀN TÂN-PHÁP

Tinh thần phù hạp

Rồi đến ĐẠI-ĐỒNG

                                             241.       Phải có vừa lòng

Thực hành mới thích

Dù cho con nít

Cũng thích mới làm

                                             242.       Người lớn ai ham

Những điều trái ý

Phải hạp tâm-lý

Phải đúng khả năng

                                             243.       Hành động mới hăng

Điều hoà cuộc sống

Phải biết linh động

Đừng tự đóng khung

                                             244.       Đừng hiểu chung chung

Mà nên dứt khoác

Đạo không trừng phạt

TỰ TRỊ ĂN NĂN

                                             245.       Tất cả giới răn

Làm phương giục tấn

Biết HÒA, biết NHẪN

Biết giận, biết yêu

                                             246.       Tránh hành động liều

Và vô-ý thức

Hoài công uổng sức

          Lại mất thời gian

                                             247.       HỘ PHÁP chỉ đàng

THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG

Không còn ảo mộng

Rõ cuộc Hằng sinh

                                             248.       Hỏi ai thông minh

Khải tâm linh cảm

Đường THIÊNG bảo đảm

Dành kẻ trọn lòng

                                             249.       Trời đất Chí-công

Nhân-loại Đại-Đồng

Đông Tây hoà-hợp

Nam Bắc chung lòng

 

                                             250.         Bấy nhiêu cũng đủ

Cùng bạn Đồng môn

Thắm nghĩa CHÍ-TÔN

Tròn bốn nghìn chữ

 

( Trung tuần tháng 4 canh Thân )

_______________________

            Lòng hằng hoài niệm:

Kỹ niệm bài thi của Ngài Quyền Tiếp Lễ NHẠC QUÂN VÕ THÀNH TƯƠI viết tặng sau khi Ngài đọc qua bản thảo:

                      TỨ-THIÊN-TỰ

Bốn ngàn chữ sắp khéo làm sao !

Phối-trí khít-khao tựa khác nào

Chơn-lý đệm đều nhiều tứ mới

Chánh-văn sáng tỏ lý sâu cao

Đạo Đời dẫn chứng nghe nhìn thấy

Hồn xác phân rành đọc hiểu mau

Hy vọng gần đây hoàn chỉnh xuất

Phổ-truyền Đại-chúng đẹp dường bao!

Quyền Tiếp Lễ Nhạc Quân

 

VÕ THÀNH TƯƠI

Ngày 1-8-Tân Dậu (29-8-1951)

 

* * *

 

_____________________________________________
 

 

NGŨ THIÊN TỰ THƯ

五 千 字 經

 

        Dàn bài:

1. Năm hạng khách trần

2. Ai là thiên mạng

3. Tâm thể hiện

4. Giọt lệ từ-bi

5. Tột đỉnh ĐÀI CAO

6. Có không ngăn cách

7. ĐẠO CAO ĐÀI

 


I Năm hạng khách trần

 

1.              Phân năm hạng khách trần

Có bao giờ ta nghĩ

Đây nguồn Thiêng Đạo-Lý

HỘ-PHÁP đã giải bày

2.              Cùng nhắc-nhở cho hay

Cùng đổi trau học-hỏi

Lời NGÀI xưa đã nói

Rán nhẫn-nại ngồi nghe

3.              Hai hạng luôn khắt khe

Buộc ràng vào quả kiếp

Đã tạo thành căn nghiệp

Từ muôn thuở hồng-hoang

4.              Hạng Chủ nợ giàu sang

Nhiều nhà xe, lắm của

Bạc tiền luôn vây bủa

Giam hãm giữa Luân hồi

5.              Tái sanh nghiệp tô bồi

Đã giàu, giàu thêm mãi

Cho vay xưa, nay lãi

Mỗi kiếp mỗi tăng cao

6.              Tâm trí mãi lao-chao

Lo phát huy sợ giựt

Đêm đêm tìm công thức

Gầy một, lợi sanh năm

7.              Làm chơi, hoặc ăn nằm

Tiền cũng vô như nước

Của nay do duyên trước

Nhân quả tự nhiên thành

8.              Nhưng cứ mãi loanh quanh

Trong vòng tiền nẻo lợi

Đường về quên nghĩ ngợi

Kiếp kiếp vẫn luân trầm

9.              Ước gì biết chuyển tâm

Hướng về đường ĐẠO ĐỨC

Chịu TU mau thành nhứt

Vì chẳng vướng nợ đời

10.         Nhưng khổ nỗi ai ơi !

Dễ gì xoay tâm lý

Dù Vua, Thầy, Đạo-sĩ

Có chí lớn mới thành

11.         Hạng con nợ loanh quanh

Bần hàn và đói khổ

Làm nhiều rồi cũng lỗ

Sợ nợ nhất hơn ai

12.         Tâm chí bận suốt ngày

Nợ nần và cơm áo

Không bao giờ biết ĐẠO

Hạng tiến-hóa sau cùng

13.         Năm tháng cố vẫy-vùng

Khỏi vòng vây tiền bạc

Nhưng vẫn nghèo xơ xác

Nợ, cũ mới chất chồng

14.         Cuộc sống mãi long đong

Chịu tôi đòi nô lệ

Tâm hồn luôn trí tuệ

Dốt nát hạng cùng đinh

15.         Không thể tự cứu mình

Khỏi vòng vây cơm áo

Dù gian ngoa, dối láo

Nghèo đói lại bủa giăng

16.         Bởi duyên nghiệp kiếp căn

Nợ tiền-khiên chưa dứt

Đêm đêm tìm công thức

Trả nợ mới yên lòng

17.         Con nợ muốn vượt vòng

Phải hồi tâm tìm ĐẠO

Đem công-lao trí não

PHỤNG SỰ đổi nợ nần

18.         Phải ý thức HIẾN DÂNG

Nghiệp căn giao TỪ-PHỤ

Rời vị ngôi “ông chủ”

Làm con cái TỪ TÔN

19.         Chỉ biết dụng trí khôn

Hướng về đường ĐẠO ĐỨC

Mới mong trừ nợ dứt

Sớm tự toại thong dong

20.         Khi thoải-mái trong lòng

Mới xa rời quả kiếp

Đường tu nay nối tiếp

Là tiến hóa Thiêng liêng

21.         Sống chẳng nợ mà duyên

Tái sanh do ý thức

Số này gồm ba bực

Đủ Trí, Học, Thiên tài

22.         Tất cả vượt vòng đai

Luân hồi vì quả kiếp

Giáng trần gầy công nghiệp

Tạo phẩm-vị Thánh Tiên

23.         Sống xem nhẹ bạc  tiền

Của phù du, vật chất

Mỗi hạng đều ngây ngất

Say lý tưởng cưu mang

24.         Hạng du-hí lang-thang

Không tương lai định hướng

Sống ngu-ngơ mộng tưởng

Ngoài thế-tục trần-ai

25.         Thích Đạo-lý, điện đài

Cửa Thiền siêng lui tới

Không háo danh vụ lợi

Sống tự tại thong dong

26.         Cũng chưa thích lập công

Cũng chưa ham phẩm vị

Cũng chưa rành Đạo lý

Cũng chưa rõ đường Tiên

27.         Ngơ ngáo như khùng điên

Tâm tư chừng khó tỏ

Tử sanh dường mây gió

Thích ở, chán lại về

28.         Kiếp sống chẳng lê-thê

Phần đông thường yểu tử

Hạng học say văn tự

Là mọt sách xưa nay

29.         Bất kỳ sách đến tay

Đọc mê rồi tra cứu

Lý thuyết tân hay cựu

Đều chiêm nghiệm xưa nay

30.         Tự đắc, lý luận dài

Tâm-tư luôn háo thắng

Dù đời nhiều cay đắng

Gian khổ vẫn khinh thường

31.         Thích Đạo-lý Văn-chương

Luận bàn quên ăn ngủ

Chán chê đời lam lụ

Nỗi khó nhọc chân-tay

32.         Đúng là hạng lưng dài

Tốn cơm ăn tốn vải

Nhờ hạng người thông thái

Mới có những phát minh

33.         Đã góp lắm công trình

Vào cơ quan chuyển thế

Đời không còn trì-trệ

Nhờ hạng học dẫn đường

34.         Đã mở rộng tình thương

Nhưng không ưa tu kỷ

Tâm hồn luôn ủy-mị

Ham thích nét trăng hoa

35.         Không ưa chuyện Phật-đà

Không ham làm Chức-sắc

Bởi còn nhiều thắc mắc

Vì Thiên-lý quay cuồng

36.         Không làm kép diễn tuồng

Thích làm người Đạo diễn

Cuộc đời luôn cầu tiến

Là ý ĐẠO khơi màu

37.         Hạng Thiên mạng khác nào

Cũng ngơ ngơ ngáo ngáo

Sống không làm gì ráo

Như chờ đợi thời-cơ

38.         Tương lai những mịt-mờ

Tỷ như người thất chí

Nhưng không, chờ Thiên lý

Đúng lúc mới ra  tay

39.         Người là bậc Thiên-tài

Người là trang trí thức

Người không cần học thức

Mà thông thấu Đạo Đời

40.         Đó là hạng thay TRỜI

Nắm Huyền cơ Đạo pháp

Là con ngưòi vô chấp

Hành sự đúng Thiên đình

41.         Năm hạng khách bạch minh

Am tường từng sắc tướng

Thử hồi tâm suy tưởng

Liệu vào hạng khách nào

42.         Có biết để giồi trau

Để xoay tâm định hướng

Để quay chiều tư tưởng

Cho phù hạp CAO ĐÀI

43.         Tiêu chuẩn là Ơn Trên

Là CHÍ TÔN, PHẬT MẪU

Mắt phàm chưa thông thấu

Nhìn thẳng dấu CHA TRỜI

44.         Nay khẳng định cuối lời

CHÍ TÔN là trên hết

Cuộc đời ta sống chết

Giao trọn Đấng TỪ TÔN 

28-2-Nhâm Tuất (1981)

 

         II. AI LÀ THIÊN MẠNG ?

 

1.        Trong tất cả chúng sanh

Ai là người Thiên mạng

Thử dò qua năm hạng

Ta nhận định dễ dàng

2.     Bởi sứ mạng Trời ban

Không ôm-đồm nôn nóng

An-nhiên mà linh động

Chánh trực mà khoan dung   

3.     Là chức sắc Cửu-Trùng

Và HIỆP THIÊN, PHƯỚC THIỆN

Vì CHÍ TÔN, Dâng hiến

Cuộc sống thế trần này

4.     Người đến lúc phô bày

Đang hiệp vầy THÁNH THỂ

Có người còn ở thế

Chờ đợi đúng thời cơ

5.     Thiên mạng ấy ngơ ngơ

Khó lường đo tâm tánh

Nhưng nguyên căn Chí Thánh

Sớm muộn cũng diễn tuồng

6.     Ai rõ được căn nguồn

     Biết ai là Thiên mạng

     Biết đâu anh Thiên mạng

                    Nào thông thấu trên cao

7.     Khi nhập cửa Đài Cao

     Phải bình tâm tỉnh trí

     Phải xét suy thông lý

     Cẩn thận mọi hành tàng

8.     Là Chức sắc rõ ràng

Đó là hàng Thiên mạng

Cũng hành mạng Thiên sai

9.     Đó đặc tính CAO ĐÀI

Đó cũng Cơ Huyền diệu

Đó cũng là bí hiểm

Để che lắp Thiên cơ

10.        Cũng có người làm ngơ

Khi căn duyên đến lúc

Còn nguồn vinh với nhục

CHÍ TÔN để tự lo

11.        Bởi tư tưởng khó đo

Và tâm linh khó liệu

Là căn nguyên huyền diệu

Là thước đo trầm thăng

12.        Dù Chức sắc khó khăn

Hành sai rơi áo mão

Còn Đạo đồ ngơ ngáo

Quên trách nhiệm thời gian

13.        Sự thế chẳng ưa tham

Hoa không hai lần nở

Xuân đi Xuân còn trở

Thời lại nước qua cầu

14.        Phải nghĩ rộng, nhìn sâu

     Mới am tường, lý cớ

     Chúng ta đây không nợ

     Ngoài quả kiếp tiền sanh

15.        Du hí chẳng thuận tình

Là con người dục tấn

Tháng ngày luôn lận bận

Đường thi phú văn chương

16.        Gợi chuyện cũ làm gương

Hưng ư thi ! Ta nhớ!

Hoa không hai lần nở

Nước chỉ chảy qua cầu

17.        Cơ tạo rất nhiệm mầu

Nhưng không ròng Bí mật

Với Tâm-linh chân thật

Tự thông-thấu Huyền cơ

18.        Cuộc đời lắm mộng mơ

Làm cái gì ích ĐẠO

Liệu chừng ta bị khảo

Mà lở-dở công phu

19.        Lời cuối, hễ người tu

Ai cũng thành Thiên mạng

Trời sai từ dĩ vãng

Trời dụng lúc hiện tiền

20.        Nhận phụng sự làm duyên

Nhân nào âu cũng tốt

Lời thuận bàn sau rốt

Thiên mạng chẳng riêng ai

21.        Thiên mạng nay và mai

Nay là hàng Chức sắc

Mai cũng là Chức sắc

Là Thánh-thể CHÍ-TÔN

( 14-4-Nhâm Tuất )

    III TÂM HIỆN THỂ

1.     Là Tín hữu CAO ĐÀI

     Là Tín đồ ĐẠI ĐẠO

     Là con người Tôn giáo

     Là dân Việt nhỏ nhoi

2.     Ta tính lại thử coi

     Chúng sanh nhiều ơn phước

     Căn duyên từ thuở trước

     Mới tái kiếp nơi này

3.     Được quần tụ nơi đây

                             Vùng Tây-Ninh Thánh Địa

                             Am tường câu Nhơn nghĩa

                             Thông thấu lẽ Huyền vi

4.     Sống ngươn hội Tam Kỳ

     Có tâm tư tiến bộ

     Là con người giác ngộ

     Lãnh hội đủ lời vàng

5.     Phân biệt rõ hai đàng

     Hiện vô và hiện hữu

     Rành lẽ Tân lý cựu

     Hòa hiệp thuyết Âm Dương

6.     Luôn suy nghiệm chủ trương

     CAO ĐÀI là lưỡng thể

     Không vu vơ trì trệ

     Không mê tín dị đoan

7.     Không tin gà đẻ con

     Không tin lời vô lý

     CHÍ TÔN khuyên tỉ mỉ

     Cụ thể quá rõ ràng

8.     Đừng nhảm luận khùng bàn

     ( lời ĐỨC LÝ )

     Rồi cho rằng Triết lý

     Đừng gán điều Huyền bí

     Mà bàn luận bâng quơ

9.     Đời là một bài thơ

     Có phá thừa trạng luận

     Có phương châm tiêu chuẩn

     Gầy thể pháp huy hoàng

10.        Cho người hết hoang mang

     Hết vòng-vo lẩn-quẩn

     Không có gì u ẩn

     Lấy hiện thể suy tư

11.        Với phương thức từ từ

     Không vội vàng nhảy vọt

     Đỉnh Đài cao chót vót

     Người không thể bay lên

12.        Ta còn nhớ hay quên

     Một chữ Tâm nghìn lý

     Từ xưa, ai nấy nghĩ

     Vời-vẽ đủ khuôn viên

13.        Bởi chữ Tâm ảo-huyền

     Vốn vô hình vô tướng

     Rồi tùy nghi suy tưởng

     Tâm là Đạo là TRỜI

14.        Là vô đối, tuyệt vời

     Là huy-hoàng rực-rỡ

     Là Phật, Thánh, Thần, Tiên

     Nghe hết ắt cũng điên

15.Bởi vẽ ma nào khó

     Khó chăng là vẽ chó

     Vì chó không là trâu

     Rừng Đạo lý cao sâu

16.Nên luận càng nói đại

     Ai biết đâu mà cãi

     Nếu cãi cũng bằng thừa

17.Xưa nay vẫn tin bừa

     Vì chữ Tâm mộng ảo

     Bởi chữ Tâm là ĐẠO

     Nào có tướng mà coi

18.Chẳng khác mù rờ voi

                   Là cột nhà, là quạt

                   Thật lòng không nói khoác

                   Mà sự thực là sai

              19.Với giáo-lý CAO-ĐÀI

                   Đã hiện hành cụ thể

                   Hãy thử xem Nghi lễ

                   Thầy dạy bước chữ Tâm

20.  Ý-nghĩa thật thâm-trầm

                   Hầu phô trương pháp thể

                   CHÍ-TÔN bày thực tế

                   Nhìn LỄ đi thấy lòng

21.   Lễ điện có thật không ?

                   Hay là trò múa rối

                   Dù lòng anh có dối

                   Nhưng dối đó cỡ nào ?

22.            Dối cho rượu đừng chao

                   Dối cho đi đừng lộn

                   Dối cỡ này cũng ổn

                   Tạo trật-tự an-ninh

23.            Cặp Lễ điện chứng minh

                   Tấc lòng anh Lễ-sĩ

                   Chữ Tâm tuy rằng quý

                   Phải thể hiện hành tàng

24.            Nếu ai bảo rằng gàn

                   Khi liều mình làm Nghĩa

                   Ân tình càng thấm-thía

                   Khi có tạc có thù

25.            Phải thể hiện công phu

                   Mới thấy lòng rộng hẹp

                   Bản-thân là con tép

                   Không thể mạnh như voi

26.            Ngày nay CHÍ-TÔN đòi

                   Phải Lập công dựng tạo

                   Phá rừng, xưa là ĐẠO

                   Xây Đền-Thánh là tu

27.            Ngày xưa hiểu công phu

                   Là Thầy chùa gõ mõ

                   Nếu Tu hành cỡ đó

                   Ích kỷ chưa vị-tha

28.            Nay hành động phải là

                   Ích vạn linh sanh chúng

                   Vạn sự tùy Tâm: đúng

29.            Lòng Thương người như mình

                   Mà biếng lười giúp đỡ

                   Thấy người nghèo than-thở

                   Mà chẳng dám chia cơm

30.            Nói Đạo nghe rất xôm

                   Hành ĐẠO xem trống rỗng

                   Đó là Tâm ảo-mộng

                   Là gieo lúa trên mây

31.            Là dựng cột trên cây

                   Là xây nền khỏi đất

                   Là Tâm không chơn-thật

                   Vậy nói được phải làm

32.            Tâm lực có song toàn

                   Mới tròn câu PHỤNG SỰ

                   Sanh tiền bao nhiêu thứ

                   Ngày cuối một chữ Tâm

33.            Nhưng ta chớ hiểu lầm

                   Một chữ Tâm mộng ảo

                   Phải là Tâm hoàn-hảo

                   Tâm hiện thể hành-tàng

34.            Lời Thánh giáo rõ ràng

                   Một chữ Tâm DÂNG HIẾN

                   Và công trình cải thiện

                   Cho sanh chúng an vui

 

( 2-3-NT )

 

 

IV. GIỌT LỆ TỪ BI

1. Lời hỏi của chúng sanh

Rằng CHÍ TÔN có khóc

Hỏi chi điều hiểm-hóc

Hẳn chưa nghĩ bao giờ

2. Hãy đọc lại THÁNH-THƯ

Rõ ràng người đã khóc !

Khiến mũi lòng người đọc

Lệ đổ như mưa tuôn

3. Hôm nay nghiệm tận tường

Trao vài câu Triết-lý

Hầu rèn tâm luyện kỷ

Quảng bá ĐẠO kỳ ba

4. CHÍ-TÔN không như ta

Có xác thân, máu thịt

Lấy gì người thút-thít

Tức tửi lệ sầu tuôn ?

5. Dù biết, những chi buồn

Lệ sa, lòng ray-rứt

Cái gì làm thổn thức

Nước mắt hay sự tình

6. Có những lúc làm thinh

Mà xót đau hơn khóc

Có khi chừng như khóc

Lệ đổ lòng không không

7. Thường lấy lệ lường đong

Nỗi niềm sầu đau đớn

Những tâm hồn cao lớn

Khó xét đặng chơn tình

8. ĐỨC CHÍ-TÔN vô hình

Thử lấy chi người khóc

Làm cảm thông người đọc

Còn vũ trụ gì đây !

9. Ta hãy nghĩ thế này

TRỜI vô hình vô tướng

Nhưng Trời còn tư tưởng

Có tình cảm như ta

10.            Dụng Cơ Bút diễn ra

Nỗi lòng đau khổ đó

Có tâm tình là có

Người cũng khóc như ta

11.            Suối lệ đâu mà sa ?

Có tay đâu mà dụi ?

Có mũi đâu tức tửi ?

Cho người khỏi hoang mang

12.            Tư tưởng chủ hành tàng

Truyền thông qua Cơ Bút

Tâm tình Người lắm lúc

Cũng đau xót như ta

13.            Trời khóc nỗi thiết tha

Phát minh từ tư tưởng

Không phải là biểu tượng

Do nhân thế đặt bày

14.            Với TÂN PHÁP CAO ĐÀI

Âm Dương đồng nhứt lý

Lấy từ ta suy nghĩ

Mới thông cảm CÀN KHÔN

15.            Để hiểu biết CHÍ TÔN

Để am tường PHẬT MẪU

Rồi Huyền linh thông thấu

Hầu đoạt pháp vô vi

16.            Đừng suy luận chi ly

Quên ta làm tiêu chuẩn

Chỉ bàn nhàm lẩn quẩn

Đã vô ích sai lầm

17.            Nhớ rèn luyện bổn tâm

Làm đèn Thiêng soi bước

Nhìn CHÍ TÔN đi trước

Ta noi dấu theo chân

18.            Vạn sự hết phân vân

Vạn điều không thắc mắc

Đừng đi quanh tìm quất

Lời Thánh-huấn còn ghi

19.            Chúng sanh nhớ những gì

Lời dặn dò TỪ PHỤ

Tháng ngày siêng ấp ủ

Lời Thánh vững niềm tin

20.            Quyết định câu sắt đinh

CHÍ TÔN, NGƯỜI đã khóc

Rồi mỗi lần ta đọc

Khó cầm lệ tuôn rơi

 

( 2-3-NT.1981)

 

 

            V. TỘT ĐỈNH ĐÀI CAO

1.  Xưa nay triết học lầm

Mới trở nên mù quáng

Rồi chủ quan luận giảng

Gây chia rẻ chiến tranh

2.“Con người do Trời sanh”

     Là đề tài tranh luận

     Tất cả điều lẩn quẩn

     Cùng giải thích nhau nghe

3.  Hai khối hiệp khắt khe

Là Duy tâm, Duy vật

Theo Duy tâm cũng trật

Theo Duy vật cũng sai

4.     Với chơn pháp CAO-ĐÀI

Phải dung hoà Tâm Vật

Tột đỉnh Đài cao ngất

Mới thông thấu mười mươi

5.     Luận nguồn gốc con người

Xưa hiểu Trời sanh hoá

Làm sao mà diễn tả

Cho thế nhân am tường

6.     Dụng ngôn ngữ văn chương

Và triết minh, trí thức

Theo thánh kinh : ngày nhứt

Chúa Trời: tạo đất Trời

7.     Ngày hai: biển đầy vơi

Ngày ba: Trời trăng đó

Ngày tư: sanh cây cỏ

                             Cầm thú đến ngày năm

8.     Ngày sáu: sanh A-Đam

Người đầu tiên: Nam phái

Xương sườn kia một cái

Chúa tạo thêm Ê-Va

9.     Chồng vợ đó sanh ra

Lưu-truyền nên nhân loại

Theo thời gian trôi chảy

Bao thế-hệ im-lìm

10.    Nhân loại nghĩ bằng tim

Nghe nhìn bằng tai mắt

Nhưng đời còn sâu sắc

Chỉ thế cũng bằng thừa

11.    Bản tính người thích ưa

Là căn nguyên dục-tấn

Trí mong rành tường tận

Suy nghĩ lại phát huy

12.  Khi có kính hiển vi

Là khúc quanh mới lạ

Nhiều lập trường mô tả

Nhiều lý-thuyết giải bày

13. Rồi bình đúng chê sai

Thế nhân luôn tranh luận

Từ Platon làm chuẩn

Aristote kế thừa

14.   Nào Phật, Chúa xa xưa

Nào Nữ Oa, Bàn cổ

Mỗi Triết gia thi thố

Xây Triết học chủ quan

15.  Nay Duy vật tràn lan

Đang trên đà bách thắng

Dùng vật làm ranh chặn

Soi rọi chuyện trần gian

16.  Hiện hữu chốn địa-hoàn

Không gì qua Duy vật

Con người không ròng vật

Vì còn có tư-duy

17.   Dù khách, giảng, luận gì

Vật kia hoàn lại vật

Theo Duy tâm cũng trật

Theo Duy vật cũng sai

18.    Phải tâm vật hòa hài

Hiệp cả hai thành một

Hãy xem nơi cùng tột

Không thể có hai ba

19.     Kìa tột đỉnh Đài hoa

Nơi tận cùng độc nhứt

Còn duy còn thứ bậc

Chưa tột đỉnh Đài cao

20.   Ta phải nghĩ thế nào

Về tâm-linh TỪ-PHỤ

Bát hồn kia gồm đủ

Hồn sống tự thạch kim

21.Đồng ý, vật không im

Bởi Hồn là căn sống

Có khác nào tự động

Để tiến hóa tự tồn

22.  Này lời dạy CHÍ-TÔN

Bát hồn kia thăng tiến

Thì bày chi thêm chuyện

Đem tiến hóa chống Trời

23.   Đừng đem chuyện ngàn đời

Mà đọ so hiện tại

In trí vào con nhái

Từ nòng nọc biến sanh

24.  Phơi bày chuyện loanh quanh

Bướm, nhọng, tằm làm thuyết

Không có gì là tuyệt

Mà tiến hóa vô thường

25.                        Có người hiểu Âm dương

Là căn nguyên Dịch-lý

Rồi cho rằng bền bĩ

Cố định với ngàn đời

26.                        Bởi thấy họ lỗi thời

Bời tin vào sách vở

Đọc qua loa một mớ

Rồi in trí làm khuôn

27.                        Dù hiểu Dịch là vuông

Là tròn, hay biến đổi

Và cái gì biến đổi

Cái gì mãi vuông tròn ?

28.                        Đến nay ta vẫn còn

Tin Trời sanh nhân loại

Và Trời sanh vạn loại

Không hẳn chuyện A-Đam

29.                        Với Kinh Thánh luận bàn

Cũng là phương “trần hóa”

Rồi Giáo-Hoàng đả phá

Và buộc tội Triết gia

30.                        Chuyện ấy thật đúng là

Phàm với phàm tranh chấp

Hai ông giành cao thấp

Đem THƯỢNG-ĐẾ làm nề

31.                        Rồi phạm thượng khen chê

Rồi hồ đồ bảo thủ

CHÍ TÔN là TỪ PHỤ

Cười mỉm tỏ lòng thương

32.                        Cũng như ta đã thường

Thấy đàn con giải quyết

Dùng lá cây, mảnh thiếc

Làm bánh hoặc làm tiền

33.                        Cái đó làm căn duyên

Để phổ trương trình độ

Trời tùy thời tùy chỗ

Dùng ngôn ngữ phàm gian

34.                        Với dụng ý dìu đàng

Cho nhân sanh tiến hóa

Biết khôn rồi thóa mạ

Trời vô lý, vu vơ

35.                        Đố ai bắt trẻ thơ

Làm thành người Triết học

Phải chờ nên hình vóc

Đủ tâm trí khôn ngoan

36.                        Với đứa trẻ hoang-mang

Tại mình hay tại nó

Mình, Trời, còn nó đó

Là hình ảnh người, Trời

37.                        Đây ví dụ sự đời

Xã hội ta đang sống

Do chúng ta hành động

Hay do Đảng chủ trương

38.                        Không có đảng dọn đường

Xã hội này có nhỉ ?

Để tỏ lòng tôn quí

Đảng là Mẹ là Cha

39.                        Đảng có phải là Nga ?

Là Cu-Ba, Đông-Đức

Bảo rằng không, thì trật

Bảo phải hẳn chưa tròn

40.                        Phải xã-hội là con

Và Đảng kia là mẹ

Mà mẹ là sanh đẻ

Lại dụng ngữ phát huy

41.                        Đảng nay có khác gì

Là mỹ-từ biểu-tượng

Hay hiểu theo tư-tưởng

Đảng là khối Đại Đồng

42.                        Đảng không của Tây-Đông

Mà của chung tập thể

Chúng ta là cá thể

Chẳng sanh hóa được gì

43.                        Biết hòa hiệp lưỡng-nghi

Mới sanh con đẻ cháu

Người xưa quen từ Đạo

Nay gọi Đảng thế thôi

44.                        Phải giải quyết sự đời

Thuận hòa tròn lưỡng thể

Đừng chê Tâm rằng tệ

Đừng tôn Vật rằng hay

45.                        Tất cả phải hiệp vầy

Thành Đại-Đồng xã hội

Còn Đạo thuở tiền bối

Thành Đại Đạo Kỳ Ba

46.                        Dù đúng mà không hòa

Ta cũng cho rằng sái

Ta không mong phải trái

Hễ hòa hiệp là nên

47.                        Đừng lấy Luật người trên

Đem nhập cùng trẻ nhỏ

Đừng đem lời mây gió

Mà so đo sự đời

48.                        Với những ai thức thời

Phải Đạo Đời tương đắc

Không còn gì thắc mắc

Mới thông thấu hữu vô

49.                        Lý thuyết quá xô bồ

Ta về đây với Đạo

Với CHÍ TÔN dạy bảo

Hầu trau luyện đêm ngày

50.                        Với TÂN-PHÁP CAO ĐÀI

Không phân chia Tâm Vật

Tột đỉnh Đài cao ngất

Nơi tứ phía hiệp hòa

51.                        Tạo nên bản đồng ca

Tạo Đại Đồng thế-giới

Chúng ta cùng phấn khởi

Cùng vạn vật vui tươi

52.                        Tiếng khóc hay giọng cười

An-lành hòa mây gió

Vui trời trong trăng tỏ

Người, vật sống hồn nhiên

 

           VII- CÓ, KHÔNG NGĂN LỐI

1.     Ta nghĩ gì Duy-tâm

Ta hiểu gì Duy vật

Còn Duy còn thứ bậc

Phải tột đỉnh Đài Cao

2.     Ta đã nghĩ thế nào

Về danh từ “sinh vật” ?

Là thực vật, động vật  ?

Mà động-vật có Người

3.     Nghĩ thật đáng buồn cười

Người cũng là sinh vật

Lấy gì phân đúng thật

Người là chó ? Là cam?

4.     Biết bao giờ hội đàm

Xưa nay điều độc-thoại

Ai cũng tôn mình giỏi

Tránh sao khỏi Chủ, Duy

5.     Gây nên cuộc sân-si

Chỉ vì nhìn phiến diện

Bởi mắt còn mang kiến

Nhìn vạn-vật mỗi màu

6.     Mỗi Duy là một màu

Vật, Tâm luôn đối nghịch

Cả hai đều ơn ích

Gầy dục tấn nhơn sanh

7.     Nhưng tiếc cuộc chiến-tranh

Lại dùng toàn bom đạn

Nên con người tán mạng

Đó tội trọng Triết-gia

8.     Theo ta phải thật thà

Áp dụng phương “ thiệt chiến”

Như Cung Thiên đã diễn

Mới thể-hiện triết minh

9.     Bởi chưa biết điểm linh

Nơi con người tuyệt hảo

Chưa am tường lý ĐẠO

Chưa phân biệt hữu vi

10.                        Nên vội-vã hồ-đồ

Tranh luận không và có

“Sanh vật không đổi ” đó

Làm quan điểm thấp cao

11.                        Tâm, vật chẳng khác nào

Đều chủ quan duy ngã

Gây nên trường đả phá

Uổng giấy mực, công lao

12.                        Ta phải hiểu thế nào

Về ý xưa không đổi

Là mỗi loài tiếp nối

Vịt không thể thành gà

13.                        Chó không thể người ta

Không đuôi lươn, đầu gáo

Nhiều người tin chuyện láo

Đồng mê tín dị-đoan ?

14.                        Các Triết-gia dẫn, bàn

Về lập trường biến đổi

Người TU đâu ai chối

Sự lai giống, phát minh

15.                        Sao chẳng biết đồng tình ?

Có không đều trúng cả

Nếu nhìn vào dáng mã

Quả biến đổi đủ tuồng

16.                        Nếu nhớ lại căn nguồn

Quả còn nguyên cội rễ

Hãy nhìn vào thực-tế

San sẻ nhịp khôn ngoan

17.                        Đừng vịn thuở hồng hoang

Mà so đo hiện tại

Đừng khảo nghiệm con nhái

Mà áp dụng cho trâu

18.                        Phải ý thức nông sâu

Phải nhìn chung trái, mặt

Vạn vật dù sâu sắc

Cũng có thể khảo tra

19.                        Là đối-tượng với ta

Mới mong chiêm nghiệm nó

Ta tìm ta quả khó

Và tuyệt đối sai lầm

20.                        Đừng lấy kiếp con tầm

Rồi nghĩ ta cũng vậy

Đó là điều sai quấy

Nhà Duy vật vội-vàng

21.                        Tâm nhận có Thiên-đàng

Vật hiểu không cũng được

Tâm nhận điều trọng bụng

Vật chứng việc ngoài da

22.                        Cũng như các Triết-gia

Xưa vật không cho động

Nay chứng minh vật động

Không với có mà thôi

23.                        Việc ơn ích cho đời

Là điểm tô hạnh-phúc

Người TU nào co rút

Ôm hiểu biết ngàn xưa

24.                        Phải sáng tạo kế thừa

Để dung hòa Thiên-lý

Có bao giờ ta nghĩ

CAO ĐÀI vật hay tâm ?

25.                        CAO ĐÀI chẳng vật, tâm

Mà CAO ĐÀI tâm+ vật

CAO-ĐÀI tin khoa-học

Đưa tấn hóa nhân sinh

26.                        CAO-ĐÀI tạo viễn trình

Hữu sang vô tuyệt đối

Vật cho sinh vật đổi

Vật tự động, vật tồn

27.                        Tự đó ngoài trí khôn

Người xưa cho là ĐẠO

Giải mông lung mộng ảo

Làm xáo trộn tâm-tư

28.                        Người nay áp dụng từ

Là tự-nhiên tà lý

Con người nhờ có TRÍ

Để phân biệt vạn loài

29.                        Nó là thứ khó moi

Nên định bừa nói đại

Mới thành ra tranh cãi

Rồi giận ghét chém đâm

30.                        Cái đó thật sai lầm

CHÍ-TÔN cho chước quỉ

Hễ hòa là thuận lý

Là đạo-pháp sanh tồn

31.                        Người có dại có khôn

Nếu khôn còn dại mất

Thì không gì con vật

Theo chọn lọc tự nhiên

32.                        Người có điểm linh-thiêng

Nó là gì cũng được

Là Linh-hồn, ý thức

Mà căn gốc mênh mang

33.                        Tâm hiểu nó Trời ban

Vật luận từ vật tạo

Kể như đều đúng ráo

Đồng nhận có trí khôn

34.                        Và có nên bảo tồn

Hay tùy nghi hủy hoại

Trí-khôn luôn tồn-tại

Dù thể xác rã tan

35.                        Hỡi người đã khôn ngoan

Sao không tìm phương cách

Với người ưa tọc-mạch

Ta chỉ họ về TIM

36.                        Ta dẫn họ đi tìm

Lời Thánh Ngôn rạng rỡ

Cửa Thiên Trời đã mở

Đáp ứng mọi tấm lòng

37.                        Dù kẻ Tây người Đông

Dù sắc da đen trắng

Được là người may mắn

Mới gặp ĐẠO kỳ ba

38.                        Ở đây chốn hiệp-hòa

Thành ĐẠI ĐỒNG, ĐẠI ĐẠO

Tức không còn gì ráo

Chỉ có một mà thôi

 

Đây chỉ là một ngôi

Là CHÍ-TÔN trên hết

Một nòi, một GIÁO THUYẾT

Một ranh giới, một địa cầu

( 24-3 NT )

 

                        VII   ĐẠO CAO ĐÀI

 

1.     Bao giờ đến bây giờ

Ta nghĩ gì về ĐẠO?

Là danh-từ hư ảo

Làm rối trí điên đầu

2.     Biết căn cứ vào đâu

Mà định hình định nghĩa

Khiến người nghe mai-mỉa

Thêm đau xót công trình

3.     Lời giải các Tiên sinh

Tâm thành vốn là ĐẠO

Vô tâm không là ĐẠO

Bởi không ĐẠO không TÂM

4.     Có phải ĐẠO cao thâm ?

Mà giải bày cỡ đó

ĐẠO là mây là gió

Nên càng học càng xa !

5.     Bởi diễn giảng bao la

Mà người nay chê chán

Nói ĐẠO người ta ngán

Và ngạo nghễ khinh chê

6.     Người giữ ĐẠO còn mê

Không tùy thời tiến-bộ

Không dụng lời đúng chỗ

Lập kinh điển ngàn đời

7.     Phải biết cuộc đổi dời

Hầu xoay tâm định trí

Gần bốn mươi thế kỷ

Toàn làm việc chép sao

8.     Bởi Duy vật lật nhào

Tại vì mê chữ nghĩa

Như kiến bò miệng dĩa

Như câu chuyện rờ voi

9.     Bảo sao người không soi

Bảo sao người chẳng trách

Ngươn hội này minh bạch

Nhờ mở ĐẠO kỳ ba

10.                        Với phương thức gần xa

CHÍ-TÔN dùng cụ-thể

Phải đi từ thực-tế

Rồi mới đạt vô-vi

11.                        Phải tuần-tự mà đi

Từ chặng đường tiến hóa

TỪ TÔN xưng BA MÁ

Để thực hiện tâm tình

12.                        Có gì hơn gia đình

Gắn liền quanh cuộc sống

ĐẠO vốn là ảo mộng

Người không giải như xưa

13.                        Thiên-hạ hết đánh lừa

ĐẠO là đường dẫn lối

Cho nhân sanh khỏi tội

Cho Tiên, Phật lập công

14.                        Nay đừng giải ĐẠO ròng

Mà CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO

Là ĐẠO TRỜI, Tôn giáo

Có Giáo-hội, LUẬT QUYỀN

15.                        Với đẳng cấp Thiêng-liêng

Hiện hình qua THÁNH-THỂ

Có người chê rằng tệ,

Còn áo mão, âm thinh.

16.                        Bởi say mộng tâm-linh

Nên quên đời rằng trọng

CHÍ-TÔN qui lẽ sống

Là đệ nhứt luật TRỜI

17.                        Nếu có ĐẠO không đời

Thì lấy gì tiến-hóa ?

ĐẠO ví như con cá

ĐỜI là nước hồ sông !

18.                        Thầy không dụng không không

Mà giải bày Đạo-lý

THẦY so đo tỷ thí

Cho con cái am tường

19.                        THẦY dụng lý YÊU THƯƠNG

Để giải bày mầu nhiệm

TÌNH THƯƠNG là khởi điểm

Tạo dựng cả càn khôn

20.                        THẦY là CHA-CHÍ TÔN-

PHẬT MẪU kia là MẸ

Cũng chan hòa chia sẻ

Như tình ái Vợ Chồng

21.                        Từ ý-nghĩa hồng-mông

CHÍ-TÔN bày hiện tại

Nhân sanh đều yêu ái

Không giải cũng am-tường

22.                        Rồi từ nghĩa Yêu thương

Mới hy sinh PHỤNG SỰ

Chưa có Cha nào dữ

Chưa có Mẹ hại con

23.                        THẦY chỉ việc cỏn con

Mà phô trương đại thể

CHÍ-TÔN là Chúa tể

Là TỪ PHỤ vạn loài

24.                        Dụng tâm-lý xét soi

Âm Dương đồng nhứt lý

Hễ đời vui, Đạo quý

Đời Đạo phải tương-liên

25.                        Đức CHÍ- TÔN hằng khuyên

Phải tuyệt tin nơi Ổng

Bởi nay ta còn sống

Chưa thấy được nhiệm mầu

26.                        VÔ-HỮU cách nhịp cầu

TỬ-SANH  làm ranh giới

Hiện nay người sống gởi

Mai mốt chết trở về

27.                        CHÍ TÔN dạy đừng mê

Hồng trần thân khổ lụy

TRỜI vì thương mà chỉ

Còn thăng đọa do mình

28.                        Bởi có luật CÔNG-BÌNH

Gắn liền tình Yêu ái

Bây giờ và mãi mãi

Thành HÒA ƯỚC ĐỆ TAM

29.                        Từ nay khi Đạo đàm

Nên nhớ phân biệt rõ

Đạo là mây là gió

Đó là ĐẠO NHỊ KỲ

30.                        Còn này ĐẠO TAM KỲ

Là CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO

Đạo không còn hư-ảo

Vì Nhập thế độ đời

31.                        Đã đúng lúc đúng thời

ĐẠO hiện hình THÁNH THỂ

Hết rồi câu trì-trệ

“Phật giả vô ngôn” mà

32.                        Tự thắp đuốc đã qua

Nay ĐẠO TẦM NGƯỜI rỗi !

“Thiên hà ngôn tai ” lỗi.

TRỜI nói thẳng cùng ta

33.                        Nay PHỔ ĐỘ KỲ BA

Là ĐẠO CAO-ĐÀI vậy

Bây giờ ta đã thấy

ĐẠO cụ thể hiện hình

34.                        Cho đến BẠCH NGỌC KINH

Cũng phô bày tại thế

Ngày nay Tu rất dễ

Đừng mộng tưởng xa xôi

35.                        Kinh Phật đã lỗi thời

ĐẠO ĐỨC KINH khó hiểu

KINH XUÂN-THU còn thiếu

Đầy đủ : PHÁP CHÁNH TRUYỀN

36.                        Và TÂN-LUẬT căn-nguyên

Với THÁNH NGÔN tiêu chuẩn

Người ơi ! đừng nghĩ quẩn

Đức Lý khẳng định rồi

37.                        PHỤNG SỰ gắng tô bồi

HIẾN DÂNG luôn tâm niệm

Thế tình đừng tập nhiễm

Về THẦY MẸ không sai

38.                        Chúng ta phải từ nay

Theo CHÍ TÔN hằng hóa

Cho nhân sanh in dạ

Tuyệt tín ĐẠO CAO-ĐÀI

 

                            Hôm nay mùa Hội-Yến

Ngồi viết Ngũ Tự Thiên

Tặng người yêu Đạo Đức

Người tín hữu CAO-ĐÀI

     Nguyễn Lệ Thủy ( 21h 11-4- Nhân Tuất / 1981)

 

______________________________________________

 

Mến tặng Cô Thủy

Sau khi đọc tập TAM –TỨ-NGŨ THIÊN TỰ THI

***

 

Phải chi Cô Thủy viết văn xuôi,

Đọc giả xem qua đỡ tới lui

Hiểu thấu thâm sâu chơn lý thích,

Rành thông cao thấp lẽ tươi vui.

Phải cơ chọn lọc tâm thanh thản,

Đúng Hội phong ban đặng thảnh thơi,

“Tâm-Ý-Thân” nguyền trau đức tánh,

Chúc Cô sở đắc vẻ vang đời.!

         Nguyễn Minh Ngời

 

Bài được Ông Tôn Hưng (Sĩ Tải Huỳnh văn Hưởng) chỉnh ngày 01-10-Kỷ Tỵ (dl: 29-10-1989)

21 năm sau mới được một người Bạn lục thấy trao lại. Ông Ngời nay lại hóa ra người thiên cổ.

Kỹ niệm: 06-03-Canh Dần (19-04-2010)

 

         


Top of Page

      HOME