SƠ LUỢC TIỂU SỬ
HỮU PHAN QUÂN LÊ VĂN THOẠI

Biên Soạn : Quang Minh, Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp
1986

Mục Lục

Lời Tựa

LÀM TRUNG ÚY QUÂN ĐỘI C.Đ.
LÀM THAM MƯU TRƯỞNG
VÀO CHIẾN KHU
ĐI NAM VANG
CHƠN LINH NHẬP THỂ
LỘ BÍ TÍCH
CẮM CỜ BẾN HẢI
NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÀN ÁP
ĐƯỢC PHONG HỮU PHAN QUÂN
ĐƯỢC BỔ PHÓ GIÁM ĐỐC C.Q.P.T.
PHẦN THI THƠ XƯỚNG HỌA
GIẤC MỘNG TRIỀU THIÊN
ĐỨNG CÚNG NGHE THI TIÊN
CHẾT RỒI SỐNG LẠI
TIẾT LỘ VỀ CÁI CHẾT CỦA T.S. P.N.T.
GIẢI VỀ 3 LỌAI KIẾM
CHÍ NGUYỆN CỦA ÔNG THOẠI
XEM QUYỂN THIÊN THƠ
VỤ HIỂN TRUNG MUỐN CHỐNG THÁNH LỊNH
ĐIỂN THIÊNG LIÊNG
THẤY ĐIỀM LẠ
BÁT NƯƠNG CHO THI LÚC ĐI BẾN HẢI
CÔNG CỤ DÙNG VÀO VIỆC LÀM
Ý NGHĨA CÂY BẠCH KỲ NHAN UYÊN
BỨC TÂM THƠ
HỘI YẾN DIÊU TRÌ THIÊNG LIÊNG


   HOME

UNICODE FONT