ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

ĐỆ TAM THẬP NIÊN

LỂ KHÁNH THÀNH

TÒA-THÁNH TÂY-NINH

NGÀY 6 ĐẾN 16 THÁNG GIÊNG NĂM ẤT MÙI

29-1-1955 ĐẾN 8-2-1955

------------

 

CHƯƠNG TRÌNH NẦY THAY THẾ CHO THIỆP MỜI TRONG NHỮNG NGÀY LỂ

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Đệ Tam Thập Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

-------

 

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KHÁNH THÀNH TÒA THÁNH TÂY NINH

-------------

Khởi hành từ ngày 6 tháng Giêng Ất Mùi đến ngày 16 tháng Giêng Ất Mùi (Nhầm ngày 29-1-1955 đến 8-2-1955 Dương Lịch)

-------------

I – Ngày mồng 6 tháng Giêng Ất Mùi (29-1-1955)

BUỔI MAI

8 giờ.          - Toàn thể các Cơ Quan Chánh Trị Đạo tề tựu tại Đại Đồng Xả.

8 giờ 30.     - Ban Tổ Chức rước Đức HỘ PHÁP ( có Long Mả, Nhạc Ta, Nhạc Tiều,  Nhạc Tần  v…v…)

8 giờ 40.     - Lễ Thượng Phướng trước TÒA THÁNH và Đền Thờ Đức PHẬT  MẨU.

9 giờ .         - Ngài Khai Đạo Trưởng Ban Tổ Chức đọc Diễn Văn khai mạc.

9 giờ 30.     - Mở cửa các gian hàng Triển Lãm.

BUỔI CHIỀU

4 giờ.          - Khởi đấu bóng tròn tại sân Vận Động Long Hoa Thị

8 giờ tối.     - Chớp bóng tại Đại Đồng Xã.

-------------

II. – Ngày mồng 7 (30-1-1955)

BUỔI MAI

8 giờ.          -   Khai văn đàn thi cuộc tại Thơ Viện (do Chức sắc và các Văn Hào  Nam, Trung, Bắc).

BUỔI CHIỀU

3 giờ.          - Khởi đấu cờ bàn tại Thơ Viện (do Chức Sắc và Danh Nhân trong  nước).

7 giờ.          - Đốt lửa trại, diễn kịch tại Đại Đồng Xã ( do Hướng Đạo Sinh).

-------------

III. – Ngày mồng 8 (31 – 1 – 1955)

LỄ KHÁNH THÀNH ĐỀN THÁNH

BUỔI MAI

8 giờ.          - Toàn thể các Cơ Quan Chánh Trị Đạo tề Tựu tại Đại Đồng Xã..

9 giờ.          - Tiếp rước Khách Quan Nội và Ngoại Quốc

                      (Nghi tiết do Lể Viện sắp đặt)

10 giờ.        - Học Sinh biểu diễn các môn mỹ thuật.

11 giờ.        - Ban Tổ Chức mời Quan Khách cùng chức Sắc đi xem các gian hàng  Triển Lãm.

12 giờ         - Tiệc Cơm Chay đãi Quan Khách tại nhà tiệc.

 

 

BUỔI CHIỀU

4 giờ.          - Tổ chức các cuộc vui tại Đại Đồng Xã ( do Ban Giám Đốc Đạo Đức

                        Học Đường sắp đặt).

8 giờ tối.     - Cộ Bông, cộ Đèn đi qua cửa Đền Thánh, Đức Hộ Pháp lên Bao Lơn 

                        Đài chấm thưỡng. Rồi Cộ đi các con đường Nội Ô Thánh Địa.

9 giờ.          - Đốt pháo bông tại Đại Đồng Xã.

11 giờ 30.   - Ba vị Q. Chánh Phối Sư cùng Lể viện rước Đức Hộ Pháp đến Đền

                        Thánh, xem Pháo Bông có chữ

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

LỂ KHÁNH THÀNH TÒA THÁNH

12 giờ.        - Đức HỘ PHÁP cắt giây băng mở cửa ĐỀN THÁNH và khởi hành Đại

                        Lễ. Đức HỘ Pháp dâng sớ cầu nguyện cho Thế Giới hòa bình.

-------------

IV. – Ngày mồng  9 ( 1 – 1 – 1955 )

Lễ Kỹ Niệm Đệ Bát Chu Niên Xuất Quân của QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI.

-------------

BUỔI MAI

7 giờ 30.     - Các Cơ Quan Chánh Trị Đạo Quân Đội Học Sanh và toàn Đạo tựu

                         họp tại Khán Đài trước trước Đại Đồng Xã.

8 giờ.          - Các Sĩ Quan và Chức Sắc đến.

8 giờ 15.     - Thiếu Tướng Phó Tổng Tư Lịnh và Đại Tá Tham Mưu Trưởng đến.

8 giờ 30.     - Quan Khách và các Phái Đoàn Ngoại Giao đến.

9 giờ.          - Rước Đức HỘ PHÁP kiêm THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ.

                           -  ........................................................

                           - .........................................................   

                           - .........................................................

                           - .........................................................

                          

                -  Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao Đài.  

               (Quốc Thiều)

                    - Duyệt qua các Cơ Quan.

9 giờ 30.     - Đức GIÁO CHỦ nguyện hương trước bàn

                    thờ Tổ Quốc.

                    - Đức GIÁO CHỦ ban phép lành cho toàn cả Nhơn Sanh.

9 giờ 45.     - Diễn Văn: Tổng Tư Lịnh Quân Đội Cao  Đài.

                           -  ........................................................

                           - .........................................................   

                           - .........................................................

                           - .........................................................

10 giờ 30.   - Đức HỘ PHÁP để lời cám ơn các Quan Khách và Nhũ lời cùng Chỉ Huy, Chiến binh Quân Đội.

11 giờ 15.   - Diễn Binh trước Đền Thánh.

12 giờ.        - Buổi tiệc Đoàn kết tại Tổng Hành Dinh Quân Đội Cao Đài Giang Tân.

BUỔI CHIỀU

2 giờ 30.     - Tổng Tư Lịnh đặt Tràng Hoa trên mồ Chiến Sĩ nơi đất Thánh CỰC LẠC.

3 giờ.          - Tổng Tư Lịnh và các Sĩ Quan vào Đền Thánh dâng sớ cầu nguyện cho các Anh Linh Tử Sĩ.

LỄ KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ PHẬT MẪU.

5 giờ.          - Toàn thể con cái của ĐỨC PHẬT MẨU, tề tựu trước BÁO ÂN TỪ.

5 giờ 40.     - Chức Sắc các Cơ Quan thỉnh Đức HỘ PHÁP.

6 giờ.          - Cắt giây băng mở cửa Đền Thờ PHẬT MẨU, khởi hành Đại Lễ. Đức HỘ PHÁP lên  Bao Lơn Đài thuyết minh cuộc Lễ Khánh Thành Đến Thờ PHẬT MẪU.

9 giờ.          - Đốt pháo bông tại Đại Đồng Xã.

-------------

V. – Ngày mồng 10 ( 2 – 2 – 1955 )

BUỔI MAI

7 giờ 30.     - Cộ Bông đi qua cửa Đền Thánh. Ban Tổ Chức trên Bao Lơn Đài công bố các giải thưởng, rồi cộ đi biểu diễn các con đường Ngoại Ô Thánh Địa.

8 giờ.          - Thiếu Nhi Quân Biểu diễn các cuộc vui tại Đại Đồng Xã.

BUỔI CHIỀU

4 giờ.          -Đấu bóng chuyền tại Đại Đồng Xã ( do ban Thể Thao Tòa Thánh).

8 giờ tối.     - Diễn Kịch tại Đại Đồng Xã ( do Kịch Đoàn Tòa Thánh).

-------------

VI. – Ngày 11 ( 3 – 2 – 1955 )

BUỔI MAI

8 giờ.          - Lễ lấy cốt Chư Thánh Tông Đồ.

8 giờ 30.     - Đấu cờ tướng tại vườn Thiên Nhiên.

BUỔI CHIỀU

4 giờ.          - Học sinh đua xe máy chạy chậm, câm xe có dán màu cho đẹp.

8 giờ tối.     - Ban Tuyên Truyền Quân Đội Cao Đài diễn kịch tại Đại Đồng Xã.

-------------

VII. -  Ngày 12 ( 4 – 2 – 1955 )

LỂ KHÁNH THÀNH CÁC DINH THỰ

BUỔI MAI

8 giờ 30.     - Các Cơ Quan tề tựu trước cửa Giáo Tông Đường.

8 giờ 45.     - Rước Đức HỘ PHÁP đi viếng các Dinh Thự.

9 giờ.          - Lễ Khánh Thành GIÁO TÔNG ĐƯỜNG.

9 giờ 20.     - Lễ Khánh Thành HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

9 giờ 40.     - Lễ Khánh Thành NỮ ĐẦU SƯ ĐƯỜNG.

10 giờ.        - Lễ Khánh Thành TÒA NỘI CHÁNH.

10 giờ 20.   - Viếng Ban Chẩn Tế tại Hậu Điện.

10 giờ 40.- Lễ Khánh Thành Văn phòng HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN và các Dinh Thự v…v…

11 giờ.        - Viếng Phòng Triển Lãm tại Thơ Viện.

11 giờ 20.   - Viếng các Gian hàng Triển Lãm.

12 giờ.        - Đãi Cơm Chay tại nhà tiệc.

 

 

BUỔI CHIỀU

8 giờ tối.     - Ban Tổ Chức duyệt qua các gian hàng triển lãm để chấm thưởng.

8 giờ 30.     - Chớp bóng tại Đại Đồng Xã.

-------------

VIII. – Ngày 13 ( 5 – 2 – 1955 )

BUỔI MAI

8 giờ.          - Đấu bóng bàn tại vườn Thiên Nhiên.

BUỔI CHIỀU

4 giờ .         - Võ Sĩ Đạo biểu diễn tại Đại Đồng Xã.

8 giờ tối.     - Hòa nhạc tại Đại Đồng Xã ( Âm nhạc cổ điển, âm nhạc cải cách, nhạc Tiều, nhạc  Tần v.v…)

-------------

IX. – Ngày 14  ( 6 – 2 – 1955 )

BUỔI MAI

8 giờ.          - Long Mã, Lân và các Linh Thú tranh hung tại Đại Đồng Xã.

BUỔI CHIỀU

4 giờ.          - Đấu bóng tròn ( bán kết) tại Long Hoa Thị.

8 giờ tối.     - Cộ đèn biểu diễn nội ô Thánh Địa.

12 giờ.        - Đại lễ Thượng Ngương. Đức HỘ Pháp dân sớ trình lễ thiêu xác các Thánh Tông Đồ.

-------------

X. – Ngày 15 ( Lễ thiêu xác ) ( 7 – 2 – 1955 )

BUỔI MAI

8 giờ.          - Các cơ quan Chánh Trị Đạo tề tựu tại Đại Đồng Xã.

8 giờ 30.     - Rước Đức HỘ PHÁP lên Thiên Hỉ Đài thuyết minh công trạng các Thánh Tông Đồ. Rồi hành pháp thiêu xác.

12 giờ trưa.  - Cúng Đức PHẬT MẪU, Đại lễ Vọng Nhựt Thượng Ngươn.

BUỔI CHIỀU

3 giờ.          - Đấu bóng tròn tại sân vận động Long Hoa Thị  ( chung kết).

4 giờ.          - Lễ Cúng Rầm tại Trại Đường, tiệc Cơm Chay thiết đãi Chức Sắc Nam Nữa cùng Công Thợ toàn thể các Cơ Sở.

-------------

XI. – Ngày 16 ( 8 – 2 – 1955 )

BUỔI MAI

8 giờ.          - Các Cơ Quan Chánh Trị Đạo tề tựu tại Đại Đồng Xã.

8 giờ 30.     - Rước Đức HỘ PHÁP lên Thiên Hỉ Đại.

9 giờ.          - Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn bế mạc, lễ thành.

-------------

  

Chương Trình lập tại TÒA THÁNH

Ngày 1 tháng 12 G. Ngọ ( D. L. 25 Décembre 1954).

 

Q. NGỌC CHÁNH PHỐI SỰ

Trưởng ban Tổ Chức,

KHAI ĐẠO PHẠM TẤN ĐÃI