NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

Description: D:\ANH CHUP\0- ANH TOA THANH\THIEN CHUP\DSC01578.JPG

Thanh thanh nhựt nguyệt Cửu Trùng Thiên,
Hiện xuất cao nhơn tại nhăn tiền...”

 

 

ĐỨC TIN KƯ SỰ 2

 

“NGUYỆN VỌNG

MỞ ĐẠI HỘI NHƠN SANH GIAI ĐOẠN 02”.

 

                              BẢN IN: 19-10- GIÁP NGỌ (10-12-2014).

                                                                     KÍNH BIẾU

 

LỜI THƯA TRƯỚC.

CƠ SỞ VIẾT BÀI: GIẢI THỂ PHẬT.

GIẢI THỂ PHẬT.

NGUYỆN VỌNG:MỞ ĐẠI HỘI NHƠN SANH

HỒI ĐÁP VẤN NẠN VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH

NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỘI NHƠN SANH

PHÉP THỬ.

ĐẠO-TÂM-THƯ 19

LỜI CẦU NGUYỆN.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI.

CUNG CẤP THÔNG TIN

PHỤ LỤC

 

 >>> Đức Tin Kư Sự 2  - [PDF] - với đầy đủ h́nh ảnh

 

LỜI THƯA TRƯỚC.

Đạo là con đường. Con đường để nhơn loại lập vị cho chính ḿnh khi trăi bước trên đường luân hồi. Đó là cuộc hành tŕnh đầy thử thách.

Hành tŕnh cách đây hơn 13 thế kỷ của Đường Tăng là đi thỉnh chân lư. Đi thỉnh chân lư là đă biết địa chỉ của chân lư nên đi đến đó thỉnh về. Đường Tăng muốn thỉnh chân lư về để dâng hiến cho nhân loại (c̣n việc đời sau có thực hiện tốt hay không là một việc khác). Tiên sinh Ngô Thừa Ân đă lấy đó làm cảm hứng để viết nên bộ kỳ thư Tây Du Kư.

Hành tŕnh của chúng tôi là đem chân lư ĐĐTKPĐ đến với đồng đạo. Nghĩa là chân lư đă có, đă hiện diện tại thế gian nầy và chúng tôi vào kho chọn lựa cái cần thiết để phục hồi cơ đạo rồi đem tŕnh dâng cho bạn đồng sanh và đồng đạo. Do đâu mà dám viết vậy?

Xin thưa Đức Phật chỉ trăng và dạy rằng theo tay ta th́ thấy trăng nhưng tay ta không phải là trăng. Nghĩa là chân lư c̣n xa xôi con người phải đi thỉnh về. Ngày nay Đức Chí Tôn đến hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chính Thầy cầm cân công lư, tại Đền Thánh bàn tay cầm cân công lư có ngón tay chỉ xuống. Nghĩa là chân lư đă được Thầy đem đến thế gian nầy mà cụ thể là ĐĐTKPĐ (Ṭa Thánh nầy). Hai hành tŕnh khác nhau về thời gian, không gian và nhân gian.

 Ngón tay chỉ trăng...Chân lư c̣n xa...

Ngón tay chỉ xuống...chân lư là đây...

Đường trần th́ khách tục nối tiếp nhau đến và rời khỏi thế gian không ngừng nghĩ, hết lượn sóng nầy đến lượn sóng khác mới tạo nên tiếng nhạc trùng dương nơi biển trần khổ. Khách trần đến rồi đi là miên viễn th́ tiếng nhạc trùng dương không bao giờ dứt...

 Đă đồng sanh làm phận người nơi cơi thế th́ người sau thừa kế tinh hoa của người trước là điều đương nhiên phải có. Bởi v́ dù sau hay trước cũng cùng nằm trong cuộc vận hành chung của tạo hóa: đưa nhân loại tiến đến cuộc sống trong bác ái công bằng.

Thời Nhị kỳ Tề Thiên có Gậy Như Ư để hàng phục những chướng ngại (yêu ma). Thời Tam kỳ có Cung Như Ư, có Xe Như Ư. Tề Thiên có Kim Cô dằn thúc để không loạn động.... Tam Kỳ: Dở Kim Cô đưa tiếp linh quang...(Kinh Đệ Thất Cửu câu 10). Dở Kim Cô là ǵ? là gở bỏ những giới hạn của chính ḿnh và thời đại để tấn hóa cho đến cơi niết bàn (là cảnh giải thoát hoàn toàn) trên con đường luân hồi chuyển kiếp. Tại sao phải dở Kim Cô? V́ thời Tam kỳ phổ độ đă mở ra cơ tận độ.

Kim Cô của Tề Thiên (hành giả) thời Nhị kỳ là tất yếu bởi nguyên lư của Nhị kỳ là Nhứt bản tán vạn thù (từ một gốc chia ra rất nhiều). Đó là cơ phân tán, chưa phải là cơ tận độ nên có những giới hạn.....Con người thời Nhị kỳ nên c̣n có những biên giới của quốc gia của châu lục không thể vượt qua... muốn ra khỏi giới hạn th́ bị nhức đầu. Tại sao không nhức chân, nhức tay mà nhức đầu? V́ bộ năo không nghĩ ra cách vượt qua những giới hạn đương nhiên của thời Nhị kỳ.

Muốn đóng địa ngục cho nhân loại th́ cũng không được (suy nghĩ đến nhức đầu mà vẫn không giải quyết được). Tại sao câu chú nhức đầu đó là của Đức Quan Âm? Bởi Quan Âm là thời gian, phải chờ thời gian, chờ cơ tận độ. Người tu thời nào cũng có tấm ḷng với nhân loại nhưng cái khả năng của thời Nhị kỳ c̣n bị giới hạn muốn làm những điều vượt thời gian th́ có nghĩ nát óc cũng không có giáo án, sử chương, không thể có công thức, mô h́nh nên hành giả phải chịu nhức đầu mà trở lại với hiện thực... bởi nhằm vào buổi cột nên đành phải chịu vậy.

Ngô Tiên Sinh sống thời Nhị kỳ nên cũng bị giới hạn của thời Nhị kỳ... nhận ra sự thật muốn vượt thoát không được... nên thể hiện sự nhức đầu của hành giả xăy ra khi muốn vượt thoát khỏi Tam Tạng (nguyên lư của Nhị kỳ) hay thực tại (xă hội thời Nhị kỳ) không được đành phải chấp nhận thực tại... Con người bị giới hạn bởi tài nguyên và môi trường là điều tất yếu... nhức đầu th́ cũng phải đành chịu...

Nói trắng ra thời Nhị kỳ dầu cho hành giả có tấm ḷng đưa nhân loại đến cảnh sống trong bác ái và công bằng cũng chưa có thể pháp, bí pháp và mật pháp để thực hiện. Hành giả có nghĩ đến nát óc (nhức đầu) vẫn không có lối ra mà phải chờ đến Tam kỳ.

 Nguyên lư của Tam kỳ: vạn thù qui nhứt bản (Từ chổ rất nhiều qui về một gốc). Đó là cơ qui nhứt, là khai cơ tận độ là buổi mở, nên Thầy mở hết không c̣n giới hạn. Những tiến bộ của khoa học và kỷ thuật đă đưa nhân loại đến cảnh năm châu chung chợ, bốn biển chung nhà, càn khôn dĩ tận thức....nên đủ khả năng biến hóa (Cung tận thức thần thông biến hóa- Kinh Đệ Bát Cửu- câu 05). Cung tận thức đă biến hóa để biên giới của các quốc gia ngày nay không c̣n là một nan đề. Kinh Thánh dạy rằng khi Đức Chúa Trời đóng th́ không ai mở được và khi mở không ai đóng được là như vậy.

Không gian của Đường Tăng là nền văn minh nông nghiệp di chuyển bằng sức của gia súc hay cơ bắp. Thường là các vị phải đến nơi mới gặp vấn đề... Con người sống thời văn minh vi điện tử...di chuyển bằng cơ giới... giao tiếp bằng sóng điện từ... trước thế giới phẳng một cái nhấp chuột đă liên lạc được với bạn đồng sanh khắp thế giới... Nh́n những ảnh chụp hành tinh chúng ta đang sống cho ta cái cảm giác về  trái đất như một ngôi làng nhỏ bé và xa xôi trong vũ trụ mênh mông. Sự liên lạc của nhân loại trên hành tinh nầy hầu như tức thời, đem nhân loại đến rất gần nhau...

Buổi khai cơ tận độ nên những nan đề của thời nhị kỳ không c̣n nữa cái kim cô đă được dở bỏ... Người muốn đến t́m đến với chân lư (xây dựng thế giới đại đồng trong bác ái và công bằng) đă có địa chỉ (Ṭa Thánh Tây Ninh). Nơi đó có công thức, có mô h́nh, có bộ máy nhân sự thực hiện .... Công thức và mô h́nh không phải là chuyện liêu trai hoang tưởng mà đă được tôn giáo Cao Đài thí nghiệm hẳn hoi.

Về mặt xă hội: Đạo Cao Đài đă thực hiện một cuộc cách mạng bằng phương pháp ôn ḥa qua 05 phương án: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để xây dựng nên vùng Châu Thành Thánh Địa. Chánh phủ Pháp lúc đó đă nhận xét: Đạo Cao Đài lập một quốc gia trong một quốc gia. Nghĩa là từ năm 1926 Hội Thánh Cao Đài đă âm thầm làm một cuộc cách mạng nhơn nghĩa ngay trước mắt chính quyền thuộc địa để làm mẫu mực cho nhân loại. (1).

Về tôn giáo: Cách lập pháp của Đức Chí Tôn là lập quyền cho nhân loại. Nhơn loại có mặt trong tôn giáo và ngoài tôn giáo. Quyền của nhân loại trong tôn giáo thể hiện qua cơ chế 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh. Trong xă hội đó là Lập Quyền Dân. Một địa cầu mới (địa cầu 67) đă được mở ra ngay trên địa cầu nhân loại đang sống (địa cầu 68). (2). 

Cơi người của Đường Tăng là thời Nhị kỳ phổ độ, (tranh đấu quyết liệt để sinh tồn). Thời nhị kỳ tập thể nầy có thể tiêu diệt tập thể khác mà vẫn an toàn (lẽ phải trong tay kẻ mạnh). Cơi người của Tam Kỳ Phổ Độ (phải tương nhượng nhau để sinh tồn), công lư phải đánh đổ cường quyền, kẻ nhỏ nhoi sẽ trở nên quyền thế. Tại sao có được điều đó?

Nhờ tài nguyên và môi trường thời Tam Kỳ: Sự phát triễn của khoa học và kỷ thuật nên internet ra đời. Ngày xưa muốn ra một tờ báo, một nhà in rất khó khăn, tốn kém, lệ thuộc nhiều thứ và có thể bị phá hoại bất cứ lúc nào. Ngày nay việc ra một Blog, một facebook, một trang web, một tờ báo điện tử là điều rất b́nh thường với người có hiểu biết về thế giới phẳng. Nhiều tờ báo giấy ra đời rất lâu và rất có uy tín đă phải thu xếp gọn lại (thậm chí đ́nh bản). Thế giới phẳng tin tức rất nhanh và đa dạng đang làm cho các chế độ độc tài, cường quyền run sợ và thù địch với internet... kẻ nhỏ nhoi bị ức hiếp đang đứng lên nắm lại quyền ḿnh, đang tự lập quyền ḿnh rất rơ ràng. Công lư đánh đổ cường quyền chỉ c̣n là chuyện của thời gian mà thôi.

Thời Tam kỳ là thời của vũ khí hóa học, của bom vi trùng của nguyên tử và hạt nhân... phải biến đối đầu thành đối thoại nếu không một bên ra tay th́ cả hai cùng chết. Cái khác biệt trong chiến tranh thời nguyên tử là như vậy. Vũ khí của thời tam kỳ sát hại tất cả sinh vật trong phạm vi của nó mà không phân biệt là bạn hay thù hoặc chính người đă sản xuất ra nó. Người xưa nói phù thủy lụy âm binh ngày nay chúng ta thấy nhân loại vẫn phải kinh sợ những vũ khí do nhân loại tạo ra...   

Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa đă làm những chuyện như: Chúa làm cho nước thành rượu, bánh ḿ và cá từ ít thành nhiều (phát đủ cho người đến nghe Chúa giảng đạo mà c̣n dư thừa), đi trên mặt biển như đi trên đất bằng, chữa lành nhiều bệnh nan y...Kinh Thánh gọi đó là phép lạ. Nhưng thực tế chúng ta thấy Thiên chúa giáo đă tạo nên một nền văn minh đúng như chúa đă làm và nhân loại đang hưởng dụng. Chữ phép lạ giờ đây chúng ta hiểu đó chính là những kết quả (của khoa học, kỷ thuật) khởi phát từ giáo lư Chúa giảng (Chúa tạo ra ư tưởng và các nhà khoa học lúc đầu phần lớn xuất thân từ nhà thờ). Đó là tôn giáo tạo ra văn minh.

Quan sát các quốc gia theo Thiên Chúa Giáo chúng ta phải ghi nhận một sự thật hiển nhiên là phần vật chất trong đời sống của họ cao nên kéo theo tinh thần ít bị ràng buộc. Họ thích làm việc thiện nhưng chưa hẳn là thích đến nhà thờ. Về tự do dân chủ họ cũng cao hơn những nước Á Đông (ảnh hưởng của Phật Giáo).

 

 

BNS THÔNG LIÊN của Khối Nhơn Sanh số 29 (27-10-2010):

Trong Kinh Thánh Đức Chúa Jésus Christ dạy rằng: Ta đến không phải đem b́nh an nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy Ta đến để gây chia rẽ giữa con trai  với cha ḿnh, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của ḿnh chính là người nhà.

Con trai và cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng… là những mối quan hệ ruột thịt, thân thiết có thể hy sinh mạng sống cho nhau cớ sao Chúa đến lại làm cho mối quan hệ ấy bị chia rẽ như vậy? Chúa đến để dạy điều lành nên lời Chúa được gọi là Kinh Thánh hay Tin Mừng cớ sao lại có sự chia rẽ bi thảm đến vậy?.

Mặt khác Chúa cũng dạy: khi các ngươi đem lễ vật hiến tế mà c̣n bất ḥa với anh em, với hàng xóm th́ hăy để lễ vật lại đó về làm ḥa với họ trước đi. Vậy phải hiểu lời dạy trong trích đoạn trên như thế nào để phù hợp với các điều khác?

Trong cuộc sống thường thấy chỉ có vật chất mới làm thay đổi ḷng người, từ ḷng người thay đổi mới làm nẫy sanh cách cư xữ nghịch thường và gây ra cảnh đau buồn trên. Như vậy đồng nghĩa với việc Chúa biết rằng từ lời dạy của Chúa nhân loại sẽ xây dựng nên ra một nền văn minh mới và một trong những điểm nhấn của nền văn minh ấy là hướng về vật chất. Hay là cuối cùng rồi vật chất sẽ là phần áp đảo trong nền văn minh Thiên Chúa Giáo như chúng ta đang thấy và thụ hưởng ngày nay.

Lịch sử đă chứng minh rằng các nhà khoa học, bác học phần lớn đều có tín ngưỡng rất mạnh mẽ vào Thượng Đế hay Thiên Chúa hoặc xuất thân từ nhà thờ. Nhiều trường đại học lâu đời và đào tạo ra nhiều nhà bác học lỗi lạc có dấu ấn sâu đậm của nhà thờ… Nhưng càng về sau th́ Nhà Thờ và Khoa Học càng xa nhau. Ngày nay nêu lên mối tương quan giữa khoa học và nhà thờ th́ nhiều người có khoa bảng sẽ lớn tiếng phủ nhận, bởi v́ nhà trường không hề cho họ biết mối tương quan thật sự đó.

Tóm lại nếu nói rằng nền văn minh mà Đức Chúa tạo dựng ra là nền văn minh vật chất chính là nói theo ư nghĩa của trích đoạn từ kinh thánh nêu trên và thực tế đă diễn ra...

.... Trong đạo học th́ không có ǵ cô âm hay độc dương, mà trong âm có dương, trong dương có âm. Cho nên khi nhận xét như vậy là nói lên phần chủ yếu để hiểu đúng trọng tâm của vấn đề chứ không phải câu chấp ở văn từ rồi cho rằng nhận xét như vậy là hạ thấp nền văn minh Thiên Chúa Giáo và gây ra cảnh thị phi.  (hết trích).

Nhận định như thế có xúc phạm đến Thiên Chúa và người theo Đạo Chúa hay không? BNS THÔNG LIÊN số 30 (10-11-2010) viết:

Đức Chí Tôn dạy (người Pháp hầu đàn): Mardi, 8 Juin 1926 (26-4- Bính Dần): Chúa cứu thế đă đến với các con. Người đă phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đă làm ǵ hữu ích? Các con truyền-bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai-lạc bản-chất tôn-chỉ của nền Thánh-giáo…

…Giáo-lư ấy đáng lẽ phải đem lại ḥa b́nh và tương-ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh.

Đàn cơ đêm 01-10-1926.

Nhơn-loại tàn sát lẫn nhau, bởi không biết dùng khoa học vào việc phải, nên nó mới biến thành chia rẽ và chiến tranh.

Thánh-Đạo của Chúa Cứu-thế (v́ sự hiểu lầm) làm tăng-gia dục-vọng của kẻ mạnh đối với người yếu và giúp giáo cho bọn trên hiếp dưới.

 

@@@

 

Chính Thầy cho biết bản chất, tôn chỉ của nền Thánh Giáo đă bị sai lạc và hậu quả là chia rẽ và chiến tranh.

Nhà thờ hẳn nhiên là giảng dạy con chiên sống với tính công bằng và đức bác ái để được về với Thiên Chúa (nước trời) nhưng khi người tín đồ ra khỏi nhà thờ th́ việc mưu sinh trong cuộc sống đă cuốn họ theo một hướng khác rất đời. Muốn tồn tại và phát triễn họ phải nhờ vào khoa học kỷ thuật. Giáo lư của Chúa đă gieo mầm cho khoa học kỷ thuật. Khoa học kỷ thuật xuất phát từ nhà thờ, nay nhà thờ không song hành với nó nữa th́ nó thiếu sự kềm chế trở nên phương tiện cho bất công. Hiểu như thế th́ đoạn thánh ngôn của Thầy dạy sẽ được hiểu một cách công bằng và đầy đủ ḷng tôn trọng đối với nền văn minh Thiên Chúa Giáo. (hết trích).

Thế c̣n ĐĐTKPĐ th́ sao? ĐĐTKPĐ phổ độ xuất phát từ cơ bút. Cơ bút là phương tiện giao tiếp của con người và thế giới vô h́nh (hữu h́nh và vô h́nh). Cơ bút khởi từ ḷng thành kính của con người muốn t́m hiểu, muốn học hỏi từ thế giới vô h́nh để xây dựng cho thế giới hữu h́nh.

Như vậy hữu h́nh là học tṛ và vô h́nh là thầy giáo. Những đồng tử của ĐĐTKPĐ đặc biệt may mắn khi gặp ông thầy giáo nơi cơi vô h́nh là ông Thầy Trời, là Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đến Nam Phương mở đạo. Như vậy đạo học và triết lư của ĐĐTKPĐ xuất phát từ Thượng đế ứng hiệp với tâm thành kính của đồng tử mà có; nghĩa là xuất phát từ tâm linh.

Thầy dạy môn sinh chữ H̉A.

...Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi,

Dạy lẫn cho nhau đặng chữ H̉A.

Phật Mẫu Chơn Kinh:

Hội ngươn hữu Chí Linh huấn chúng,

Đại Long Hoa nhơn chủng ḥa ky (là cơ).

Pháp Chánh Truyền (phần diễn văn): Máy tạo bởi chữ ḥa mà có, th́ thế giái càn khôn cũng phải ḥa mới vĩnh cửu. Địa cầu nầy cũng phải ḥa mới toàn hảo, nhơn loại cũng phải ḥa mới trường tồn, chẳng khác nào xác thịt phải ḥa thuận cùng linh hồn mới mong đạt Đạo.

Lấy lớn mà định nhỏ, xem nhỏ mà t́m lớn, thi hài nầy nhờ ḥa khí mà thành h́nh, th́ linh hồn cũng phải tùng theo phép âm dương ḥa hiệp mới qui hồi cựu bổn; linh hồn bởi chữ ḥa khí mới có đến th́ tức nhiên phải nương theo ḥa khí mới có về. Tuy pháp bửu của các Tôn Giáo đă đoạt đặng vẫn nhiều, chớ cơ mầu nhiệm chỉ có chữ ḥa là đủ.

Tâm con người có chữ H̉A làm chủ th́ đó chính là biểu hiện của nền văn minh tâm linh (văn minh Cao Đài Giáo).

Năm 1926 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tổ chức Lễ Khai Đạo. Đầu thế kỷ 21 hơn 2.000 (hai ngàn) nhà bác học, trí thức, tôn giáo... có cuộc họp mặt tại Hà Lan và nhận định rằng: thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh. Tôn giáo và xă hội đă có sự hội tụ rất rơ ràng.

Thượng đế đến chỉ cho môn sinh cách thức xây dựng thế giới đại đồng trong bác ái – công bằng. Sự giáo huấn của Thượng đế có đầy đủ thể pháp, bí pháp và mật pháp. Có nguồn máy nhân sự để thực thi cho đến ngày viên măn. Thầy dùng cơ bút để tạo lập nên Hội Thánh Anh. Từ có Hội Thánh Anh mới có Hội Thánh Em có các ban bộ trong tôn giáo để thiết lập nên cơ chế hành chánh tôn giáo để thực thi nhiệm vụ Đức Chí Tôn giao phó.

Do sự biến thiên của thời cuộc, chính quyền cộng sản làm chủ đất nước. Ngày 11-11-1977 chính phủ ra Nghị Quyết 297. Ngày 31-01-1978 Hội Thánh ngưng cơ bút. Ngày 20-07-1978 chính quyền ra Bản Án Cao Đài. Ngày 13-12-1978 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 01 ra Quyết Nghị để triệt tiêu ĐĐTKPĐ.  Ngày 12/02/1979 Hội Thánh ra Thông Tri 01. Ngày 01/03/1979 Hội Thánh ra Đạo Lịnh 01. Ngày 04-06-1980 chính quyền ra QĐ 124.  Kết cục là Hội Thánh Anh bị mất.

Chánh quyền Việt Nam đở đầu cho chi phái Hội Đồng Chưởng Quản lập năm 1997 chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi của ĐĐTKPĐ.

Đức Tin Kư Sự 02 ghi lại chặng đường môn đệ Đức Chí Tôn theo chánh giáo chơn truyền ĐĐTKPĐ hiệp đồng nhau để phục hồi cơ đạo. Chơn truyền của Chí Tôn đại kỵ những điều ảo ảnh, người đạo không thể nghe những điều viễn vong không có điểm đến nên phục hồi cơ đạo phải có mục tiêu cụ thể: Mở Đại Hội Nhơn Sanh ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015) tại Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh để công cử nhân sự cầm giềng mối đạo (xây dựng lại Hội Thánh Anh)./.

@@@

Chú thích:

(1)- Xem Việt Nam Đại Cách Mạng của Nguyễn Phúc Thành.

(2)/- Xem Địa Cầu 67 Qua Thể Pháp của Trần Văn Chí.

 

 

 

 

CƠ SỞ VIẾT BÀI: GIẢI THỂ PHẬT.

Chúng tôi xin tŕnh những cơ sở để viết bài:

I/- Chánh tự của ĐĐTKPĐ.

Thầy dạy ngày 29-7-Bính Dần (05-9-1926): ...Như Nhăn hiền đồ Thầy không muốn nói với con bằng tiếng Hớn Ngôn v́ tiếng An Nam từ đây Thầy cho là Chánh Tự đặng lập Đạo của Thầy nên buộc phải nói rơ ràng với con.

Thời kỳ dấu diếm Thiên cơ đă qua rồi… (Đạo Sử Q.2. T. 237 bản in Hoa Kỳ).

 

@@@

 

Thầy dạy Tiếng An Nam là chánh tự của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ). BNS THÔNG LIÊN số 57 ra ngày 29-12-2011 có bài T̀M HIỂU NGUỒN GỐC CHÁNH TỰ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. “Hay là sự nên h́nh của chữ quốc ngữ”. Chúng tôi xin trích đoạn sau:

......2/- Chữ quốc ngữ là ǵ?

Theo mặt chữ mà hiểu th́ quốc ngữ là chữ của một nước.

Theo sử liệu c̣n lưu lại th́ lúc đầu nước ta dùng chữ Nho, sau đến chữ Hán và tổ tiên ta rút từ chữ Nho và Hán ra tạo nên chữ Nôm dùng làm quốc ngữ. Do vậy nên cả ba loại chữ trên đều là chữ tượng h́nh.

Trước khi dùng chữ (theo mẫu tự latinh) hiện nay làm quốc ngữ th́ nước ta dùng chữ Nôm làm chữ quốc ngữ. Nhiều vị giáo sĩ Tây Phương đến Việt Nam đều ghi nhận rằng nếu không có chữ Nôm th́ họ đă tưởng Việt Nam là một phần của Trung Hoa.

C̣n chữ quốc ngữ ngày nay chính là cách ghi âm tiếng An Nam bằng mẫu tự la tinh. Nó là chữ kư âm chứ không phải tượng h́nh. Từ chữ tượng h́nh sang chữ kư âm là khó khăn lớn nên Nhật, Tàu…đều thất bại.

3/- Ai tạo ra chữ quốc ngữ?

Chữ quốc ngữ là công tŕnh của nhiều người mà chủ yếu là các vị giáo sĩ Thiên Chúa Giáo. Các vị xuất phát từ nhiều nước như: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ư, Pháp…đến Việt Nam để truyền giáo. Dĩ nhiên cũng cần có sự hợp tác của dân bản xứ nhưng chỉ là phần nhỏ.

4/- Nguyên nhân và mục đích.

Tại sao các vị giáo sĩ phải t́m cách ghi âm tiếng Việt theo mẫu tự latinh? và lập ra chữ quốc ngữ để làm ǵ?

Cuối thế kỷ 16 các vị giáo sĩ Thiên Chúa Giáo đă đến truyền giáo ở Việt Nam. Khi đó văn tự ở Việt Nam có chữ Nho, chữ Hán và chữ Nôm, cả ba loại chữ trên đều rất khó học, khó nhớ; do vậy mà dân chúng nói chung, con chiên nói riêng đa phần là mù chữ. Thứ nữa là chính các vị giáo sĩ lại không biết tiếng bản xứ nên công cuộc truyền giáo gặp khó khăn. Để vượt qua những trở ngại trên các vị đă nẫy sinh ra ư nghĩ sáng lập ra một loại chữ khác. Các vị t́m cách ghi âm tiếng An Nam bằng chữ quốc ngữ với mục đích là phổ biến giáo lư của Thiên Chúa Giáo (truyền bá tin mừng)  đến người Việt Nam.

..Tóm lại sự h́nh thành chữ quốc ngữ có thể chia ra làm ba thời kỳ:

* Thời kỳ sáng tạo từ năm 1621. (hay tiền Đắc Lộ)

* Thời kỳ xây dựng năm 1651. (hay thời Đắc Lộ)

* Thời kỳ phát triển từ năm 1867. (hay hậu Đắc Lộ)

Như vậy việc sáng tạo ra chữ quốc ngữ rơ ràng là có nguồn gốc từ tôn giáo và mục đích là phụng sự cho tôn giáo (các vị tạo ra là giáo sĩ; tạo ra là để truyền bá giáo lư Thiên Chúa Giáo).

 

Chân dung Alexandre de Rhodes.

Quốc tịch: Pháp (thọ 69 tuổi).

 Sinh: 1951 tại Avigon. (Pháp).

Mất: 1660 tại Isfahan (Ba Tư).

Có rất nhiều tôn giáo với các h́nh thức về thờ phượng, nghi lễ, tế tự… có ít nhiều khác nhau nhưng cho dù là tôn giáo nào cũng dạy con người làm lành lánh dữ và sống trong lẽ công bằng bác ái.

Thiên chúa giáo cũng không ngoài lẽ đó nên dùng chữ quốc ngữ để truyền bá điều lành, tạo ra t́nh thương, công bằng trong xă hội chính là làm đúng với ư chí những người tạo ra chữ quốc ngữ (văn dĩ tải đạo).

C̣n như dùng chữ quốc ngữ để tạo ra bất công, chia rẽ, làm mất lẽ công bằng, bác ái là đă đi ngược với ư chí người tạo ra quốc ngữ (như thực dân pháp và các chế độ tạo bất công trong xă hội, viết theo đơn đặt hàng để gieo rắc thù hận giữa người và người…là đă đi ngược với ư chí các vị tạo ra chữ quốc ngữ th́ cho dù có dựng bia kỷ niệm, có tôn vinh người tạo ra chữ quốc ngữ xét cho đến cùng th́ đều là giả dối, vong ơn nên sẽ bị chơn lư viết bằng chữ quốc ngữ đào thải. ...

... 8/- Đức Chí Tôn dùng Tiếng An Nam (chữ quốc ngữ) làm chánh tự:

 

Trang đầu sách Phép giảng tám ngày song ngữ bằng tiếng Latinh (bên trái) và tiếng Việt với chữ Quốc ngữ (bên phải)

Riêng với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ th́ ngay từ buổi đầu (1926) Đức Chí Tôn dùng TIẾNG AN NAM làm chánh tự. Tiếng An Nam khi xưa th́ thể hiện bằng chữ Nho, chữ Hán, chữ Nôm c̣n ngày nay th́ dùng chữ quốc ngữ để thể hiện. Thánh Ngôn, Pháp Chánh Truyền…do cơ bút viết bằng chữ quốc ngữ và Tân Luật, Đạo Luật…được môn đệ soạn bằng chữ quốc ngữ nên trong trường hợp nầy nếu hiểu chánh tự là chữ quốc ngữ chắc cũng an toàn… 

Dùng chữ quốc ngữ để truyền bá tin mừng, giáo lư tôn giáo, lẽ công bằng, phù hợp với chân, thiện, mỹ chính là tiếp tục ư nguyện ban đầu của các vị lập ra chữ quốc ngữ.

Giáo lư Đại Đạo giúp cho nhân loại, xây dựng một thế giới đại đồng trong Bác Ái và Công Bằng, lấy theo chính lư mà luận th́ đó là việc nâng cao giá trị chữ quốc ngữ lên trong thời toàn cầu hóa vậy.

9- Truyền thống trọng ơn.

Ông cha ta có dạy:

Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Uống nước nhớ người đào giếng.

Miếng ăn, miếng uống thường ngày mà Việt tộc c̣n dùng đó để giáo huấn hậu tấn ḷng biết ơn với người trước. Vậy công khó của các vị Giáo Sĩ, các vị cộng tác, công khó của Alexandre de Rhodes trong việc lập ra chữ quốc ngữ để nâng cao dân trí cho nước nhà th́ một dân tộc có văn hiến hẳn nhiên phải biết ơn và cư xữ cho đúng mức.

Cái chơn lư của Đức Chí Tôn sẽ lần lược tiêu diệt tất cả tà quyền trên thế gian nầy. Mà chơn lư của Đức Chí Tôn đến với nhân loại phải nhờ vào chánh tự (là chữ quốc ngữ) nên tùng thị pháp điều Tam Kỳ Phổ Độ: phụng sự cho nhân loại chính là thừa kế và thể hiện ḷng biết ơn các vị đă tạo ra chữ quốc ngữ rất sâu xa.

C̣n lẽ nhớ ơn thông thường trong xă hội BBT thiết tưởng khi Hội Thánh được phục hồi, 03 Hội lập quyền vạn linh được hội họp th́ người đạo nên đưa vấn đề những vị có công trong việc lập ra chữ quốc ngữ ra bàn thảo cho thấu đáo và có những quyết định xứng tầm để thể hiện ḷng biết ơn những người có công với chánh tự của nền đạo vậy. (hết trích).

 

@@@

 

II/- THIÊN THƠ: Thầy dạy ngày 25-02-1926 (TNHT Q1. Tr.11).

...Lạy là ǵ?  Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong ḷng.

Chắp hai tay lại là tại sao? Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm-Dương hiệp nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Đạo.

Lạy kẻ sống th́ hai lạy là tại sao? Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy là Đạo.

Vong phàm bốn lạy là tại sao? Là v́ hai lạy là của phần người, c̣n một lạy Thiên, một lạy Địa.

Lạy Thần lạy Thánh th́ ba lạy là tại sao? Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt. Ấy là Đạo.

Lạy Tiên lạy Phật th́ chín lạy là tại sao?Là tại chín Đấng Cửu-Thiên khai hóa.

C̣n lạy Thầy mười hai lạy là tại sao? Các con không biết đâu?

Thập nhị Khai-Thiên là Thầy, Chúa cả Càn-Khôn-Thế-Giái; nắm trọn thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai là số riêng của Thầy....

Theo Thầy dạy th́ khi lạy Tiên Phật 09 lạy.

Nhưng tại sao khi tụng Di Lặc Chơn Kinh khi đọc: Nam Mô Di Lặc Vương Phật... Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật kinh dạy lạy một lạy?

Chúng tôi hỏi một số vị th́ được câu trả lời là nhiều quá nếu lạy 09 lạy như Thầy dạy th́ lạy không nổi nên Hội Thánh giảm bớt...

Chúng tôi không tin cách giải thích như vậy, nhưng chẳng biết làm sao...  may thay Ngài Hồ Bảo Đạo hé ra một cách hiểu...

 

 

III/- GIẢI THÍCH KINH CÚNG TUẦN-CỬU Bài Thuyết-Đạo của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa

...Nên lưu-ư là danh-hiệu các vị Phật nêu trong kinh Di-Lạc ở các tầng Trời từ Hạo-Nhiên Pháp đến Hỗn-Ngươn Thiên không có đề Phật-danh của mỗi vị mà chỉ có đề nhiệm-vụ của mỗi vị mà thôi./.

 

@@@

Ngài đă trao ch́a khóa để hiểu v́ sao lạy có một lạy.

Người b́nh dân nói rằng: Tên cử chữ đọc... để chỉ một thực tế: Trong tập quán trước kia ông bà ta thường kiêng kỵ việc đặc tên con cháu ḿnh trùng với tên ông bà người khác. Thí dụ đặc người con tên Trường nhưng khi giao tiếp với người có ông bà tên Trường th́ họ ư tứ gọi trại đi thành Tràng chẳng hạn... Nhưng khi bàn luận mà CÓ GẶP VIỆC phải gọi chữ trường th́ cũng phải dùng cho đúng không né được th́ dành chịu cảnh tên cử chữ đọc...(đọc chữ trường chớ không đọc tên Trường).

Theo Thầy dạy: Lạy Tiên Phật th́ 09 lạy. Cách thực hành là khi đọc xong bài kinh mới lạy; khi lạy NIỆM thầm danh của Đấng đó.. Mổi bài kinh niệm danh có một Đấng.

Theo Di Lặc Chơn Kinh: TỤNG (đọc rơ) Nam Mô Di Lặc Vương Phật... hay Nam Mô Nhiên Đăng Cổ Phật xong th́ lạy (mà không phải đợi đến hết bài kinh), khi lạy KHÔNG CÓ NIỆM thầm danh Đấng đó. Lạy cho mổi nhiệm vụ của các Đấng 01 lạy. Bài DLCK lạy rất nhiều nhiệm vụ các Đấng. Khi xong nhiệm vụ các th́ tụng câu chú của Thầy ba lần; xong mới lạy 12 lạy và niệm câu chú của Thầy.

Cách hiểu như vậy thể hiện rằng nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ hết nhiệm vụ nầy đến nhiệm vụ khác liên hoàn nhau như dịch lư: hể vừa Kư Tế (quẻ 63: Thủy Hỏa Kư Tế là đă tới, đă xong) th́ liền đó là Vị Tế (quẻ 64: Hỏa Thủy Vị Tế là chưa tới chưa xong bởi sang vấn đề mới, trang mới)... hành tŕnh của người tu là xong từng Trời nầy là tới từng Trời khác...cho đến khi giải thoát...

NIỆM & TỤNG là 02 chữ khác nhau. Một đàng là NIỆM THẦM chỉ có tự ḿnh biết niệm đúng hay sai, có niệm hay là không (Tự ḿnh kiểm chứng). Một đàng là TỤNG RƠ (đọc lên) để mọi người biết ḿnh TỤNG đúng hay sai (mọi người kiểm chứng). Thật là thú vị...

Đi sâu vào ta thấy TỤNG (nhiệm vụ) th́ công khai mọi người đều có thể kiểm chứng để biết tụng đúng hay không. Có nghĩa là nhiệm vụ của Đạo Hữu, của Chức Sắc, Chức Việc, Hội Thánh đều phải công khai cho mọi người biết và đánh giá.

Ngài Hồ Bảo Đạo dạy rơ:... danh-hiệu các vị Phật nêu trong kinh Di-Lạc ở các tầng Trời từ Hạo-Nhiên Pháp đến Hỗn-Ngươn Thiên ... nghĩa là đă qua các từng Thanh Thiên (Đệ Tam Cửu), Huỳnh Thiên (Đệ Tứ Cửu), Xích Thiên (Đệ Ngũ Cửu) và Kim Thiên (Đệ Lục Cửu).

(Căn cứ vào thể pháp tại Cửu Trùng Thiên ta thấy Liên Đài Chức Sắc Đại Thiên Phong đă ngự trên 04 từng trời kể trên... Vậy nên xin với các vị lỡ có xúc phạm với 03 vị Đại Thiên Phong  lập ĐL 01/1979  ăn năn sám hối cho nhẹ nhàng trong kiếp sanh. Tu th́ tự giác để SỬA SAI không th́ cũng tới lúc có lịnh SAI SỬA cái lỗi đă tạo ra)

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo; phần Thế Đạo Bà Đoàn Thị Điểm ban cho 08 bài. Trong đó có 06 bài Kinh Tụng và 02 bài Kinh Cầu. Sau khi đọc Kinh Cầu đều có qui định phải tụng tiếp một bài khác. Sau bài Kinh Cầu Tổ Phụ Đă Qui Liễu là Tụng tiếp bài Kinh Cứu Khổ (thời Nhị Kỳ Phổ Độ). Sau bài Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Đă Qui Liễu Tụng tiếp bài Di Lặc Chơn Kinh (thời Tam Kỳ Phổ Độ). Chúng tôi ghi nhận vậy c̣n ư nghĩa chúng tôi tin rằng sau nầy Khảo Cứu Vụ sẽ soạn thành sử chương đưa vào Đạo Đức Học Đường và Đại Học Đường để góp phần làm rơ diện mạo triết học Cao Đài Giáo.

IV/- Tựa Bài Kinh Khai Cửu Đại Tường và Tiểu Tường.

Thầy có dạy: “Ai giử trai kỳ từ 10 ngày sắp lên, được thọ truyền bữu pháp”. Theo qui định tôn giáo người ăn chay từ 10 ngày trở lên khi mất được làm Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường.

Khi khởi đầu đều có đọc bài: Kinh Khai Cửu Đại Tường và Tiểu Tường. Vấn đề nằm ở chổ TỰA BÀI KINH đảo ngược thứ tự 02 công việc: Tiểu Tường và Đại Tường. Tại sao có sự đảo ngược thứ tự công việc như vậy???

Theo thiễn nghĩ Tựa Kinh thay đổi vị trí của Tiểu Tường và Đại Tường để môn sinh hiểu rằng: Luật của tạo hóa phải có đủ âm dương mới hữu hạp biến sanh. Âm dương biến hóa không lường th́ cái nghĩa của âm dương cũng diệu dụng không cùng tận. Âm dương trong trường hợp nầy chính là chiều Thiên Thượng (Thầy và các Đấng Thiêng Liêng) ban xuống cho chúng sanh và chiều chúng sanh (Thiên hạ) tầm về Thiên Thượng (Đức Hộ Pháp giảng: Đức Chúa bị đóng đinh quay đầu lên và Thánh Piere bị đóng đinh quay đầu xuống là đủ âm dương).

Chiều của Thiên Thượng theo nghĩa của Tựa Kinh mà hiểu th́ Khai Cửu có nghĩa là bày ra những điều vững chắc, lâu dài (ĐẠO) th́ bày cái LỚN trước và cái NHỎ sau. Lớn là cái không cùng (lớn c̣n có cái lớn hơn), nhỏ cũng là cái không cùng (nhỏ c̣n có cái nhỏ hơn) vậy hai khái niệm lớn nhỏ cũng chỉ là tương đối... để hiểu trong từng sự việc cụ thể chứ không là vĩnh viễn.

Chiều của thiên hạ th́ đi từ cái nhỏ và riêng lẽ để t́m về cái lớn (Đạo hay thiên thượng). Cho nên người đạo thọ trai kỳ từ 10 ngày trở lên khi ĺa trần để xác vào quan tài gọi là nhập mạch (là ḥa vào mạch sống lớn hơn). C̣n người không đủ 10 ngày chay cũng ngần ấy công việc mà gọi là tẩn liệm (chỉ có gói gọn vậy không nhập mạch được). Đó là luận về thể pháp tôn giáo (dành cho người tôn giáo). C̣n ngoài xă hội là do công nghiệp riêng của mổi người theo Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ (thực hiện Tam Lập: Lập Công, Lập Đức, Lập Ngôn).

Chúng ta nên lưu ư để biết rằng Đức Chí Tôn giao cho Đức Hộ Pháp hai gánh ĐẠO & ĐỜI nên trong các lời giảng của Tôn Sư cũng có 02 diện đạo và đời trong đó (tuy rằng cả hai tương quan mật thiết nhưng cũng vẫn là hai chứ không là một):

ĐẠO: Pháp luật chơn truyền của ĐĐTKPĐ là một diện riêng cho người theo trường lớp của tôn giáo.

ĐỜI: Chơn truyền của Chí Tôn rộng hơn Pháp Luật Chơn Truyền của ĐĐTKPĐ.

Ngày 01-9- Mậu Dần (23-10-1938). Đền Thánh. Đức Hộ Pháp: 

Luật-pháp của các tôn-giáo xưa nay lập ra nhiều khoản, nhơn sanh người thông-minh th́ ít, kẻ dốt nát phần đông nên không thể thi hành cho trọn. C̣n Chơn-Luật của Đức Chí-Tôn chẳng có chi nhiều, duy cần yếu chỉ có hai chữ Thương-Yêu mà thôi, th́ nhơn sanh dầu hạng nào cũng thi hành được tất cả”...

(TNHT Q1 trang 08 Thầy dạy: ...Cái nhánh các con là cái nhánh chính ḿnh THẦY làm chủ sau các con sẽ hiểu....) Thầy cũng dạy:

Truyền đạo chia ra nhánh nhóc ba...

Có nghĩa là cái nhánh ĐẠO trước kia chia làm 03 nhánh (Thời nhứt kỳ và nhị kỳ). C̣n đến Tam Kỳ nhánh ĐẠO chỉ có một.

Theo đây mà hiểu th́ các chi phái của ĐĐTKPĐ xưng nhánh là lạm dụng chữ nhánh của Thầy, làm cho chúng sanh lầm lạc. Kinh sách Cao Đài xác định Tam giáo là ba nhánh, chi phái không phải nhánh.

Lời minh thệ nhập môn:... Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế... là Thầy CHÍNH THỨC cho biết Đạo Cao Đài của Thầy có MỘT. Và NGẦM báo cho biết là sẽ có nhiều Đạo Cao Đài KHÔNG PHẢI của Ngọc Đế. Ngày nay có rất nhiều chi phái Cao Đài (hàng giả, hàng nhái) do con người lập ra chớ không phải Cao Đài của Ngọc Đế (hàng thật). Ngày nay hàng thật đang bị che lấp (d́m cho chết ngộp) nên người theo chánh giáo chơn truyền mới hiệp đồng nhau để lo mở ĐHNS là tŕnh diện hàng thật đến với nhơn loại. 

Thầy là Đấng tự hữu và hằng hữu duy nhất (không có Đấng thứ hai) (Phật)... ngôi của Thầy là Thái cực. Có Thái cực rồi mới có Lưỡng Nghi (hiện th́ ngũ hành động), Tứ Tượng, Bát Quái. Thầy khai Bát Quái mà tác thành Càn Khôn Thế Giới (là tài nguyên và môi trường sống) gọi là Pháp. Pháp mới sanh Càn Khôn Vạn Vật (vật chất, thảo mộc, thú cầm) rồi mới có người nên gọi Tăng. Đó là từ Thiên hồn mà ra Bát hồn.

Về nguyên tắc Thầy dạy rằng Thầy có thể nhường Ngôi của Thầy cho kẻ nào xứng đáng (hơn Thầy) nhưng thiển nghĩ Thầy chính là sự giới hạn của cái lớn nhất (không ai có thể lớn bằng). Kinh Thánh có dạy rằng: Con không thể hơn Cha, Tṛ không thể hơn Thầy chính là dạy về mối tương quan của Thầy và Bát Hồn; nghĩa là giữa Thiên Thượng và Thiên Hạ. Trong mối quan hệ của Thiên Hạ và Thiên Hạ th́:

Con hơn cha là nhà có phúc,

Tṛ hơn Thầy th́ nước phú cường...

C̣n như lầm lẫn hay chối bỏ sự thật nầy th́ nghe như có tiếng ông Trang Tử cười về chuyện Anh Cùi xin lửa...

(Anh Cùi nữa đêm qua nhà hàng xóm xin tí lửa. Người hàng xóm ái ngại mới hỏi có việc chi... Anh Cùi đáp rằng Vợ Tôi chuyển bụng sanh đứa nhỏ Tôi xin lửa về soi xem nó có giống tôi không??? Ấy là Ngài dạy về cái bịnh Thầy dùi... dùi ra những ư tưởng CÙI CỤC có hại cho nhơn quần xă hội lại sợ thiên hạ không CÙI CỤC giống ḿnh mới đem truyền bá, (hay dụng vũ lực cưỡng bức) cho thiên hạ cùi như ḿnh mới chịu.

Trong xă hội mấy anh cùi nầy chính là bọn độc tài, là thầy dùi có dùi cui, có bạo lực, có nhà tù... cưỡng bức dân chúng đi theo con đường vô định. Chúng tồn tại bằng bạo lực và che đậy là bạo lực cách mạng.

Trong ĐĐTKPĐ anh cùi chính là mấy Thầy dùi về ĐL 01/1979:

./- ĐL 01 không phải của Hội Thánh... như Con rắn có chân của ông Huỳnh Tâm, như đánh tráo từ lập Đạo Lịnh qua lập luật (không đủ 03 ấn Đầu Sư) của Thánh Thất Tuy Phước để phủ phủ nhận 11 Ấn kư.

./- ĐL 01 dọn dường cho cộng sản phá đạo (Nguyên Thi). Bản Án và Quyết Nghị 13-12-1978 dội bom tan tành rồi. ĐL 01 gop góm mảnh vỡ lại sắp xếp thành chổ trú ẩn khi nguy biến...cớ chi kết tội ĐL 01.

./- Ta phải cúi đầu trước pháp lư ĐL 01/1979 nhưng không nh́n nhận nội dung của Hội Thánh... Đây là câu miệng tài của nhiều thầy dùi cùi cục v́ không thấy họ ra văn bản...

Họ đă CÙI CỤC nên chỉ biết chống và lên án nạn nhân mà không biết nh́n vào sự thật. Lại sợ thiên hạ không cùi cục như họ nên đem ra truyền bá cho thiên hạ cùi cục như họ và đi vào bế tắc...do việc đánh tráo thủ phạm và nạn nhân...

Ngày nay tư liệu đầy đủ, các tư liệu đă thể hiện rằng: Bản Án Cao Đài ngày 20-07-1978 và Quyết Nghị 13-12-1978 đă dội bom cho nền đạo tan nát. Hội Thánh ra ĐL 01/1979 che chắn cho mấy triệu tín đồ b́nh yên trong cơn nguy biến, ẩn nhẫn và tin vào ngày mai tươi sáng...

Tóm lại tiến tŕnh nghi lễ và TỰA KINH hiệp lại thể hiện hai qui tŕnh của thiên thượng và thiên hạ.

 

V/- Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp.

Chúng tôi căn cứ vào lời dạy Đức Hộ Pháp:

1/- CĐTLHS bài số 18: đêm 08-12- Mậu Tư (1948).

Mổi khi bần Đạo thuyết Bần Đạo để một chổ trống để cho tinh thần toàn thể con cái của Đức Chí Tôn kiếm hiểu chăm thêm cho được cao siêu, chúng ta có thể tiềm tàng được.

Bần Đạo cố gắng đưa ch́a khoá cho cả thảy nắm trong tay đặng mở ra hầu d́u dắt cả thảy đi cho trọn vẹn trong khối linh đài của Đức Chí Tôn…

@@@

 

Nghĩa là Ngài khuyến khích cho con cái Chí Tôn hiểu rằng Ngài nói chưa hết...ráng t́m hiểu thêm.... Ngài trao ch́a khóa và chỉ đường cho hậu tấn bước vào Cung Lập Khuyết t́m duyên định ngự.... (Cửu 06)

2/- CĐTLHS Bài 26 đêm 08-02-Kỷ Sữu:

ḿnh phải ráng học cần mẫn học. Ấy là một điều chẳng phải dễ nhưng phải làm cho đặng. Làm đặng thay thế ngôn ngữ cho Đức Chí Tôn đem chơn truyền của Ngài để vào tinh thần của nhơn loại; nếu ḿnh làm không đặng cũng như ḿnh làm cho Đức Chí Tôn câm sao!!! Ḿnh phải làm đặng thay thế cho ngôn ngữ cho Ngài, nếu ḿnh làm không đặng th́ thay thế cho Ngài không đặng.

@@@

KNS là một tập thể theo chánh giáo chơn truyền (không tùng theo chi phái HĐCQ lập năm 1997) căn cứ vào lời Minh Thệ: ... hiệp đồng chư môn đệ ǵn luật lệ Cao Đài góp phần làm rơ trắng đen về ĐL 01/1979 theo pháp luật và giáo lư ĐĐTKPĐ.

Song song đó xác định rằng ĐĐTKPĐ đang bị triệt tiêu (do Bản Án và Quyết Nghị) muốn ra khỏi cảnh thương khó hiện nay người đạo cần hiệp đồng nhau lo mở ĐHNS ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015) tại Ṭa Thánh Tây Ninh để toàn đạo công cử nhân sự cầm giềng mối đạo (xây dựng lại hành chánh tôn giáo) theo Điều 10 Luật Lệ Chung Các Hội và Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp./.

 

@@@

 

ẢNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Con đường thiên lư là đây,

Chúng chê ḿnh lại say mê mới kỳ....

 

@@@

 

ẢNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đạo nghèo ghé quán đơn sơ,

Đồng tiền nhơn nghĩa phải nơi mới xài........

 

 

 

 

GIẢI THỂ PHẬT.

 

Hiểu theo chánh tự ĐĐTKPĐ: Thiên Thượng và Thiên Hạ”.

 

Trong TỰA Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo có dạy:

Đức Quyền Giáo-Tông (khi c̣n tại thế) và Đức Hộ-Pháp, trót mười năm trường, nghĩa là từ ngày mở Đạo, đă nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ-Phụ và các Đấng Thiêng-Liêng đặng xin kinh Tận-Độ, nhưng mà Chí-Tôn cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.

Măi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 năm Ất-Hợi (DL, 21 đến 31 - 8 - 1935) mới giáng cho Tân-Kinh. Ấy là một giọt nước Cam-Lộ của Đức Từ-Bi rưới chan đặng gội-nhuần cho các đẳng linh-hồn của toàn Thế-Giới.

Chúng ta thầm xét th́ đủ hiểu rằng: Đă trải qua mười năm Chí-Tôn mới mở cơ tận độ. Cơ tận độ nhơn sanh duy kể từ ngày ban Tân-Kinh nầy mà thôi.

Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt tḥi qui liễu trước ngày Tân-Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của nhơn sanh do Thiên-Thơ tiền định....

@@@

Tân Kinh là kinh mới. Kinh mới do Đức Thích Ca Mâu Ni Văn Phật vâng lịnh Đại Từ Phụ giáng cơ ban cho ĐĐTKPĐ (1935).

Kinh Tận Độ là không bỏ sót một người nào trong tam giới (thượng lưu, trung lưu và hạ lưu) và lục diện (Sĩ, Nông, Công, Thương, Binh, Tăng), hay một cơi nào từ vô thượng đến thậm thâm đều có pháp.

Tân Kinh Chuyển Pháp là từ ngày có Di Lặc Chơn Kinh nền Đạo bước vào một giai đoạn mới, thêm một ư nghĩa mới...

Thời Nhị Kỳ Phổ Độ khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ chân lư Ngài thuyết giảng lần đầu tiên môn đệ ghi lại gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân.

Thời Tam Kỳ Phổ Độ Đức Thích Ca dùng cơ bút thuyết giảng Di Lặc Chơn Kinh được gọi là Tân Kinh Chuyển Pháp.

Lúc đầu ĐĐTKPĐ dùng Tứ Thời Nhật Tụng Kinh (Chí-Tôn giáng cơ truyền cho Phật-Giáo, Minh-Sư, Minh-Đường, Minh-Lư dạy dâng kinh cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ). Trong đó có bài KHAI KINH. Khi tụng xong th́ GẬT ĐẦU, (không lạy). Đến khi Thầy và các Đấng ban thêm Kinh th́ Hội Thánh hiệp lại thành Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.

Di Lặc Chơn Kinh có BÀI KHAI KINH (giọng Nam Xuân) tụng xong th́ lạy rất nhiều. Lạy nhiệm vụ các vị Phật (hay nhiều vị cùng một nhiệm vụ như Cửu Vị Nữ Phật). Mổi nhiệm vụ (công thức) lạy một lạy.

Trong bài nầy chúng tôi t́m hiểu công thức sau cùng của Di Lặc Chơn Kinh là Giải Thể Phật để làm rơ ư nghĩa giải thể qua 02 thời kỳ:

Hội Thánh Anh do Thiên Thượng lập đă xong nhiệm vụ nên Giải Thể (văng). Thiên hạ (nhơn sanh) muốn có Hội Thánh Anh phải giải thể là giải thích và tŕnh bày thể thức, hay phương pháp để toàn đạo gầy dựng lại Hội Thánh Anh rồi tŕnh dâng lên cho Thiên Thượng (lai).

I/- Giải Thể Phật là ǵ?

Chúng tôi đă tŕnh bày rằng chánh tự của ĐĐTKPĐ là Tiếng An Nam. Tiếng An Nam ngày nay được ghi lại bằng chữ quốc ngữ; là loại chữ kư âm. Nên cùng một âm sẽ có nhiều nghĩa khác nhau tùy trường hợp chứ không cố định như loại chữ tượng h́nh.

Thí dụ như cùng một chữ kinh được dùng trong: kinh sách, kinh qua, kinh ngạc, kinh khủng, kinh đào, kinh khi chơi lô tô, kinh khi chơi bài... toàn bộ chữ kinh đều viết như nhau, đọc như nhau... chỉ khác nghĩa với nhau do chữ đi sau nó.

Giải Thể Phật theo chúng tôi hiểu có ít nhất là 02 nghĩa:

Giải thể (văng) có nghĩa là tan ră, cỡi bỏ, băi bơ, giải tán đúng với chân lư. (Phật là chân lư, là cái sinh ra đầu tiên, là chủ của Pháp và Tăng...). Kinh dịch dạy tri tiến thoái tôn vong chi đạo (biết tiến, lui, c̣n, mất mà xử sự cho phù hợp với lẽ đạo. Bởi v́ đạo có đủ các việc đó...). Mà cư xử đúng với lẽ đạo th́ Đức Khổng Tử dạy: Tử nhi bất vong giả thọ (chết mà không mất là c̣n vậy...). Cái thể xác phải mất để chuyển kiếp, cái c̣n là tinh thần... Cụ Nguyễn Du viết trong truyện Kiều:

Kiều rằng:  những đấng tài hoa,

Thác là thể phách c̣n là tinh anh..

Giải thể (lai) có nghĩa giải thích, giải tŕnh ra cái thể thức, cái cách thức, cái phương pháp hay giải bài thi để đi tới chân lư (cụ thể là phục hồi cơ đạo). (Theo sự tấn hóa của bát hồn: đi từ vật chất hồn tiến lần lên thảo mộc, thú cầm, nhơn hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và phật hồn...). Thiên thơ Phật tạo độ phàm giải căn (Kinh Tiểu Tường câu 12).

Chữ kư âm mới chuyển tải được ư nghĩa đạo học Tam Kỳ Phổ Độ chữ Hán không thể đáp ứng được. Thí dụ như vào google hỏi nghĩa chữ giải thể sẽ có câu trả lời:

Giải thể: 36 nét; có nghĩa là  tan ră (từ điển phổ thông).

Giải thể: và 35 nét, có nghĩa là tan vỡ ra, không c̣n giữ nguyên h́nh cũ. (Nguyễn Quốc Hùng).

Trong cả hai nghĩa của google cung cấp chỉ thể hiện giải thể theo nghĩa văng; không có nghĩa chữ giải thể hiểu theo nghĩa lai. Cho nên nếu hiểu theo chữ tượng h́nh th́ đạo học của ĐĐTKPĐ sẽ bị thui chột và bế tắc. Như vậy mới thấy cái phong phú của chữ kư âm. Từ đó thấy rằng Thầy đă cho các Đấng xuống thế trước để chuẩn bị tài nguyên và môi trường cho ĐĐTKPĐ xuất hiện: Khai đạo muôn năm trước định giờ...

1/- Giải thể trong Đạo Lịnh 01/1979 (văng).

Ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) Hội Thánh ban hành ĐL 01.

ĐIỀU THỨ NHỨT:   Kể từ ngày kư tên Đạo Lịnh nầy, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ quyết định giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo, từ Trung ương đến Địa phương, danh mục kể từ đây:....

 Giải thể trong trường hợp nầy có nghĩa là không c̣n tồn tại nữa. Vậy giải thể có đúng với Tân Kinh chuyển pháp hay chăng?

Di Lặc Chơn Kinh khởi đầu là Thượng Thiên Hỗn-nguơn hữu: Brahma Phật, Çiva Phật, Christna Phật...thuộc về nhiệm vụ của Di Lặc Vương Phật.

Chí Tôn Tam Thế.

Brahma là sáng tạo.

Çiva  là hủy diệt.

Christna là bảo tồn.

Đức Hộ Pháp giảng rơ là Tam Thế Phật hay Chí Tôn tam thế. Áp dụng Chí Tôn tam thế cho Hội Thánh Anh ta thấy:

a/- Sáng Tạo: Đức Chí Tôn đă dùng cơ bút để tạo nên Hội Thánh Anh. Có Hội Thánh Anh rồi mới tạo ra các cơ chế của Đạo và Hội Thánh Em...nghĩa là xây dựng các thể pháp tôn giáo.

Nhiều người làm công quả, tham gia xây dựng Ṭa Thánh biết việc Đức Hộ Pháp dạy rằng ...khi xây xong Ṭa Thánh Bần Đạo sẽ rút dàn tṛ ra.... Câu nói trên hoàn toàn đúng về nghĩa đen... công tŕnh xây dựng nào cũng có dàn tṛ để giúp vật liệu xây dựng ở đúng nơi và chống đở cho đến khi cứng cáp... xong th́ phải tháo dàn tṛ ra từng phần và cuối cùng là tháo dẹp hết.... chẳng có công tŕnh nào xây xong mà để dàn tṛ ngỗn ngang ra đó... C̣n nghĩa bóng th́ sao?

Thánh ngôn dạy rơ Ṭa Thánh là cội nguồn của đạo. Rất nhiều thể pháp tôn giáo được bố trí trong Đền Thánh và được khai thác để sử dụng trong thất ức niên. Như vậy xây dựng xong Ṭa Thánh là xây dựng xong ṭa nhà đạo pháp, (xong thể pháp tôn giáo). Rút dàn tṛ ra là ǵ?

Dàn tṛ có thể hiểu qua 02 diện: là chức sắc (nhân sự) và cả thánh thể (bộ máy) do Thiên Thượng tạo lập ra. Cho nên Đại Hội Nhơn Sanh mở ngày 16-10-Giáp Dần (29-11-1974) bế mạc 20-12-Giáp Dần (31-01-1975) tính ra hội hơn 02 tháng đă thông qua danh sách cầu phong cầu thăng. Sau đó Hội Thánh, Thượng Hội cũng đă thông qua; nhưng do lịnh thiêng liêng cho nên đến ngày ngưng cơ bút cầu phong, cầu thăng (31-01-1978) vẫn chưa đưa ra cung Đạo. V́ vậy các vị Lễ Sanh chưa có thánh danh (khi mất nghi lễ làm theo hàng phẩm của họ trước khi đi cầu phong). Các vị cầu thăng cũng chưa chính thức nhận được phẩm mới... nghĩa là công việc rút dàn tṛ đă bắt đầu... Tại sao phải rút dàn tṛ?

Bởi v́ nhiệm vụ của chức sắc thời đó đă xong, nhiệm vụ của Hội Thánh Anh đă xong... ṭa nhà đạo pháp đă đủ sức đứng vững trước phong ba băo táp... trước mọi sự đánh phá của triệt giáo...và phải để môn sinh vào trường thi theo luật tạo hóa...

Tóm lại: nhiệm vụ sáng tạo của Hội Thánh Anh đă tạm xong.

b/- Hủy diệt:

Do quả kiếp của dân tộc và thử thách của đạo pháp nên sau 20 năm nội chiến kết thúc... ngày 30-04-1975 cộng sản làm chủ đất nước.

Ngày 03-06-1957 Đức Hộ Pháp tiên tri (18 năm trước 30-04-1975):.... Ngày cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam nói riêng và khối Quốc Tế cộng sản nói chung là thời cực thịnh của cộng sản....

Tiên tri cũng nhấn mạnh: Thống nhất nền lănh thổ Việt Nam chưa thể coi là thống nhất thật sự nếu chưa thống nhất được nhân tâm”. Đối chiếu với t́nh h́nh xă hội Việt Nam và thế giới ta thấy giá trị tiên tri...

.)-  Ngày 11-11-1977 chính quyền ra Nghị Quyết 297.

Qui định nơi khoản 3 phần B như sau: “Việc phong chức, bổ nhiệm những người hoạt động tôn giáo (kể cả những người do tín đồ bầu cử) phải được chánh quyền chấp nhận trước....

.)- Ngày 31-01-1978 Hội Thánh ngưng cơ bút cầu phong cầu thăng nơi Cung Đạo... để bảo toàn giá trị thiên phong và pháp luật đạo. V́ phong chức và bổ nhiệm phải được chính quyền đồng ư trước th́ Đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa thiêng liêng. Hội Thánh theo lời dạy Đức Lư Giáo Tông:... Đừng v́ cơ đạo chinh nghiêng mà buộc Lăo phải tùng đời...

.)- Ngày 20-07-1978 chính quyền ra Bản Án Cao Đài kết tội hầu hết chức sắc Đại Thiên Phong có công khai đạo là phản dân tộc, phản cách mạng và phản quốc và tịch thu tài sản tôn giáo... ... Giáo phái Cao Đài Tây Ninh là một tổ chức chánh trị dưới h́nh thức tôn giáo của một nhóm người quan lại, địa chủ phong kiến đứng ra sáng lập, có tham vọng chánh trị, tham vọng cầm quyền

.)- Ngày 13-12-1978 chính quyền ra quyết nghị:

Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền sẻ quản lư toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lư kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xă hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lư và số người trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.

Điều V: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi quyết nghị này và báo cáo kết quả lên cấp trên và Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.

Như vậy Nghị quyết đă ra lịnh giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở  và giao cho Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi quyết nghị này .... Họ đă dội bom tan nát hệ thống hành chánh đạo và ra lịnh: Giải tán nghiêm cấm hoạt động... ràng ràng đâu chờ tới ĐL 01...

.)- Ngài Hồ Bảo Đạo nhận định:

Nếu thi hành nghiêm chỉnh bản quyết nghị nầy th́ Hội Thánh Cao Đài kể như không c̣n nữa, nhưng nếu đột ngột giải tán một lần cả hệ thống tổ chức hành chánh Đạo th́ ắc có sự giao động không nhỏ trong nội bộ của Đạo....

.)- Đạo Lịnh 01 ngày 04-02-Kỷ  Mùi (01-03-1979).

Hội Thánh mới gom góp những mảnh vở c̣n lại như: Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, các giáo pháp chơn truyền buổi ban sơ đưa vào ĐL 01/1979 kèm theo đó là hành chánh tôn giáo c̣n 02 cấp.

Đạo lịnh 01 che chắn cho mấy triệu tín đồ Cao Đài được yên lành trong cơn thử thách đức tin, bảo tồn tương lai đạo và dân tộc... vậy mà nhiều người thiếu hiểu đi truyền bá rằng ĐL 01/1979 dọn đường cho chính quyền phá đạo... Bản Án và Quyết Nghị đă đánh phá tan nát c̣n chờ dọn đường cái nỗi ǵ?  Ấy là họ đánh tráo thủ phạm và nạn nhân.

Bản Án Cao Đài ngày 20-07-1978 và Quyết Nghị ngày 13-12-1978 đă dội bom tan nát nền đạo và hành chánh tôn giáo rồi; đă giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở  rồi đâu cần chờ ǵ đến ĐL 01 dọn đường.

@@@

Nhiều người (chỉ biết chống ĐL 01, chống Hội Thánh, gây chia rẽ) mỉa mai rằng đem nhiệm vụ Giải Thể Phật vào đây là gượng ép, để hợp thức hóa cho chuyện đă rồi của ĐL 01.

Xin thưa rằng trường của Thầy có 05 lớp. Có người học lớp một nhưng đă biết c̣n những lớp trên nên chăm chú lắng nghe và thảo luận để t́m ra sự thật rồi mới tiến lên hay không chấp nhận. Nhưng cũng có người ngồi lớp một mà không biết là c̣n có những lớp trên nên rất tự kiêu, tự đắc, dăy đồm độp khi có những kiến giải ngoài cái họ hiểu. Họ đă lười học mà c̣n tự gây họa cho chính họ và lôi kéo người khác vào để phạm lỗi như họ.

Người đạo ai cũng biết Pháp Chánh Truyền là bất di bất dịch nhưng chính Đức Hộ Pháp đă di dịch Pháp Chánh Truyền để tạo công thức cho Hiệp Thiên Đài th́ người học đạo, hành đạo phải hết sức dè dặc khi phân tích, phê b́nh... việc làm của Hội Thánh... mới khỏi tự chác lỗi.

Ngày 21-01- Đinh-Măo (13 Février 1927) Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài. Khi sắp đặc 4 phẩm thời quân cho mổi Chi Đức Chí Tôn sắp theo thứ tự: Bảo; Hiến; Khai;  Tiếp. Đức Chí Tôn c̣n giải thích ư nghĩa:  Bảo là giữ ǵn. Hiến là dâng. Khai là mở (bày ra). Tiếp là rước.

Khi Chú Giải Pháp Chánh Truyền  Đức Hộ Pháp đă xoay 4 phẩm trên một góc 180o.  Đức Ngài đă sắp theo thứ tự Tiếp; Khai; Hiến; Bảo. Hậu tấn học đạo lấy 4 chữ Tiếp, Khai, Hiến Bảo để xét th́ có thể  hiểu đây là công thức  của Hiệp Thiên Đài. Sự đảo ngược nầy được Thiêng Liêng nh́n nhận. “ Đức Lư Giáo Tông bám sát từng câu chữ và nhiều lần Ngài có lời khen…”

Đức Hộ Pháp từng dạy Pháp Chánh Truyền từ trong thiên thơ mà ra. Như vậy PCT chỉ là một phần trong thiên thơ... mà thiên thơ chính là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Thể pháp bố trí 02 quyển thiên thơ tại Bát Quái Đài (hướng Nam cung Khảm do đại tiên Lữ Đồng Tân trấn giử).

Thầy dạy: ...Ám muội th́ nhiều mưu trí ít... (nên nhiều người đạo lầm mưu triệt giáo hô hè nhau chống ĐL 01... hô hè nhau chống lại Hội Thánh, tạo cảnh người đạo chống người đạo, chống để ra cái mă ta đây gan dạ (v́ bây giờ Hội Thánh không cầm quyền hành chánh tôn giáo nên đâu ai có quyền trị họ) mà không hề có phương án xây dựng đạo th́ phải chăng kề cận với phá hoại? Càng chống ĐL 01 th́ triệt giáo càng khoái chí v́ gạt được môn đệ xiễn giáo một cú rất ngoạn mục... )

Ngài Trang Tử viết trong Nam Hoa Kinh rằng có người bị mù bẩm sinh nghe nói có cảnh vật trong bầu trời mới bĩu môi rằng: Ta sống bao nhiêu năm làm ǵ thấy có mấy thứ đó mà gạt ta...Có người thương hại mới t́m tiên dược xức con mắt cho anh ta bớt mù... bấy giờ mới tin là có cảnh vật với đủ màu sắc, lung linh trong nắng sớm mưa chiều, lao xao uốn ḿnh theo chiều gió... kế bên anh ta bao nhiêu năm mà anh ta không hề biết... rồi nghe nói có mặt trời, mặt trăng và tinh tú trên bầu trời anh ta cũng vênh mặt lên... làm ǵ có mà gạt ta...(cười... đại tiếu...).

Hiểu rằng cơ chế hành chánh 05 cấp là công lao của tiền nhân không thể hủy bỏ được (chạm vào là có tội...) điều nầy rất đúng trong b́nh thường và với các bậc phẩm tôn giáo không có thẩm quyền. Nhưng xin thưa rằng: trong cuộc sống nầy sinh mạng con người là quí nhất nhưng v́ sao đến lúc nào đó cũng phải bỏ xác? Theo giáo lư Cao Đài không bỏ xác th́ không tấn hóa được. Kinh Đệ Bát Cửu dạy:

Cung Diệt Bửu ngọc rèm đă xũ,

Nghiệp hữu h́nh tượng đủ vô vi...

Diệt là trừ bỏ. Bửu là quí giá. Cung Diệt Bửu là nơi để bỏ cái quí giá của cơi nầy để không c̣n bị ràng buộc mà tiến lên cơi khác.

c/- Bảo Tồn:

Đức Hộ Pháp giảng...  muốn phá đạo không chi hay hơn là phá pháp luật đạo Thầy chỉ ra vậy xem Kim Quang Sứ có phá được pháp luật đạo hay không... (văn pḥng Hiệp Thiên Đài trong Nội Ô Ṭa Thánh mấy năm trước hăy c̣n treo tấm biển ghi nội dung nầy). Muốn phá pháp luật đạo theo thượng sách phải dùng đến quyền Hội Thánh và qua cơ bút phê duyệt (từ trong nội bộ với đủ thẩm quyền phá ra).

Hội Thánh ngưng cơ bút chính là bế con đường dùng cơ bút để phá pháp luật đạo. Sau đó Hội Thánh không trực tiếp cầm quyền hành chánh tôn giáo mà giao cho cấp dưới là Hội Đồng Chưởng Quản điều hành việc đạo th́ con đường dùng Hội Thánh để phá pháp luật đạo bị bế hoàn toàn. Triệt giáo không c̣n cách ǵ chạm vào pháp luật đạo được nữa chứ đừng nói ǵ đến phá pháp luật đạo. Triệt giáo phải đi vào hạ sách là dùng người không có thẩm quyền phá pháp luật đạo.

Pháp luật đạo là binh khí diệt tà quyền. Pháp luật đạo được bảo tồn th́ kho binh khí hăy c̣n... nghĩa là cơ tất thắng hăy c̣n trong tay...

Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh để chuộc tội cho loài người. nếu Ngài không chịu đóng đinh th́ chẳng có phục sinh. Thời Tam Kỳ Phổ Độ Chí Tôn không hạ trần mà lập Thánh Thể của Ngài tại thế. Thánh thể đó cũng phải chịu đóng đinh (là Bản Án Cao Đài và Quyết Nghị). 

Đl 01/1979 chỉ làm công việc dọn dẹp chiến trường đă bị dội bom tan nát... gom mấy món bữu bối tạo ra HẠNH HUỲNH KỲ cho nhơn sanh trú ẩn... rồi sau đó Hội Thánh cũng ẩn thân chờ ngày phục sinh.

Một kiếp sinh khi kết thúc th́ tội hay phước cũng đều được bảo tồn để chờ kiếp lai sinh giải quyết tiếp. Hội Thánh Anh khi giải thể th́ những cái hay và dỡ cũng sẽ được bảo tồn để hậu tấn học cái hay mà nâng cấp, phát triển đồng thời nh́n ra cái khuyết mà khắc phục, tu sửa... Hội Thánh Anh phục sinh từ thiên hạ th́ ngọn cờ cứu thế sẽ tung bay...

Đạo Đức Kinh dạy: Công thành thân thối. (việc đă xong rồi th́ nên lui). Hội Thánh Anh phải thực hiện đủ 03 thế: sáng tạo, hủy diệt, bảo tồn rồi đi đến nhiệm vụ cuối cùng là giải thể.

ĐL 01/1979 là phép giải thể của Hội Thánh Anh để nhơn sanh bước vào trường thi. Đề thi là xây dựng lại Hội Thánh Anh.

 

2/- Giải thể Phật dành cho thiên hạ (lai).

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Trong một xă hội có kỷ cương, đạo đức th́ việc thi cử là để chọn người có khả năng phù hợp cho công việc (hiền tài). Điều tất yếu trong thi cử nghiêm túc là phải có Hội Đồng thi theo phép công bằng. Thầy dạy đă ra đề thi th́ không thể có mặt trong pḥng thi.

Thí sinh nhận đề bài rồi làm bài và nộp bài thi. Giám thị thu bài và giao cho Hội Đồng thi. Kế đó là có bộ phận rọc phách rồi đánh mă số sau đó mới giao cho các giám khảo chấm.

Giám khảo chấm th́ căn cứ vào thang điểm và đáp án... không thể biết ḿnh đang chấm bài cho ai... vậy mà c̣n phải đề pḥng sơ sót nên có điểm của giám khảo một rồi giám khảo hai... Đó là nói về cách thi viết. C̣n như thi trắc nghiệm... do máy chấm nên có khác đôi chút...

Môn đệ Cao Đài phải bước vào trường thi nên Hội Thánh (Thầy dạy) phải ẩn mặt. Thí sinh căn cứ vào những điều học được trong pháp luật, giáo lư, nghi lễ, thể pháp... mà làm bài thi.

Những người không hiểu đề thi th́ không biết cách làm bài thi... mà c̣n quay trở lại kết án người Thầy đă ra đề thi th́ kết quả thi của họ có thể đoán được... Thi nhiều đậu ít là lẽ thường thấy xưa nay... th́ cuộc thi mới có giá trị... thi đậu 100%  thi làm chi??? (cười...).

3/- Cách giải bài thi của KNS.

Giải thích thể pháp để có ĐHNS, xây dựng lại Hội Thánh Anh là đáp án. KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc. Từ đó xác định:

./- Hiện tại là ĐĐTKPĐ đang bị triệt tiêu. Chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997 đang chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi đạo.

./- Nguyên nhân là do Bản Án Cao Đài 20-07-1978 và quyết nghị 13-12-1978. ĐL 01 và Hội Thánh chỉ là nạn nhân.

./- Muốn phục hồi cơ đạo phải có ĐHNS tại Ṭa Thánh Tây Ninh để toàn đạo công cử nhân sự cầm giềng mối tôn giáo (xây dựng lại hành chánh tôn giáo). Từ đó khôi phục lại Hội Thánh Anh dâng lên cho Thiên Thượng quyết định.

Môn đệ Đức Chí Tôn có nhận biết và hiểu ra mối đạo là quí giá th́ hiệp đồng nhau để phục hồi. C̣n như sau bao nhiêu năm học đạo và hành đạo mà môn đệ Cao Đài thấy Đạo chỉ là chuyện viễn tưởng liêu trai th́ nó không thể phục sinh. Môn đệ của Thầy chưa thấy Đạo là quí giá th́ chưa dám chết về đời, sống về đạo để lo việc phục hồi cơ đạo. Cái gương sống đạo của Tiền bối là ngọn đuốc soi đường cho hậu tấn trên đường phụng sự... Phải có lửa trong tim mới dám cháy hết ḿnh với đại nghiệp đạo. Phải nh́n thấy hành tàng lẫm liệt của đàn anh và tin vào tương lai dân tộc và đạo pháp mới đi ta bà t́m cho ra những môn đệ trung kiên (và các Hội Thánh Em) có hiểu biết hiệp đồng nhau lo phục hồi cơ đạo.

Theo dịch lư nếu khí dương và khí âm không giao thông nhau được là Bĩ. C̣n như khí âm thông được với khí dương là Thái. Nên KNS không kiêng kị với người nghịch ư với ḿnh mà chủ trương đối thoại (giao thông nhau được) để tạo ra thời Thái. C̣n những cá nhân hay tập thể muốn tạo ra thời Bĩ cho đạo sự th́ cứ việc khép con đường thảo luận rồi ngày kia ĐHNS sẽ định phận cho họ. Gieo ǵ th́ gặt nấy...

Kinh Đệ Thất Cửu:

Động Phổ Hiền thần tiên hội hiệp,

Dở kim cô đưa tiếp linh quang

(Những người hiền hiệp nhau lại bày tỏ ư kiến về đại cuộc để gở bỏ những cách ngăn “trong nội bộ”, chướng ngại “từ bên ngoài” để tâm linh bừng sáng cùng lo cho đại nghiệp đạo. Đó là kinh dạy cách tạo thời THÁI trong cửa đạo. Người đạo sợ tranh luận trong đạo đức th́ làm sao tạo được thời Thái??? làm sao gở bỏ chướng ngại (kim cô)???

Nh́n ra các quốc gia tự do xem họ tranh căi, chỉ trích nhau quyết liệt đó chính là họ tạo quẻ THÁI. Nhờ tranh luận họ phải động năo để gở bỏ kim cô... C̣n những chế độ độc tài, họ sợ hăi tranh luận cứ im ỉm sự việc là họ đă tạo thời BĨ nên quốc gia không thể mở mang.

Trước đó khi hội hiệp th́ mổi người đều có vốn riêng cho ḿnh đều có đề cương và giáo án tùy vào kiến thức, sở năng giải bài thi cho cục bộ và toàn bộ: (Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi).

Quẻ Sơn Phong Cổ trong Kinh Dịch: Cổ nguyên hanh, lợi thiệp đại xuyên, tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật. (Quẻ cổ cả hanh, lợi về sang sông lớn. Trước giáp ba ngày, sau giáp ba ngày).

Cổ có nghĩa là đứng trước sự việc bị rối loạn hay hư hoại cần được phục hồi và canh tân. Cổ là quẻ thiên về sự việc hơn là lư. Lợi thiệp đại xuyên nghĩa là đáo bĩ ngạn là bắt đầu một giai đoạn mới; bắt đầu công việc chỉnh đốn, tu sửa, bồi bổ. Yêu cầu là phải xem xét quá khứ (tiên giáp tam nhật), định đường hướng tương lai (hậu giáp tam nhật) sao cho phù hợp với tài nguyên và môi trường...

Trong sự có lư. Tu sửa phải chính lư, minh bạch và nghiêm túc nên quẻ Cổ không khoán trắng mà chỉ dạy phải phân tích cái khuyết điểm hay hư hoại là do t́nh (Cán mẫu chi cổ) hay lư (Cán phụ chi cổ) mà có giáo án cụ thể. Kinh Đệ Lục Cửu dạy:

Cung lập khuyết t́m duyên định ngự...

Thiễn nghĩ là cùng một ư với quẻ Sơn Phong Cổ trong dịch lư.

Ngày 03 -11- 2014. Trang web Mạch Sống có đăng bài: Tử huyệt của dân tộc: Bí về đáp án.  Của TS Nguyễn Đ́nh Thắng...

.... Theo tôi, điểm yếu kém nhất của dân tộc chúng ta là thiếu tập quán t́m đáp án cho những vấn nạn đang đe doạ đất nước. Thiếu đáp án th́ không có lối thoát.

Theo dơi các bài viết, các lời phát biểu, các sách vở ở trong và ngoài nước, tôi thấy người ḿnh thiên về phê phán rồi ngưng ở đó mà không đưa ra phương án giải quyết vấn đề. ....

Chúng ta như đang ở giữa băi lầy, cứ mải miết phân tích lư do đă lạc lối, rồi phê phán hiện trạng hiểm nguy đến đâu, nhưng không đề ra cách thoát khả thi. Mỗi ngày sẽ chỉ càng lún sâu thêm. Đó là cái ṿng lẩn quẩn mà chúng ta tự giam ḿnh trong đó. Muốn thay đổi đất nước, chúng ta phải thay đổi thái độ tư duy và cung cách hành xử... (hết trích).

Đây là bài viết xuất phát từ con người và tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo, có địa bàn hoạt động trên nhiều quốc gia. Họ có bề dầy thành tích rơ ràng nên nó cần được người đạo hay người đời có ḷng với dân tộc và đạo pháp nhận định nghiêm túc.

Từ cái TỰA BÀI đă nói tầm quan trọng của vấn đề có nói thêm chi cũng giống như khen pḥ mă tốt áo... Dân tộc là nói chung nhưng để đưa ra công thức là do hàng ngũ trí thức, đạo tâm dẫn đường... Khi người dẫn đường chưa có phương hướng, chưa tŕnh ra đáp án... th́ dân tộc chưa có cái cơ bản vững chắc để hưởng ứng, tin theo...

Muốn thoát ra khỏi cái TỬ HUYỆT th́ phải có đáp án? Người trí thức và đạo tâm phải có trách nhiệm giải quyết cho kỳ được vấn đề nghiêm trọng nầy. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền, tự do, dân chủ phải thảo luận nghiêm túc để xây dựng đáp án chấp nhận được.

Trở lại với thực trạng ĐĐTKPĐ chúng ta thấy người đạo may mắn là đă có Đức Hộ Pháp mách trước trong Thánh Lịnh 257 và Thánh Thư 20-02- Đinh Dậu (21-3-1957): ... toàn thể tín đồ công cử nhau đặng cầm quyền của Đạo... Muốn thực hiện việc công cử nhau cầm giềng mối đạo th́ phải có ĐHNS để toàn đạo công cử.

Đức Thượng Đầu Sư viết trong Châu Tri 15 (1932)... Thầy dạy:... ...Một đứa vun quén mười đứa cản ngăn... KNS căn cứ theo lời dạy của Tôn sư đưa ra phương án mở ĐHNS để phục hồi cơ đạo lại bị chính người đạo cản ngăn, xuyên tạc...  (ngộ chưa)...

KNS xin thưa rằng: ...đời người như bóng câu cửa sổ... thời gian qua đi không bao giờ trở lại... đă may duyên gặp đạo th́ khá biết rằng:

Vẹn toàn đủ xác đủ hồn,

Xây cơ chuyển thế bảo-tồn vạn-linh.

(Kinh Tắm Thánh, câu 07-08).

Xây cơ chuyển thế trong buổi Hội Thánh Anh không cầm quyền hành chánh là cực kỳ khó. Tôn sư đă để lại bài bản đầy đủ mà e cho môn sinh không chú ư c̣n dặn (10-9-1958):

...Buổi Hạ Nguơn nầy mănh liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh.... mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí.

Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ.

Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh, làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt,  sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng....

Nhiều người nói ĐHNS do KNS đưa ra không phù hợp vậy cái ǵ là phù hợp? Ai có nước cờ nào cao hơn nước cờ Tôn Sư mách là ĐHNS  th́ cứ tŕnh ra cho người đạo xem xét và cân nhắc...

 

 

 

 

 

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

NGUYỆN VỌNG: MỞ ĐẠI HỘI NHƠN SANH

“Tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015)”.

 

Kính bạch Hội Thánh.

Kính quí chức sắc, chức việc và đồng đạo.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (ĐĐTKPĐ) gọi tắc là Đạo Cao Đài tổ chức Lễ Khai Đạo năm 1926 tại Chùa G̣ Kén, Làng Long Thành, Tỉnh Tây Ninh. Đạo đă có 08 lần mở Đại Hội Nhơn Sanh (ĐHNS) vào các năm:1931, 1932, 1937, 1946, 1951, 1964, 1967, 1974.

Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) cách nay đă 40 năm.

Như vậy nguyện vọng mở ĐHNS để công cử nhân sự tôn giáo gầy dựng lại bộ máy hành chánh tôn giáo từ Trung Ương đến Địa Phương (cầm giềng mối đạo) là chánh đáng.

Ngày 18-09-2014 Ban Đối Ngoại của Khối Nhơn Sanh đă đến Thủ đô Washington (Hoa Kỳ) tŕnh bày nguyện vọng mở Đại Hội Nhơn Sanh tại Bộ Ngoại Giao và gởi hồ sơ đến Quốc Hội Mỹ. KNS đă mời Liên Hiệp Quốc, các tôn giáo bạn, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông, hiền nhân quân tử giám sát và giúp hay theo chuẩn của Liên Hiệp Quốc.  Chúng tôi xin tŕnh bày các căn cứ và các bước tiến hành như sau:

A/- CĂN CỨ VÀO LUẬT ĐẠO.

I/- Cách lập pháp của Đức Chí Tôn:

1/. Ngày 15-04-1928 Thầy dạy:... Thầy tưởng chẳng c̣n nói, nếu ai là đạo đức, đọc đến cách lập pháp của Thầy mà chẳng mừng dùm cho nhân loại...(TNHT Q2 trang 51)

 2/. Ngày 23-12-1931 Thầy dạy về 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh:

Thầy nói rơ: quyền Chí-Tôn là Thầy, quyền Vạn-linh là sanh-chúng, ngày nào quyền-lực Chí-Tôn đặng hiệp một cùng Vạn-linh th́ Đạo mới ra thiệt-tướng. (TNHT Q2 trang 83).

II/- Luật Lệ Chung Các Hội ban hành ngày 16-11- Giáp Tuất (22-12-1934).  Điều Thứ Mười: Buổi nhóm.

Mổi buổi nhóm không nên quá 4 giờ đồng hồ; Chư Nghị viên phải đến cho đúng giờ nhóm chớ nên vô cớ mà bê trể. Như Nghị trưởng định nhóm giờ nào khi quá giờ ấy 15 phút đồng hồ phải mở Hội không kể số Nghị viên nhiều ít.

Thoảng như Nghị trưởng vắng mặt hoặc đến trể th́ Phó Nghị trưởng thay thế, một Nghị viên chức lớn hoặc lâu củ hơn hết hoặc tuổi tác lớn hơn hết ngồi ghế Phó Nghị trưởng.

Chừng Nghị trưởng đến th́ ngồi chỗ Nghị viên.

C̣n như Nghị trưởng và Phó Nghị trưởng vắng mặt hoặc đến trể th́ hai Nghị viên chức lớn, hoặc lâu củ hơn hết ngồi Nghị trưởng và Phó Nghị trưởng. Chừng Nghị trưởng và Phó Nghị trưởng đến th́ ngồi chổ Nghị viên. Nếu vô cớ mà không đến nhóm Hội th́ phải bị phần phạt có định trong các nội luật.

PHÂN TÍCH:

Theo qui định trên th́ trong buổi hội nếu Nghị Trưởng vắng mặt hay đến trễ (sau 15 phút) đă có Phó Nghị Trưởng thay thế. Nếu không có Phó Nghị Trưởng th́ hàng phẩm kế tiếp lên thay thế ngay trong buổi hội.  Cứ thế tính dần xuống... đến cuối cùng th́ một vị Đạo Hữu (Tín đồ quèn) cũng có đủ tư cách cầm quyền Nghị Trưởng. Xin lưu ư rằng thay thế TRÁCH NHIỆM Nghị trưởng chớ chẳng phải thay thế phẩm tước (Thượng Chánh Phối Sư).

Luật định rơ quyền thay thế đương nhiên th́ cứ thế thực hiện. Bởi v́ nghị viên là những người đă được chọn, cử từ các địa phương về Hội nên Luật định không cần phải công cử. Không phải tùy cơ ứng biến MÀ cách thức ứng biến đă định sẳn thể hiện sự tiên liệu và bản sắc trong lành của đạo.

Cách lập pháp của Thượng Đế là cho quyền thay thế.

Trong ĐĐTKPĐ nhơn sanh đối quyền với Trời. Trời không bị bế tắc th́ ĐHNS của ĐĐTKPĐ không hề bị bế tắc trong mọi trường hợp; (thiếu chức sắc đột xuất trong một buổi họp hay lâu dài suốt 40 năm nay) mà khi tiến hành VẪN đúng luật.

Đó chính là cơ sở để chúng ta mạnh dạn tŕnh chánh nguyện vọng mở ĐHNS đến toàn đạo, chính phủ và cả thế giới. Qua đó tŕnh bày được cách lập pháp của Thượng Đế trong ĐĐTKPĐ. Dân chủ phải có đề mục, có cơ chế nh́n thấy được, thực hiện rơ ràng, minh bạch trước mắt nhân loại chớ chẳng phải mơ hồ trừu tượng.

Đạo có niêm luật để phụng sự nhân loại được hiệu quả. Mà nhân loại có khi biến, có khi thường. Đạo th́ dĩ bất biến ứng vạn biến (lấy cái bất biến “là đạo đức” ứng phó với hằng hà sa số cái biến) trong mọi t́nh huống.

Đức Lư Giáo Tông dạy ngày 01-08-1931 (Tân Mùi): ..Lăo đă lắm phen thấy điều khó khăn mắc mỏ của phần ấy nên ra tay dục loạn đặng phân rơ chành tà hầu giúp phương cho Hội Thánh trừ khử... Hiền hữu biết rằng trong trận trí binh nầy, nếu không đủ tài t́nh oai dơng th́ chẳng hề thắng đặng…(TNHT Q2. T. 82).

Trong cuộc chiến giữa chánh và tà, thiện và ác, nhân nghĩa và bạo tàn, tự do và áp bức, độc tài và dân chủ, chánh nghĩa và phi nghĩa th́ ĐĐTKPĐ có binh thư chiến pháp (là pháp luật đạo) và kinh thư chiến lược (là giáo lư đạo) tiên liệu và đáp ứng cho mọi t́nh huống xăy đến.

Đạo của Thượng Đế lập thành th́ nó trong lành và minh triết như chính Thượng Đế. Nhiều môn đệ Chí Tôn không t́m hiểu hay bị lợi dụng rồi tạo ra ngôn luận trái chiều nhau làm cho người đời hiểu sai bản sắc trong lành và minh triết của đạo.

Ngày nay chúng ta tŕnh bày rơ ràng để cả thế giới thấy rằng cách lập pháp của Thượng Đế dạy cho ĐĐTKPĐ là kho chí bữu đối với xă hội cần dân chủ và nhân quyền..

@@@

III/- Nội Luật Hội Nhơn Sanh ban hành ngày 16-11- Giáp Tuất (22-12-1934).  Điều Thứ Tư:

Hội Nhơn Sanh để bàn tính những việc sau nầy:

1/- Giáo hoá Nhơn Sanh.

2/- Lo liệu phương hay cho Đạo với Đời khỏi điều phản khắc và nâng cao tinh thần trí thức của Nhơn Sanh.

3/- Phổ Độ Nhơn Sanh vào cửa Đạo d́u dắt Tín đồ cho khỏi trái bước và trọn vâng các luật lệ của Đạo.

4/- Xin sửa cải thêm bớt hay huỷ bỏ những luật lệ của Đạo không phù hợp với tŕnh độ trí thức tinh thần của Nhơn Sanh.

5/- Lo cho nền Đạo được trong ấm ngoài êm, và đủ phương liệu đặng phổ thông nền chơn giáo.

6/- Xem xét và công nhận phương diện chánh trị của Đạo quan sát sổ thâu xuất tài sản và nghị sổ phỏng định năm tới.

@@@

Trong 06 điều bàn tính trên đây xét thấy đều là những vấn đề nội bộ của ĐĐTKPĐ; là việc của Đạo. Mà việc đạo là đạo đức, nên pháp luật và giáo lư đạo cũng thể hiện cho đạo đức. Mà đạo đức là quyền căn bản và phổ quát của nhân loại nên chẳng có một quyền lực nào có quyền cấm đoán. C̣n như làm việc đạo đức mà c̣n phải xin phép và chờ cho phép th́ chưa đáng là xă hội của loài người. Đó là TÀ QUYỀN (không phải chính quyền). Đă là tà quyền th́ người đạo không theo.

Lập trường ba không của Hội Thánh Cao Đài:

Không chống chánh quyền, không theo chánh quyền và không tranh với chánh quyền.

Nếu một quyền lực nào không chấp nhận người đạo làm công việc đạo đức trong ĐĐTKPĐ th́ cứ ra văn bản rơ ràng. Đó là vi phạm quyền tự do tín ngưỡng. Chúng ta sẳn sàng kiện họ ra quốc tế. Chúng ta phải minh bạch ra để người đạo hiểu mà không phạm vào quyền đời và quyền đời cũng không nên phạm vào việc đạo.

(Vi Bằng Đại Hội Nhơn Sanh năm 1937, trang 30: Phần chức việc......đối đăi với đời khỏi phạm pháp hoặc đời đối với đạo muốn phạm pháp cũng không đặng...).

IV/- Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp ngày 11-01-Đinh Dậu. (10-02-1957):

... Vậy th́ dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa th́ nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đă chỉ rơ rằng Hội  Thánh của Đạo Cao Đài chẳng hề bị tuyệt.

Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên: Hễ quyền trên của ai đă bị  quỉ  quyền truất phế th́ dưới phải tiếp tục cầm quyền Thiêng liêng của Đạo....

...Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt  đi nữa th́ dưới nầy các Bàn Tri Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

Phải triệt để tuân y và thi hành Thánh Lịnh nầy.

Thánh lịnh 257 có mấy điểm cần lưu tâm:

./- Thánh Lịnh có giá trị trong thất ức niên.

./- Chỉ ra cách thức hành đạo rất tự chủ khi gặp biến sự.

./- Nhấn mạnh trách nhiệm phụng sự  của người đạo (không kể đến phẩm bậc). Công cử người có khả năng cầm giềng mối đạo (là nhận lănh trách nhiệm) chứ không công cử lên phẩm tước.

Tóm lại: Nguyện vọng mở ĐHNS là đúng với Luật 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh và Thánh Lịnh 257.

 

B/- CĂN CỨ VÀO LUẬT NƯỚC.

I/- Hiến pháp năm 2013.   Điều 24

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo b́nh đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

II/- Nghị Định 92 ngày 08-11-2012. Điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

Nhà nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.

Nghiêm cấm việc ép buộc công dân theo đạo, bỏ đạo hoặc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại ḥa b́nh, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Nếu chính quyền các cấp thấy chúng ta có vi phạm điều nào so với luật pháp hiện hành th́ vui ḷng ra văn bản hướng dẫn cụ thể để chúng ta biết mà điều chỉnh cho khỏi vi phạm.

C/- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.

Khối Nhơn Sanh phát động và công khai thực hiện:

1/- Phát hành thư gởi đến chức sắc: Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện để kính nhờ sự góp ư và góp sức giúp hay cho KNS. Mời đồng đạo c̣n theo chánh giáo chơn truyền hiệp đồng với KNS (theo nguyên tắc tự chủ, hợp tác) để chung lo mở ĐHNS vào năm 2015.

2/- Tự do tôn giáo là quyền căn bản không phải diện xin cho. KNS kính mời Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông quốc tế, hiền nhân quân tử giám sát và giúp đở xem chúng tôi có vi phạm ǵ vào luật pháp Việt Nam và nhân quyền theo chuẩn chung của Liên Hiệp Quốc hay không.

3/- Góp ư để cũng cố, phát triễn Hội Thánh Em (hướng dẫn cách lập Hội Thánh Em ở những nơi chưa có) để lập bộ đạo... tiến đến chọn nghị viên, phái viên theo luật đạo.

4/- KNS công cử nhiều phái đoàn đến địa phương giải thích về quyền của người đạo theo pháp luật đạo và đời. Hiệp với người đạo các địa phương tụng kinh tại Thánh Thất, Điện Thờ hay tư gia để cầu xin ơn trên trợ giúp cho Đại Hội Nhơn Sanh được kết quả.

5/- Trọn tin vào Thượng Đế.

Thượng Đế dạy ngày 15-08- Bính Dần (1926):

...các con phải gắng sức, Thầy hàng ở bên các con, chẳng hề bỏ các con buổi nào th́ tưởng chưa ai phá đạo đặng (TNHT Q2 trang 11)

Thượng Đế dạy năm 1927:

Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Đạo Thầy. Như ai buộc các con đóng cửa chùa th́ cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.( Đạo Sử Q.2. T.226)

ĐHNS của ĐĐTKPĐ đă bị gián đoạn 40 năm nay.

Chúng ta có bổn phận tŕnh chánh nguyện vọng mở ĐHNS vào năm 2015 đến đồng đạo. Từ đó tạo ra công việc chung cho toàn đạo là mở ĐHNS thể hiện quyền tự do tín ngưỡng của ĐĐTKPĐ.

Nay kính.

Việt Nam ngày 27-08-Giáp Ngọ.

(20-09-2014).

Đồng kư tên.

(Danh sách đính kèm).

 

 

  

 

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

HỒI ĐÁP VẤN NẠN

VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH

“Tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015)”.

 

Kính quí chức sắc, chức việc và đồng đạo.

Khối Nhơn Sanh đă tŕnh chánh nguyện vọng mở Đại Hội Nhơn Sanh Tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015) đến quí đồng đạo, chức việc, chức sắc và đă nhận được một số vấn nạn sau:

Câu một:

Theo luật đạo chủ tọa Đại Hội Nhơn Sanh là Thượng Chánh Phối Sư nay không có Thượng Chánh Phối Sư vậy không thể mở ĐHNS mà nên mở Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Giữ Lời Minh Thệ mà thôi.

Hồi đáp:

1/- Căn cứ từ pháp luật đạo.

a/- Đạo Nghị Định Thứ Tư ngày 03-10- Canh Ngọ (23-11-1930). Điều thứ tư qui định:...Thượng Chánh Phối Sư là chủ tọa Hội Nhơn Sanh.

b/- Theo Nội Luật Hội Nhơn Sanh ban hành ngày 16-11-Giáp Tuất (22-12-1934). Điều Thứ Nhất qui định: Thượng Chánh Phối Sư là Nghị Trưởng và Nữ Chánh Phối Sư là Phó Nghị Trưởng ĐHNS.

c/- Nhưng Luật Lệ Chung Các Hội ban hành ngày 16-11- Giáp Tuất (22-12-1934) đă có dự liệu việc Thượng Chánh Phối Sư và Nữ Chánh Phối Sư vắng mặt th́ ĐHNS vẫn không bị trở ngại. KNS đă có tŕnh ra và phân tích rơ luật dạy: quyền thay thế đương nhiên nơi điều số 10 trong văn bản: Nguyện Vọng Mở ĐHNS.

d/- Thánh Lịnh 257 ngày 11-01-Đinh Dậu. (10-02-1957) của Đức Hộ Pháp mà KNS cũng đă được dẫn chứng rơ ràng trong văn bản trên.

Kết luận: Mở ĐHNS là hoàn toàn đúng với pháp luật đạo.

2/- Hướng suy nghĩ rất sai.

Kinh sách có dạy: Nhất niệm vô minh vạn sự ṭng (Một ư niệm không sáng suốt nẫy sinh th́ hàng ngàn sự việc sẽ tùng đó mà phát khởi).

Nhiều vị thấy hiện nay không có Thượng Chánh Phối Sư rồi cho rằng không mở được ĐHNS mà đề xuất mở Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Giữ Lời Minh Thệ. Theo KNS nhận xét đây là hướng suy nghĩ rất sai v́:

a/- Về pháp lư: Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Giữ Lời Minh Thệ không có trong pháp luật đạo vậy căn cứ vào đâu để mở hội? Ai chủ tọa? Thành phần nào có quyền tham dự? Hội nầy giải quyết nội dung ǵ? Các nội dung giải quyết đó có giá trị ǵ trong đạo? Hội nầy sẽ diễn ra ở đâu?

Đây là ư tưởng đưa người theo chánh giáo chơn truyền đến thảm họa vô pháp luật rất tồi tệ và bế tắc về mọi phương diện.

b/- Đề nghị đă thể hiện: Không tin vào chánh giáo chơn truyền.

Nếu trọn tin vào cách lập pháp của Đức Chí Tôn khi thấy có điều ǵ chưa sáng tỏ th́ phải ra công đào sâu từ trong văn bản dạy về pháp luật hay giáo lư t́m cho ra biện pháp giải quyết và tự cầu chứng vấn đề theo đúng pháp luật đạo. Các vị nầy tự cho ḿnh cái quyền đẻ ra Đại Hội Tín Đồ Cao Đài Giữ Lời Minh Thệ gây ra sự cản trở công việc vận động mở ĐHNS của KNS. Việc đề suất của các vị đă gây ra chia rẽ rất vô ích trong những người theo chánh giáo chơn truyền. Một số người đă lợi dụng việc nầy rồi tạo ra trường ngôn luận chỉ trích việc làm theo luật đạo của KNS. Đây là cái gương không hay trong nền đạo.

[[[Ghi chú: Nội luật viết chiếu theo Đạo Nghị Định thứ 4 điều thứ bảy th́ Thượng Chánh Phối Sư là Nghị trưởng Hội Nhơn Sanh. Nhưng tra trong Đạo Nghị Định thứ 4 th́ qui định trên nằm trong điều thứ tư (không phải trong điều thứ bảy)]]].

c/- ĐHNS là một Hội trong 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh mà người tín đồ Cao Đài nào cũng biết ít nhiều và ai cũng mong ước. KNS xác định: lấy văn bản Hội Thánh làm gốc nên chỉ biết hy sinh để vận động đồng đạo mở ĐHNS mà không chấp nhận vận động cho bất kỳ một Hội nào khác không có tên trong 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh.

@@@

Câu hai:

KNS vận động mở ĐHNS có thông qua chức sắc hay không?

Hồi đáp.

Tiền nhân có dạy: Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. (Nước nhà c̣n hay mất th́ người thấp kém nhất cũng có trách nhiệm).

KNS tôn trọng người đạo theo chánh giáo chơn truyền trong đó có chức sắc. Vận động mở ĐHNS theo chánh giáo chơn truyền là rất quan trọng nên KNS đă thận trọng xin ư kiến của rất nhiều người đạo, các nhân sĩ trí thức trong xă hội và chức sắc thiên phong. KNS cũng xin tỏ thật rằng nhiều chức sắc hiện nay đă đưa ra quan điểm rằng: Việc của nhơn sanh nhơn sanh làm; việc của chức sắc chức sắc làm (để tách rời KNS).

KNS nhận định rằng: chức sắc và nhơn sanh như cá với nước nay lại có một số vị đưa ra quan điểm gây chia rẽ trong nền đạo rất tai hại. Thủ phạm diệt đạo hẳn rất vui thích mà vùa giúp cho quan điểm chia rẽ trên đây được phát triễn mạnh mẽ. KNS thủ phận đàn em nên có tŕnh chánh cho chức sắc biết nguyện vọng nầy. Quí vị chức sắc có ư kiến như thế nào th́ KNS chưa nhận được phản hồi bằng văn bản.   

Đức Hộ Pháp dạy: theo đạo chớ không theo người. KNS đă xác định giải pháp để ĐĐTKPĐ phục hồi là phải có ĐHNS để toàn đạo công cử nhân sự tái lập bộ máy hành chánh tôn giáo nên tŕnh với chức sắc nhưng không chờ đợi hay lệ thuộc (việc đạo là việc chung).

Câu ba:

V́ sao KNS không đ̣i hỏi chi phái Nguyễn Thành Tám trả lại tài sản của Đạo và KNS có vai tṛ ǵ trong ĐHNS?

Hồi đáp.

a/- Vấn đề tài sản ĐĐTKPĐ.

KNS hiểu đạo có 02 diện tài sản là vật chất và tinh thần. Vật chất là động sản và bất động sản gọi chung là cơ ngơi. Tinh thần là danh hiệu của nền chánh giáo: ĐĐTKPĐ.

Từ năm 2009 KNS đă có ĐƠN KHỞI KIỆN việc chi phái HĐCQ lập năm 1997 chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi của Đạo. ĐKK nêu rơ yêu cầu: Chi phái HĐCQ lập 1997 phải trả lại danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ cho toàn đạo theo chánh giáo chơn truyền. Ṭa Án có 02 Biên Nhận về vụ kiện. Chính quyền Tỉnh Tây Ninh có 02 văn bản đề nghị KNS liên hệ với Ṭa Án Tỉnh Tây Ninh. Nhưng đến nay Ṭa không xử.

KNS vận động mở ĐHNS để đồng đạo công cử nhân sự tái lập bộ máy hành chánh tôn giáo. Có bộ máy hành chánh tôn giáo th́ mọi việc sẽ giải quyết sau đó. KNS không nêu chi khác trong NGUYỆN VỌNG MỞ ĐHNS v́ tà quyền có thể sẽ thương lượng những vấn đề khác hầu kéo dài sự việc. ĐHNS mở tại Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh chính là đuổi chi phái khỏi Nội Ô. Có ĐHNS th́ người đạo có tất cả.

b/- KNS có vai tṛ ǵ trong ĐHNS?

Xin thưa rằng KNS không có vai tṛ ǵ trong ĐHNS.

KNS chỉ là phương tiện, là sợi chỉ nhỏ nhoi để người đạo theo chánh giáo chơn truyền hiệp đồng nhau tranh đấu cho đạo quyền. Mục tiêu cụ thể của KNS là căn cứ vào văn bản của Hội Thánh ban hành để phục hồi cơ đạo. Muốn phục hồi cơ đạo phải xác định 03 việc:

Một: Đạo Cao Đài chơn truyền đang bị tà quyền tiêu diệt và người theo chánh giáo chơn truyền đang bị áp bức.

Hai: Nguyên nhân của những việc trên là do Bản Án Cao Đài mà ra. Do vậy KNS đă đề nghị quốc tế giúp hay để hủy bỏ Bản Án Cao Đài.

Ba: Giải pháp cho ĐĐTKPĐ được phục hồi là phải có ĐHNS để toàn đạo hiệp nhau công cử nhân sự tái lập bộ máy hành chánh tôn giáo.

Cả ba vấn đề nầy đan xen nhau tạo nên một thế trận để phục hồi cơ đạo. Không một vấn đề nào phải chờ đợi lẫn nhau mà phát động cùng lúc thành chiến dịch phục hồi cơ đạo. KNS góp phần lo cho ĐHNS có được vị Nghị Trưởng Hội Nhơn Sanh và bộ khung nhân sự theo qui định ĐHNS. KNS sẽ tuyên bố giải tán trước khi khai mạc ĐHNS. KNS như sợi chỉ kết hợp người theo chánh giáo chơn truyền mở cho kỳ được ĐHNS th́ sợi chỉ sẽ tự hủy.

Nay kính.

Việt Nam ngày 01-09-Giáp Ngọ. (24-09-2014).

Ban Hành Chánh Khối Nhơn Sanh.

KNS link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỘI NHƠN SANH

Giai đoạn hai: Chăm sóc mùa màng & Phép thử”.

 

Đại Hội Nhơn Sanh của ĐĐTKPĐ năm 1974; cách đây đă hơn 40 năm. Hiện nay ĐĐTKPĐ bị xóa trắng về hành chánh tôn giáo, danh hiệu và cơ ngơi bị chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997 chiếm dụng. Nhơn sanh phải nhập trường thi: Phục hồi cơ đạo mà bước cụ thể đầu tiên là xây dựng lại Hội Thánh Anh.

KNS căn cứ vào Luật Lệ Chung Các Hội Điều 10 (1934) và sự hướng dẫn của Đức Hộ Pháp trong Thánh Lịnh 257 (1957): .... Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt  đi nữa th́ dưới nầy các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

Đức Hộ Pháp dạy:... Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ chính là dạy rằng phải mở ĐHNS th́ việc công cử mới có giá trị.

C̣n như các ông bà Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân, Nguyễn Bạch Phụng xưng danh Đại diện Giáo Hội Cao Đài chân truyền... th́ Ai công cử? Theo luật nào? Ở đâu?. Theo pháp luật đạo các ông bà Phi, Phụng, Lân chỉ là những người phản loạn chơn truyền.

KNS căn cứ vào lời dạy của Đức Hộ Pháp để tŕnh bày rằng phải mở ĐHNS để phục hồi cơ đạo. Có ĐHNS th́ ĐĐTKPĐ sẽ có tất cả.

 

GIAI ĐOẠN HAI:

Chăm sóc mùa màng”.

Việc đạo là việc chung. KNS tŕnh bày nguyện vọng mở ĐHNS cũng như người đi gieo hạt giống. Có hạt vừa gieo xuống th́ chim chóc tha mất, hạt rơi trên đá th́ bị khô, hạt nhầm bụi cây rậm rạp th́ không vươn lên được... hạt nhằm đất tốt th́ nẫy mầm và đươm hoa kết trái... đó là sự thật không thể làm khác được. KNS chủ trương đoàn kết với cùng một loại giống, chớ giống lúa với giống cỏ th́ đoàn kết thế nào?

Giai đoạn 02 sẽ có 08 việc cụ thể:

1/- Thu thập chữ kư của đồng đạo và thông báo kính mời toàn đạo c̣n theo chánh giáo chơn truyền về Ṭa Thánh Tây Ninh chứng kiến ĐHNS của ĐĐTKPĐ v́ đă bị gián đoạn hơn 40 năm.

2/- Hiệp sức với đồng đạo để lập bộ đạo, phổ biến các qui định công cử nghị viên phái viên theo đúng khuôn luật của Hội Thánh. Hiệp với người đạo các địa phương tụng kinh tại Thánh Thất, Điện Thờ hay tư gia để cầu xin ơn trên trợ giúp cho Đại Hội Nhơn Sanh được kết quả.

3/- KNS hiệp cùng đồng đạo phát hành thư đến các chức sắc không theo chi phái HĐCQ và mời thảo luận và thỉnh chức sắc hiệp cùng KNS đi đến chính quyền trung ương để tŕnh bày nguyện vọng mở ĐHNS.

4/- Thông báo cho chính quyền Trung Ương biết ngày giờ KNS đến gặp để tŕnh bày, trao đổi công việc mở ĐHNS của ĐĐTKPĐ (không liên quan đến chi phái HĐCQ).

5/- Phát hành thư mời Chính quyền Việt Nam, Liên Hiệp Quốc, Ṭa Đại Sứ, Sứ quán các nước về Ṭa Thánh Tây Ninh (Đại Đồng Xă) chứng kiến Lễ Khai Mạc ĐHNS.

6/- Mời các tổ chức nhân quyền, các hiền nhân quân tử đến chứng kiến Lễ khai mạc ĐHNS.

7/- Phát hành thư mời các tôn giáo bạn.

8/- Phát hành thư báo cho chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997 đang chiếm danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ biết và yêu cầu không được cản trở, gây rối.

@@@

 

 

PHÉP THỬ.

Con mắt phải tương hiệp con mắt trái ”.

Ngày 10-04-Giáp Ngọ (08-05-2014) KNS tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên... sau đó phân công để chung lo đạo sự...

Ngày 16-06- Giáp Ngọ (12-07-2014) khởi đi các địa phương...

Ngày 27-08-Giáp Ngọ (20-09-2014) KNS phát động chiến dịch mở ĐHNS vào ngày 10-04- Giáp Ngọ (27-05-2015) tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

Đến nay KNS nhận thấy có 02 phép thử diễn ra:

Phép thử một:

“Từ hai chính quyền”.

Tháng 11-2014 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tổng Thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam (nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước: 11-07-1995/11-07-2015). Theo thông tin chúng tôi biết được th́ nhân quyền và tự do tôn giáo là những yếu tố quyết định Tổng Thống Mỹ có đến Việt Nam hay không.

Như vậy ĐHNS của ĐĐTKPĐ chính là một trong những phép thử để chính quyền Việt Nam trả lời với chính quyền Mỹ và toàn thế giới.

Phép thử hai:

“Từ các tổ chức nhân quyền”.

./- Ngày 22-11- 2014 trang web Mạch Sống (BPSOS) đăng bài: Cùng nhau về thủ đô Hoa Kỳ ngày 18-6-2015. (TS Nguyễn Đ́nh Thắng).

.... Năm 2015 chúng ta cũng sẽ có cơ hội để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC nếu như không có sự cải thiện đáng kể và được kiểm chứng. Tháng 7 hàng năm là thời điểm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phúc tŕnh Quốc Hội về t́nh trạng tự do tôn giáo trên thế giới và chỉ định các quốc gia trong danh sách CPC v́ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng....

./- 04-12-2014: Dọc, Ngang và Chéo (TS Nguyễn Đ́nh Thắng).

Chúng ta đang có cơ hội rất lớn để đ̣i hỏi chính quyền Việt Nam phải thực sự tôn trọng tự do tôn giáo như một nhân quyền phổ quát toàn xă hội...

Trong mấy ngày qua, một phái đoàn nhỏ của chúng tôi đă tiếp xúc với nhân viên lập pháp của nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ nắm trọng trách trong Quốc Hội khoá 2015-2016. Họ đều đồng ư rằng tự do tôn giáo phải là trọng tâm trong chính sách đối ngoại với Việt Nam.

Như vậy  ĐHNS vô t́nh thành phép thử cho cả 02 chương tŕnh:

./- Tổng Thống Mỹ đến Việt Nam (11-07-1995/11-07-2015).

./- Ngày 18-06 2015... Một ngàn người (1000) người về thủ đô washington của nước Mỹ....và  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bị thách đố từ các tổ chức nhân quyền tác động lên Lập Pháp Hoa Kỳ yêu cầu đưa VN vào danh sách CPC...

Đó là công việc diễn ra ở Hoa Kỳ xứ sở của CON MẮT PHẢI trên đồng một đô la. Hoa Kỳ c̣n có tên là Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ cái tên thể hiện đó là các sắc con cái của Thầy đến mở cửa ĐĐTKPĐ theo tiên tri năm 1927. Ban đối ngoại của KNS cũng đang ở quê hương của CON MẮT PHẢI và t́m cách mọi cách để ĐĐTKPĐ có đủ quyền sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam...

Một trong những giá trị thiêng liêng của ĐĐTKPĐ là:

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục.

Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.

Đó là công thức xây dựng thế giới đại đồng của ĐĐTKPĐ.

Ḥa b́nh, dân chủ, tự do...cũng là những giá trị phổ quát của nhân loại... tôn giáo dĩ nhiên thực thi theo cách thức của ĐĐTKPĐ (tôn giáo hay CON MẮT TRÁI).  Ngày 25 Fevrier 1926 Thầy dạy:

... Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng "Con Mắt" mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhăn thị chủ tâm

Lưỡng quang Chủ tể.

Quang thị Thần,

Thần thị Thiên,

Thiên giả, Ngă giả.

Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập "Tam-kỳ Phổ-độ" nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ "Tam Bửu" là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Như vậy giá trị của CON MẮT TRÁI và CON MẮT PHẢI gặp nhau th́ âm dương đă tương hiệp. Lưỡng quang Chủ Tể... đă đủ cặp th́ cái năng lực biến hóa của nó không có chi cản nổi.

@@@

 

USD: mắt phải...(vật chất).

Thiên nhăn: mắt trái (tinh thần).

@@@

Bài thuyết đạo tại Đền Thánh đêm 24 tháng 5 năm Mậu Tư (30-06-1948) Đức Hộ Pháp có dạy rơ về nhiệm vụ của nước Mỹ (CON MẮT PHẢI) đối với ĐĐTKPĐ rằng:.... Đức Chí Tôn nói với Bần Đạo rằng: "Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, c̣n nước Mỹ sẽ lănh trách nhậm đi truyền giáo toàn cầu".

CON MẮT PHẢI đi truyền giáo toàn cầu như thế nào chúng tôi tin rằng sẽ có văn bút làm rơ về XĂ HỘI HỌC... nhưng ít ra th́ phép thử ĐHNS cũng là một chỉ dấu khởi đầu đầy hiện thực. C̣n các tổ chức nhân quyền th́ sao?  Đức Hộ Pháp dạy ngày 27-7-Mậu Tuất (10-9-1958):

Hôm nay Bần Đạo giảng về Nhơn Sanh nhập vào trường thi.

Học th́ phải có thi, thi mới biết giá trị của thí sinh dày công học tập chẳng uổng công phu....

Buổi Hạ Nguơn nầy mănh liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh. Bần Đạo quả quyết cho Nhơn Sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu Nguơn Tứ Chuyển th́ mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí.

Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ. Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt,  sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng. Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí...

@@@

Tóm lại: Họ cũng sánh vai tham dự trường thi phong thánh cùng với người đạo cho nên ĐĐTKPĐ phải được phục hồi.

Đạo Cao Đài được phục hồi th́ phương thuốc ḥa b́nh của Đạo (H̉A B̀NH CHUNG SỐNG) để đưa nhân loại lên địa cầu 67 hăy c̣n.

Hội Thánh Anh do thiên thượng lập nên đă giải thể (văng: ban hành ĐL 01/1979). KNS đang giải thích thể thức xây dựng ĐHNS để xây dựng lại Hội Thánh Anh theo Thánh Lịnh 257 (lai).

Thiên Nhăn là CON MẮT TRÁI (dùng để thờ phượng: tinh thần); Nhơn nhăn là CON MẮT PHẢI (in trên đồng USD để chi dụng: vật chất) đă đến hồi TƯƠNG HIỆP. Cả vật chất và tinh thần đều do Thượng Đế điều động (Đạo Đời ḥa nhập). Âm Dương từng cặp, từng cặp sánh vai nhau th́ ngọn cờ cứu thế của ĐĐTKPĐ chắc chắn sẽ tung bay.

...CAN QUA VĨNH TỨC GIÁP MĂ HƯU CHINH...

...LĂNG TỬ CÔ NHI TẢO HỒI HƯƠNG LƯ...

Là điều có thật và phải đến với nhân loại./.

Việt Nam ngày 17-10-Giáp Ngọ

(08-12-2014).

Ban Hành Chánh Khối Nhơn Sanh.

Email liên lạc: ngoctung963@gmail.com

SĐT: 0938 222 409.

 

Thánh-Thất&Điện-Thờ Phật-Mẫu 5535 W.Ledbetter Dr.Mountain View Dallas, Tx. 75236

VP/Lễ Sanh Lê Hương Muội.                                                                                                Email:huongmuoile@yahoo.com số 06/ĐTT/89/14.

Đt: 972-780-4706                                                                                                                                                                                                                                                                               

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ.

        (Bát thập cửu niên)

T̉A- THÁNH TÂY- NINH

                                      

 ĐẠO-TÂM-THƯ 19  

                 V/V: ĐẠO-LỊNH 01 CỦA HỘI-THÁNH.

Kính gởi:

Ban Chấp-Hành và Quư Huynh-Tỷ, hữu-đệ-muội trong Liên-Hiệp Bàn Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài Ṭa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại.

Thưa Quư Chư Hiền, nhân Vía Đức Khổng-Thánh 28-8 Giáp-Ngọ, Thiểu-phẩm Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội, nhận thấy sự vô-thường ngắn-ngủi của kiếp sanh, nên viết tâm-thư nầy chia-sẻ cùng nhau trong kiếp may-duyên gặp Đạo. Nhưng trước khi tâm-sự, Thiểu-phẩm xin ghi lại giáo-lư nhà Phật dạy:

 “Điều làm cho tôi hạnh-phúc đó là t́nh thương, sự tha-thứ bao-dung. Có thể tôi thực-tập yêu-thương c̣n kém, có thể sự tha-thứ bao-dung trong tôi c̣n kém, nhưng đó là con đường mà tôi nguyện đi trên ấy mỗi ngày, Tôi tự nói với chính ḿnh hăy thương-yêu khi có thể, hăy bao-dung tha-thứ khi có thể; Bởi v́ chỉ một giây phút thôi th́ những điều nầy trở-thành không thể”. Và “ chúng ta ít khi nào nghĩ rằng có thể sau một đêm thôi th́ ta sẽ măi-măi không c̣n gặp người ấy nữa, ta muốn nói lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lời biết ơn của ta với người ấy hay thể-hiện t́nh thương của ḿnh cho người ấy, nhưng đă trễ rồi, người đó đă không thể nghe và măi-măi sẽ không thể nghe những ǵ ta muốn nói dù chỉ một lời ”.

Thiểu-phẩm rất tâm-đắc nên viết tâm-thư nầy và đó cũng là tâm-trạng của Thiểu-phẩm lúc bấy giờ (1996) đối với Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa!!

Thưa quư Chư Hiền, trên tinh-thần bạn đồng-môn đồng-hành từ bao năm qua và được quư Chư Hiền trao cho trách-nhiệm cố-vấn, tạo điều-kiện cho Thiểu-phẩm lập-công, xin chân-thành cảm tạ.

Nhưng v́ danh-thể của Đạo, dẫu biết ḿnh thiếu tài kém đức, nhưng cũng cố-gắng làm hết khả-năng, mặc dù tiếng nói hiện tại không c̣n tác-dụng; tuy thế nhưng cũng phải lên tiếng để vơi nổi âu-lo và trọn t́nh đồng-môn, mong quư Chư Hiền thông-cảm.

Với tấm chân-thành cho sự lập công của chúng ta trong cơ khảo-thí khó-khăn, nay thiểu-phẩm ghi lại đôi ḍng lưu-niệm thời-gian đấu-tranh cho quyền Đạo phục-hưng và cũng theo “Tứ-Đại Điều-Quy”.

Thưa Quư Chư Hiền, phiên họp Ban Chấp-Hành tối Chúa-Nhựt ngày 17-8-2014 có 2 vấn-đề: Thỉnh-Nguyện-Thư và Đạo-Lịnh 01. Sau khi thảo-luận biểu-quyết 13/2 không đồng-ư kư tên vào T.N.T. và chống Đạo-Lịnh 01, chỉ riêng 03 chúng tôi (LS. Lê-Hương-Muội, Quyền Chánh-Trị-Sự Bùi-Văn-Quan, Quyền Chánh-Trị-Sự Lê-Phú-Hữu) cúi đầu Mạng-Lịnh Hội-Thánh; Nhưng xét cho cùng th́ cúi đầu Mạng-Linh Hội-Thánh chấp-hành Đạo-Lịnh 01 không phải chỉ riêng 03 chúng tôi, mà toàn cả nền Chính-Trị-Đạo trong nước, cả tổ-chức Hành-Chánh-Đạo từ trung-ương đến địa-phương Họ đă tuân-y Đạo-Lịnh 01 rời khỏi Nội-Ô Toà-Thánh Tây-Ninh và các cơ-sở Đạo, về tu tại gia. Thảm-thương thay cho những người hiến-thân trọn đời cho Đạo (Hội-Thánh), khi giải-thể Hành-Chánh-Đạo, Họ vô-gia-cư không nơi nương-tựa, cũng phải đành gạt lệ ra đi!! Có khác nào 30-4-1975, khi Tổng-Thống Dương-Văn-Minh kêu gọi Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Ḥa buông súng đầu-hàng.

 Nh́n lại việc nầy ứng-nghiệm lời tiên-tri của Đức Hộ-Pháp: “Rồi đây chúng ta mở con mắt coi lịch-sử của Đời, lịch-sử của Đạo như h́nh với bóng, y-như-nhau không phương nào khác được”. Rơ-ràng Đạo-Đời bị ép-buộc đều thay ngôi đổi chủ.

Cho nên Đạo-Lịnh 01 cũng là Lịnh, như ngoài Đời Tổng-Thống tuyên-bố đầu hàng!! Là mốc thời-gian, là khúc-quanh lịch-sử, là cơ chuyển-thế của Đức CHÍ-TÔN; cũng có thể là đề thi trong cơn khảo-thí giai-đoạn nầy. Là điều-kiện ắt có và đủ để chúng ta đấu-tranh.

Nếu Hội-Thánh không kư Đạo-Lịnh 01 giải-thể toàn-bộ các cơ-cấu tổ-chức Chính-Trị-Đạo từ trung-ương đến địa-phương (Điều thứ nhứt của Đạo-Lịnh). Nếu Cộng-Sản không ra những văn-bản ép-buộc khống-chế Hội-Thánh, giải-tán các tổ-chức của Hội-Thánh, cấm cơ bút, tịch-thu tài-sản, mà để tự-nhiên sinh-hoạt b́nh-thường với chủ-trương “không phát-triển tôn-giáo mà xử-dụng tôn-giáo làm phương-tiện”, để rồi Cộng-Sản điều-khiển Chức-Sắc và tất cả những tổ-chức của Đạo, chẳng-hạn như lợi-dụng Đại-Đạo Thanh-Niên-Hội,…  theo y-như điều-khiển Hội-Đồng Chưởng-Quản 1997, th́ cả Môn-Đệ Đức CHÍ-TÔN và nhân- sanh vô-phương phân-biệt chánh-tà. V́ họ cũng cầu-cơ phong Thánh, cũng xưng là Hội-Thánh th́ ngày nay làm sao chứng-minh cho nhơn-sanh, cho thế-giới biết là Đạo Cao-Đài bị đàn-áp, làm sao phân-biệt Hội-Thánh của Đức CHÍ-TÔN và Hội-Thánh của Đảng Cộng-Sản!!!

Thưa quư Chư-Hiền, cả thế-giới đều biết  Cộng-Sản vô-thần là bàn tay đẩm máu “thà giết lầm chớ không thả lầm”. Hội-Thánh đă biết trước như vậy, nên ngưng cơ-bút, giải-thể Hành-Chánh-Đạo (Hội-Thánh), đó là kế-sách để cứu bao triệu Tín-Đồ và cơ ĐẠO sau nầy.

“Hàn-Tín ḷn-trôn nên cơ-nghiệp,

Dâng dép Trương dựng miếu-đường”.

Và cũng là điều phải làm và làm theo lời tiên-tri của Đức CHÍ-TÔN năm 1927: “…THẦY để một lời nầy cho các con yên-dạ, dầu cho ai có quyền-phép tiêu-diệt Càn-Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng ĐẠO THẦY. Như ai buộc các con đóng cửa chùa th́ cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái THẦY đến mở cửa sẽ hay”. Khi Hội-Thánh kư Đạo-Lịnh 01 là đă đóng cửa chùa (Ṭa-Thánh Tây-Ninh), kư Đạo-Lịnh 01 giải-thể hệ-thống hành-chánh để không cho Cộng-Sản mạo-danh Hội-Thánh làm nhơ thanh-danh Hội-Thánh Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN. Và cũng là cớ để chúng ta nương theo đó đấu-tranh, cũng nhân-dịp đấu-tranh nầy mà thế-giới và Quốc-Hội và Hành-Pháp Hoa-Kỳ chú-ư và biết đến Đạo Cao-Đài nhiều hơn, bằng chứng là việc chúng ta đă làm vừa qua.

Thưa quư Chư Hiền, chúng tôi chấp-hành Đạo-Lịnh 01 để đấu-tranh từ khi c̣n ở trong nước, chớ không phải tự-phát mới đây. Chúng tôi dựa theo chánh-sách Cộng-Sản Việt-Nam đối với tôn-giáo; Nghị-Định, Nghị-Quyết, Thông-Tư … nói về tự-do tín-ngưỡng và tự-do không tín-ngưỡng, Nhà nước không xen vào nội-bộ tôn-giáo ….

Chúng tôi đă đấu-tranh từ khi Cộng-Sản Việt-Nam mới triển-khai Bản-Án Cao-Đài đến Đạo-Lịnh 01 ….cho tới giờ nầy. Đấu-tranh đâu cần phải chống Hội-Thánh, chống Đạo-Lịnh 01, v́ đó là nạn-nhân, mà chúng ta phải chống kẻ chủ-mưu là Cộng-Sản Việt-Nam!!

 Trở lại vấn-đề trước khi kết-thúc phiên-họp, Hiền-Huynh Quyền Chánh-Trị-Sự Lê-Phú-Hữu phát-biểu đại-ư: … mặc-dù chúng ta hiểu Đạo-Lịnh 01 không giống nhau, nhưng có cùng một điểm chung là đấu-tranh đ̣i xoá Bản-án Cao-Đài và đ̣i quyền Hội-Thánh, th́ việc ai nấy làm, v́ chúng ta là bạn đồng môn t́nh anh em vẫn như-nhiên….

Rồi từ đó đến nay, chúng tôi lo việc chúng tôi, bất-ngờ nhận được “ Bản tường-tŕnh và thông-báo” của quư Chư Hiền gởi cho toàn-cầu thế-giới, từ trong Đạo lẫn ngoài Đời !!! Tiếp theo ngày 19-8 Giáp-Ngọ (12-9-2014) đăng thêm Đạo-Lịnh 01 hay Đảng-Lịnh 01.

Quư Chư Hiền nghĩ thế nào? Đây là nội-bộ mà nội-dung không trung-thực (“ xin chữ kư đệ-nạp lên Đảng Cộng-Sản Việt-Nam để thành-lập Khối Nhơn-Sanh”) tin nầy quư Chư Hiền nhận từ đâu?? Như vậy mà gởi đi khắp nơi. Nếu không phải là bạn đồng môn, th́ quyền tự-do ai làm ǵ th́ làm “lỗi phải do ḿnh, tâm tự xét, màng chi miệng thế mặc chê khen”, nhưng v́ là bạn đồng-hành từ bao năm qua không nở lặng-thinh!!

Thưa quư Chư Hiền, nếu thật sự chúng tôi có lỗi th́ đóng cửa dạy nhau cho nên thầy nên bạn” (Đức CHÍ-TÔN) cùng nhau một ĐẠO tức một cha mà!! Cớ sao phải tường-tŕnh thông-báo khắp nơi, có ích ǵ cho Đạo??!! Quư Chư Hiền có nghĩ rằng làm như vậy là làm hoen-ố nền Chơn-Đạo chăng??!! Đối với chúng tôi là chuyện nhỏ, mất danh-thể Đạo mới là chuyện lớn !!

V́ rằng, Hội-Thánh là Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN tại-thế, những Chức-Sắc Hội-Thánh do Đức CHÍ-TÔN, Đức Lư Đại-Tiên và Đức Hộ-Pháp chọn-lựa chấm-phong, chẳng lẽ các ĐẤNG ẤY chọn Hội-Thánh sai-lầm!!! Ta nên nhớ điều đó, và Đạo-Lịnh 01, không phải một hay hai người tầm-thường kư, mà có tới 11 ấn-kư của Chức-Sắc Thiên-Phong, lẽ nào 10 người kư (Hội-Thánh) không sáng-suốt bằng Ban Chấp-Hành của Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự…mà quư Chư Hiền nở buông lời gọi Đạo-Lịnh 01 là Đảng-Lịnh!!! Than ôi! Nếu là Đảng-Lịnh tức là Cộng-Sản vô-thần, Hội-Thánh Cao-Đài là vô-thần th́ c̣n ǵ thanh-danh Đại-Đạo của Đức CHÍ-TÔN, mà quư Chư Hiền đành-ḷng thông-báo cả thế-giới toàn-cầu. Nếu cả thế-giới nầy tin theo lời của quư Chư Hiền, th́ nền ĐẠO sẽ đi về đâu!!!

Quư Chư Hiền thử nghĩ, ḿnh là cấp thừa-hành mà chỉ-trích cấp lănh-đạo (Hội-Thánh) th́ thiên-hạ nghĩ sao về nền Đại-Đạo của Đức CHÍ-TÔN đă dày-công khai-mở để tận-độ chúng-sanh! Nhưng người trí, họ sẽ hiểu nhơn hư ĐẠO bất hư”. Cho nên Cộng-Đồng người Việt và Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ không xem chúng tôi là Cộng-Sản vô-thần, mà tiếp chúng tôi trong tinh-thần t́nh đồng-loại quư-mến nhau, hỗ-tương nhau đấu-tranh cho chính-nghĩa.

Tại sao quư Chư Hiền không chịu nh́n thấy sự đau-khổ của Hội-Thánh mà thương!! Hội-Thánh là nạn-nhân bị ép, buộc ḷng phải kư, v́ bảo-vệ mấy triệu Tín-Đồ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, v́ tương-lai của ĐẠO, v́ Tổ-Quốc giống-ṇi ! (trong “Văn-tịch pháp-nhân-luân chi Đạo” của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa).

Khi kư Đạo-Lịnh 01, Hội-Thánh đă biết sai với Đạo-Luật Mậu-Dần 1938, chớ đâu phải không biết mà chờ quư Chư Hiền giải-thích (thơ Ngài Bảo-Đạo gởi Chức-Sắc, Chức-Việc và toàn Đạo), và Hội-Thánh vẫn biết chấp-hành Nghị-Quyết 297 của Cộng-Sản Việt-Nam th́ Hội-Thánh Cao-Đài kể như không c̣n nữa; nhưng Hội-Thánh muốn trọn-vẹn trách-nhiệm thiêng-liêng giao-phó, phải giữ-ǵn mấy triệu nhơn-sanh cho đặng an-lành (Văn-tịch …. Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa ), chớ đâu phải Hội-Thánh không hiểu như một số người chỉ-trích Hội-Thánh không dám chết để làm thánh-tử- đạo!!!

Cũng như 30-4-1975 Tổng-Thống tuyên-bố đầu-hàng, chúng ta có muốn vậy không?! Quư Chư Hiền có đồng-ư không? Lẽ dĩ-nhiên là không. Nhưng cũng phải tuân-lịnh buông súng. Rồi chúng ta rời khỏi quê-hương! Cũng có số người cho rằng Tổng-Thống Dương-Văn-Minh bán nước. Thử xem, nếu lúc đó Tổng-Thống không tuyên-bố đầu hàng mà ra lịnh tiếp-tục chiến-đấu, th́ khác nào đưa chiến-sĩ và nhân-dân làm con thiêu-thân!! Cho nên việc làm của Tổng-Thống lúc đó là tiết-kiệm xương-máu của đồng-bào, đáng thương hay đáng trách?!

Theo lịch-sử anh-hùng trí-sĩ ngày xưa:

“..Hàn-Tín ḷn-trôn nên cơ-nghiệp,

Dâng dép Trương-Lương dựng miếu đường,

Khương-Thượng đi câu ra cứu chúa.

Văn-Vương ngồi ngục nối đồ vương, …”.

Đó là lịch-sử nêu gương, mà Hội-Thánh thường dạy chúng ta.

Cho nên người trí-dũng không phải là dám chết, mà là dám sống để tranh-đấu cho lư-tưởng giành công-lư cho nhơn-loại.

C̣n quư Chư Hiền, đâu ai ép-buộc phải chống Hội-Thánh, và phải chống Hội-Thánh mới đấu-tranh được hay sao?  Chống Hội-Thánh chi để phạm thiên-điều!

Chỉ trừ Cộng-Sản vô-thần mới chống Hội-Thánh bởi:

./- Cộng-Sản lập Bản-án Cao-Đài: vu-khống Hội-Thánh phản dân, phản quốc, phản cách-mạng, theo Đế-Quốc.

./- C̣n quư Chư Hiền chống Hội-Thánh, nói Hội-Thánh là vô-thần, tả-đạo bàn-môn làm cho nhơn-sanh chán-ghét lánh-xa. Xét lại coi có trúng kế cộng-sản không?? Hay quư Chư Hiền cho rằng nói và hành-động như vậy gọi là ǵn Luật-Pháp Chơn-Truyền, giữ Lời Minh-Thệ??

Xin thưa, trong Châu-Tri 29 (1931) Hội-Thánh dạy: …Thảng như Chức-Sắc lănh phần trách-nhiệm cao-trọng nơi Ṭa-Thánh có lầm-lỗi điều chi th́ có THẦY và Tam-Trấn sửa dạy”, nên không ai có quyền định tội. Và di-ngôn của Đức Hộ-Pháp 1958: “Bần-Đạo cho các con biết rằng….nếu một phần Giáo-Hữu bên Cửu-Trùng-Đài mà ra một lịnh ǵ, th́ Bần-Đạo cũng phải cúi đầu tuân-lịnh…”. Huống chi cả Hội-Thánh kư, mà Ban Chấp-Hành Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự …dám không tuân!!

Trong Con Đường Ḥa-B́nh Chơn-Thật : “ … Đức CHÍ-TÔN đến lập Thánh-Thể của NGÀI tức là Hội-Thánh, cốt để thay Hồn thay Xác của NGÀI đặng làm anh, làm cha, làm thầy của toàn con-cái yêu-dấu của NGÀI, th́ quyền-hành ấy phải đặng tôn-kính mới bảo-thủ sanh-tồn của ĐẠO … Bần-Đạo đă gởi sự ưu-ái ấy nơi ḷng của mỗi người hầu ḥa-thuận cùng nhau đặng đủ phương bảo-tồn luật Đạo. Trong khi vắng mặt Bần-Đạo đă phú-thác toàn quyền cho Hội-Thánh, th́ ai phạm tới Quyền ấy, tức-nhiên một cách gián-tiếp phạm đến Quyền của Bần-Đạo…”. Thánh-Giáo trên quá rơ-ràng không cần luận-giải, nên chúng tôi không dám phạm thượng, phạm luật và phạm đến quyền Đức Hộ-Pháp, nên phải cúi đầu Mạng-Lịnh Hội-Thánh là vậy.

1/- C̣n Hội-Thánh kư Đạo-Lịnh 01 có đủ quyền-hành hay không? Qua lời dạy của Đức CHÍ-TÔN tại Thảo-Xá-Hiền-Cung ngày 23-12-1931:

 “ THẦY đă lập h́nh-thể hữu-vi của THẦY cũng phải ban quyền-hành trọn-vẹn của THẦY cho h́nh-thể ấy. Đặng đủ phương tận-độ chúng-sanh …”

Theo Thánh-Giáo trên th́ Hội-Thánh là Đức CHÍ-TÔN tại thế, nên có trọn quyền-hành về mặt hữu-vi kư Đạo-Lịnh 01, c̣n về phần thiêng-liêng do Đức CHÍ-TÔN nắm giữ.

2/- Thưa quư Chư-Hiền, Ngài Hồ-Bảo-Đạo, Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài có đủ quyền để kư Đạo-Lịnh 01 không?

Th́ trong Thánh-Lịnh số; 03 /BPC/1954 do Đức Hộ-Pháp ấn-kư:

-/. Điều thứ nhứt: Kể từ ngày kư tên Thánh-Lịnh nầy, chức-tước và phận-sự của Bảo-Đạo về mặt hữu-vi giao-trọn cho Hồ-Tấn-Khoa đảm-nhiệm”. Vậy Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có đủ quyền-hành kư Đạo-Lịnh 01 về mặt hữu-vi.

-/. Và trong Chính-Tri-Đạo nói về quyền-hành của Hiệp-Thiên-Đài. Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài Thập-Nhị Thời-Quân th́ luôn-luôn có dây Sắc-Lịnh. Mặc-dù Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có nửa quyền về mặt hữu-vi nhưng cũng được ban dây Sắc-Lịnh do Ngài Bảo-Đạo Ca-Minh Chương trao cho và Đức Hộ-Pháp ban quyền, trích đoạn trong Chính-Trị-Đạo:

“ .. Lại muốn tỏ ra rằng Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban cho dây Sắc-Lịnh. Khi một Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài mang dây Sắc-Lịnh hành-sự th́ mọi người phải trọn tuân theo, dầu phải, dầu không, không được cưỡng lại, chỉ có Hội-thánh mới có quyền định tội hay trừng-phạt vị ấy mà thôi.

Dưới đây xin sao-lục lời của Ngài Khai-Pháp giải về quyền-năng của dây Sắc-Lịnh ( thơ số 1421/P.C) đáp hồi thơ số 47 ngày 23-9 Mậu-Tư (dl. 25-10-1948) của Thừa-Sử Nguyễn-Huợt- Hải, Pháp-Chánh Kiêm-Biên:

1/- Về quyền-năng thiêng-liêng: (th́ người được Hiệp-Thiên-Đài ban dây Sắc-Lịnh) là người đại-diện của Hộ-Pháp, trong khi hành-sự, quyền-hành y-như Hộ-Pháp khi thi-hành mạng-lịnh của Hộ-Pháp, dây Sắc-Lịnh là tướng-diện của luật-pháp, chẳng một quyền nào tương-đối lại đặng, khi hành-pháp thảng như quá quyền th́ người đại-diện đó phải mang trọng tội là lợi-dụng hay là phỉ-nhục Hộ-Pháp.

2/- Quyền-hành hữu-h́nh: Cả cơ-quan hữu-vi của Đạo, dầu trọng, dầu khinh, đều phải cúi đầu vâng-phục người thay mặt cho Thiên-Điều tại thế, tổng-hợp cả quyền Tam-Giáo nơi ḿnh đặng thi-hành luật-pháp.

V́ quyền-hạn của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, dầu thượng-cấp, dầu hạ-cấp, hễ Hộ-Pháp ban cho tới đâu, quyền-hành tới đó, nó không có giới-hạn định-chắc cao hay thấp.”

Vậy Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có đủ quyền về mặt hữu-vi kư Đạo-Lịnh 01. Theo Thánh-Giáo trên, nếu bất-tuân th́ phạm Thiên-Điều tại thế đó vậy.

Đạo-Lịnh 01 do Hội-Thánh Lưỡng-Đài là Quyền CHÍ-TÔN tại thế ấn-kư, chúng tôi là cấp thừa-hành phải cúi đầu tuân-lịnh Hội-Thánh, c̣n việc đúng sai của Hội-Thánh th́ do quyền Thiêng-Liêng.

Thưa quư Chư Hiền, Thiểu-phẩm sưu-tầm trích-lục những lời giáo-huấn nầy để chúng ta cùng nhau chia-sẽ học-hỏi. C̣n định-phận th́ do quyền tự-chủ của mỗi người.

Và theo câu danh-ngôn: “Là người ai cũng có ư-kiến riêng, và người nào cũng có lư trong việc làm của họ; dù người khác cho rằng ư-kiến đó sai, nhưng đối với họ điều họ làm chính là lẽ phải. Chỉ v́ bất-đồng ư-kiến mà con người gây-gổ nhau, v́ cái ǵ đúng với người nầy chưa-chắc đă đúng với người khác. Do đó các quan-niệm phải-trái, đúng-sai, tốt-xấu, chỉ có giá-trị tương-đối.

Một người hiểu-biết phải vượt lên trên sự phân-biệt đó và không bao giờ bắt ai phải tuân theo ư-kiến của ḿnh, chỉ có những kẻ thiếu hiểu-biết mới điên-rồ đ̣i mọi người phải đồng-ư với ḿnh”.

Để kết-luận Thiểu-phẩm xin trích trong Hạnh-Đường Bàn-Trị-Sự về Bổn-Phận Chức-Việc Bàn-Trị-Sự đối-với Hội-Thánh:

(Thánh-Giáo Đức CHÍ-TÔN dạy: “THẤY dùng Lương-Sanh mà ra cứu-vớt Quần-Sanh, cả Lương-Sanh ấy THẦY dùng quyền Thiêng-Liêng dạy-dỗ, trước un-đúc nơi ḷng một khiếu từ-bi cho tâm-địa có ḷng ái-vật ưu-sanh theo tánh-đức háo-sanh của THẦY,dùng lợi-khí phàm-tục để độ người phàm-tục.

Những lương-sanh ấy hiệp lại làm một lập-thành Hội-Thánh là xác-thân phàm, tức là h́nh-thể hữu-vi của THẦY tại thế để thể-thiên hành-hóa, làm gương-mẫu mà giáo-hóa d́u-dắt con-cái của THẦY trên đường Đạo và đường Đời trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ để THẦY tránh khỏi hạ trần như lúc Nhứt-Kỳ và Nhị-Kỳ Phổ-Độ”.

Bổn-phận của Chức-Việc Bàn-Trị-Sự phải tuân mạng-lịnh của Hội-Thánh truyền dạy, không được trái với sở-định của bề trên, chẳng nên lấy ư riêng của ḿnh mà canh-cải bất-tùng giáo-hóa. Phải giữ lễ-nghĩa khiêm-cung đối với Chức-Sắc Hội-Thánh cho vẹn-toàn bổn-phận làm em, dầu người có kém tài kém trí đi nữa, đàn em cũng chẳng nên khinh-khi, vi-lịnh. Khinh-khi vi-lịnh người tức là buộc ḿnh vào cái tội bất tuân Luật-Pháp).

Tóm lại, chúng ta có cùng một điểm chung đấu-tranh cho quyền Đạo được phục-hưng, tự-do cho Tổ-Quốc, giờ phút nầy rất cần sự đoàn-kết, cần nhiều bàn tay, nhiều khối-óc để có sức mạnh.

Giờ phút nghiêm-trọng và trong tâm-trạng nầy, chúng ta hăy thắm-thía lời Đức Chúa dạy: “ … Đừng tranh-đấu với nhau trên phi-cơ khi gió loạn”. Nên, nếu chúng ta không cộng-sự nhau được, th́ mỗi người một cách, việc ai nầy làm, c̣n Đạo-Lịnh 01 đúng sai chờ khi Hội-Thánh phục-quyền, rồi tŕnh lên Hội-Thánh chỉ-giáo. Chúng ta đừng để bị lọt vào kế ly-gián theo Nghị-Quyết 36 của Cộng-Sản gây chia-rẽ  chúng ta:

“Thương nhau phải lúc chung vai gánh”.

Với tấm chân-thành tâm-sự chia-sẻ, nếu có điều chi mộ-phạm thất-lễ, mong quư Chư Hiền thông-cảm.

Cầu-nguyện ƠN-TRÊN ban phước-lành cho chúng ta luôn khoẻ-mạnh, thân-tâm an-lạc để Chung sức cùng nhau đức lập quyền”. Cảm ơn Chư Hiền chịu-khó đọc Đạo-Tâm-Thư nầy.

Thân-ái.

Mountain View, ngày 28-8-Giáp-Ngọ

(Dl. 21-9-2014)

Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội

@@@

 

 

 

ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI.

Đại Đạo hoằng khai thất ức niên,

Đệ huynh tỷ muội giử chơn truyền.

Xây nền nhân nghĩa tô thêm đẹp,

Gương sáng từ bi chiếu mọi miền.

Đắp lũy từ bi ngăn nghịch tặc.

Xây thành hỷ xă cứu vô duyên.

Cho người thấy rơ nền chơn giáo,

Đại đạo hoằng khai thất ức niên.

Khắc Nguyên.

 

Đạo Trời khai mở 90 niên,

Khối trược nhiều mưu diệt chánh truyền.

Giả hiệu thánh ṭa ḥng đoạt giử,

Cơ ngơi chiếm lấy khắp ba miền.

Phàm phong phẩm tước người vô phúc,

Minh thệ giử tṛn kẻ hửu duyên.

Khảo thí lọc lừa ra chơn giả,

Đạo Trời khai mở 90 niên.

@@@

 

 

ẢNH

 

 

 

 

 

 

4

TỜ YÊU CẦU: Hủy bỏ Bản Án Cao Đài đă gởi đến chính quyền trung ương ngày 08.09.2014.

(Tờ báo phát cho biết đă gởi tới Bộ Công An...

@@@

Linh thiêng cùng chẳng tại ḷng ḿnh,
Thương trẻ có công gắng đến xin.
Thầy dặn chừng mô nghe tiếng hạc,
Th́ đưa tay vói níu khuôn linh.

ĐS Q2.

 

LỜI CẦU NGUYỆN.

Nguyễn Thanh Hải.

Đà Loan.

 

 

 TRANG 02.

 TRANG 03.

 

 

 

 

 

TRANG 04.

 

 

 

ĐỜI.

Đời là bể khổ lắm chông gai,

Chen lấn công danh lẫn sắc tài.

Nhục thể vướng mùi vui lạc thú,

Linh hồn xa lánh chốn thiên thai.

Khắc Nguyên.

 

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI.

Câu một:

Khối Nhơn Sanh lấy văn bản Hội Thánh làm gốc. Đạo Lịnh 01/1979 lập ra HĐCQ. Vậy sao KNS lại bảo HĐCQ hiện nay là chi phái?. Nếu bảo HĐCQ là chi phái th́ mâu thuẩn với ĐL 01/1979.

Hồi đáp.

KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc nên mới công khai trước toàn đạo và thế giới rằng: cùng một danh hiệu HĐCQ nhưng chia làm 02 thời kỳ khác nhau: HĐCQ c̣n trong mạng lịnh Hội Thánh đến ngày 09-05-1997. Sau ngày 09-05-1997 HĐCQ xin pháp nhân để thành một chi phái.

Nhưng HĐCQ rất gian xăo nên trên văn bản hành chánh họ vẫn dùng mẫu văn bản của Hội Thánh Cao Đài mới lừa gạt được người thiếu hiểu. KNS cũng ghi nhận từ thực tế và báo chí rằng có nhiều người, nhiều tổ chức hay quốc gia hiểu rất rơ sự gian dối của chi phái HĐCQ quốc doanh lập năm 1997 nầy nhưng do quyền lợi của họ nên họ vẫn GIẢ Đ̉ không biết. Họ không phải bị gạt mà lờ đi sự thật nầy.

 

@@@

 

A/- CHỨNG CỨ TỪ TÔN GIÁO.

I/- TỪ PHÁP LUẬT TÔN GIÁO.

1/- Đạo Lịnh 01/1979 viết: Hội Thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ lập một Cơ quan hành Đạo duy nhứt tại Ṭa Thánh là: Hội Đồng Chưởng Quản CỦA Hội Thánh Đại Đại Tam Kỳ Phổ Độ.

...Hội Đồng Chưởng Quản hành Đạo theo nguyên tắc Dân chủ tập trung, cá nhân phụ trách, chấp hành nghiêm chỉnh và đứng đắn Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Giáo pháp Chơn truyền của Đạo và các biểu quyết của Hội Thánh về mặt Đạo, lập các Đạo Lịnh, Thông Tri, Huấn Lịnh, chỉ đạo chư Chức sắc Nam Nữ làm nhiệm vụ giáo hóa và phổ  độ nhơn sanh trên đường Đạo và đường Đời.

(Chữ CỦA thể hiện Hội Thánh là chủ và HĐCQ là cấp dưới Hội Thánh. HĐCQ không phải là Hội Thánh. HĐCQ không có quyền đi xin pháp nhân với danh hiệu mới theo hiến chương 09-05-1997).

2/- So sánh danh hiệu hiến chương 1965 và hiến chương 1997.

2.1/- HIẾN CHƯƠNG 1965.

Có tư cách Trung Ương”.

Chương I:      Danh hiệu – Huy hiệu  – Đạo kỳ.

Điều thứ 1. - Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, gọi tắt là (Đạo Cao Đài).

Điều thứ 2.- Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

Chương  XII: Thống nhất.

Điều thứ 27. - Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và kư tên.

Lập tại T̉A THÁNH TRUNG ƯƠNG.

Ngày 19 tháng 12 Giáp Th́n. (21-01-1965 dl.)

2.2/-  HIẾN CHƯƠNG 1997.

“HĐCQ dù ở tại Ṭa Thánh vẫn là chi phái”.

Chương I : Danh hiệu – Huy hiệu – Đạo Kỳ - Trụ sở.

Điều 1: Danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh.

Hiến Chương nầy gồm: Lời Nói Đầu, 09 Chương và 36 Điều, được Đại Hội Đại biểu Cao Đài Tây Ninh họp tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 5-4-1997 biểu quyết nhất trí thông qua.

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh

Hội Đồng Chưởng Quản.

*/- Đối chiều điều 01 của hai hiến chương:

+ Hiến chương 1965 danh hiệu  đầy đủ 06 chữ, gọi tắt có 03 chữ.

+ Hiến chương 1997 danh hiệu đầy đủ 10 chữ, gọi tắt có 05 chữ.

*/- Tư cách Trung Ương.

HC 1965 có tư cách Trung Ương  ngay trong Hiến Chương và cuối Hiến Chương. 

HC 1997 của HĐCQ không có tư cách Trung Ương; chữ trung ương không xuất hiện lần nào. Hiến Chương 1997 không có mạng lịnh Hội Thánh và không có tư cách trung ương nên là chứng cứ để kết luận: HĐCQ dù ở tại Ṭa Thánh vẫn là một chi phái đang chiếm Ṭa Thánh.

3/- Theo Đạo Nghị Định thứ 8 ngày 25-08-1934.

Điều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Đạo.

Theo qui định trên nếu chi phái nào không có mạng lịnh Hội Thánh đều là bàng môn tả đạo. Chi phái 1997 không tŕnh được mạng lịnh Hội Thánh nên là bàng môn tả đạo.

 (Lưu ư rằng HĐCQ không phải là Hội Thánh)

II/- TỪ THỂ PHÁP TÔN GIÁO.

1/- Chức sắc Thiên phong theo Pháp Chánh Truyền qui định:... nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng.

Do vậy nên chức sắc của ĐĐTKPĐ khi cầu phong do nơi cơ bút mà có Thánh danh. Khi cầu thăng cũng do nơi cơ bút mới chính danh. Cho nên mới xứng đáng là chức sắc thiên phong.

Chứng cứ thiên phong mới chính danh:

Đại Hội Nhơn Sanh mở ngày 16-10-Giáp Dần (29-11-1974) bế mạc 20-12-Giáp Dần (31-01-1975) tính ra hội hơn 02 tháng đă thông qua danh sách cầu phong cầu thăng. Sau đó Hội Thánh, Thượng Hội cũng đă thông qua; nhưng cho nên đến ngày ngưng cơ bút cầu phong, cầu thăng (31-01-1978) vẫn chưa đưa ra cung Đạo. V́ vậy các vị Lễ Sanh chưa có thánh danh. Các vị cầu thăng cũng chưa chính thức nhận được phẩm mới... (khi mất làm theo hàng phẩm trước khi đi cầu phong, cầu thăng).

2/- Chức sắc chi phái.

Chức sắc chi phái của ông Nguyễn Thành Tám lănh đạo hiện nay do bốc banh mà có thánh danh. Chi phái nầy ra chợ mua sáu (06) trái banh (loại đánh bóng bàn) đem ra sơn màu vàng, xanh, đỏ bỏ vào cái chuông rồi đem vào cung đạo thay cho cơ bút.

 

 

 

ẢNH

 

 

 

 

 

Ông Ác cầm trái banh bằng tay trái ngay trước Đền Thánh

Chi phái nầy đâu dè rằng Hội Thánh bố trí ông Ác cầm trái banh ngay trước Đền Thánh.

Chi phái của ông Nguyễn Thành Tám hiện nay xác định rằng họ làm theo Tân Luật và Đạo Luật Mậu Dần (1938). Vậy chúng tôi xin lấy chính lời của chi phái để phân tích rơ ràng trước công luận.

Tân luật ban hành ngày 01-06-1927. Lúc đó Thầy chưa dạy về 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh nên Tân Luật không đề cập đến.

Ngày 23 Décembre 1931 Thầy giáng cơ tại Thảo Xá Hiền Cung dạy đầy đủ về 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh. (TNHT Q2 trang 83. Bản 1963).

Sau Đại Hội năm Đinh Sửu (1937) Hội Thánh soạn Đạo Luật Mậu Dần (1938); qui định thăng thưởng chức sắc Cửu Trùng Đài phải qua 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh nhưng không ghi câu: nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng. 

Nguyên tắc của ĐĐTKPĐ là luật phải tùng pháp. Luật không ghi nhưng Hội Thánh Cao Đài vẫn phải thi hành theo pháp.

Diễn văn tại Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Sữu (1937).

Đức Hộ Pháp có dạy rơ:   Ấy vậy Luật Hội Thánh là phàm luật; c̣n Thánh luật duy có Pháp Chánh Truyền mà thôi.

Chi phái 1997 đă xác định cầu phong, cầu thăng theo Tân Luật và Đạo Luật Mậu Dần (1938). Mà Tân Luật và Đạo Luật Mậu Dần là phàm luật. Vậy phong thưởng theo phàm luật là phàm phong.

Đức Hộ Pháp dạy trong Huấn Lịnh 638: Chức Sắc Thiên Phong cho đồng thể cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật mới đáng là h́nh thể của Người. Nếu để phàm phong th́ quả nhiên nhơn loại đă lăng mạ danh thể của Người, ấy là tội Thiên Điều chẳng dể dung thứ.

III/- Theo Luật Tam Thể và Thiên Thơ: Quỉ vương hiện h́nh.

Bát Quái Đài là hồn của Đạo.

Hiệp Thiên Đài là chơn thần của Đạo.

Cửu Trùng Đài là xác của Đạo.

Bát Quái Đài (hồn) điều khiển Hiệp Thiên Đài (chơn thần).

Hiệp Thiên Đài (chơn thần) điều khiển Cửu Trùng Đài (thể xác).

Ấy là thuận với Luật Tam Thể.

Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng cầm số mạng nhơn sanh để lập thành chánh giáo. Đó là chơn thần làm chủ xác thịt; phù hợp với qui tŕnh Luật Tam Thể. Cho nên nền đạo phát triễn phi thường.

Ngày nay ông Thượng Tám Thanh lănh đạo chi phái HĐCQ; làm Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh chi phái HĐCQ. Đó là xác thịt làm chủ chơn thần nên nghịch với Luật Tam Thể. Việc hành đạo của họ thế nào xin quí vị quan sát để có câu trả lời.

Ngày 15-07- Bính Dần (1926) Thầy dạy (TNHT Q1 trang 40-41):

...Buổi Bạch-Ngọc-Kinh và Lôi-Âm-Tự lập pháp "Tam-Kỳ-Phổ-Độ", Quỉ vương đă khởi phá quấy chơn Đạo. Đến DANH ta nó c̣n mượn, duy NGAI Ta nó chẳng dám ngồi mà thôi.

Lại c̣n hiểu rơ rằng Ta đến với huyền diệu nầy mượn cơ mầu-nhiệm, hiệp Tam-Thập-Lục-Động đổi gọi Tam-Thập-Lục-Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị MẠO NHẬN mà lập nên Tả Đạo..

Chúng tôi xin làm rơ 03 yếu tố: danh, ngôi và mạo nhận trên đây.

Danh của Thầy là Cao Đài, danh đạo của Thầy là ĐĐTKPĐ hay Đạo Cao Đài. Ngai của Thầy tại thế là Giáo Chủ Đạo Cao Đài.

Đức Hộ Pháp cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng của ĐĐTKPĐ hay Đạo Cao Đài nên NGỒI trên Ngai của Thầy tại thế: Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Danh và Ngôi của Đức Hộ Pháp đều đúng với chánh giáo.

Ông Thượng Tám Thanh cầm quyền Chưởng Quản Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài của chi phái HĐCQ nhưng mượn danh ĐĐTKPĐ hay Đạo Cao Đài và KHÔNG DÁM NGỒI trên Ngai của Thầy tại thế: Giáo Chủ Đạo Cao Đài. Ông Tám mượn danh Thầy mà KHÔNG DÁM NGỒI trên Ngai Thầy nên ứng hiệp với câu: DANH ta nó c̣n mượn, duy NGAI Ta nó chẳng dám ngồi. Đó chính là quỉ vương đă hiện h́nh ra trước mắt bàn dân thiên hạ.

Chức sắc chi phái HĐCQ hiệp nhau vào Cung Đạo bắt banh vàng xanh đỏ rồi xưng là thiên phong; chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi đạo. Đó chính là hiệp Tam-Thập-Lục-Động đổi gọi Tam-Thập-Lục-Thiên. Các tên chư Thần, Thánh, Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo. Các phẩm Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư... của chi phái HĐCQ (Tam Thập Lục Động) do bắt banh mà có; nhưng họ lại mạo nhận thiên phong (Tam Thập Lục Thiên) do cơ bút mà có.

Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy (20-04-1930. 01 giờ khuya):

...Quỉ vương hỏi nơi nào mà đến,

Cứ tầm chơn đừng đếm giả truyền,

Chắc do trong đám triều Thiên,

Chí Linh khó sửa cho tuyền Thánh tâm...

Câu 01 và 03 chỉ rơ quỉ vương là từ trong chức sắc của ĐĐTKPĐ mà ra. Chức sắc bị LỢT ĐIỂM THÁNH TÂM mà thành quỉ vương. Ông Thượng Tám Thanh cũng ...trong đám triều Thiên... nhưng lợt điểm thánh tâm bị trần tục khảo mà thành ra quỉ vương.

IV/- Tiên tri của Đức Hộ Pháp.

Lời Phê về việc con mang vào Nội Chánh Cửu Trùng Đài:

Con Mang đem tin vào Nội Chánh đă rơ ràng:

CƠ KHẢO ĐẠO DO CĂN NGUYÊN NƠI NỘI CHÁNH.

Nếu ta tin bởi quyền thiêng liêng th́ ta có thể nói rằng:

Nếu ta không có quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn th́ chức sắc Cửu Trùng Đài nơi nội chánh bị nạn tiêu diệt mà chớ chẳng phải như thế mà thôi.  Vậy Bần Đạo  nói:

Cơ khảo đạo ngưng cả quyền tước chức sắc thiên phong là cốt để trừ cái nạn diệt vong của Nội Chánh. Bần Đạo khuyên họ rán chịu cho đến ngày Bần Đạo trở về.

Ngày 1-11- Đinh Dậu (21-12-1957)

HỘ PHÁP (Ấn Kư).

@@@

Ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh (thế danh Nguyễn Thành Tám) khi c̣n Lễ Sanh và Giáo Hữu, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhiều lần xin với Đức Lư Giáo Tông cho qua bên Hiệp Thiên Đài nhưng Đức Lư không chấp thuận....

Ngày nay việc làm của ông Tám (nhân sự Cửu Trùng Đài) đă ứng với tiên tri của Đức Hộ Pháp: CƠ KHẢO ĐẠO DO CĂN NGUYÊN NƠI NỘI CHÁNH. (phần lớn chức sắc Cửu Trùng Đài theo chi phái HĐCQ).

***: Đêm 27-7-Mậu Tuất (10-9-1958) Đức Hộ Pháp dạy:

...Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ.

Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt,  sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng. Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí. Cuộc khảo thí nầy rất quan trọng…..

…. Tôn sư than như vậy mà người đạo vẫn lầm không biết Quỉ vương hiện h́nh. Đến nỗi Thiêng Liêng khiến cho chi phái HĐCQ bày ra việc dời b́nh bông và dĩa chưng trái cây xuống hàng dưới, không cho để ngang với Đèn Thái Cực mà người theo chi phái vẫn không thức tỉnh.

Rất nhiều người vẫn: Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên ... cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng.

@@@

B/- CHỨNG CỨ TỪ CHÍNH QUYỀN.

I/- Chứng cứ từ thực tế:

Là chính quyền gây khó dễ, liên kết với chi phái HĐCQ 1997 và xă hội đen hành hung người theo chánh giáo chơn truyền ĐĐTKPĐ khi thực hiện các nghi thức tôn giáo như Lễ Thượng Tượng hay tang lễ:

1/- Ngày 26-11 Tân-Măo (22-12-2011) tại tư gia Đạo Hữu Lê Phước Bi “Trảng Bàng – Tây Ninh”.

2/- Ngày 14-06-Quí Tỵ (2013) Phó Trị Sự Trần Văn Hạp. Ngụ tại ấp Suối Muồn, Xă Thái B́nh, Huyện Châu Thành Tây Ninh.

3/- Tạ Thị Thu Nga (2014) “Bàu Năng, Tây Ninh”

4/- Vơ Văn Đàm (2014)  “Hảo Đước –Tây Ninh”.

5/- Tang lễ Nguyễn Đức Thu (2013) Củ Chi TP HCM.

II/-Chứng cứ hai: Kế hoạch 01.

Kế hoạch 01 ngày 27-5-1996 của Tỉnh Tây Ninh do Bí thư Nguyễn Văn Rốp kư có đoạn: .....Bước 2 : Thực hiện cụ thể.

Ban chỉ đạo tham mưu với thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất với Ban Dân Vận Trung ương, Ban Tôn giáo của Chính Phủ về nội dung của Hiến Chương, việc này làm xong trong tháng 6-1996. Việc góp ư Hiến Chương nhằm đạt các yêu cầu sau:

Xác định tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là một chi phái.

III/- Chứng cứ ba:

Biên bản phiên họp ngày 03-7-1997 tại Hội Trường UBND huyện Ḥa Thành (bản PDF trên net).

Ông Nguyễn Văn Thống chủ tịch MTTQ VN huyện Ḥa Thành: …HĐCQ cần lập hiến chương và xin pháp nhânĐạo chỉ gọi là phái Cao Đài Tây Ninh, xem như các phái đạo khác (tr 14, ḍng 9-11).

IV/- Từ Báo xa lộ pháp luật.

Số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn ḍng 26 viết: 

...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Tổng Biên Tập là do chính phủ bổ nhiệm nên nó có tính cách của chính phủ trong đó.

Tóm lại: Qua các chứng cứ từ chính quyền đă xác định: HĐCQ là một chi phái từ ngày 09-05-1997. HĐCQ không có mạng lịnh của Hội Thánh nên là bàng môn tả đạo.

@@@

C/- TỪ QUỐC TẾ.

I/- Từ phái-đoàn Liên-Hiệp-Quốc năm 1998.

Ngày 27-10-1998, ông Amor đặc-phái-viên Liên-Hiệp-Quốc trưởng phái đoàn Liên-Hiệp-Quốc t́m-hiểu về nhân-quyền và tự-do tôn-giáo tại Việt-Nam viết trong sổ lưu-niệm tại Ṭa-Thánh Tây-Ninh: “YÊU-CẦU TRẢ LẠI QUYỀN HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI T̉A-THÁNH TÂY-NINH ”.

Trong báo-cáo chính-thức của ông Amor viết: “Báo-cáo viên đặc-nhiệm nhắc-nhở rằng ông không được gặp-gỡ các chức-sắc thuộc Hội-Thánh đă bị giải-thể trước năm 1979…”

Đây là chứng-cứ cho thấy ông Amor đă biết rơ rằng: Hội-Thánh Cao-Đài lập năm 1926 đă bị giải-thể năm 1979. Và phái-đoàn Liên-Hiệp-Quốc được tiếp rước bởi Hội-Thánh Cao-Đài Tây-Ninh quốc-doanh được thành-lập năm 1997.

Cùng một địa-điểm, nhưng đă có sự thay ngôi đổi chủ.

- Từ năm 1926 đến 1979 là Hội-Thánh Cao Đài chơn truyền.

- Từ 09-05-1997 đến nay (2014) là Hội-Thánh Chi-Phái quốc doanh do đảng Cộng-Sản Việt-Nam dựng lên. V́ vậy, Chi-Phái HĐCQ 1997 đă cho người xé trang lưu-niệm của phái-đoàn Liên-Hiệp-Quốc.

Phát-ngôn-nhân Bộ Ngoại-Giao Việt-Nam Lê-Sỹ Vương-Hà đă lên tiếng phủ-nhận bản phúc-tŕnh và tố-cáo ông Amor “không khách-quan và thiếu thiện-chí”.

Hà-Nội c̣n dọa rằng: “Những cá-nhân hay tổ-chức nhân-quyền đến Việt-Nam hoạt-động cho nhân-quyền hay tôn-giáo, làm phương-hại nội-bộ của đất nước sẽ không c̣n được chấp-nhận…”.

II/- Bốn bài phát-thanh của RFA:

- Hành-tŕnh Đạo Cao-Đài từ 1975 ( phần1 ). RFA 18-6-2008.

- Hành-tŕnh Đạo Cao-Đài từ 1975 ( phần 2 ). RFA 20-6-2008.

- Hành-tŕnh Đạo Cao-Đài từ 1975 ( phần 3 ). RFA 20-6-2008.

- Hành-tŕnh Đạo Cao-Đài tư 1975 ( phần 4 ). RFA 26-6-2008.

III/- Phái đoàn Liên Hiệp Quốc tháng 07-2014.

Ông Heiner Bielefeldt Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo, Tín Ngưỡng và phái đoàn.

Ông đă kết luận trung thực rằng: ...Ông quan sát thấy có t́nh trạng vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam, nhất là đối với Phật giáo Ḥa Hảo và những người theo đạo Cao Đài (VOA ngày 31-07-2014).

Ông sẽ đệ tŕnh báo cáo kết luận cũng như các đề xuất về vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam lên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 03 năm 2015.

(Năm 1998 chính phủ xác định rằng sẽ không được chấp nhận, đến 2014 lại chấp nhận, điều nầy cho thấy thế sự giờ đây trở ngọn cờ...).

IV/- Từ BPSOS:

1/- Khi tôn giáo quốc doanh rớt mặt nạ (21-08-2014).

Tại buổi họp báo ở Hà Nội ngày 31-07-2014 Ông Heiner Bielefeldt, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Tín Ngưỡng, nhận định tinh tế và chính xác rằng phần lớn các tổ chức tôn giáo được chính thức đăng kư hoạt động đều thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, công cụ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng để kiểm soát quần chúng.

Các tổ chức này gồm hai thành phần. Thứ nhất là các tổ chức do chính nhà nước dàn dựng lên sau khi đă xoá sổ các giáo hội như Cao Đài, Phật Giáo Thống Nhất, Phật Giáo Hoà Hảo... Chúng đích thực là những tổ chức tôn giáo quốc doanh. Trong bản tuyên bố báo chí, ông Bielefeldt có những nhận định khá rơ nét về thành phần này khi nhắc đến Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài hay Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

..... Trong một thời gian dài, thành phần tôn giáo quốc doanh đă được chính quyền Việt Nam dùng để vừa khống chế các hoạt động tôn giáo độc lập vừa đánh lừa thế giới rằng Việt Nam có tự do tôn giáo.

2/- Phái đoàn đa tôn giáo: đàn áp trầm trọng ở Việt Nam (18-09-2014).

Hôm nay một phái đoàn Mỹ-Việt gồm nhiều thành phần tôn giáo tham gia buổi họp với các giới chức đặc trách tự do tôn giáo và nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tŕnh bày thực trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam....

"Chính quyền bắt buộc các tổ chức tôn giáo phải đăng kư và được chấp thuận th́ mới được hoạt động; những nhóm nào hoạt động độc lập th́ bị cấm đoán", Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS và phát ngôn nhân của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ, tŕnh bày. "Đây là chính sách khống chế tôn giáo chứ không phải tự do tôn giáo."

Cô Katie Dương, tín đồ Cao Đài đến từ Texas, giải thích chính sách diệt đạo của chính quyền Việt Nam: "Họ xoá bỏ giáo hội chính thống và thay vào đó bằng giáo hội do nhà nước chỉ định, và giáo hội quốc doanh này đă chiếm Toà Thánh Tây Ninh cũng như nhiều thánh thất của các nhóm Cao Đài Độc Lập."

@@@

D/- KẾT LUẬN.

Chúng tôi đă tŕnh bày các chứng cứ rất chi tiết về việc HĐCQ là chi phái từ ngày 09-05-1997. Theo thiên thơ th́ ông Thượng Tám Thanh đă hội đủ yếu tố trong vai quỉ vương... xin kết luận.

Có 02 hạng người bị lừa dối:

1/- Tin vào những việc không có thật.

2/- Không tin vào những việc có thật.

Trên thực tế có một số cá nhân hay tổ chức GIẢ Đ̉ không biết sự thật th́ họ không phải bị gạt là cố ư hành động theo quyền lợi riêng. Họ không hành động theo nguyên tắc công bằng....

Cho nên những chiến binh tranh đấu cho bác ái, công bằng trong thời internet sẽ công khai các sự việc bất kể họ là ai..../.

 

 

@@@

 

Nguyễn Văn Quờn:

Khuôn linh chẳng phụ kẻ ḷng thành,
Nhưng cám chút t́nh đến trước kinh.
Thành bại lẽ thường lo cũng uổng,
Để công dạy kẻ biết nguồn lành.

Thâu

ĐS Q2.

@@@

Câu hai:

V́ sao Hội Thánh phải kư ĐL 01/1979?

Hồi đáp:

KNS xin hồi đáp về 02 phương diện: xă hội & đạo học.

1/- Về xă hội:

./- Ngày 11-11-1977 chính phủ ra Nghị Quyết 297.

./- Ngày 31-01-1978 Hội Thánh ngưng cơ bút cầu phong cầu thăng. Ngưng cơ bút là bịt kín con đường gài người làm lũng đoạn tôn giáo. Giử ǵn bản sắc trong lành của đạo (không cho thất đạo từ cơ bút).

Ngài Hồ Bảo Đạo viết trong Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo (VTPNLCĐ):  Nghị quyết số 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặc chẽ, không phương cựa quậy và từ đó đến nay đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ư ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để giử giá trị thiêng liêng cao quí của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục.

Có lẽ ǵ đó mà qua đầu năm Mậu Ngũ (tức năm 1978) chánh quyền Cộng Sản Tây Ninh phát động chiến dịch để lên án Đức Hộ Pháp và các vị lănh Đạo tối cao của Đạo Cao Đài Tây Ninh...

./- Ngày 16-6- Mậu Ngọ (20-7-1978) Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh  ban hành “Bản án Hoạt Động Phản Cách Mạng Của Một Số Tên Phản Động Trong Giới Cầm Đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh”...

./- Ngày 13-12-1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1 nơi  điều thứ 3 và 5 như sau:

Điều 3: Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chánh đạo từ trên đến cơ sở, xoá bỏ và nghiêm cấm cơ bút. Chánh quyền sẽ quản lư toàn bộ các cơ sở vật chất mà Đạo đang quản lư kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xă hội...

Điều 5: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này,...

VTPNLCĐ viết:

Nếu thi hành nghiêm chỉnh bản quyết nghị nầy th́ Hội Thánh Cao Đài kể như không c̣n nữa, nhưng nếu đột ngột giải tán một lần cả hệ thống tổ chức hành chánh Đạo th́ ắc có sự giao động không nhỏ trong nội bộ của Đạo nên Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh khéo léo kéo dài việc thi hành bằng cách gài cho Hội Thánh ra bản thông tri số 01 đề ngày 12-2-1979 và Đạo lịnh số 01 ngày 1-3-1979...

@@@

Tóm lại: Hội Thánh đă thi hành trách nhiệm đúng với tiên tri nầy (và nhiều tiên tri khác nữa) để tránh cho người đạo khỏi bị tù đày, khỏi bị hy sinh tánh mạng khi chưa cần thiết và Đạo khỏi bị cường quyền tiêu diệt bằng các hành động rất dứt khoát và cụ thể: Ngưng cơ bút. Sau đó bị Bản án ngày 20-07-1978 và quyết nghị 13-12-1978 bức tử th́ ra Thông Tri 01/1979 và Đạo Lịnh 01 để bảo toàn tánh mạng người đạo, bảo toàn tương lai đạo và dân tộc.

Nhiều người như Nguyên Thi viết: Đạo Lịnh số 01 dọn đường cho tội ác của Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt Đạo Cao Đài... như vậy đúng hay sai? Theo chúng tôi đây là những người bao che tội diệt đạo của Bản Án Cao Đài (20-07-1978) và Quyết Nghị ngày 13-12-1978 đă dội bom vào nền đạo...và chụp mũ nạn nhân là Hội Thánh và tạo cảnh người đạo chống người đạo. Bởi v́ dọn đường là sau khi có ĐL 01 mới có sự diệt đạo c̣n đàng nầy sự dội bom diệt Đạo đă xăy ra trước đó qua 02 văn bản trên rồi c̣n dọn đường ǵ nữa???

Thủ đoạn chơi bài tráo của Nguyên Thi bĩ ổi đến 03 lần: bao che thủ phạm, lên án nạn nhân và tạo cảnh người đạo chống người đạo

2- Về đạo học:

2.1/ Thực hiện tiên tri của Đức Chí Tôn năm 1927:

Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Đạo Thầy. Như ai buộc các con đóng cửa chùa th́ cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.( Đạo Sử Q.2. T.226. Bản in Hoa Kỳ)

2.2/- Sự chuyển pháp của ĐĐTKPĐ.

Di Lặc Chơn Kinh là Tân Kinh chuyển pháp của ĐĐTKPĐ. Công thức sau cùng của DLCK là Giải Thể Phật.

Chúng tôi đă tŕnh bày chi tiết ở phần trước.

2.3/- Nhơn sanh phải bước vào trường thi và đề tài cụ thể là: Xây dựng lại Hội Thánh Anh.

Muốn xây dựng lại Hội Thánh Anh phải có Đại Hội Nhơn Sanh để toàn đạo công cử người cầm giềng mối đạo.

Đại Hội Nhơn Sanh của ĐĐTKPĐ căn cứ vào Điều 10 (Mười) Luật Lệ Chung Các Hội và Thánh Lịnh 257.

@@@

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhuộm:

Nguồn lành là chốn rất an nhàn,
Trước mắt đâu xa hỏi nẻo sang.
Trần tục là nơi lo lấy của,
Cảnh Tiên là chốn hưởng vinh sang.

Thâu

 

ĐS Q2.

 

Câu ba:

ĐL 01/1979 không đủ ấn 03 Đầu Sư theo qui định từ Pháp Chánh Truyền? Vậy nên không có giá trị pháp lư để buộc người đạo phải theo?

Hồi đáp.

Đây là lư luận kiểu đem râu ông nọ cắm càm bà kia để gạt người đạo.

Pháp Chánh Truyền qui định cách lập Luật phải có ấn 03 vị Đầu Sư. C̣n Hội Thánh lập Đạo Lịnh th́ không cần ấn vị Đầu Sư nào hết vẫn có đầy đủ pháp lư (chúng tôi xin đính kèm 02 Đạo Lịnh để làm bằng cớ).

Đem việc lập Luật áp dụng qua lập Đạo Lịnh là sai giống như việc đem luật bóng đá qua áp dụng cho luật chơi bóng chuyền.... Đó là lư luận của kẻ lừa đảo.

(Đính kèm 02 Đạo lịnh SỐ 03 & 07).

@@@

 

 

 

 

 

HTĐ

VP Q CQ.

SỐ 03/ĐL.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Tứ thập niên.

T̉A THÁNH TÂY NINH.

 

ĐẠO LỊNH

BẢO THẾ

QUYỀN CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

 

-   Chiếu Tân luật và Pháp Chánh truyền

-    Chiếu Hiến pháp và Nội luật HIỆP THIÊN ĐÀI ngày 15-2- Nhâm Thân (1932)

-    Chiếu Hiến Pháp HIỆP THIÊN ĐÀI  ngày mùng 8 tháng giêng Giáp Th́n (20- 2- 1964) và Hiến pháp HIỆP THIÊN ĐÀI bổ túc ngày 27- 2- Ất Tỵ (29- 3-1965)

     Nghĩ v́ trào lưu tiến hóa của thanh niên Việt nam đă phát khởi rất mạnh để tiếp sức đàn anh trong việc cứu quốc và kiến quốc

      Nghĩ v́ thanh niên trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  cũng phải kịp bước theo trào lưu trên để giúp đạo trong sự thi hành Thế luật của Đạo cho được tận mỹ.

      Nghĩ v́ một số thanh niên ưu tú con nhà Đạo đă được chánh phủ Việt Nam Cộng Ḥa cho phép lập thành một cơ quan thanh niên lấy danh hiệu là ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI (Nghị Định của Tổng trưởng Thanh niên và thể thao số 67- BTNTT/ NĐ ngày 16- 3 1965).

     Nghĩ v́  Nội qui của ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI có ấn định một phần lớn trong nhiệm vụ chung là thi hành Thế luật của Đạo dưới quyền chăm nom của HỘI THÁNH

    Nghĩ v́ HỘI THÁNH đă công nhận ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI là một cơ quan  của Đạo do vi bằng số 09/VB ngày mùng 6 tháng 5  ẤT TỴ (dl 5-6-1965)

    Nghĩ v́  BCH / TƯ  của  Đại Đạo Thanh Niên Hội có cam kết với HỘI THÁNH không làm chánh trị, không lập cơ bút riêng và trọn tuân mạng lịnh của HỘI THÁNH.

NÊN:

ĐẠO LỊNH

ĐIỀU THỨ I.

HỘI THÁNH công nhận ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI là một cơ quan để tiếp sức với  HỘI THÁNH trong việc thi hành Thế luật của Đạo cho được đắc lực.

ĐIỀU THỨ II. 

Chức sắc hành quyền Đạo ở Trung Ương cũng như ở địa phương phải hết ḷng nâng đỡ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI trong nhiệm vụ nói trên.        

ĐIỀU THỨ III.   

Chư vị Hiến Pháp Bộ Pháp Chánh, Đầu Sư Cữu Trùng Đài, Chưởng Quản   Phước Thiện Nữ  Chánh Phối Sư  Chưởng Quản Nữ phái cữu Trùng Đài và  Nữ Phối Sư Chưởng quản Nữ phái Phước Thiện, các tư kỳ phận, lănh  ban  hành và thi hành  ĐẠO LỊNH nầy.

 

Phê kiến.

Thượng Sanh

C Q Hiệp Thiên Đài.

Ấn Kư.

Ṭa Thánh ngày 25-05- Ất Tỵ.

(24-06-1965)

Bảo Thế.

Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài.

Ấn Kư.

 

@@@

 

   

HTĐ

VP BẢO THẾ.

SỐ 07/ĐL.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Tứ thập tam niên.

T̉A THÁNH TÂY NINH.

 

BẢO THẾ

Thừa Quyền Thượng Sanh.

 - Chiếu Tân luật và Pháp Chánh Truyền.

- Chiếu Hiến Pháp và nội luật Hiệp Thiên Đài.

Ngày rằm tháng 2 năm Nhâm Thân (21-3- 1932 ) và ngày mùng 8- tháng giêng Giáp Th́n ( 20- 2- 1964 )

- Chiếu Hiến Pháp bổ túc ngày 27- 2- nămẤt Tỵ (29-3- 1965 ) giao cho BẢO THẾ Thống quản ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI

- Chiếu Thánh lịnh số 27 / TL ngày 14-11  Ất Tỵ (06-12-1965 ) giao cho BẢO THẾ trách nhiệm thừa quyền THƯỢNG SANH

 Nghĩ v́ nội quy của Đại Đạo Thanh Niên Hội có ấn định một phần lớn trong nhiệm vụ chung là thi hành Thế luật của Đạo dưới quyền  chăm nom của HỘI THÁNH.

Chiếu biên bản đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Đại Đạo Thanh Niên Hội nhiệm kỳ II 1968-1970 ngày  24- 12  - 1967 và văn thơ số  24 / ĐĐTNH / TƯ ngày 24- 4- Mậu Thân  (20-5-1968) nên :

ĐẠO LỊNH

Điều thứ I: 

Công nhận chư vị có tên dưới đây trong thành phần BCH/ TƯ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI Nhiệm kỳ II  1968- 1970

 1- Hạ Chí Khiêm                 Hội trưởng

2- Nguyễn Hữu Lương        Đệ I Phó Hội Trưởng

3- Hà văn Tàu                     Đệ II          -

4- Nguyễn Ngọc ḥa          Đệ III         -

5- Vơ Thanh Ṭng              Tổng thư kư

6- Nguyễn Bỉnh Sanh         Thư kư

7- Trần Văn Hoàng            Thư kư

8- Lê kim  Tấn                    Thủ quỹ

9- Nguyễn Thanh Vân        Ủy viên kiểm soát

10- Lê Văn Vang                             -

11- Trần Vinh Huy                           -

12- Nguyễn Văn Vinh          Ủy viên văn hóa xă hội

13- Phan thị Quyên               Phụ tá Ủy viên văn hóa xă hội

14 - Lê Quang Toản               Ủy vên kinh tế tài chánh

15 - Trần Văn  Rạng               Ủy viên kế hoạch tổ chức

16 - Huỳnh Lương Thiện        Phụ tá ủy viên kế hoạch tổ chức

17 -Vơ Văn Thắng                  Ủy viên thanh niên thể thao

18- Đặng Phước Bửu               Phụ tá ủy viên thanh niên thể thao

19- Vơ Thanh Liêm                Ủy viên văn nghệ

20- Nguyễn văn Chẩn            Ủy viên khánh tiết

21- Châu kim Anh                   Ủy viên phụ nữ

22- Vơ Tuyết Lê                     Phụ tá ủy viên phụ nữ

23- Lê Thành Khoảnh             Ủy viên thiếu niên

24- Trần Văn Trử                     Phụ tá ủy viên thiếu niên

25- Chế Trọng  Lữ                    Ủy viên đặc nhiệm

 Điều thứ nh́:

 Chư vị trong Ban chấp hành Trung ương trên đây thi hành phận sự theo điều lệ nội qui Đại Đạo Thanh Niên Hội và tuân hành chỉ thị của vị Thống Quản ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI không được tự chuyên sửa cải điều chi hết

Điểu thứ ba:

Hội Thánh Cữu trùng Đài , và Hội Thánh Phước Thiện nam nữ chư vị hội viên trong Ban chấp hành Trung Ương Đại Đạo Thanh Niên Hội theo danh sách lượt kê trong điều thứ nhất tùy nhiệm vụ ban hành và thi hành Đạo lịnh nầy.

Ṭa Thánh ngày 25-5- Mậu Thân

(dl 20- 6- 1968)

 

BẢO THẾ

Quyền Thượng Sanh

Ấn kư

LÊ THIỆN PHƯỚC

 

@@@

 

 

 

Câu bốn:

Ngài Bảo Đạo và nhị vị Đầu Sư không đủ quyền kư ĐL 01/1979.

Hồi đáp.

Chúng tôi xin hồi đáp theo 02 diện:

1/- Thực tế: Theo pháp lư dẫn chứng từ Đạo Lịnh 03 ngày 24-06-1965 và Đạo Lịnh 07 ngày 20-06-1968 th́ Ngài Hồ Bảo Đạo là Q Chưởng Quản HTĐ nên có đầy đủ quyền kư ĐL.

2/- Pháp Chánh Truyền qui định: Quyền năng dây sắc lịnh.

a/- Pháp Chánh Truyền phần Hiệp Thiên Đài qui định: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy cho các con biết trước rằng: Hễ trọng quyền th́ ắt có trọng phạt".

CHÚ GIẢI:... lại muốn tỏ ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh, buộc cả Tín Đồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mang dây sắc lịnh vào ḿnh mà hành chánh nơi nào, th́ phải tuân mạng, dầu lỗi quấy cũng phải ch́u theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội,...

b/- Ngài Hồ Bảo Đạo có dây sắc lịnh.

Bất cứ ai có quan sát Ngài Hồ Bảo Đạo đi cúng ở Đền Thánh đều thấy Ngài mặc đại phục của thời quân. Khi đảnh lễ Đức Chí Tôn Ngài Hồ Bảo Đạo mặc đại phục có dây sắc lịnh hẳn hoi th́ Ngài có đầy đủ quyền hành theo dây sắc lịnh ban cho.

Vậy Ngài Hồ Bảo Đạo kư tên lập ra Đạo Lịnh 01/1979 là đúng với quyền hạn đă có trong Pháp Chánh Truyền. Sau đó Hội Thánh đă nh́n nhận nên thi hành và ban hành.

@@@

TIÊN TRI CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.

Ngày 06-05- Đinh Dậu (3-6-1957) Đức Hộ Pháp tiên tri:

Rồi đây cả Chức Sắc, các con phải chịu thúc phược dưới quyền cộng sản một thời gian nữa …” “Các em sẽ c̣n gặp cộng sản nhưng các em đừng sợ v́ lúc đó họ sẽ thay đổi hẳn chính sách. Ngày cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam nói riêng và khối Quốc Tế cộng sản nói chung là thời cực thịnh của cộng sản …  C̣n Đức Chí  Tôn  cho họ hưởng, mà nếu họ không đạo đức, lại c̣n tàn bạo quá th́ sẽ bị lấy lại sớm!...

 (Ḥa B́nh Chung Sống Biên Niên, tr 113).

Chúng ta biết rằng Đức Hộ Pháp cầm quyền Giáo Chủ Đạo Cao Đài tại thế; sau khi triều thiên (bỏ xác phàm) th́ quyền hành Ngài vẫn c̣n và nhiều hơn khi c̣n mang xác phàm. Ngài đă tiên tri như vậy th́ lẽ nào không mách cho Hội Thánh, cho Ngài Hồ Bảo Đạo cách đối phó???

Khi Ngài c̣n mang xác phàm th́ Đức Lư Giáo Tông phong thưởng cho chức sắc Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện. Khi Ngài Triều Thiên th́ Đức Lư Giáo Tông trả quyền phong thưởng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện lại cho Đức Hộ Pháp. Hội Thánh dùng chữ Triều Thiên để thể hiện rằng sau khi Ngài bỏ xác phàm th́ làm việc nơi Thiên Triều.

Câu năm:

Có phải Ngài Hồ Bảo Đạo kư ĐL 01/1979 là để cứu con trai ông là Hồ Thái Bạch đang bị giam hay không?

Hồi đáp.

Theo chúng tôi biết đây là thông tin xuất phát từ ông Lê Ngọc Minh,  NGUYÊN phái viên 307 Hội Nhơn Sanh 1974.

a/- Thư ông Minh gởi Chức Sắc Thiên Phong, Chức Việc Hội Thánh em, Đạo Hữu.

trang 09 (ḍng 13-16): …Hồ Thái Bạch (con cả của Ông Hồ Tấn Khoa) bị Đảng và Nhà nước kết án tử h́nh đang bị giam cầm tại khám Chí Ḥa. Để cứu Hồ Thái Bạch ông Hồ Tấn Khoa lái thuyền Đạo Cao Đài đúng theo lộ tŕnh cải tạo Đạo Cao Đài của Đảng và Nhà Nước...

Trang 11 (ḍng 5—10): …Mặc dù ông Hồ Tấn Khoa đă dùng mọi thủ đoạn để ban hành cái Thông Tri 01-HT-TT và Đạo Lịnh 01HT-TT nhưng con trai ông là Hồ Thái Bạch vẫn bị xữ bắn chết tại khám Chí Ḥa. Bị lừa ông phẩn uất hấp tấp liên hệ với Hội Đồng Ḥa Giải Quốc Tế (Hội Thánh Tân Triều) của Hồ Vũ Mạnh (tổ chức cu mồi) của nhà nước hằm mục đích bắt sạch những tín đồ không ngoan ngoăn tuân hành chính sách cải tạo tôn giáo của Đảng và Nhà Nước)…

Đạo Lịnh 01 kư ngày 01-03-1979.

Ông Hồ Thái Bạch bị bắt vào năm 1985 chỉ có khoản 04 tháng sau th́ bị xữ bắn. Đem một sự việc xăy ra năm 1985 đưa lên năm 1979 để nói xấu một vị Thời Quân của Đạo (đang cầm Quyền Chưởng Quản HTĐ) như vậy là rất xằng bậy....

b/- Trong thư gởi 03 vị Lễ Sanh Thái Thượng Thanh, Ngọc Hồng Thanh và Ngọc Nghệ Thanh ngày 10-02-1998 ông Minh cũng có viết nội dung tương tự tại trang 07.

Cũng tại trang 07 Ông Minh cũng sai khi viết Cụ Quyền Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Sự thật Ngài là Bảo Đạo hữu h́nh chớ không phải Q Bảo Đạo. Nghĩa là về hữu h́nh Ngài có đủ quyền hành của phẩm Bảo Đạo (mà hành chánh tôn giáo chính là phần hữu h́nh); c̣n phần thiêng liêng th́ Ngài Ca Bảo Đạo vẫn nắm. Bởi v́ HTĐ có phần hữu h́nh và vô vi.

Bảo Đạo hữu h́nh không phải Quyền Bảo Đạo như ông Minh hiểu.

Bằng cớ là  Thánh-Lịnh số; 03 /BPC/1954 do Đức Hộ-Pháp ấn-kư:

Điều thứ nhứt: Kể từ ngày kư tên Thánh-Lịnh nầy, chức-tước và phận-sự của Bảo-Đạo về mặt hữu-vi giao-trọn cho Hồ-Tấn-Khoa đảm-nhiệm”.

Tóm lại: Ông Minh măi chống ĐL 01/1979 nên bất chấp sự thật về ngày tháng ông Hồ Thái Bạch bị bắt. Vậy mà đàn em của Ông Minh ngày nay vẫn c̣n đem việc xằng bậy nầy in ấn và phổ biến....

@@@

 

 

Câu sáu:

Ngài Q Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh mất trước khi ban hành ĐL 01 mà Hội Thánh gài vào cho đủ 03 vị Chánh Phối Sư....

Hồi đáp.

Theo chúng tôi biết đây là thông tin từ quyển DỞ TRANG ĐẠO SỬ mà ngày nay trang web hoithanhphucquyen (của chim mồi Nguyễn Quốc Dũng), trang web hương đạo Florida và những trang web chống ĐL 01/1979 đang tích cực sử dụng. Vậy sự thật như thế nào? KNS xin tŕnh ra ngày tháng để đối chiếu:

./- Đạo Lịnh 01/1979 ban hành ngày 01-03-1979.

./- Ngài Q Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh thế danh Vơ Văn Trọng mất khoản 23 giờ đêm 26-07-Nhâm Tuất (13-09-1982). An táng tại Nghĩa Địa Cao Đài (hay Cực Lạc Cảnh) gần Thánh Thất Phận Đạo Đệ Tứ. Năm 2014 nghĩa trang bị giải tỏa hài cốt đem vào nhà để xương cốt tại Cực Lạc Thái B́nh.

Nghĩa là sau khi ban hành ĐL 01/1979 hơn 41 tháng Ngài mới qui.

Như vậy từ cái sai của tác giả Dở Trang Đạo Sử kéo theo rất nhiều người hiểu sai rất tai hại. Điều lạ là các trang web sử dụng thông tin sai từ quyển DỞ TRANG ĐẠO SỬ không biết điều chỉnh, không biết gỡ bỏ cái sai đă rơ ràng ra khỏi trang web.... ngộ thiệt...

Thành viên KNS đă liên lạc với tác giả để yêu cầu đính chính sửa sai (khi c̣n sống) nhưng ông không tiếp xúc (xin để ông yên)... và không chỉnh sửa.... lập ngôn như thế th́ mới đáng giá thế nào? Đạo đức của người cầm bút để đâu? Chết đuối người trên cạn mà chơi là như thế...

Chúng tôi xin đính kèm văn thư số 087 để làm chứng cứ: rằng Ngài Q Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh mất sau khi ban hành ĐL 01 rất lâu.

@@@

 

 

 

HĐCQ.

VP.

SỐ 087/HĐCQ.VT

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

(Ngũ Thập Ngũ Niên).

T̉A THÁNH TÂY NINH.

HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN.

Kính Gởi: Hiền Hữu Giáo Hữu Ngọc Hương Thanh

Cai Quản Thánh Thất Châu Đạo Tây Ninh.

Trích yếu: (v/v các chơn linh xin nhập môn cầu Đạo nơi  Thánh-Thất Long-Thuận, Bến-Cầu )

Kính Hiền-Hữu.

Hồi đáp quí phúc tŕnh số 09/PT-CQ-TN. Ngày 21-12-K-Mùi nơi Thánh-Thất Long-Thuận (Bến-Cầu) và xin thỉnh giáo việc dị đoan nầy do đồng-cốt ứng khẩu.

Trường hợp trên đây hiện nay thỉnh thoảng cũng xăy ra ở nơi các Thánh-Thất trong Quí Châu Đạo.

Theo điều chỉ dẫn Đại-Huynh Bảo-Đạo Q.CQ-HTĐ. Việc các chơn hồn không ngộ Đạo, trong kỳ ân xá của ĐƯC-CHÍ-TÔN nay mượn xác trần để xin nhập môn là việc đă có từ trước và được Đức Hộ Pháp lúc hiện tiền xác nhận và cho phép với lời chỉ dạy như vầy: “Mấy em nói lại V.V.K... biểu nó tiếp tục độ các chơn hồn đă lỡ bước không ngộ đạo trong kỳ ân xá của Đức Chí Tôn nay về cơi Thiêng-Liêng nên cậy nhờ nơi tay của Nó độ rỗi. Mọi sự chi đến t́nh cờ cho người cốt nói bậy nói bạ, v́ hồn ma bóng quế quấy nhiễu là thường sự từ trước đến giờ vẫn vậy.Ta phải sáng suốt và nghe kỷ lưỡng từ lời ăn tiếng nói đặng t́m sự thật và bỏ ra sự lăng mạn của nó. Hễ độ các chơn hồn xong th́ mỗi đêm phải tŕ tụng DI LẶC CHƠN KINH rồi mượn chơn linh của nó mời các chơn hồn nhập môn và nghe kinh để hưởng quyền tự giác, tự siêu độ. Vấn đề của nó làm càng mà lại trúng mới kỳ dị, chắc các Đấng Thiêng-Liêng có giáng tâm cho nó nên mới trúng như thế đó. Biểu nó tiếp tục làm y như từ thử đến giờ”.

Vậy Đại-Huynh Bảo-Đạo phê luận rằng: Đây cũng là một khía cạnh của cơ tận độ, đặc ân của ĐỨC-CHÍ-TÔN trong cơ phổ độ kỳ ba nầy./.

PHÊ KIẾN.

NGỌC ĐẦU SƯ CTĐ.

(Ấn Kư)

Ngọc Nhượn Thanh.

Ṭa-Thánh, ngày 18-3-Canh-Thân.

(Dl: 02.02.1980)

TM HĐCQ.

Q THƯỢNG CPS

Hội viên (HĐCQ) (ấn kư)

THƯỢNG TRỌNG THANH

Kính Tường:  ĐH Bảo Đạo Q. CQ HTĐ

. Để Tường Hành. Pḥng nhân sự CTĐ. Pḥng nhân sự TN/ĐC/TT. VP Qu Thượng CPS (Lưu).

Câu bảy:

Hội Thánh bị ép kư ĐL 01 nên nh́n ĐL 01 là chối chúa?

Hồi đáp.

Nói Hội Thánh bị ép kư ĐL 01 là chưa đúng bản chất sự việc. Sự thật là Bản Án Cao Đài (20-07-1979) và Quyết nghị ngày 13-12-1979 của chính quyền Tỉnh Tây Ninh đă dội bom tan nát nền đạo.

Quyết nghị... Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở,

Ngài Hồ Bảo Đạo nhận định: Nếu thi hành nghiêm chỉnh bản quyết nghị nầy th́ Hội Thánh Cao Đài kể như không c̣n nữa, ... nên Hội Thánh mới gom góp những ǵ cần thiết tạo thành ĐL 01 để giử ǵn mấy triệu tín đồ được an lành và bảo đảm được tương lai của Đạo và dân tộc.

Những người không nh́n thấy sự hy sinh của Hội Thánh mới là những người chối Chúa.

 

@@@

 

 

CUNG CẤP THÔNG TIN.

(Một đoạn trong blog KNS).

4/- Canh bài tráo hiện ra:

Nguyên Thi viết tại trang 12: ...Riêng đối với những ai manh tâm cố ư lấp lửng, xuyên tạc, bao che tội ác của Cộng Sản tiêu diệt Đạo, chính họ là những ác nhơn trong cửa Đạo, là kẻ tội đồ trước ṭan Đạo, trước Thiêng Liêng và lịch sử...  Đoạn nầy Tôi OK và áp dụng triệt để.

Bản Án Cao Đài và Quyết Nghị 13-12-1978 đă là thủ phạm dội bom diệt đạo chớ đâu chờ tới ĐL 01 dọn đường.  Nguyên Thi viết: Đạo Lịnh số 01 dọn đường cho tội ác của Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt Đạo Cao Đài.. Dọn đường là sau đó mới có sự diệt đạo c̣n đàng nầy sự diệt Đạo đă xăy ra trước đó c̣n dọn đường ǵ nữa??? Như vậy chính hiền Nguyên Th́ đă manh tâm cố ư lấp lửng, xuyên tạc, bao che tội ác của Cộng Sản tiêu diệt Đạo, là đánh tráo thủ phạm và nạn nhân.

Cho nên chính hiền Nguyên Thi là những ác nhơn trong cửa Đạo, là kẻ tội đồ trước ṭan Đạo, trước Thiêng Liêng và lịch sử.

Nguyên Thi đă chơi một canh bài tráo rất lớn và tráo đến hai lần:

4.1./- Tráo lần một: Bản Án và Nghị Quyết của chính quyền dùng để DIỆT ĐẠO CAO ĐÀI (gốc). Vậy mà Nguyên Thi viết: Đạo Lịnh số 01 dọn đường cho tội ác của Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt Đạo Cao Đài... Rơ ràng là thủ phạm đă ra tay giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở 

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi quyết nghị này  trước khi có ĐL 01...cần ǵ ĐL 01 DỌN ĐƯỜNG khi chính quyền đă dội bom như vậy... tấn công triệt tiêu đạo bằng cách dội bom cần ǵ ĐL 01/1979  DỌN ĐƯỜNG. ... Nguyên Thi đă đánh tráo thủ phạm và nạn nhân.

4.2./- Tráo lần hai: Nguyên Thi đổ thừa cho ĐL 01 giải tán Hội Thánh và biến nền Chánh Giáo dần thành ra Phàm giáo là chụp mũ Hội Thánh c̣n lớn tiếng lên án để ngăn cản người đạo nói lên sự thật rằng:

a/- Hội Thánh đă rất sáng suốt khi ngưng cơ bút ngày 31-01-1978. Đó là nước cờ thế bảo vệ bản sắc trong lành của đạo. Đó là bảo vệ pháp luật đạo, bảo vệ kho binh khí diệt tà quyền; quyết định thắng lợi về sau.

b/- ĐL 01/1979 có 03 mục tiêu:

./- Ǵn giử cho mấy triệu tín đồ Cao Đài được yên lành.

./- Đạo c̣n được một lớp người có học vấn nên tương lai của đạo được bảo đảm. Nhơn là đầu mối các hành tàng... Hội Thánh đă hiểu vậy.

./- Đạo gắn liền với dân tộc, đạo tươi sáng th́ tương lai dân tộc cũng tươi sáng. (Đạo là kế bảo tồn quốc túy cũng là phương giải thoát..).

Bản Án và Quyết Nghị đă dội bom diệt đạo Nguyên Thi TRÁO BÀI là Đạo Lịnh 01 dọn đường diệt đạo... người đạo cần nh́n tường tận.

Đức Chí Tôn dạy không thương được th́ cấm ghét. Đức Hộ Pháp từng giúp đở kẻ đă đem ḷng thù nghịch Đạo. Chúng tôi học theo đó nên minh bạch thủ phạm và nạn nhân nhưng không thù hận. Chủ yếu là hướng tới tương lai: xây dựng lại ĐĐTKPĐ bằng cách hiệp đồng nhau lo mở Đại Hội Nhơn Sanh ngày 10-04- Ất Mùi (27-05-2015) tại Ṭa Thánh Tây Ninh để toàn đạo công cử nhân sự xây dựng lại bộ máy hành chánh tôn giáo (cầm giềng mối đạo theo Thánh Lịnh 257 của Giáo Chủ).

@@@

Đoàn Văn Bổn:

Đời thường chẳng rơ lẽ nên hư,
Chưa biết mà chê mới lạ chừ.
Thiệt thiệt hư hư con chớ ngại,
Gắng công theo dơi biết khôn hư.

Thâu

Lê Văn Hợi:

Bư như Đạo chích thế khen khôn,
Khôn giống ông Nhan gọi chẳng hồn.
Lời lẽ đố con phân thiệt giả,
Khôn khôn, dại dại cũng đồng phồn.

Thâu

Trang Văn Keo: (Tây Ninh)

Cao bay xa chạy đă hay chi,
Chưa biết loạn b́nh lúc trợ nguy.
Ôm nết vó quàng lo khống khứ,
Cũng như chú dốt đến trường thi.

Thâu.

(KNS cảm thán!!! Cái tên người ở Tây Ninh (Trang Văn Keo) Thầy cho trong bài nầy cũng là một thể pháp.... coi chừng chúng ta như: ...Cũng như chú dốt đến trường thi... keo nầy th́ thật là đáng buồn....).

Câu Tám:

Không nên gọi là Đạo Lịnh mà nên gọi là Đảng lịnh?

Hồi đáp.

Đây là lời kêu gọi của PTS Trần Viết Hùng - ĐH Sinh Cẩm Minh - CCTS Bùi Văn Y  TM. Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại.

KNS đă v́ t́nh đoàn kết có thư mời họ thảo luận cho rơ trắng đen mà họ không đáp ứng. Điều đó chứng tỏ họ thiếu hiểu nên không đủ tự tin để làm rơ sự thật trước công luận.

Họ chỉ có 03 người do một tập thể công cử mà xúc phạm Hội Thánh, xúc phạm chức sắc Đại Thiên Phong đến thế th́ chúng ta quan sát xem tương lai của họ và tập thể do họ hướng dẫn đóng góp được ǵ cho đạo và khi cơ đạo phục hồi ĐHNS sẽ có phán quyết về văn bản của họ.

KNS tin vào luật nhân quả nên sẽ quan sát việc hành đạo của 03 người nầy...đi về đâu...

 

@@@

 

 

CUNG CẤP THÔNG TIN.

(Một đoạn trên blog KNS).

 

IV/- PHẨM BẬC & THỂ PHÁP CỬU TRÙNG THIÊN.

QUAN HÔN TANG LỄ do Đức Lư Giáo Tông phê duyệt ngày 15-11-Ất Măo (17.12.1975) là TƯỚNG LỄ của ĐĐTKPĐ. Nhiều người hiểu tướng lễ là Chức sắc A, B, C nào đấy nhưng chúng tôi hiểu th́ Quyển Quan Hôn Tang Lễ được duyệt đó chính là H̀NH TƯỚNG của Lễ. Tướng của lễ lần đầu có thể chưa hoàn chỉnh nên sẽ được 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh tu bổ cho hoàn chỉnh.

Trong QHTL có nhiều nội dung chúng tôi xin đề cập nội dung Không có làm Tuần cửu.

1/- Đối chiếu qui định:

./- Tang lễ chức sắc Đại Thiên Phong phẩm: Đầu Sư, Tiên Tử, Thập Nhị Thời Quân.

....Hội Thánh sẽ hành lễ Tiểu Tường, Đại Tường, kỷ niệm hằng năm, và xây Bửu Tháp. Không có làm Tuần cửu và hành pháp độ thăng.

./- Tang lễ của chư Đạo Hữu Nam Nữ giữ Lục Trai

Hành lễ Tế điện theo nghi cúng vong thường; không có làm Tuần Cửu, Tiểu Tường và Đại Tường (theo Tân Kinh).

Khi tới ngày Tuần Cửu, Tiểu, Đại Tường th́ thân nhơn người qui liễu đến Thánh Thất sở tại xin hành lễ Cầu Siêu.

 2/- Ư nghĩa qua thể pháp.

Đối chiếu 02 qui định trên chúng tôi ghi nhận được điểm chung: ...không có làm Tuần Cửu,... Cùng là KHÔNG CÓ LÀM TUẦN CỬU nhưng thiễn nghĩ nó hoàn toàn khác nhau:

a/- Với các bậc Đại Thiên Phong:

Đức Hộ Pháp nhiều lần thuyết rơ Cửu Trùng Đài là h́nh trạng của Cửu Trùng Thiên tại thế. (…mổi nấc của Cửu-Trùng-Đài là mổi lần khảo-dượt của các Đấng Thiêng-Liêng, là mổi lần cứu-rỗi của Cửu-Vị Nữ-Phật, là mổi lần cầu xin, của các đẳng linh-hồn, toàn-thể con cái Đức Chí-Tôn đọc lại mấy bài kinh từ Đệ Nhứt-Cửu đến Đệ Cữu-Cửu, đến Tiểu-Tường và Đại-Tường th́ biết… (CĐTLHS - Bài 1).

Với các phẩm Đại Thiên Phong khi măn phần liệm bằng liên đài (nhập mạch) và đưa ra Cửu Trùng Thiên (CTT). Cửu Trùng Đài và CTT tương quan nhau như h́nh với bóng.

 

 

ẢNH

 

Thể pháp Cửu Trùng Thiên (Đại Đồng Xă).

Về Thể pháp CTT là một khối bát giác dưới lớn trên nhỏ (theo h́nh tháp).

Bên dưới có 03 bậc màu đỏ tượng cho phái Ngọc. (phụ trách 03 viện: Ḥa, Lại, Lễ), giữa có 03 bậc màu xanh tượng cho Phái Thượng (phụ trách 03 viện: Học, Y, Nông) trên nữa có 03 bậc màu vàng tượng cho phái Thái (phụ trách 03 viện: Hộ, Lương, Công). Từng màu trắng bên trên hết (Tượng cho HTĐ là pháp luật).

Khi chức sắc Đại Thiên Phong trong tôn giáo măn phần (qui định liệm bằng liên đài) đều được di ra CTT. Khi di ra CTT  th́ liên đài ngự trên từng có màu trắng. Liên đài ngự trên đó có nghĩa là các phẩm trên đă thực thi 09 công thức của Cửu Trùng Đài và trọn tuân pháp luật đạo nên khi măn phần KHÔNG CẦN phải tụng 09 bài kinh cửu. Do đă chịu khảo dượt xong 09 lớp đó, thực thi 09 lớp đó theo luật đạo xong rồi nên không tụng chín bài kinh cửu.

Trong 09 Kinh Cửu bài 1, 2 và 3 là phạm trù của thể xác. Bài 4, 5 và 6 là phạm trù của chơn thần. Bài 7, 8 và 9 là phạm trù của chơn linh.

09 bài kinh cửu là cả một quá tŕnh học hỏi cho người sống và người chết. Trong phạm vi bài nầy chúng tôi chỉ lần theo một mạch rất nhỏ và rất vắn tắc là học vấn...  Nghĩa là chặng đường các vị đă trăi qua:

Hội Thánh minh giao sách trường xuân (Cửu ba)

(Lănh kinh sách của Hội Thánh để học hỏi hầu xây dựng cho bản thân, gia đ́nh, tôn giáo và xă hội).

Đắc văn sách thông thiên định địa (Cửu năm).

(Thông hiểu đến mức vận dụng kiến thức có được để hiểu được thiên văn: cái đẹp đẽ của tạo hóa, định được địa lư: hiểu được địa h́nh, thổ nhưỡng để chọn lựa và định h́nh cho sự phát triễn ...)

Cung lập khuyết t́m duyên định ngự (Cửu sáu)

(Tự soi ḿnh để biết c̣n yếu cái ǵ th́ lập chương tŕnh, kế hoạch  để gia cố, c̣n thiếu cái ǵ th́ bổ sung..,) Đức Hộ Pháp thuyết đạo có dạy rằng: mổi khi thuyết đạo Ngài đều để một khoản trống cho con cái Chí Tôn suy nghĩ chính là dạy chúng ta bước vào Cung Lập Khuyết.

Kiến Chuẩn Đề thạch xá giải thi. (Cửu bảy)

(Đem cả kiến thức, sở năng có được để tạo thành giáo án, sử chương giải quyết từng vấn đề cho bản thân, cho tập thể trong cục bộ và toàn bộ, trong điều hành và điều hợp....).

Thánh Thư Đức Hộ Pháp đêm 27-7-Mậu Tuất. (10-9-1958):

Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ. Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt,  sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng. Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí. Cuộc khảo thí nầy rất quan trọng…..

Cung tận thức thần thông biến hóa...(Cửu tám).

(Tận thức là đă biết rất tường tận không c̣n bị một giới hạn nào hết mà phối hợp lại thành thế liên hoàn... do nơi cửu bảy đă được Dở kim cô đưa tiếp linh quang... “gở bỏ những định kiến hay câu thúc” để xoay chuyển cục diện theo hướng tích cực...).

Đức Hộ Pháp nói rằng Ngài có thể biến cơ bút hại đạo thành cơ bút có lợi cho Đạo chính là Tôn Sư đang dạy chúng ta về Cung tận thức thần thông biến hóa... hay như dạy rằng: Bần đạo không kiên nghịch mà c̣n giục nghịch chính là Ngài đủ sức biến cái sự bất lợi thành cái có lợi th́ cớ ǵ lại sợ nghịch... đều là thôi thúc môn sinh tiến vào cung tận thức...

Chuyển họa vi phước chính là nhờ có khả năng: Cung tận thức thần thông biến hóa... chớ chẳng phải bùa chú theo kiểu mê tín dị đoan...

Đó là nói về ư nghĩa của câu kinh trên. C̣n tốc độ nó thế nào? nhanh hay chậm? Với các vị vào chặng đường đó th́ nó nhanh như Tề Thiên Cân Đẩu Vân (Đẩu Vân nương phép Niết Bàn đến xem)...(Cửu 8).

Đức Hộ Pháp dạy rằng thể pháp tôn giáo tương liên với bí pháp. Vậy th́ 03 vị lập ĐL 01/1979 đă có khả năng: biến hóa cái có hại cho đạo thành cái lợi cho đạo... (Đối chiếu bộ ba: Thể pháp tôn giáo với Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo; và phẩm bậc 03 vị lập ra Đạo Lịnh 01/1979).

Ông Huỳnh Tâm đă đến cảnh giới đó hay chưa mà dám phủ nhận Ấn Kư của 03 vị đó? Phương Tu Đại Đạo Đức Hộ Pháp dạy:... vịt gà chê tiếng phụng, về lư thuyết ai cũng hiểu: kẻ thấp chê người cao... v́ không giống họ. Vậy th́ xác định vào trường hợp nầy coi đáng hay chưa???

Các vị chê bai ĐL 01/1979 đă vượt qua Cung tận thức thần thông biến hóa hay chưa mà chê trách các chức sắc Đại Thiên Phong như vậy?

VTPNLCĐ viết: .... Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh khéo léo kéo dài việc thi hành bằng cách gài cho Hội Thánh ra bản thông tri số 01 đề ngày 12-2-1979 và Đạo lịnh số 01 ngày 1-3-1979 để rồi Hội Thánh bị bắt chẹt vi phạm cách nầy hay cách khác

Chữ GÀI của Ngài Hồ Bảo Đạo dùng cho thấy chính quyền (thủ phạm) đă dọn đường và Hội Thánh (nạn nhân) không c̣n cách nào khác phải  ra Thông Tri 01 và ĐL 01. Cái áp lực là có nhưng không thể v́ đó mà nói ĐL 01/1979 là giả.  V́ chính Ngài Hồ Bảo Đạo viết: ...GÀI cho Hội Thánh RA Thông Tri và ĐL... để dâng lên Thiêng Liêng vậy th́ AI có chứng cứ ǵ mạnh hơn cứ trưng ra. Không chứng cứ th́ đừng nói theo kiểu tạo án Quan Âm...  Hiểu như ông Huỳnh Tâm là chưa biết khả năng: Cung tận thức thần thông biến hóa của 03 vị lập ra ĐL 01/1979. Cho nên mới diễn tṛ Tề Thiên đái trên bàn tay Phật Tổ để làm dấu...

b/- C̣n với các vị giử lục trai th́ KHÔNG ĐƯỢC tụng 09 bài kinh cửu do không đủ căn duyên để hiểu nên có cách khác, có lớp khác.

Không cần và không được là 02 Ư NGHĨA hoàn toàn khác nhau.

Thể pháp của tôn giáo đi liền với bí pháp là như vậy.

 

@@@

 

 

Trần Văn Liêng: (Tây Ninh)

Trường thi đă đỗ bốn vi ngoài,
Phải rán khi nên chức Tú tài.
Nhơn bởi ít công lo phận sự,
Ḿnh nên chẳng rán đến cầu ai.

Thâu

 

 

Đào Văn Xồi: (B́nh Thành, Tân An)

Cầu ai mở đặng khiếu thông minh,
Thờ phượng Thầy khuyên trẻ hết t́nh.
Công của đôi bên trao múc đủ,
Đừng như kẻ yếu đợi người binh.

Thâu

 

 

Trần Văn Huê:

Người binh con khá biết binh người,
Chớ chịu ơn dày phải hổ ngươi.
Tánh hạnh khá trau thuần hậu lại,
Nên danh có thuở đặng nên thời.

Thâu

Lê Văn Khuynh:

Nên thời vương bá lúc ngồi câu,
Lựa phải cửa công đến chực hầu.
Thú vị tố nào ch́u tố nấy,
Riêng vui Thuấn trước mến bầy trâu.

Thâu

Câu chín:

Ai nh́n ĐL 01 là tả đạo bàn môn....

Hồi đáp:

Đây là ngôn luận của ông Hứa Phi, Nguyễn Kim Lân và bà Nguyễn Bạch Phụng. Họ đă gian dối khi ghép chung Bản Án Cao Đài (của chính quyền) và Đạo Lịnh 01 (của Hội Thánh) với nhau để lên án.

ĐL 01/1979.  Điều 02:

Tất cả chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng  Nam, Nữ từ phẩm Giáo Hữu và các phẩm  tương đương trở lên, hợp thành một Hội Thánh duy nhứt là: HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Theo ĐL 01/1979 của Hội Thánh th́ hàng phẩm chức việc của mấy ông bà trên không có trong Hội Thánh; nên họ chống ĐL 01 rất quyết liệt... để chính 03 ông bà nầy xưng danh Hội Thánh.

Té ra lâu nay họ chống ĐL 01 để đến ngày giờ th́ họ nhảy vọt lên xưng danh đại diện Giáo Hội Cao Đài.

Nói có sách mách có chứng...

./- Ngày 05-10-2014  [5- Giáo hội Cao Đài, Đại diện: CTS Nguyễn Bạch Phụng. (Tuyên cáo về tập hợp v́ nền dân chủ tại Hồng Kông và Việt Nam)]. Link: http://huongdaoflorida.com/tuyencao.html

./- Ngày 06 tháng 11 năm 2014 [6) Giáo hội Cao đài: Cts Hứa Phi, Cts Nguyễn Kim Lân, Cts Bạch Phụng. (Bản lên tiếng về các vụ bạo hành tra tấn gần đây của công an Việt Nam)].

Link: http://huongdaoflorida.com/baohanh.html

Căn cứ vào pháp luật đạo chúng tôi nhận định rằng: ba người nầy phản loạn chơn truyền.  Chúng tôi xin tŕnh ảnh chụp.

MỘT.

ẢNH

 

Xưng đại diện Giáo Hội Cao Đài.

HAI.

 

ẢNH

 

Xưng Giáo Hội Cao Đài.

 

Ba người nầy chống ĐL 01 là v́ ĐL 01 không xếp họ vào Hội Thánh.... ngày nay phơi bày trước toàn đạo. KNS sẽ quan sát và ghi nhận xem những “thầy dùi” ủng hộ họ bấy lâu nay có ai nhảy vào xưng Giáo Hội với họ hay không?

Những “thầy dùi” thúc ép KNS đoàn kết với 03 người nầy cho có sức mạnh... sẽ nói ǵ về việc xúi KNS tự vận (nhưng không thành) nầy???

Đây là bài học lớn cho những người tranh đấu cho đạo nghiệp: Nên tin vào văn bản Hội Thánh, không nên tin vào luận điệu vô bằng chứng, mượn danh theo chơn truyền chống lại Hội Thánh để nhảy vọt lên xưng danh Hội Thánh...

Những người trót nghe lời mấy ông bà (Phi, Lân, Phụng) dùng danh nghĩa liên tôn về yêu cầu: ...Ai chấp hành Đạo Lịnh 01/1979 của Hội Thánh Cao Đài phải tái thệ trước mặt họ để họ nh́n nhận, họ nh́n nhận th́ liên tôn mới nh́n nhận. Nay họ xưng danh đại diện Giáo Hội Cao Đài liên tôn a ṭng theo đó nh́n nhận họ đại diện Giáo Hội Cao Đài quí vị nghĩ ǵ?

Quí vị có nhảy vào xin chức tước với Giáo Hội của ông Phi, Lân, Phụng hay chăng? Cái kết quả của việc tin người mà không tin vào văn bản của Hội Thánh là như vậy. Thật là một bi kịch cho quí đồng đạo không theo chi phái HĐCQ 1997 mà tin vào nhóm ông Phi, Lân, Phụng: Chống Đạo Lịnh 01/1979 bao nhiêu năm nay dẫn đến kết quả như vậy.

KNS hy vọng quí vị có đủ nội lực để sửa sai v́ đă trót tin vào mấy ông bà PHẢN LOẠN CHƠN TRUYỀN CẢ GAN xưng danh đại diện Giáo Hội Cao Đài.

Hăy đứng lên từ nơi các vị vấp ngă.

@@@

 

 

Bùi Ngọc Hổ:

Bầy trâu đốt đít để gương xưa,
Nhơn lư khuyên con gắng lọc lừa.
Quá sức trí người đừng ngưỡng vọng,
Thành gia nhiều kẻ đă nên chưa?

Thâu

 

 

Lê Văn Nhung:

Nên chưa giúp Hớn buổi hưng vong,
Gia Cát xưa kia chẳng khỏi ṿng.
Thuận lư Trời nên hư mới rơ,
Qua rồi trọn kiếp biết anh hùng.

Thâu

 

@@@

Câu mười:

Về pháp lư nh́n nhận ấn kư trên ĐL 01 là của Hội Thánh, nhưng không nh́n nội dung (v́ Hội thánh bị ép kư)?

Hồi đáp.

Xin ghi nhận 02 giai đoạn:

1/- Khi Ngài Bảo Đạo c̣n tại thế.

Sau khi ban hành ĐL 01/1979 hơn một tháng có nghị luận bất nhất gây chia rẽ người đạo trong cảnh khó khăn nên Ngài Hồ Bảo Đạo Q Chưởng Quản HTĐ mới ra Tâm Thư ngày 18-3- Kỷ Mùi. (14-4-1979) giải thích rơ về Đạo Lịnh 01/1979.

... Nói cho cùng thoảng như việc giải thể các cơ cấu tổ chức hành chánh Đạo có đắc tội với thiêng liêng đi nữa th́ tội đó chỉ qui về cho cấp lănh đạo của Hội Thánh ra lịnh trong khi các cấp dưới chỉ biết thừa hành mà thôi, nên không thể khép cấp thừa hành vào tội nào hết, mấy em biết sợ tội không lẽ cấp lănh đạo đàn anh không biết sợ tội hay sao?

Khi Ngài c̣n tại thế không THẤY ai gởi văn bản thắc mắc hay phản đối chi hết.

2/- Khi Ngài về thiêng liêng vị.

Lúc nầy xuất hiện nhiều văn bản chống ĐL 01/1979.

Sau một thời gian tự thấy tầm bậy nên đứng không vững... sụm xuống và biến tướng thành hàng hai: ...Về pháp lư ta phải cúi đầu nh́n nhận đó là của Hội Thánh nhưng không nh́n nhận nội dung...v́ bị ép kư...

Các vị nầy tính nước cờ cao là nói vậy để bên chấp hành ĐL 01 cũng có họ và bên chống ĐL 01 cũng có phần của họ. Người b́nh dân nói nằm giữa không mất phần mền nên các vị học theo cách đó chăng?.

Lư luận trên đây về ĐL 01 cũng giống như lư luận của người mua thịt cá về kho chung với tương hột, đậu hủ... rồi lư luận rằng ăn như vậy là nửa chay nửa mặn... là ăn chay 15 ngày trong tháng.... đặng chăng???

Xin thưa rằng: Bản án Cao Đài và Quyết nghị 13-12-1978 đă dội bom tan nát nền đạo. ĐL 01 gom góp những mảnh vỡ c̣n sót lại là Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, các giáo pháp buổi ban sơ dựng lên hầm trú ẩn tạm cho mấy triệu tín đồ được an lành trong buổi khảo đạo. Hội Thánh không ra ĐL 01 th́ bao nhiêu người đạo sẽ bị tù đày, và gia đ́nh họ kiệt quệ... Đạo Lịnh 01 với hành chánh tôn giáo 02 cấp là cứu đạo trong cơn nguy biến...Nếu ai thấy mấy tay Thầy dùi đó giỏi hơn Hội Thánh th́ xin họ viết ra để cùng nhau học hỏi.

Đây là hạng thầy dùi vô trách nhiệm muốn giục loạn nhơn sanh để tỏ ra ḿnh giỏi hơn Hội Thánh. Họ vô trách nhiệm đến nước nói MIỆNG TÀI mà không văn bản để chịu trách nhiệm về ngôn luận của họ. Họ làm vẫn đục bản sắc trong lành của đạo.

@@@

 

 

 CÂU MƯỜI MỘT.

Khối nhơn sanh không có trong Pháp Chánh Truyền?

HỒI ĐÁP.

Nhận xét rằng KNS không có trong PCT là đúng.

Theo Đức Hộ Pháp dạy (Thông Tin số 77 có đăng): Nhưng PCT từ đâu mà có?

PCT từ trong Thiên Thơ mà ra. Thiên thơ là Thánh Ngôn Hiệp Tuyển... Trong quyển Thiên Thơ nầy, ngày kia có sản xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không phải một cơ quan Phước Thiện mà thôi.

Vậy xin thưa rằng KNS cũng từ trong thiên thơ và lời dạy của Tôn Sư mà ra. Cụ thể là:

1/- KNS từ trong Thiên Thơ mà ra.

a/- Trong lời Minh Thệ  khi nhập môn:

" Tên ǵ?....... Họ ǵ?...... Thề rằng: Từ đây biết một Đạo Cao- Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi dạ đổi ḷng, hiệp đồng chư Môn-Đệ, ǵn luật lệ Cao-Đài, như sau có ḷng hai th́ Thiên-tru, Địa-lục".  (TNHT Q1 tr 17. 1973)

./- hiệp đồng chư Môn-Đệ,... cho nên chúng tôi kết hợp nhau thành một khối; gọi là Khối Nhơn Sanh.  

./- Ǵn luật lệ Cao Đài....Nên KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc. Không nghe theo lời chức sắc nào nếu không có văn bản Hội Thánh kèm theo. KNS không can dự vào hành chánh tôn giáo địa phương. KNS hiệp đồng chư môn đệ trọn tuân lập trường ba không của Hội Thánh: không theo chánh quyền, không chống chánh quyền và không tranh với chánh quyền. KNS làm 03 việc:

a.1/- Nói cho đồng đạo biết rằng hiện nay ĐĐTKPĐ đang bị triệt tiêu tại Việt Nam. Chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997 của ông Nguyễn Thành Tám hiện nay là hiểm ác hơn hết (chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ).

a.2/- Nguyên nhân ĐĐTKPĐ bị triệt tiêu là do Bản Án Cao Đài và Quyết Nghị ngày 13-12-1978. Nên KNS đă có văn bản đề nghị chính phủ hủy bỏ Bản Án. C̣n ĐL 01 chỉ là nạn nhân.

a.3/- Muốn phục hồi cơ đạo th́ phải có ĐHNS. Muốn có ĐHNS đồng đạo phải căn cứ vào điều 10 Luật Lệ Chung Các Hội và Thánh Lịnh 257 (1957) của Đức Hộ Pháp dạy. (ĐL 01/1979 đă xong nhiệm vụ nên phải có ĐHNS để bắt đầu tiến tŕnh mới: Thiên hạ lập ra Hội Thánh Anh. Hội đủ thiên thượng, thiên hạ th́ ngọn cờ cứu thế mới tung bay).

***: Nên KNS căn cứ vào pháp luật đạo đă ban hành phụ giúp cho ĐHNS có được bộ khung th́ KNS tuyên bố giải tán trước toàn đạo.

b/- TNHT Q1 trang 47 bản in 1973 Thầy dạy:

Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi th́ Đạo thành, các con ngă th́ Đạo suy. Liệu lấy.

Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công b́nh thiêng-liêng chẳng phải nên vậy; ấy cũng là cơ mầu-nhiệm cho các con có thể lập thành công quả.

@@@

Thậy dạy phải biết tranh đấu cùng Thầy...KNS thiễn nghĩ là phải đoàn kết và trọn tuân luật đạo, trọn tin nơi Thầy... để lập công quả. Công quả người đạo gầy dựng lại Hội Thánh Anh KNS tin rằng đạo sử sẽ xếp vào diện phi thường...

2/- Từ lời dạy Đức Hộ Pháp.

a/- Thánh Lịnh 257 ngày 11-01-Đinh Dậu (10-02-1957).

Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt  đi nữa th́ dưới nầy các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

b/- Thánh Thư ngày 21-02-1957 dạy: Nếu Đạo không may, cả chức sắc Thiên Phong bị bắt tù đày hết th́ chừng ấy cả toàn thể tín đồ công cử nhau đặng cầm quyền của Đạo.

c/- Ngày 30-11- Mậu Tuất (09-01-1959) Đức Hộ Pháp dạy:

Cả thảy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên thay mặt bức tường huyền diệu của Đức Chí Tôn đặng ngăn cản không cho nền Tôn Giáo của Ngài đi vào con đường đại ác.

Làm thành một bức tường th́ hẳn nhiên gồm nhiều chất liệu khác nhau nhưng có một tên chung. Chúng tôi là những người đạo theo chánh giáo chơn truyền (không tùng chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997) hiệp đồng nhau th́ chọn tên: KHỐI NHƠN SANH.

Nhơn sanh là phẩm chót hết trong hành chánh tôn giáo nên không ai có quyền nói KNS ham phẩm tước. KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc th́ quyết giử cho tới cùng; không nghe theo ư riêng một chức sắc nào hết. KNS tôn trọng đàn anh, thủ phận làm em; nhưng nhứt định không lệ thuộc nếu đàn anh không tŕnh văn bản của Hội Thánh làm bằng.

Ngày 09-02- Tân-Mùi (26-4-1931). Thầy dạy: ...Nền Đạo chinh-nghiêng, ấy cũng nơi Thiên-định. Nước có trị loạn, đời có hưng vong, th́ Đạo tất phải có dùn thẳng, quanh co, rồi mới đến thẳng-rẳng đường ngay mà lập nên thể-thống... (TNHT Q2 trang 80 Bản in 1963).

Người xưa có dạy: Nhân vô thập toàn (người không thể trọn vẹn hết mười điều). KNS đă cố gắng trong nhiệm vụ nhưng nếu có chi sơ thất, xin Quí Hiền cứ góp ư phê b́nh bằng giấy trắng mực đen để KNS học hỏi và t́m cách khắc phục.

KNS xin cung cấp lời Đức Hộ Pháp dạy đăng trong BNS Thông Tin số 77 của Hội Thánh Cao Đài.

 

 

 

BÁN NGUYỆT SAN THÔNG TIN SỐ 77.

 

ĐỨC HỘ PHÁP

GIẢI ĐÁP VỀ PHƯỚC THIỆN DO THEO LỜI THỈNH GIÁO CỦA HỘI THÁNH TẠI HỘ PHÁP ĐƯỜNG LÚC 07 GIỜ TỐI MÙNG 08-06-TÂN MĂO (1951) DO NGÀI ĐẠO NHƠN TRỊNH PHONG CƯƠNG VÀ TRUYỀN TRẠNG PHẠM NGỌC TRẤN HƯỚNG DẪN.

(Những điều không có trong Pháp Chánh Truyền).

@@@

 LỜI THỈNH GIÁO:

 -Bạch Đức Thầy, mấy con theo Thầy học Đạo do Thầy chọn lựa vào môn đệ. Thầy đă mở cửa Phạm Môn là lập công học Đạo, chỉ mong được hưởng phẩm vị Thiêng Liêng thuộc về bóng chớ không thiệt hiện ra mặt xă hội. Từ năm 1929 Phạm Môn đă có, cho đến năm Mậu Dần là 09 năm th́ trở thành danh từ Phước Thiện chớ không c̣n danh từ Phạm Môn. Nên Phước Thiện đă công khai với chính phủ cùng khắp trong nước, Đạo Đời đều hiểu và đă có sự công nhận của Quyền Vạn Linh và liệt vào Đạo Luật năm Mậu Dần.

Khi Thầy ở Hải Ngoại về qui phục Đạo chấn chỉnh lại, Thầy lập cho cơ quan Phước Thiện có 4 viện: LẠI, LỄ, CÔNG và LƯƠNG VIỆN tùng lịnh Thời Quân là Ngài Hiến Đạo Phạm Văn Tươi, hành sự được ít tháng, kế Thầy định cho anh Chí Thiện Thế làm Chưởng Quản, th́ Thầy dạy lập đủ Cửu Viện, tức là HỘI THÁNH PHƯỚC THIỆN th́ có phần tử trong Đạo lấy làm lạ, v́ sao có Hội Thánh HIỆP THIÊN ĐÀI, CỬU TRÙNG ĐÀI nay lại có Hội Thánh PHƯỚC THIỆN. Mấy con có nghe rơ Chức Sắc Cửu Trùng Đài có một vài người tổ chức Hội Nhơn Sanh tới đây sẽ đem danh từ Hội Thánh và Khâm Châu, Đầu Tộc Phước Thiện ra tŕnh bày để chỉ trích v́ Phước Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền, chỉ có Hội Thánh Cửu Trùng Đài mà thôi và nói rằng Phạm Môn, Phước Thiện là của Thầy đặt riêng. Mấy con rất lo ngại.

Ngày giờ Thầy cầm quyền thống nhứt th́ không ai dám bác bỏ, dầu cho Hội Nhơn Sanh cũng không qua quyền thống nhứt của Thầy đặng. Sợ một ngày kia Thầy có về Thiêng Liêng rồi, Nhơn Sanh cùng các cơ quan khác chiếu trong luật không có trong Pháp Chánh Truyền rồi giải tán cả cơ quan Phước Thiện. Riêng về Phạm Môn, dầu danh từ ấy c̣n hay mất, mấy con không lo ngại v́ mấy con đă theo Thầy từ lâu ở trong bóng tối, tức là làm việc khi ẩn khi hiện. Dầu ai để hay bỏ cũng vô hại, là mấy con chỉ có một số ít, dầu sao cũng có Thầy.

Mấy con cúi xin Đức Thầy dạy lẽ nào, và cầu xin Thầy ban Thánh lịnh đặng ngày kia khỏi sự hủy bỏ hay giải tán. 

ĐỨC HỘ PHÁP DẠY: 

Phước Thiện không có trong Pháp Chánh Truyền, họ trích điểm là phải. Mà chính Thầy cũng nh́n nhận là không khi nào Phước Thiện có trong Pháp Chánh Truyền, dầu rằng mấy con cầu xin xỏ đem danh từ Phước Thiện vào Pháp Chánh Truyền lại c̣n sai hơn nữa. Thầy vẫn lấy quyền Chí Tôn tại thế, không bao giờ làm trái ngược vậy được.

Bởi khi lập Pháp Chánh Truyền, Thầy có hội cùng Đức Lư Giáo Tông được trọn quyền thay thế Đức Chí Tôn. Hễ cái ǵ Hộ Pháp và Giáo Tông hiệp lại lập ra trong cửa Đạo tức là lời dạy bảo của Đức Chí Tôn. Không có việc ǵ từ nhỏ chí lớn mà không có mạng lịnh Chí Tôn trong đó.

Quyền hành và trách nhiệm trọng đại, nên Đức Lư Giáo Tông nôn nóng lập thành Pháp Chánh Truyền chú giải cho kịp Thiên Thơ của Đức Chí Tôn đă định. Nếu lập Pháp trễ th́ Đạo phải loạn th́ c̣n ǵ cho công tŕnh các Đấng Thiêng Liêng dày công d́u dẫn từ ban sơ. Ấy vậy Pháp Chánh Truyền chú giải đó là phân quyền cho Chức Sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài cho khỏi bị giành quyền nhau mà thôi. Và đồng thời trao trọn quyền ấy cho Hộ Pháp có đủ phương kềm chế nền Đạo của Đức Chí Tôn. Pháp Chánh Truyền ở trong cuốn Thiên thơ mà ra, c̣n chú giải là phân quyền hành. Quyển Thiên Thơ Đức Chí Tôn đă để tại thế gian nầy. Ngài giao cho con cái của Ngài ǵn giữ mà làm của báu không ǵ bằng: Tức là “Thánh Ngôn Hiệp Tuyển”. Trong quyển Thiên Thơ nầy, ngày kia có sản xuất nhiều cơ quan khác trọng yếu nữa chớ không phải một cơ quan Phước Thiện mà thôi.

Mấy con cứ mạnh dạn trả lời: “Pháp Chánh Truyền Hộ Pháp và Giáo Tông lấy trong Thánh Ngôn lập ra th́ Phước Thiện, Phạm Môn nó cũng ở trong Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn dạy lập ra chớ không có chi gọi là lạ”.

Nếu không phải sứ mạng, nghĩa là người nào không phải là mạng lịnh của Trời th́ không khi nào Trời trao cả Bí Pháp cho tay phàm mà cầm đặng xử dụng.

Buổi nọ Đức Lư Giáo Tông dạy lập Pháp trước rồi sau Ngài sẽ giáng cơ chấn chỉnh đặng lập cho đủ các cơ thể hữu vi, mới có đủ phương giúp Hội Thánh làm h́nh thể của Đức Chí Tôn mới xứng phận cho Ngài.

Đức Chí Tôn đă dạy hồi mới khai Đạo: “ Thầy đă chán biết thế gian nầy là phàm mà Thầy đến Thầy lấy cái phàm hiệp lại làm Thánh, làm cho tránh đặng cái phàm không lẫn lộn trong cái Thánh. Mà hễ Thầy lập nên Thánh thể, nếu c̣n vướng chút phàm th́ đă ra phàm, không c̣n Thánh thể. Các con nên hiểu phẩm vị cao trọng ấy mà trau ḷng cho ra Thánh thể mới đáng giá .

Thầy đă khuyên với các con, từ mỗi đứa cứ giữ phận sự ḿnh làm cho trọn phận; c̣n ngoài ra việc chi cũng mặc Thầy, các con đừng sợ mất mà ngần ngại bước đường Đạo là quí báu. Thầy đă nói muôn việc chi để Thầy lo, các con lo không đặng đâu”

 ĐỨC HỘ PHÁP NÓI:

Thầy cho các con biết cái chủ nghĩa Phước Thiện của Đạo Cao Đài lập ra đây nếu nó ra sớm th́ sẽ bị chết trong trứng. V́ nó là chướng ngại của thế gian. Bởi v́ đời cứ bôn xu trên đường duy vật, danh vị, quyền lợi càng tranh đấu măi.

C̣n Đạo dục tiến tinh thần, đem bác ái công bằng trăi trên mặt thế, cộng ḥa nhơn loại, làm cho xă hội b́nh đẳng, nâng đỡ kẻ nghèo đến tột bực, không giàu mà sang, tuy nghèo mà tự toại. Chủ nghĩa ấy nó đương đầu với các sắc dân vương vị, đế quyền, bảo sao mà không phản trắc, cũng v́ quyền với lợi. Đừng nói chi ngoài đời trong Đạo mà cũng c̣n làm tánh đức đó. Qua nói là bậc Chức Sắc lớn, không phải hàng Đạo Hữu mà thôi.

Cơ cứu thế, Đức Chí Tôn dạy lập hồi mới khai Đạo, cũng v́ cái khó khăn mà duy tŕ đến ngày 15 tháng 8 Quí Dậu (1933) Qua mới thuyết tŕnh trong bài diễn văn đă giăi rơ. Bắt đầu từ Phước Thiện mới nảy nở đến tháng giêng năm Ất Hợi (1935) mới được bành trướng, th́ Đức Lư Giáo Tông cho phẩm Giáo Thiện mượn áo măo của Lễ Sanh 03 năm để bổ đi các Tỉnh, lo mở Phước Thiện. Ngài dạy đợi đến ngày Hội Thánh lập nên Hội Quyền Vạn Linh để đưa ra hội quyết định.

Th́ dĩ nhiên chủ nghĩa Phước Thiện đă ấn định trong Đạo Luật năm Mậu Dần (1938) Quyền Vạn Linh đă công nhận, nó đă thành luật, c̣n có quyền nào mà sửa đổi hay giải tán.

 Bởi lẽ ấy mà Đức Lư Giáo Tông lập Đạo nghị định số 48/ĐNĐ năm 1938, phân minh trật tự Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng Vị.

Qua nhắc lại, khi Anh Cả chúng ta là Đức Quyền Giáo Tông khởi xướng tạo cơ sở Lương Điền công nghệ buổi nọ, mà chánh quyền Pháp c̣n kiếm cớ buộc tội, đến đỗi ngồi ngục hai ngày.

C̣n Qua cũng v́ Tờ Phúc Sự tŕnh bày với Đế Quốc Pháp  buổi nọ năm 1937, v́ nguyên do chánh quyền Pháp nghi kỵ.

Nền Đạo Đức Chí Tôn có hai cơ quan trọng yếu nhứt là Cửu Trùng Đài, cơ quan hành chánh bảo tồn văn hiến tương lai, c̣n Phước Thiện là cơ quan bảo tồn nhơn loại, an ủi vỗ về, nuôi sống thi hài, có chi hay cho bằng. Lại nữa Chí Tôn đă giao cho Thánh Thể của Ngài chủ quyền, dưới th́ có Vạn Linh ǵn giữ.

Chủ quyền đă có sẵn nơi tay mà không thực hiện, hay là vô t́nh mà bỏ mất đi, là tại nguyên nhân quả kiếp của gịng dơi VN hay là toàn thể nhơn loại chưa hưởng sớm được.

Bàn Trị Sự là cấp bậc nhỏ nhứt ở chốn thôn quê sằn dă, được thay quyền Hội Thánh Em, Chánh Trị Sự là Đầu Sư Em, Phó Trị Sự là Giáo Tông Em, Thông Sự là Hộ Pháp Em

Huống chi chủ nghĩa Phước Thiện là cơ quan trọng yếu đặc biệt của Đạo, của Giáo Tông, của Hộ Pháp mà không có danh từ Hội Thánh.

Trong Đạo Nghị Định 48 của Giáo Tông đă phân định rơ ràng, và bài diễn văn hồi năm 1933 đă giải rơ từ bực Chơn Nhơn trở xuống là giúp Hội Thánh Cửu Trùng Đài. C̣n từ Hiền Nhơn đổ lên là cùng Hiệp Thiên Đài lo bảo thủ Bí Pháp Tâm Truyền tức là giúp Hội Thánh Hiệp Thiên Đài.

Hội Thánh Cửu Trùng Đài là của Gíao Tông. Hội Thánh Phước Thiện là của Hộ Pháp. Trong nền Đạo luôn luôn phải có Giáo Tông và Hộ Pháp dầu có sự biến thiên xoay chuyển thế nào, sớm hoặc muộn đều phải có Giáo Tông và Hộ Pháp.

Dầu thể xác của Qua là con kỵ vật của Hộ Pháp có thay đổi thế nào, Hộ Pháp vẫn là Hộ Pháp.

Ngày kia chủ quyền Đạo hữu h́nh nầy là Gíao Tông làm chủ, không lẽ Ngài vô t́nh chiết bớt cánh tay, tức là giải tán Phước Thiện.

Không có điều nào mà Chí Tôn lập ra trong nền Đại Đạo mà không hữu ích. Nếu có Chơn Linh nào không may duyên mới t́m phá hoại sự nghiệp của Chí Tôn, tức nhiên là họ chịu quả kiếp.

Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài c̣n, mà Hiệp Thiên Đài c̣n th́ các cơ thể trong cửa Đạo vẫn c̣n; tức nhiên nhơn sanh c̣n th́ quyền Vạn Linh không bao giờ tuyệt. Bởi vậy, đại nghiệp Thiêng Liêng Chí Tôn để tại mặt thế nầy, tức là nền Đại Đạo giao cho quyền Vạn Linh nắm giữ. C̣n Thánh thể Đức Chí Tôn là chủ quyền nó sẽ bảo thủ vĩnh cửu trường tồn măi măi.

Hộ Pháp Đường ngày 06-08- Tân Măo.

(6-9-1951)

Truyền Trạng Phạm Ngọc Trấn.

(Kư tên và đóng dấu)

@@@

Trần Văn Nên:

Anh hùng gặp thế rán đua chen,
Con giống như con bướm mến đèn.
Thầy hỏi như tu con khá nhớ,
Làm sao Thầy đặng để lời khen.

Thâu

Phạm Văn Lắm:

(Long Thành, Tây Ninh)

Lời khen miệng thế quí chi đâu,
Bất quá như son lộn bả trầu.
Thành thật thôi th́ ḿnh xử lấy,
Đèo bồng chi rộn trí không sâu.

Thâu

Ngô Văn Xiên:

Lạ chưa? (Trường Ḥa, Tây Ninh)

Không sâu trí thức hiếu hơn người,
Nếu chẳng mắt Thầy hỏi có ngươi.
Thương cửa bần hàn mà xuất Thánh,
Nếu thâu tức khắc hiếm người cười.

Thâu

CÂU MƯỜI HAI.

V́ sao Khối Nhơn Sanh không đề đại tự Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trên đầu văn bản?

HỒI ĐÁP.

KNS xác định lấy văn bản Hội Thánh làm gốc nên xin tŕnh ra lịnh NGHIÊM CẤM của Hội Thánh từ năm 1928 trong CHƯƠNG TR̀NH HIẾN PHÁP như sau:

I/- CÁCH DÙNG ĐẠI TỰ ĐĐTKPĐ.

1/- Chương tŕnh hiến pháp (1928).

.... Điều thứ 22: -Nghiêm cấm trong Đạo không ai đặng lấy danh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và dùng THIÊN ÂN, THIÊN NHĂN mà đề vào b́a Kinh sách, Bố cáo, vân vân... hay là in Thánh Tượng, Kinh sách (bán hoặc phát không) nếu Kinh sách và Thánh Tượng ấy không có tŕnh ban kiểm duyệt xem xét trước và đóng con dấu kiểm duyệt.

Điều thứ 23: -Ai phạm nhằm hai điều lệ trên đây th́ các Kinh sách, Tượng ấy phải đem nạp cho Tổng Lư hủy bỏ. Người có lỗi ấy sẽ giao về B́nh Viện phân đoán, chiếu theo điều lệ thứ 9 (Chương III)

Thảng như người ngoại Đạo mà phạm nhằm điều lệ thứ 22 th́ Quản Lư Nội Viện chạy tờ Châu Tri cho Chư Đạo Hữu các nơi biết, mà không dùng đến Kinh sách, Tượng in sái phép ấy.

Điều thứ 24: -Kể từ ngày ban hành "Chương Tŕnh Hiến Pháp" duy có một ḿnh Hội Thánh "Cửu Trùng Đài" được quyền in Kinh sách, Tượng để hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ".

2/- Áp dụng:

2.1/- Hành chánh tôn giáo.

Trong nghi lễ, tang tế sự... hay khi công cử chức việc (Hội Thánh Em) kư tên chức sắc là Lễ Sanh... hay các vị chức việc như Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự, Thông Sự.... quí vị có dùng đại tự ĐĐTKPĐ trên đầu văn bản hay không là tùy quyền KNS không có ư kiến.

2.2/- Văn bản của KNS.

KNS không nằm trong hành chánh tôn giáo. Các văn bản KNS chưa được Hội Thánh chưa kiểm duyệt. Cho nên KNS không đủ điều kiện đề 06 chữ ĐĐTKPĐ trên đầu văn bản. Do vậy KNS thường đề câu chú của Thầy trên đầu văn bản. KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc nên áp dụng như vậy.

II/- SỰ TỒN TẠI CỦA KHỐI NHƠN SANH.

KNS đă xác định rằng: KNS góp phần lo cho ĐHNS có được vị Nghị Trưởng Hội Nhơn Sanh và bộ khung nhân sự theo qui định ĐHNS. KNS sẽ tuyên bố giải tán trước khi khai mạc ĐHNS. KNS như sợi chỉ kết hợp người theo chánh giáo chơn truyền mở cho kỳ được ĐHNS th́ sợi chỉ sẽ tự hủy. KNS chỉ giải tán trước ĐHNS tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

1/-  KNS phụng sự đạo trên tinh thần tự nguyện. Những đóng góp của cá nhân cho tập thể KNS là tự nguyện. Các thành viên có quyền ngưng cộng tác bất cứ lúc nào nhưng phải tôn trọng các thành quả mà tập thể KNS đă gầy dựng được.

2/- Khi nhiệm vụ KNS chưa xong th́ không ai có quyền giải tán KNS. Các thành viên KNS có đủ quyền tự do để ra khỏi KNS, (vui ḷng có văn bản báo rơ để tránh ngộ nhận). Thậm chí khi các vị ra khỏi KNS rồi lập một tập thể với danh xưng khác để phụng sự đạo mà có nhu cầu tương trợ KNS vẫn sẳn ḷng hiệp tác tùy khả năng. Nhưng không một cá nhân nào, một nhóm nào có quyền tuyên bố giải tán KNS (khi chưa hoàn thành nhiệm vụ).

III/- SỰ TỰ CHỦ CỦA KNS.

Rất nhiều người khuyên KNS nên t́m cách đoàn kết với ông Phi, Lân và bà Phụng... để có sức mạnh... KNS cảm ơn....v́ ư thức được Ngũ giới cấm và Tứ đại điều qui... nên không chấp nhận.

Nay các ông bà trên phản loạn chơn truyền xưng danh đại diện Giáo Hội Cao Đài chân truyền. Chứng cứ:

./- Ngày 05-10-2014  [5- Giáo hội Cao Đài, Đại diện: CTS Nguyễn Bạch Phụng. (Tuyên cáo về tập hợp v́ nền dân chủ tại Hồng Kông và Việt Nam)]. Link: http://huongdaoflorida.com/tuyencao.html

./- Ngày 06 tháng 11 năm 2014 [6) Giáo hội Cao đài: Cts Hứa Phi, Cts Nguyễn Kim Lân, Cts Bạch Phụng. (Bản lên tiếng về các vụ bạo hành tra tấn gần đây của công an Việt Nam)].

Link: http://huongdaoflorida.com/baohanh.html

./- Ngày 01-12-2014 [(6) Giáo hội Cao Đài chân truyền. Đại diện: Các CTS Hứa Phi, Nguyễn Bạch Phụng, Nguyễn Kim Lân. (THÔNG ĐIỆP XĂ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM. NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10-12-2014)] Link: http://www.trinhanmedia.com/2014/12/1-12-2014-thong-iep-tu-24-to-chuc-xa.html

KNS nhứt định lấy văn bản Hội Thánh làm gốc nên mới không liên can tới vụ phản loạn chơn truyền nầy.

Đó là bài học rất quí giá cho tinh thần tự chủ của KNS.

@@@

Trần Văn Hương: (Long Thành)

Cười như Lữ Vọng lúc suy thời,
Chẳng lái chẳng chèo khó nổi bơi.
Đưa rước cho qua cơn khách đón,
Thân c̣n chẳng tiếc lựa là lời.

Thâu

Trang V. Khách: (Long Thành, Tây Ninh)

Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian,
Một nẻo đường Tiên đáng mấy ngàn.
Bụi đất của trần là của tục,
Chưa ai đem đổi cảnh an nhàn.

Thâu

CÂU MƯỜI BA.

Các bước của Đại Hội Nhơn Sanh như thế nào?

HỒI ĐÁP.

Đại Hội Nhơn Sanh lần sau cùng của ĐĐTKPĐ là năm 1974; cách đây đă hơn 40 năm. Thực tế hiện nay là ĐĐTKPĐ bị xóa trắng về hành chánh tôn giáo, danh hiệu và cơ ngơi bị chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997 chiếm dụng. Do biến thiên của thời cuộc (thử thách của nền đạo) nhơn sanh phải nhập trường thi: Phục hồi cơ đạo mà bước cụ thể đầu tiên là xây dựng lại Hội Thánh Anh.

KNS nhận định ĐĐTKPĐ muốn phục hồi cơ đạo phải bắt đầu từ ĐHNS để toàn đạo công cử nhân sự xây dựng lại bộ máy hành chánh tôn giáo (cầm giềng mối đạo). Đó là công việc rất khó khăn về nhiều phương diện cho nên KNS rất cẩn thận. KNS đă phân tích các mặt để chia công việc ra từng giai đoạn và nhân sự cốt cán trong KNS đều nắm rơ kế hoạch từng bước để vận dụng và đối phó.

ĐHNS chính là đáp án của KNS trong việc phục hồi cơ đạo. Có ĐHNS th́ ĐĐTKPĐ sẽ có tất cả.

I/- VỀ CÔNG VIỆC.

Nguyên tắc chung là bám sát thực tế, vận dụng phương pháp phân tích theo khoa học để chia công việc lớn ra thành từng giai đoạn, từng nhóm vấn đề nhỏ để thực hiện mà vẫn không va vấp cảnh thấy cây không thấy rừng (làm theo công thức KINH KHAI CỬU, Đại Tường và Tiểu Tường) trong Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.

Khai cửu: Hiểu giá trị của ĐHNS là một trong 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh. Hể ngày nào c̣n một tín đồ Cao Đài của Ngọc Đế th́ nhơn sanh c̣n, nhơn sanh c̣n th́ Quyền Hội Thánh c̣n. C̣n Quyền Hội Thánh th́ Quyền Vạn Linh hăy c̣n. Quyền Vạn Linh c̣n th́ ĐHNS phải được vận dụng để khai hội.

(Lưu ư rằng Quyền Hội Thánh là văn bản đă ban hành về tổ chức, pháp luật, giáo lư, lễ nghi.... khác với thực thể của Hội Thánh là quí chức sắc thiên phong từ phẩm Giáo Hữu và tương đương đổ lên hiệp lại...Ngày nay thực thể Hội Thánh Cao Đài không có nhưng quyền Hội Thánh “là các văn bản đă ban hành” vẫn c̣n nguyên vẹn giá trị).

Đại Tường: ĐHNS là để toàn đạo công cử người cầm giềng mối tôn giáo nên phải đúng với khuôn thước tôn giáo mà cụ thể là điều số 10 trong Luật Lệ Chung Các Hội (1934) và  Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp (1957). Nhiều vị (không theo chi phái) nói Thánh Lịnh 257 ngày nay không c̣n giá trị là điều hết sức sai lầm (là tự ḿnh hủy diệt một phần chơn truyền; tự ḿnh hủy bỏ ).

Tiểu Tường: Thiên biến vạn hóa nhưng vẫn đi trong khuôn thước của Khai Cửu và Đại Tường.

Tại sao phải thiên biến vạn hóa? Bởi v́ cơ trí và tâm đạo của nhơn sanh không đồng nên KNS chỉ đưa ra mẫu số chung (ĐHNS) c̣n mẫu số riêng cho địa phương và cá nhân (bá tánh) th́ không thể gộp chung vào một giỏ. Ai muốn có mẫu số riêng cho tất cả chỉ là ảo tưởng. KNS tôn trọng thực tế nên không sa vào ảo tưởng.

Trời là Đấng cầm quyền càn khôn vũ trụ không ai thay thế được mà c̣n chưa vừa ḷng hết mọi người th́ KNS có gặp sự hoài nghi hay chống đối cũng là lẽ đương nhiên. Gặp cảnh ngộ vậy KNS chủ trương đối thoại chớ không chọn đối đầu; nhưng cũng không từ chối đối đầu nếu xét thấy cần thiết và hữu ích cho ĐHNS. Pháp luật đạo là binh khí diệt tà quyền; KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc th́ hoàn toàn đủ tự tin để bước vào mọi cảnh ngộ, chấp nhận mọi thử thách bất cứ từ đâu tới.

Văn bản làm gốc,

T́nh lư phân minh.

Động tịnh tùy thời,

Cương nhu tùy tiếp.

Là phương châm của KNS trong tiểu tường.

1/- Giai đoạn một: Gieo hạt.

Người theo chánh giáo chơn truyền đă đối diện với nhiều ngôn luận khác nhau thậm chí là đối nghịch nhau... KNS xem đó như nhưng những hạt giống... để nhơn sanh chọn lựa. Phần KNS tŕnh bày nguyện vọng mở ĐHNS cũng như người đi gieo hạt giống. Do vậy cũng nằm trong qui luật chung của người gieo giống. Diện vừa gieo xuống th́ chim chóc tha mất, diện gieo trên đá hạt bị khô, gieo nhầm bụi cây rậm rạp th́ không vươn lên được... Gieo nhằm đất tốt th́ hạt giống nẫy mầm và đươm hoa kết trái... đó là sự thật không thể làm khác được. KNS tự biết vậy nên chủ trương đoàn kết với cùng một loại giống (chớ khác giống th́ làm sao đoàn kết???). Giống lúa với giống cỏ th́ đoàn kết thế nào?

KNS lấy văn bản Hội Thánh làm gốc th́ làm sao đoàn kết được với những người xúc phạm và hổn xược với Hội Thánh??? Thậm chí với những người nhảy lên xưng danh Đại diện Giáo Hội Cao Đài chân truyền: ông Hứa Phi (Lâm Đồng), Nguyễn Kim Lân (Vĩnh Long), Nguyễn Bạch Phụng (Vĩnh Long). KNS căn cứ vào pháp luật đạo xác định rằng mấy ông bà Phi, Phụng, Lân là phản loạn chơn truyền. C̣n ai đoàn kết được với họ là tùy ư.

2/- Giai đoạn hai: chăm sóc mùa màng.

2.1/- Thu thập chữ kư của đồng đạo và thông báo mời toàn đạo c̣n theo chánh giáo chơn truyền về Ṭa Thánh Tây Ninh về chứng kiến ĐHNS của ĐĐTKPĐ v́ đă bị gián đoạn hơn 40 năm.

2.2/- Hiệp sức với đồng đạo để lập bộ đạo, phổ biến các qui định công cử nghị viên phái viên theo đúng khuôn luật của Hội Thánh. Hiệp với người đạo các địa phương tụng kinh tại Thánh Thất, Điện Thờ hay tư gia để cầu xin ơn trên trợ giúp cho Đại Hội Nhơn Sanh được kết quả.

2.3/- KNS hiệp cùng đồng đạo phát hành thư đến các chức sắc không theo chi phái HĐCQ và mời quí vị đến thảo luận, trao đổi và thỉnh chức sắc hiệp cùng KNS đi đến chính quyền trung ương để tŕnh bày nguyện vọng mở ĐHNS tại Ṭa Thánh Tây Ninh năm 2015.

2.4/- Thông báo cho chính quyền Trung Ương biết ngày giờ KNS đến gặp để tŕnh bày, trao đổi công việc mở ĐHNS của ĐĐTKPĐ (không liên quan đến chi phái HĐCQ).

2.5/- Phát hành thư mời Chính quyền Việt Nam, Liên Hiệp Quốc, Ṭa Đại Sứ, Sứ quán các nước về Ṭa Thánh Tây Ninh (Đại Đồng Xă) chứng kiến Lễ Khai Mạc ĐHNS.

2.6/- Mời các tổ chức nhân quyền, các hiền nhân quân tử đến chứng kiến Lễ khai mạc ĐHNS.

2.7/- Phát hành thư mời các tôn giáo bạn.

2.8/- Phát hành thư báo cho chi phái HĐCQ lập ngày 09-05-1997 đang chiếm danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ biết và yêu cầu không được cản trở, gây rối.

3/- Mùa gặt:

Về nhận thức: là người đạo cùng thống nhất rằng phải có ĐHNS để phục hồi cơ đạo.

Về hành động: Đức tin là sự nhận thức về chân lư. Đạo đức thể hiện qua hành động. Hành động thiết thực là về tham dự ĐHNS ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015) tại Ṭa Thánh Tây Ninh để công cử nhân sự xây dựng lại Hội Thánh Anh (cầm giềng mối Đạo) của ĐĐTKPĐ

II/- VỀ NHÂN SỰ.

Cả tập thể KNS đều chung trong khuôn luật đạo, không có ngoại lệ. Kỷ luật là sức mạnh, là tính nhân văn của tập thể, là chỉ dấu của một xă hội văn minh và phát triễn.

./- Pháp luật đạo th́ nhiều nhưng đi vào cụ thể th́ KNS yêu cầu nhân sự tham gia phải chú ư để thực thi Ngũ giới cấm và Tứ đại điều qui. KNS nhận định đây là tinh hoa đạo học của Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ lưu lại; ngày nay ĐĐTKPĐ dùng đó như thiên la địa vơng để giúp người đạo đi trong khuôn thước lập vị cho bản thân và giúp ích cho tập thể.

./- KNS không tôn vinh bất cứ ai trong tập thể là thần tượng và cũng không xây dựng nên thần tượng cho KNS. KNS lấy văn bản của Hội Thánh làm gốc nên không bao giờ nhắm mắt nghe theo bất cứ cá nhân nào (theo đạo không theo người). Bất cứ ai cũng có thể sai (nhân vô thập toàn: người không thể toàn vẹn hết mười điều); vấn đề là tiếp thu và sửa chữa cái sai thế nào mà thôi. KNS thực thi tiên giáo hậu trị.

 

 

 

 

PHÉP THỬ.

Con mắt phải tương hiệp con mắt trái ”.

Ngày 10-04-Giáp Ngọ (08-05-2014) KNS tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Đức Hộ Pháp triều thiên... sau đó phân công để chung lo đạo sự...

Ngày 16-06- Giáp Ngọ (12-07-2014) khởi đi các địa phương...

Ngày 27-08-Giáp Ngọ (20-09-2014) KNS phát động chiến dịch mở ĐHNS vào ngày 10-04- Giáp Ngọ (27-05-2015) tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

Đến nay KNS nhận thấy có 02 phép thử diễn ra:

Phép thử một: Từ hai chính quyền.

Tháng 11-2014 Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Tổng Thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam (nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày b́nh thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước: 11-07-1995).

Theo thông tin chúng tôi biết được th́ nhân quyền và tự do tôn giáo là những yếu tố quyết định Tổng Thống Mỹ có đến Việt Nam hay không.

Như vậy ĐHNS của ĐĐTKPĐ chính là một trong những phép thử để chính quyền Việt Nam trả lời với chính quyền Mỹ và toàn thế giới.

Phép thử hai: Từ các tổ chức nhân quyền.

./- Ngày 22 tháng 11, 2014 trang web Mạch Sống đăng bài: Cùng nhau về thủ đô Hoa Kỳ ngày 18 tháng 6, 2015. (TS Nguyễn Đ́nh Thắng)

.... Năm 2015 chúng ta cũng sẽ có cơ hội để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC nếu như không có sự cải thiện đáng kể và được kiểm chứng. Tháng 7 hàng năm là thời điểm Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phúc tŕnh Quốc Hội về t́nh trạng tự do tôn giáo trên thế giới và chỉ định các quốc gia trong danh sách CPC v́ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng....

./- 04-12-2014: Dọc, Ngang và Chéo (TS Nguyễn Đ́nh Thắng).

Chúng ta đang có cơ hội rất lớn để đ̣i hỏi chính quyền Việt Nam phải thực sự tôn trọng tự do tôn giáo như một nhân quyền phổ quát toàn xă hội. Muốn biến cơ hội thành hiện thực th́ chúng ta phải phối hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài.

Trong mấy ngày qua, một phái đoàn nhỏ của chúng tôi đă tiếp xúc với nhân viên lập pháp của nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ sẽ nắm trọng trách trong Quốc Hội khoá 2015-2016. Họ đều đồng ư rằng tự do tôn giáo phải là trọng tâm trong chính sách đối ngoại với Việt Nam.

(Xem nguyên văn bài số 126)

Như vậy  ĐHNS vô t́nh thành phép thử cho cả 02 chương tŕnh:

./- Tổng Thống Mỹ đến Việt Nam.

./- Ngày 18-06 2015... Một ngàn người (1.000) người về thủ đô washington của nước Mỹ....

./- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bị thách đố (bởi các tổ chức nhân quyền tác động lên Lập Pháp Hoa Kỳ) có đưa VN vào danh sách CPC hay không?  (Theo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được Quốc Hội thông qua năm 1998, quốc gia nào vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng th́ phải bị chỉ định là "quốc gia phải quan tâm đặc biệt" (CPC) và chịu chế tài. Một trong các biện pháp chế tài là cấm tăng mậu dịch với quốc gia ấy.

Đó là công việc diễn ra ở Hoa Kỳ xứ sở của CON MẮT PHẢI trên đồng một đô la. Hoa Kỳ c̣n có tên là Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ cái tên thể hiện đó là các sắc con cái của Thầy đến mở cửa ĐĐTKPĐ theo tiên tri năm 1927. Ban đối ngoại của KNS cũng đang ở quê hương của CON MẮT PHẢI và t́m cách mọi cách để ĐĐTKPĐ có đủ quyền sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam...

Một trong những giá trị thiêng liêng của ĐĐTKPĐ là:

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục.

Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.

Đó là công thức xây dựng thế giới đại đồng của ĐĐTKPĐ.

Đó cũng là những giá trị phổ quát của nhân loại... người tôn giáo dĩ nhiên thực thi những giá trị trên theo cách thức, khuôn luật của ĐĐTKPĐ (tôn giáo hay CON MẮT TRÁI).

Ngày 25 Fevrier 1926 Thầy dạy:

... Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng "Con Mắt" mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhăn thị chủ tâm

Lưỡng quang Chủ tể.

Quang thị Thần,

Thần thị Thiên,

Thiên giả, Ngă giả.

Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập "Tam-kỳ Phổ-độ" nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ "Tam Bửu" là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Khi giá trị của CON MẮT TRÁI và CON MẮT PHẢI gặp nhau th́ âm dương đă tương hiệp. Lưỡng quang Chủ tể... đă đủ cặp th́ cái năng lực biến hóa của nó không có chi cản nổi.

@@@

 

USD: mắt phải...(vật chất).

Thiên nhăn: mắt trái (tinh thần).

@@@

Bài thuyết đạo tại Đền Thánh đêm 24 tháng 5 năm Mậu Tư (30-06-1948) Đức Hộ Pháp có dạy rơ về nhiệm vụ của nước Mỹ (CON MẮT PHẢI) đối với ĐĐTKPĐ rằng:.... Đức Chí Tôn nói với Bần Đạo rằng: "Một ngày kia Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, c̣n nước Mỹ sẽ lănh trách nhậm đi truyền giáo toàn cầu".

CON MẮT PHẢI đi truyền giáo toàn cầu như thế nào chúng tôi tin rằng sẽ có văn bút làm rơ về XĂ HỘI HỌC... nhưng ít ra th́ phép thử ĐHNS cũng là một chỉ dấu khởi đầu đầy hiện thực.

C̣n các tổ chức nhân quyền th́ sao?

Đức Hộ Pháp dạy ngày 27-7-Mậu Tuất (10-9-1958):

Hôm nay Bần Đạo giảng về Nhơn Sanh nhập vào trường thi.

Học th́ phải có thi, thi mới biết giá trị của thí sinh dày công học tập chẳng uổng công phu....

Buổi Hạ Nguơn nầy mănh liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh. Bần Đạo quả quyết cho Nhơn Sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu Nguơn Tứ Chuyển th́ mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí.

Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ. Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng đồng cốt,  sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê tín ăn hưởng. Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí. Cuộc khảo thí nầy rất quan trọng…..

@@@

Tóm lại: Họ cũng dự trường thi phong thánh cùng với người đạo.

ĐĐTKPĐ phải được phục hồi.

Đạo Cao Đài được phục hồi th́ phương thuốc ḥa b́nh của Đạo (H̉A B̀NH CHUNG SỐNG) để đưa nhân loại lên địa cầu 67 hăy c̣n.

Hội Thánh Anh do thiên thượng lập nên đă giải thể (văng).

Hội Thánh Anh do thiên hạ lập nên đang giải thể (lai).

(Ư nghĩa văng và lai đă giải thích bên trên).

Thiên Nhăn là CON MẮT TRÁI (tinh thần); Nhơn nhăn là CON MẮT PHẢI (vật chất) đă đến hồi TƯƠNG HIỆP. Cả vật chất và tinh thần đều do Thượng Đế điều động (Đạo Đời ḥa nhập).

Âm Dương từng cặp, từng cặp sánh vai nhau th́ ngọn cờ cứu thế của ĐĐTKPĐ chắc chắn sẽ tung bay.

...CAN QUA VĨNH TỨC GIÁP MĂ HƯU CHINH...

...LĂNG TỬ CÔ NHI TẢO HỒI HƯƠNG LƯ...

Là điều có thật./.

 

HẾT PHẦN MỘT.

 

@@@

 

Nguồn đào lạc lối ấy duyên may,
Gặp Đạo nương theo bước dặm dài.
Nắng hạ héo khô vườn bá tánh,
Dắt nhau t́m núp bóng Cao-Đài.

 

TNHT Q2.

 

MỤC LỤC.

ĐỨC TIN KƯ SỰ 2: PHẦN MỘT.

 

LỜI THƯA TRƯỚC.

Hành tŕnh Đức Tin Kư Sự 02”.

Từ ngày 03-09-Giáp Ngọ (26-09-2014).

CƠ SỞ VIẾT BÀI: GIẢI THỂ PHẬT.

I/- Chánh tự của ĐĐTKPĐ.

......2/- Chữ quốc ngữ là ǵ?

3/- Ai tạo ra chữ quốc ngữ?

4/- Nguyên nhân và mục đích.

... 8/- Đức Chí Tôn dùng Tiếng An Nam làm chánh tự:

9- Truyền thống trọng ơn.

II/- THIÊN THƠ: Thầy dạy ngày 25-02-1926.

III/- GIẢI THÍCH KINH CÚNG TUẦN-CỬU.

IV/- Tựa Bài Kinh Khai Cửu Đại Tường và Tiểu Tường.

V/- Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp.

1/- CĐTLHS bài số 18: đêm 08-12- Mậu Tư (1948).

2/- CĐTLHS Bài 26 đêm 08-02-Kỷ Sữu:

GIẢI THỂ PHẬT.

Hiểu theo chánh tự ĐĐTKPĐ: Thiên Thượng và Thiên Hạ”.

I/- Giải Thể Phật là ǵ?

1/- Giải thể trong Đạo Lịnh 01/1979 (văng).

a/- Sáng Tạo:

b/- Hủy diệt:

c/- Bảo Tồn:

2/- Giải thể Phật dành cho thiên hạ (lai).

3/- Cách giải bài thi của KNS.

NGUYỆN VỌNG:MỞ ĐẠI HỘI NHƠN SANH

“Tại Ṭa Thánh ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015)”.

A/- CĂN CỨ VÀO LUẬT ĐẠO.

I/- Cách lập pháp của Đức Chí Tôn:

1/. Ngày 15-04-1928

 2/. Ngày 23-12-1931

II/- Luật Lệ Chung Các Hội ban hành ngày 16-11- Giáp Tuất (22-12-1934).  Điều Thứ Mười: Buổi nhóm.

III/- Nội Luật Hội Nhơn Sanh ban hành ngày 16-11- Giáp Tuất (22-12-1934).  Điều Thứ Tư:

IV/- Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp ngày 11-01-Đinh Dậu. (10-02-1957):

B/- CĂN CỨ VÀO LUẬT NƯỚC.

I/- Hiến pháp năm 2013.   Điều 24

II/- Nghị Định 92 ngày 08-11-2012. Điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân

C/- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.

1/- Phát hành thư gởi đến chức sắc:

2/- Tự do tôn giáo là quyền căn bản không phải diện xin cho.

3/- Góp ư để cũng cố, phát triễn Hội Thánh Em...

4/- KNS công cử nhiều phái đoàn đến địa phương

5/- Trọn tin vào Thượng Đế.

HỒI ĐÁP VẤN NẠN

VỀ ĐẠI HỘI NHƠN SANH

“Tại Ṭa Thánh ngày 10-04-Ất Mùi (27-05-2015)”.

Câu một:

Câu hai:

Câu ba:

NGUYỆN VỌNG

ĐẠI HỘI NHƠN SANH

Giai đoạn hai: Chăm sóc mùa màng & Phép thử”.

GIAI ĐOẠN HAI: “Chăm sóc mùa màng”.

Giai đoạn 02 sẽ có 08 việc cụ thể:

1/- Thu thập chữ kư của đồng đạo...

2/- Hiệp sức với đồng đạo để lập bộ đạo,...

3/- KNS hiệp cùng đồng đạo phát hành thư đến chức sắc...

4/- Thông báo cho chính quyền...

 5/- Phát hành thư mời....

6/- Mời các tổ chức nhân quyền...

7/- Phát hành thư mời các tôn giáo bạn.

8/- Phát hành thư báo cho chi phái HĐCQ...

 

PHÉP THỬ.

Con mắt phải tương hiệp con mắt trái ”.

Phép thử một: “Từ hai chính quyền”.

Phép thử hai: “Từ các tổ chức nhân quyền”.

./- Ngày 22-11- 2014...

./- 04-12-2014: Dọc, Ngang và Chéo.

CON MẮT TRÁI và CON MẮT PHẢI gặp nhau

                                       ĐẠO-TÂM-THƯ 19  

                 V/V: ĐẠO-LỊNH 01 CỦA HỘI-THÁNH.

....Cho nên người trí-dũng “không phải là dám chết, mà là dám sống để tranh-đấu cho lư-tưởng” giành công-lư cho nhơn-loại.

C̣n quư Chư Hiền, đâu ai ép-buộc phải chống Hội-Thánh, và phải chống Hội-Thánh mới đấu-tranh được hay sao?  Chống Hội-Thánh chi để phạm thiên-điều!

LỜI CẦU NGUYỆN.

Nguyễn Thanh Hải. Đà Loan.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI.

Câu một:

Khối Nhơn Sanh lấy văn bản Hội Thánh làm gốc. Đạo Lịnh 01/1979 lập ra HĐCQ. Vậy sao KNS lại bảo HĐCQ hiện nay là chi phái?. Nếu bảo HĐCQ là chi phái th́ mâu thuẩn với ĐL 01.

Câu hai:

V́ sao Hội Thánh phải kư ĐL 01/1979?

Câu ba:

ĐL 01/1979 không đủ ấn 03 Đầu Sư theo qui định từ Pháp Chánh Truyền? Vậy nên không có giá trị pháp lư để buộc người đạo phải theo?

Câu bốn:

Ngài Bảo Đạo và nhị vị Đầu Sư không đủ quyền kư ĐL 01/1979.

Câu năm:

Có phải Ngài Hồ Bảo Đạo kư ĐL 01/1979 là để cứu con trai ông là Hồ Thái Bạch đang bị giam hay không?

Câu sáu:

Ngài Q Thượng Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh mất trước khi ban hành ĐL 01 mà Hội Thánh gài vào cho đủ 03 vị Chánh Phối Sư....

Câu bảy: Hội Thánh bị ép kư ĐL 01 nên nh́n ĐL 01 là chối chúa?

CUNG CẤP THÔNG TIN.

4/- Canh bài tráo hiện ra:

...Cũng như chú dốt đến trường thi...

Câu Tám:

Không nên gọi là Đạo Lịnh mà nên gọi là Đảng lịnh?

Câu chín:

Ai nh́n ĐL 01 là tả đạo bàn môn....

Câu mười:

Về pháp lư nh́n nhận ấn kư trên ĐL 01 là của Hội Thánh, nhưng không nh́n nội dung (v́ Hội thánh bị ép kư)?

CÂU MƯỜI MỘT.

Khối nhơn sanh không có trong Pháp Chánh Truyền?

BÁN NGUYỆT SAN THÔNG TIN SỐ 77.

 (Những điều không có trong Pháp Chánh Truyền).

CÂU MƯỜI HAI.

V́ sao Khối Nhơn Sanh không đề đại tự Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trên đầu văn bản?

CÂU MƯỜI BA.

Các bước của Đại Hội Nhơn Sanh như thế nào?

PHÉP THỬ.

Con mắt phải tương hiệp con mắt trái ”.

Phép thử một: Từ hai chính quyền.

Phép thử hai: Từ các tổ chức nhân quyền.

HẾT PHẦN MỘT.

 

01

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

48.

 

 

 

 

56.

 

58.

 

 

 

63.

 

 

64.

 

 

65.

 

 

 

67.

 

 

 

 

69.

 

73.

 

75.

 

 

76.

 

 

 

82.

 

 

84.

 

87.

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC.

 

 

CÔNG CỬ: PHÁI VIÊN, NGHỊ VIÊN.

“Trong thời kỳ không có Hội Thánh ĐĐTKPĐ”

 

Trong t́nh thế hiện nay muốn phục hồi cơ đạo phải có Đại Hội Nhơn Sanh (ĐHNS) để công cử nhân sự tôn giáo xây dựng lại Hội Thánh Anh. Chương tŕnh ĐHNS đă nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ của đồng đạo, nhưng cũng có nhiều vấn nạn. KNS chọn 02 vấn nạn sau:

A/- HAI VẤN NẠN.

I/- Một số ư kiến cho rằng chỉ có Hội Thánh mới có quyền triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh. Nay không có Hội Thánh mà mở ĐHNS là sai luật...

TRẢ LỜI:

KNS xin phân rơ LUẬT & LỊNH như sau.

./- Theo nội luật qui định th́ đúng là Hội Thánh Anh triệu tập ĐHNS. Đây là ĐHNS thời kỳ có Hội Thánh (thường sự).

Nhưng hiện nay đạo đang ở thời kỳ không có Hội Thánh Anh (biến sự). Nếu nhứt định hiểu vậy th́ vĩnh viễn ĐĐTKPĐ không có ĐHNS và nền đạo bị tiêu diệt. Đó là cách hiểu của những vị chỉ biết có Luật mà không t́m hiểu Thánh Lịnh 257 (Luật: thường sự; Lịnh: biến sự).

./- Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp ngày 11-01-Đinh Dậu. (10-02-1957) dạy rơ: ... Vậy th́ dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa th́ nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đă chỉ rơ rằng Hội  Thánh của Đạo Cao Đài chẳng hề bị tuyệt.... Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên: Hễ quyền trên của ai đă bị  quỉ  quyền truất phế th́ dưới phải tiếp tục cầm quyền Thiêng liêng của Đạo... Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt  đi nữa th́ dưới nầy các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

Phải triệt để tuân y và thi hành Thánh Lịnh nầy.

Thánh Lịnh 257 có giá trị trong thất ức niên và chỉ ra cách thức hành đạo rất tự chủ khi gặp biến sự. Thánh lịnh dạy về trách nhiệm phụng sự của người đạo. Công cử người có khả năng cầm giềng mối đạo, chứ không công cử lên phẩm tước.

Thời kỳ không có Hội Thánh muốn mở ĐHNS phải căn cứ vào THÁNH LỊNH 257. Những người không chấp nhận Thánh Lịnh 257 là phủ nhận sự tiên liệu của Tôn Sư Hộ Pháp.

II/- Phải có chức sắc đủ tài, đủ đức đứng ra mở ĐHNS; nhưng hiện nay không có chức sắc nào dám đứng ra lănh trách nhiệm nên nhơn sanh không có quyền mở ĐHNS....

TRẢ LỜI.

Phần đông người Đạo Cao Đài đều biết Đức Hộ Pháp dạy rằng: ... theo đạo chớ không theo người.... Như vậy ư kiến trên đây đă nghịch lại với lời dạy của Tôn Sư. Họ cũng không biết Thánh lịnh 257 đă tiên liệu đủ đường. Những phát biểu như thế là tự mâu thuẫn nên chẳng có giá trị ǵ. Đó là những người thiếu hiểu về giáo lư lẫn pháp luật đạo.

B/- CÔNG CỬ PHÁI VIÊN, NGHỊ VIÊN.

Luật của Hội Thánh ban hành có liên quan đến Đại Hội Nhơn Sanh gồm có: Luật Lệ Chung Các Hội (1934). Nội Luật Hội Nhơn Sanh (1934). Đạo Luật Mậu Dần (1938).

Đối Chiếu Nội Luật Hội Nhơn Sanh và Đạo Luật Mậu Dần thấy có khoản cách tại một số điều, khoản quan trọng như sau:

I/- Nội Luật Hội Nhơn Sanh. 

CHƯƠNG THỨ HAI.   
VỀ SỰ CHỌN CỬ PHÁI VIÊN.

          Điều Thứ Mười Ba:       

Lễ Sanh, Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự đều có quyền đến dự nhóm Hội Nhơn Sanh nhưng bửa ấy mà cả thảy đều đến Toà Thánh th́ nơi Làng nơi Quận không c̣n Chức Sắc, Chức Việc; phận sự phải bỏ bê e xảy ra điều khó khăn vậy định như sau đây rất tiện:

Sau khi nhóm tại Tỉnh đặng bàn cải quyết định và lập vi bằng các vấn đề trong chương tŕnh của Thượng Chánh Phối Sư gởi đến th́ mổi phẩm chọn cử một Hội Viên đặng thay mặt cho Tỉnh ḿnh hầu đến Toà Thánh mà dự Đại Hội.

C̣n Phái Viên th́ cũng một vị như mấy phẩm đă kể trên đây.

Việc chọn cử nầy phải tuân y Đạo Nghị Định thứ 20 của Đức Quyền Giáo Tông và Phạm Hộ Pháp.   

Tại Tỉnh Thành Tây Ninh là Tỉnh THÁNH ĐỊA cũng tuỳ y một luật ấy. Nghị viên Hội Nhơn Sanh lănh trách nhiệm một hạn kỳ là ba năm.     

Phái viên đắc cử Nghị Viên Hội Nhơn Sanh chụp ba tấm h́nh giao cho Đầu Tỉnh Đạo gởi cho Nội Chánh (Lại Viện) đặng gắn vào giấy chứng nhận và sổ bộ cùng vô khuôn treo tại nhà Hội .   

Cả Lễ Sanh Chức Việc và Phái Viên không đắc cử Nghị viên Hội Nhơn Sanh được thông thả đến Toà Thánh nhập hội nhưng được dự thính mà thôi, nơi Hội có sắp đặc chổ ngồi cho chư vị được dự thính.     

Muốn tỏ ư kiến chi cho Hội th́ do nơi Chư Nghị viên ở Tỉnh Đạo của ḿnh mà thôi.

II/- Đạo Luật Mậu Dần: CHƯƠNG THỨ NHỨT: HÀNH CHÁNH.

CÁCH TỔ CHỨC HỘI QUYỀN VẠN LINH.

1/- Chương-tŕnh về Hội Quyền Vạn Linh phải gởi các nơi trước ngày hội ít nữa là ba tháng, và phải phân biệt vấn đề theo mỗi Phái.

2/- Luật công cử Nghị Viên th́ phải hội hiệp tất cả Chức Việc trong Quận bỏ thăm, để tuyển chọn một vị Chánh Trị sự, một vị Phó Trị sự, một vị Thông Sự, Nam Nữ cũng vậy.

3/- Cứ 500 Đạo Hữu trường trai đặng quyền tuyển cử lên một vị Phái Viên thay mặt.

4/- Chư Nghị Viên và Phái Viên, sau khi đắc cử rồi, phải có giấy chứng của Đầu Quận, Đầu Họ và Đầu Tỉnh Đạo. Phải nhóm nhau tại Quận Đạo đặng giải quyết những vấn đề trong chương tŕnh rồi lập lời quyết nghị.

5/- Chư Nghị Viên và Phái Viên phải có mặt tại Ṭa Thánh ít nữa là năm ngày trước ngày dự hội, phải tŕnh giấy chứng nhận tại Ṭa Nội Chánh đặng đổi giấy dự hội.

6/- Trước khi vào dự hội, phải tŕnh giấy ấy cho Ban Kiểm Soát và nhứt nhứt tùng lệnh Kiểm Soát Viên sắp đặt trật tự theo mỗi Họ Đạo và Quận Đạo riêng nhau, cho dễ bề quan sát những điều sơ sót. Ấy là phép khảo dượt quyền hành (contrôle des pouvoirs).

7/- Ngoại trừ ra những người đến dự thính th́ phải có chỗ nơi đặc biệt, chẳng đặng trà trộn, hay là thông công cùng chư Nghị Viên một điều chi mà làm cho mất trật tự trong khi hội nhóm.

8/- C̣n Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ từ Lễ Sanh đổ lên đặng trọn quyền vào dự hội.

3- Đối Chiếu để hiểu vài điều.

3.1/- Theo  nội luật: Danh Từ Tỉnh trong nội luật chỉ Trấn Đạo chớ không phải Châu Đạo. Đơn vị dự ĐHNS là Tỉnh Đạo chớ không phải Tộc Đạo. Chỉ có Lễ Sanh (có xuất xư) mới được tham gia vào ĐHNS.

3.2/- Theo Đạo Luật Mậu Dần.

./- Gởi Chương Tŕnh ĐHNS cho các nơi trước 03 tháng (Nội Luật Điều 6: Gởi chương Tŕnh cho Tỉnh Đạo từ 01 tháng chạp (1 tháng rưỡi).

./- Đơn vị tham gia ĐHNS là Tộc Đạo.

./- Nghị Viên và Phái Viên có mặt trước 05 ngày (Nội Luật Điều 5: 03 ngày).

./- Nghị Viên, Phái Viên đắc cử rồi nhóm với nhau tại Quận Đạo đặng lập quyết nghị về chương tŕnh (Nội Luật Điều 13: Bàn cải, lập vi bằng các vấn đề rồi mới bầu chọn nhân sự dự hội).

./- Chức Sắc Thiên Phong từ Lễ Sanh trở lên đặng trọn quyền vào dự hội.

C/- KẾT HỢP VỚI THÁNH LỊNH 257.

ĐHNS thời kỳ không có Hội Thánh là vận dụng Thánh Lịnh 257 kết hợp với Nội Luật và Đạo Luật Mậu Dần.

1/- Thánh Lịnh 257 dạy: ... các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ. Như vậy tất cả các Bàn Trị Sự và người đạo đều có đủ quyền vào dự ĐHNS.  

2/- Nội luật dạy: Lễ Sanh, Chánh, Phó Trị Sự và Thông Sự đều có quyền đến dự nhóm Hội Nhơn Sanh nhưng bửa ấy mà cả thảy đều đến Toà Thánh th́ nơi Làng nơi Quận không c̣n Chức Sắc, Chức Việc; phận sự phải bỏ bê e xảy ra điều khó khăn vậy định như sau đây rất tiện:....

3/- Đạo luật: Luật công cử Nghị Viên th́ phải hội hiệp tất cả Chức Việc trong Quận bỏ thăm, để tuyển chọn một vị Chánh Trị sự, một vị Phó Trị sự, một vị Thông Sự, Nam Nữ cũng vậy....

QUYẾT NGHỊ:

Trong thời kỳ không có Hội Thánh phải căn cứ vào Thánh Lịnh 257 để mở ĐHNS; nhưng vẫn tùng theo pháp luật đạo. KNS xin dâng lời quyết nghị đến quí chức sắc và đồng đạo theo chánh giáo ĐĐTKPĐ:

1/- Theo Đạo Luật Mậu Dần: Chức Sắc Thiên Phong Nam Nữ từ Lễ Sanh đổ lên đặng trọn quyền vào dự hội.

2/- Tất cả Bàn Trị Sự (hay chức việc) theo chánh giáo chơn truyền có đăng kư dự hội đều có quyền về Ṭa Thánh dự hội (Thánh Lịnh 257).

3/- Tín Đồ Nam Nữ đăng kư về tham dự ĐHNS là người sáng suốt và có tinh thần hy sinh v́ đại nghiệp đạo nên có đủ quyền về dự hội (Thánh Lịnh 257). Người không đăng kư dự hội là từ chối trách nhiệm mở ĐHNS trong buổi cơ đạo chinh nghiêng nên không có quyền dự hội.

3.1/- Tín đồ trường trai từ một tháng trở lên đều là phái viên có đủ quyền dự hội với tư cách nghị viên chính thức (không hạn chế số lượng người trong Tộc Đạo hay Hương Đạo).

3.2/- Các vị giử trai kỳ từ 10 ngày trở lên (có đăng kư tham dự ĐHNS) là đủ quyền tham dự ĐHNS. Theo Luật đạo các vị là thành phần dự thính. Thành phần dự thính có chổ ngồi trong nhà hội, có đủ quyền quan sát, ghi nhận, cung cấp tư liệu... Có quyền biên soạn ư kiến, nhận xét... rồi nhờ nghị viên chính thức phát biểu.

KNS nhận định rằng: Thành phần dự thính là con mắt, là NGUỒN LỰC rất quan trọng của ĐHNS; nó quyết định 70% hiệu quả. ĐHNS thành công đến đâu chính là do thành phần dự thính một phần lớn.

...Trường công quả ấy không thường gặp,

Cửa vơ thiêng liêng gắng vẫy vùng.

ĐHNS là trường công quả phi thường đang chờ người sứ mạng.

Nay kính.

Việt Nam ngày 20. 01. Ất Mùi. (10. 03. 2015).

KNS xin Quyết Nghị và chịu trách nhiệm.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

THƯ MỜI.

Dự Đại Hội Nhơn Sanh ngày 10.4.Ất Mùi. Dl 27.05.2015

 

Kính quí Chức sắc.

Kính quí Chức việc và Đồng đạo.

Do sự biến thiên của thời cuộc nên Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Hội Thánh Cao Đài) không cầm quyền hành chánh tôn giáo. Do vậy cơ đạo bị rời ră đến nỗi danh hiệu và cơ ngơi bị chi phái Hội Đồng Chưởng Quản lập năm 1997 chiếm mất.

Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp ngày 11-01-Đinh Dậu. (10-02-1957) dạy: ...Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt  đi nữa th́ dưới nầy các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ. Phải triệt để tuân y và thi hành Thánh Lịnh nầy.

Thánh lịnh đă dự liệu trường hợp không có Hội Thánh th́ Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng hiệp nhau công cử người lo xây dựng lại Hành Chánh Tôn Giáo...Đó chính là Đại Hội Nhơn Sanh thời không có Hội Thánh.

Chúng tôi hiệp cùng đồng đạo phát động chương tŕnh mở Đại Hội Nhơn Sanh vào ngày 10. 04. Ất Mùi (27. 05. 2015). Hiện nay đă thu thập trên 700 (bảy trăm) chữ kư.

Khối Nhơn Sanh kính mời quí chức sắc, chức việc và đồng đạo về dự Đại Hội Nhơn Sanh lúc 06 giờ 30 ngày 10. 04. Ất Mùi (27. 05. 2015) tại Đại Đồng Xă Ṭa Thánh Tây Ninh.

Nay kính.

Việt Nam 22.02.Ất Mùi (10.04.2015).

Ban Chấp Hành KNS.

 

 

 

 

 

Địa chỉ liên lạc:

1/-  Email: ngoctung963@gmail.com  và

hoabinhchungsong220513@yahoo.com

2/- Điện Thoại.

./- CTS Trần Quốc Tiến (Rạch Ông. Sài G̣n). Sđt: 0938 222 409.

./- Đạo Hữu Dương Xuân Lương (Sài G̣n). Sđt: 01646 043 264.

NAM MÔ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG

ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

 

CHUYỂN HỌA VI PHƯỚC.

Đại Hội Nhơn Sanh và sự hội tụ vào tháng 05. 2015

C̣n 52 ngày đến ĐHNS.

Kính quí đồng đạo, quí hiền nhân quân tử.

KNS xin sơ kết vài sự kiện vắn tắc về mặt chuyển vận đạo pháp của Đức Chí Tôn (lưỡng quang chủ tể) phối hợp con mắt trái (Thiên nhăn: Đạo) và con mắt phải (Trên đồng USD: Đời) từ ngày 24.11.2013 đến nay. Từ đó thấy rằng Đạo và Đời cùng chuyển để khai thông bế tắc cho nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và ĐĐTKPĐ nói riêng. Nghĩa là tiên tri từ năm 1927: Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Đạo Thầy. Như ai buộc các con đóng cửa chùa th́ cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.( Đạo Sử Q.2. T.226)... đang từng bước thể hiện trước mắt người đạo và đời.

I/- MỘT SỐ SỰ KIỆN ĐĂ QUA.

1/- Ngày 24-11-2013 KNS hiệp cùng đồng đạo gởi TỜ YÊU CẦU hủy bỏ Bản Án Cao Đài do chính quyền Việt Nam ban hành ngày 20. 07. 1978 gây oan sai cho ĐĐTKPĐ.

2/- Ngày mùng 10. 04. Giáp Ngọ (08/5/2014) KNS hiệp cùng đồng đạo tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Tôn Sư Hộ Pháp triều thiên và 36 năm Đạo bị Bản Án Cao Đài (1978-2014) tại Thánh Thất An Ninh Tây.

3/- Ngày 02-6-2014 hiệp cùng đồng đạo gởi Thỉnh nguyện thư đến Đại Hội-Đồng Liên-Hiệp-Quốc, Ủy-Hội Nhân-Quyền Tom Lantos Quốc-Hội Hoa-Kỳ, Quư Vị Nguyên-Thủ Quốc-Gia yêu-chuộng ḥa-b́nh, tự-do dân-chủ trên thế-giới. Các tổ-chức Nhân-Quyền và Quư-vị yêu-mến sự công-bằng. Kính nhờ giúp đở để dân tộc Việt Nam hưởng được nhân quyền, tự do tôn giáo và “vô-hiệu-hóa Bản-án Cao-Đài”.

4/- Ngày 21 đến 31/ 07-2014 phái đoàn Ông Heiner Bielefeldt Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo, Tín Ngưỡng đến Việt Nam quan sát và nhận xét: ...có t́nh trạng vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam, nhất là đối với Phật giáo Ḥa Hảo và những người theo đạo Cao Đài.

5/- Ngày 16-9-2014 đến 19-9-2014 Ban Đối Ngoại KNS đến Thủ đô Washington của Hoa Kỳ (nhờ sự giúp đở của tổ chức BPSOS) tŕnh bày trước Bộ Ngoại Giao Mỹ và gởi văn bản đến Quốc Hội Hoa Kỳ rằng ĐĐTKPĐ không được sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam... Ban Đối Ngoại cũng đă tŕnh bày với lănh đạo BPSOS (TS Nguyễn Đ́nh Thắng): Muốn giúp ĐĐTKPĐ được hồi phục th́ phải có Đại Hội Nhơn Sanh để toàn đạo công cử nhân sự xây dựng lại hành chánh tôn giáo, khôi phục Hội Thánh. Đó là điều căn bản cũng là con đường duy nhất.

6/- Ngày 20.09.2014 KNS hiệp cùng đồng đạo phát động chương tŕnh mở Đại Hội Nhơn Sanh của ĐĐTKPĐ vào ngày 10. 04. Ất Mùi (27. 05. 2015). Hiện nay đă thu thập trên 700 (bảy trăm) chữ kư.

7/- Ngày 31.01.2015 Ông Heiner Bielefeldt ĐPV LHQ có báo cáo chính thức trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Báo cáo viết:

32. Chúng ta cần phải thấy rơ rằng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của một cá nhân hay một nhóm người không được "tạo ra" bằng bất kỳ thủ tục hành chính nào....... T́nh trạng của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng chưa đăng kư được xem như là một phép thử quan trọng về sự hiểu biết về quy tắc thế nào là tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.

48.  ...các tín đồ Cao Đài được chia thành hai nhóm: những người đặt dưới sự lănh đạo của Hội đồng Chưởng quản Cao Đài do chính phủ thành lập, và những người muốn thực hành tôn giáo độc lập.... các tín đồ Cao Đài độc lập thấy truyền thống tốt đẹp của họ bị hủy hoại bởi sự can thiệp của Chính phủ...

II/- HỘI TỤ THÁNG 05.2015.

1/- Luật tôn giáo vào tháng 05.2015. Quốc Hội dự trù tháng 05.2015 sẽ đưa ra biểu quyết. Đây là “Quà cầm tay” để Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ vào tháng 05.2015.

2/- Vào tháng 5.2015 phái đoàn của Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế sẽ tham gia cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam ở Hà Nội.

3/- Cuối tháng 05.2015 Phong trào nhân quyền 2015 lên lịch tổ chức một cuộc tuyệt thực, thắp nến, và nhiều h́nh thức tranh đấu khác nhau, đồng khắp để tranh đấu cho những người v́ tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lănh thổ đă bị bắt giam.

4/- Đầu tháng 6, phái đoàn của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế sẽ lên đường đến VN. Kết quả của 02 chuyến thị sát này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến quy chế CPC và triển vọng TPP của Việt Nam.

5/- Ngày 18.06.2015 người Việt ở hăi ngoại có cuộc tổng vận động ở Quốc Hội Mỹ về nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam...

 Thầy cầm quyền vi chủ ĐĐTKPĐ. Nhưng Thầy cùng các Đấng Thiêng Liêng không nhơn thân phàm ngữ,... lại c̣n cao khó vói, khuất không rờ đặng... Thầy muốn chuyển họa vi phước cho ĐĐTKPĐ tất nhiên cần đến bàn tay, khối óc và tinh thần mạnh dạn của chư môn đệ.

Chúng ta cần hiệp đồng nhau lo mở ĐHNS ngày 10. 04. Ất Mùi (27.05.2015) để công cử nhân sự xây dựng hành chánh tôn giáo, xây dựng lại Hội Thánh Cao Đài. Đó là trường công quả không thường gặp.

Nay kính.

Việt Nam 16.02.Ất Mùi (04.04.2015).

Ban Chấp Hành KNS.

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

 

THƯ TR̀NH BÀY.

“V/v: Mở Đại Hội Nhơn Sanh của ĐĐTKPĐ

Ngày 10. 04. Ất Mùi/ 20.05. 2015 tại Ṭa Thánh Tây Ninh”.

 

Kính gởi: .......................................................................................

 

Chúng tôi là những công dân Việt Nam tín ngưỡng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) gọi tắc là Đạo Cao Đài; Tổ Đ́nh tại Ṭa Thánh Tây Ninh xin tŕnh bày đến chính quyền các cấp nguyện vọng mở Đại Hội Nhơn Sanh cho ĐĐTKPĐ đă bị gián đoạn hơn 40 năm nay.

Kính quí vị!

Tiền nhân có dạy: Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách (Nước nhà cường thịnh hay suy yếu người thấp kém vẫn có trách nhiệm). Chúng tôi là những người tu hành theo ĐĐTKPĐ dù ở vào diện hạ thừa hay thượng thừa vẫn c̣n có trách nhiệm với quốc gia xă hội, với ĐĐTKPĐ nên xin bày tỏ đôi điều cần yếu về tôn giáo trong xă hội hiện nay.

A/- THỰC TẾ ĐĐTKPĐ HIỆN NAY.

Thực tế hiện nay là ĐĐTKPĐ không có Hội Thánh để hướng dẫn người đạo sinh hoạt tôn giáo (không có hành chánh tôn giáo). Danh hiệu (ĐĐTKPĐ) và cơ ngơi (Ṭa Thánh Tây Ninh) bị chi phái chiếm mất.

I/- Chi phái đang chiếm danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ.

1/- Chứng cứ từ xă hội:

1.1/- Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36, ngày 17/8/2013, trang 16 cột bốn ḍng 26:  ...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam....

Điều nầy có nghĩa là ĐĐTKPĐ lập năm 1926 tại Chùa G̣ Kén, Làng Long Thành, Tỉnh Tây Ninh, Nam Phần  Việt Nam có Tổ Đ́nh là Ṭa Thánh Tây Ninh đă và đang bị một chi phái chiếm. Chi phái đó do Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) lập ra và được chính phủ công nhận ngày 09. 05. 1997.

1.2/- Đơn Khởi Kiện ngày 17.02. 2009.

Nhiều công dân Việt Nam đă nộp Đơn Khởi Kiện về việc chi phái HĐCQ chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ đến chính quyền. Ṭa Án Tỉnh Tây-Ninh có Biên Nhận Đơn Khởi-Kiện ngày 15-04-2009 và Biên nhận Hồ-sơ bổ-túc  ngày 03-03-2010.

UBND Tỉnh Tây Ninh có 02 công văn: số 1012 ngày 31-03-2011 và số 2022 ngày 18-06-2011: Khởi-kiện về cơ-ngơi và danh-hiệu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ bị chi-phái chiếm dụng.

2/- Chứng cứ từ Tôn Giáo.

2.1/- Hiến chương 1965:

ĐIỀU THỨ 1. - Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, gọi tắt là (Đạo Cao Đài).

ĐIỀU THỨ 2.- Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh.

ĐIỀU THỨ 27. - Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và kư tên.

Lập tại T̉A THÁNH TRUNG ƯƠNG
    
Ngày 19 tháng 12 Giáp Th́n
    
(21-01-1965 dl.)

2.2/- Hiến chương 1997: được cấp pháp nhân ngày 09-05-1997.

Điều 1: Danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh.

Hiến Chương 1997 có ghi lập tại Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 05- 04- 1997 nhưng không có tư cách Trung ương v́ đó là một chi phái.

ĐỐI CHIẾU & NHẬN XÉT: Danh hiệu gốc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (06 chữ) là tôn giáo Cao Đài lập năm 1926 khác với danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (10 chữ) là tôn giáo Cao Đài Tây Ninh lập năm 1997. Hiến chương 1965 ghi rơ tư cách Trung ương nhiều lần. Hiến chương 1997 của chi phái không có tư cách Trung ương.

3/- Chứng cứ từ Liên Hiệp Quốc.

3.1/- Ngày 27-10-1998, ông Amor đặc-phái-viên Liên-Hiệp-Quốc viết trong sổ lưu-niệm tại Ṭa-Thánh Tây-Ninh: “YÊU-CẦU TRẢ LẠI QUYỀN HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI T̉A-THÁNH TÂY-NINH ”.

3.2/- Tháng 07-2014 phái đoàn Ông Heiner Bielefeldt Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự Do Tôn Giáo, Tín Ngưỡng đến Việt Nam quan sát và nhận xét: ...có t́nh trạng vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ở Việt Nam, nhất là đối với Phật giáo Ḥa Hảo và những người theo đạo Cao Đài...

3.3/- Ngày 31. 01. 2015 ông Heiner Bielefeldt báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng báo cáo trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (A/HRC/28/66/Add2) về  kết quả của chuyến viếng thăm, làm việc tại Việt Nam từ 21 đến 31/07/2014. Trích nguyên văn như sau:

III. Khuôn khổ pháp lư và chuẩn mực của tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong nước

A. Quy phạm pháp luật liên quan đến tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

12. Việt Nam đă phê chuẩn hầu hết các văn kiện nhân quyền quốc tế, kể cả Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị...

IV.  Quyền tự trị của các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng .

48.  .... các tín đồ Cao Đài được chia thành hai nhóm: những người đặt dưới sự lănh đạo của Hội đồng Chưởng quản Cao Đài do chính phủ thành lập, và những người muốn thực hành tôn giáo độc lập. Các mối quan hệ giữa hai nhóm này có vẻ căng thẳng. Trong khi đó, các tổ chức Cao Đài được công nhận chính thức buộc tội nhóm bất đồng chính kiến về "ư định ly khai" và tạo ra "t́nh trạng rối" trong dân chúng; trong khi các tín đồ Cao Đài độc lập thấy truyền thống tốt đẹp của họ bị hủy hoại bởi sự can thiệp của Chính phủ. Họ khẳng định rằng sự can thiệp này đă dẫn tới nhiều thay đổi áp đặt trong đạo Cao Đài.

49.  ...kỳ vọng Chính phủ đảm bảo sự hoạt động tự do của các cộng đồng Cao Đài độc lập và tạo điều kiện giúp họ phát triển một cách thuận lợi phù hợp với ư muốn của họ. T́nh h́nh hiện nay của các nhóm Cao Đài độc lập chắc chắn là không phù hợp với quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, v́ cộng đồng của họ không c̣n các cơ sở thích hợp cho việc thờ phượng và giảng dạy; và đồng thời họ bị áp lực để tham gia các tổ chức chính thức.

VI.  Báo cáo về vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng

68. Không có một sinh hoạt tôn giáo nào của Đạo Cao Đài độc lập được nhà nước cho phép v́ chính Đạo Cao Đài bị coi là bất hợp pháp. Các tín đồ của Cao Đài gặp khó khăn ngay cả khi họ sinh hoạt tôn giáo tại nhà ḿnh. ...

VII. Kết luận và khuyến nghị

82. ...trong t́nh thế hiện nay, sự tồn tại của các tôn giáo độc lập rất bấp bênh và bị hạn chế, đây là một sự vi phạm trắng trợn điều 18 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam đă là một quốc gia thành viên từ năm 1982. Các điều luật về hoạt động tôn giáo sắp được đưa ra bàn thảo, và có thể được ban hành vào năm 2016, là một cơ hội để chỉnh đốn lại t́nh trạng này.

83. Trong bối cảnh này, Báo cáo viên đặc biệt xin đưa ra các khuyến cáo sau đây:

 (a) Chính phủ nên giảm bớt sự kiểm soát cũng như hạn chế các hoạt động tôn giáo để đưa đến các sinh hoạt đa dạng và tự do của các tôn giáo tại Việt Nam. Trong bối cảnh này, t́nh trạng hoạt động của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập được xem như là một thẩm định về sự dung dị xă hội nói chung;

 (b) Điều 38 của Pháp lệnh 21 về tín ngưỡng và tôn giáo nói về các hiệp ước quốc tế quan trọng có tính cách phủ quyết những luật lệ quốc nội không thích ứng, cần được thực hiện tối đa. Điều này đ̣i hỏi những cải cách sâu rộng từ việc làm luật cho đến việc thực thi các điều luật này;

 (c) Các quy định pháp lư liên quan đến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng cần được tu chỉnh cho phù hợp với Điều 18 Công ước Quốc tế.... (hết trích)

Tóm lại: Thực tế và pháp lư của ĐĐTKPĐ tại Việt Nam đúng với Báo Cáo Viên LHQ đă báo cáo. ĐĐTKPĐ bị chi phái HĐCQ chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi là một sự thật. Chi phái HĐCQ ngang nhiên thực hiện được công việc trái pháp luật như vậy là có trách nhiệm của chính quyền các cấp từ địa phương đến trung ương trong đó. Sự việc nầy đă được cả thế giới biết rất rơ ràng nên chính phủ cần giải quyết minh bạch.

B/- PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT.

Tự do tín ngưỡng là quyền tất yếu và phổ quát (không phải xin cho, không lệ thuộc hay không được "tạo ra" bằng bất kỳ thủ tục hành chính nào) nên chúng tôi tôn trọng quyền lập chi phái để tu của HĐCQ và quyền cho phép chi phái sinh hoạt tôn giáo của chính phủ.

 Vấn đề chúng tôi nêu ra ở đây là chi phái do HĐCQ lập ra đă ngang nhiên chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi của ĐĐTKPĐ. Chúng tôi đề nghị chi phái cứ về nơi chi phái lập nên mà tu (Nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm). Chúng tôi muốn phục hồi ĐĐTKPĐ từ Đại Hội Nhơn Sanh.

Muốn cho ĐĐTKPĐ (Đạo Cao Đài) được sinh hoạt tôn giáo th́ phải có Hội Thánh Cao Đài. Muốn có Hội Thánh Cao Đài th́ phải có Đại Hội Nhơn Sanh để toàn đạo công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo. Đó là phương pháp phục hồi ĐĐTKPĐ đúng với pháp luật đạo.

Ngày 20. 09. 2014 người theo ĐĐTKPĐ đă phát động chương tŕnh mở Đại Hội Nhơn Sanh vào ngày 27. 05. 2015. Đến nay đă thu thập được trên 700 người kư tên vào nguyện vọng mở ĐHNS đến chính phủ.

Đại Hội Nhơn Sanh của Đạo Cao Đài ngày 27. 05. 2015 chính là phép thử cho chính quyền Việt Nam về tự do tôn giáo.

I/- CƠ SỞ PHÁP LƯ MỞ ĐẠI HỘI NHƠN SANH.

1/- Pháp lệnh Số 21/2004/PL-UBTVQH11 Ngày 18.6.2004 về TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO. Điều 38.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này th́ thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

2/- Thánh Lịnh 257 ngày 11-01-Đinh Dậu (10-02-1957).

...Vậy th́ dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa th́ nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đă chỉ rơ rằng Hội  Thánh của Đạo Cao Đài chẳng hề bị tuyệt.

Ấy vậy chiếu theo khuôn luật trên: Hễ quyền trên của ai đă bị  quỉ  quyền truất phế th́ dưới phải tiếp tục cầm quyền Thiêng liêng của Đạo.

...Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt  đi nữa th́ dưới nầy các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

Thánh Lịnh dạy: Các Bàn Trị Sự và Tín Đồ công cử th́ đó chính là Đại Hội Nhơn Sanh để xây dựng lại Hội Thánh Cao Đài mà chúng tôi đang tŕnh bày đến chính phủ.

II/- HIỆU ỨNG TÍCH CỰC TỪ ĐẠI HỘI NHƠN SANH.

Đức Chí Tôn dạy ngày 01. 02. 1927:....Ấy vậy các con phải lưu tâm mà chấn hưng mối Đạo, ấy là kế bảo tồn quốc túy, lại là phương châm thoát tục. Cơ Trời Thầy không lẽ tỏ ra đây, song các con nên biết xét ḿnh là đứng vào địa vị tối cao hơn muôn loại, nên các con phải có trí độ phi phàm mới đủ tư cách làm người....(TNHT Q 1).

 Thiễn nghĩ Đại Hội Nhơn Sanh của ĐĐTKPĐ sẽ thể hiện:

1/- Tinh thần ḥa b́nh chung sống hay ḥa hợp ḥa giải.

Đức Chí Tôn dạy:... Không thương được th́ cấm ghét...

Do vậy Đạo Cao Đài có công thức ḥa b́nh chung sống. Có nghĩa là tạo tinh thần cộng yêu ḥa ái với mọi cá nhân và tập thể không phân biệt màu da sắc tóc, ngôn ngữ hay chính kiến... Mọi việc đều tuân theo qui luật của tự nhiên và xă hội: ...không thổi một ngọn đèn hầu tàn, không bẻ một cành lau dù đă chớp... (Kinh Thánh).

Từ năm 1978 chính quyền đă không công bằng với hệ tư tưởng ĐĐTKPĐ, với các tiền bối khai đạo như Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, với Đức Hộ Pháp... với người theo ĐĐTKPĐ. Nhưng ḷng tín ngưỡng ĐĐTKPĐ của người đạo vẫn c̣n nguyên vẹn trong thử thách.

1.1/- Tại cuộc họp ngày 25.3.2015 về cải cách thủ tục hải quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Không thể để t́nh trạng Việt Nam cứ đứng chót trong ASEAN như thời gian qua. Chúng ta giờ đang đứng chót ở ASEAN, có cái c̣n thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar th́ làm sao đất nước ḿnh, dân tộc ḿnh chấp nhận được”.

Có kết quả trên đây là do chính sách của chính phủ bị sai. Chính phủ đă không quan tâm đầy đủ đến ư kiến của người dân. Chính phủ muốn thay đổi kết quả trên cần phải sửa sai đường lối và lắng nghe dân.

1.2/- Họp các Bộ vào chiều 26/3/2015 Thủ Tướng phát biểu:

"...bây giờ không có toàn dân làm kinh tế th́ không có thắng lợi được đâu... Phải coi doanh nghiệp tư nhân là một động lực, đây là của nhân dân chúng ta, không ai thay nhân dân được hết,"

Như vậy Chính phủ cũng không thể quản lư các tôn giáo nói chung và ĐĐTKPĐ nói riêng như thời gian vừa qua. Hăy trả lại cho Césa cái ǵ của Césa. Hăy trả lại tôn giáo cho người tôn giáo. Chính phủ đừng trói buộc tôn giáo th́ sẽ có chuyển biến rất tích cực.

Người theo ĐĐTKPĐ tổ chức sinh hoạt tôn giáo sẽ tốt hơn t́nh trạng hiện nay. Nó cũng giống như chính phủ cỡi trói cho nông dân th́ lập tức đất nước thoát ra cảnh thiếu ăn và có lúa gạo xuất khẩu. Ṭa Thánh Vatican của Công Giáo có uy tín để nguyên thủ, lănh đạo các quốc gia t́m đến diện kiến Đức Giáo Hoàng là nhờ nơi tự do tôn giáo mà có.

2/- Phép thử cho chính quyền về tự do tôn giáo.

Hiện t́nh Việt Nam đang có 02 nhu cầu cấp thiết: Mua vũ khí quốc pḥng hiện đại và tối tân của Hoa Kỳ để bảo vệ tổ quốc. Gia nhập TPP để phát triễn kinh tế đất nước.

Cả hai nhu cầu đều liên quan trực tiếp đến Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ thông qua Đại Sứ Mỹ đă xác định: ...điều này thật sự tùy thuộc vào những tiến bộ hơn nữa về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam....

Tôn trọng quyền tự do tôn giáo góp phần giải quyết 02 nhu cầu trên. Do vậy Đại Hội Nhơn Sanh của ĐĐTKPĐ chính là một trong những phép thử xác định chính quyền Việt Nam có tôn trọng những điều ước quốc tế mà chính phủ đă kư kết hay không... (điều 38 của Pháp lệnh 21).

3- Chấn hưng tôn giáo là góp phần chấn hưng xă hội.

Dân tộc Việt Nam có đức tin mạnh mẽ, có óc thông minh, có chữ quốc ngữ rất dễ học, có tính cần cù, có tài nguyên dồi dào... nhưng đất nước đang ở một vị thế đau đớn nên Thủ Tướng nhận định là:... Chúng ta giờ đang đứng chót ở ASEAN..., có cái c̣n thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar th́ làm sao đất nước ḿnh, dân tộc ḿnh chấp nhận được”...

Muốn có kết quả tốt hơn th́ phải thay đổi cách thức điều hành xă hội, không thể làm như trước được nữa (v́ nó đă thất bại). Điều căn bản nhất trong chấn hưng và phát triễn là xây dựng cho kỳ được con người có đạo đức. Con người có đạo đức th́ bất kỳ trong thể chế nào, trong hoàn cảnh nào họ cũng sẽ sống tốt và phụng sự tốt. Nhà cầm quyền, nhà khoa học, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư cho đến em học sinh... không có đạo đức chỉ là hạng người làm tai hại cho xă hội mà thôi... Tham nhũng tràn lan và trở thành quốc nạn là do con người thiếu đạo đức mà ra.

Con người là sản phẩm của giáo dục. Nên Đạo Cao Đài lấy tên chung cho các trường học là: ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG. Công thức giáo dục của ĐĐTKPĐ là  dùng đạo đức đào tạo ra người có tri thức. Muốn chấn hưng xă hội phải dụng đạo đức chân chính. Tôn giáo chân chính mới sản sinh ra đạo đức chân chính.  Thế nào là đạo đức chân chính?

Đạo đức thể hiện qua hành động là đạo đức chân chính. Nghĩa là mổi người phải ăn thật, nói thật, làm thật. Muốn hướng dẫn tín đồ sống chân thật th́ bản thân nhà tôn giáo phải chân thật, tổ chức tôn giáo phải chân thật. Tổ chức tôn giáo gian dối trên thực tế (chiếm dụng danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ) rồi mượn lớp áo giáo phẩm để rao giảng đạo đức th́ đó là đạo đức giả hiệu, làm nhơ bẩn tôn giáo và xă hội.

ĐĐTKPĐ có đủ thể pháp và bí pháp để rèn luyện con người thực hiện cuộc cách mạng bản thân qua 04 công thức: cần mẫn, thanh liêm, nhơn nghĩa và chí nhẫn. Đạo dâng hiến phương án xây dựng một thế giới ḥa b́nh, đại đồng và đồng tiến trên nền tảng bác ái - công bằng:

Cầu xin trăm họ b́nh an,

Nước giàu dân mạnh, thanh nhàn muôn năm.

Bữu pháp nhân quyền của Đạo Cao Đài là dân mạnh. Dân mạnh th́ quan chức không dám tham nhũng. Không có tham nhũng th́ xă hội minh bạch và đương nhiên là nước phải giàu. Dân mạnh thể hiện trong xă hội là công thức Lập Quyền Dân; thể hiện trong tôn giáo là Lập Quyền Nhơn Sanh qua Đại Hội Nhơn Sanh.

Chúng tôi hiểu được trách nhiệm, bổn phận của ḿnh nên tŕnh bày phương cách chấn hưng ĐĐTKPĐ, góp phần chấn hưng xă hội. Làm sáng tỏ rằng đạo đức là quốc hồn quốc túy của dân tộc.  Chúng tôi xin tŕnh bày lẽ thật về Đại Hội Nhơn Sanh đến chính phủ đồng thời xin phép được gặp quí ngài để thỉnh ư vào ngày..... tháng...... năm.........

Trân trọng kính chào.

Địa chỉ liên lạc:

Vơ Văn Quang nhà số 214 Đường Nguyễn Văn Khạ Tổ 09, Khu phố 03, Thị Trấn Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Điện Thoại số: 01639 540 129.

Email: tien.nguyen1881@yahoo.com.vn, và

hoabinhchungsong220513@yahoo.com,

Việt Nam ngày 04 tháng 04 năm 2015.

Đồng kư tên.

 

ĐÍNH KÈM:

1/- Nguyện Vọng mở ĐHNS.

2/- Nguyện Vọng ĐHNS giai đoạn 02.

3/- Công cử phái viên nghị viên.

4/- 02 Biên Nhận và 02 công văn.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................

PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số 21/2004/PL-UBTVQH11

Ngày 18.6.2004

VỀ TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO.

 

- Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đă được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 về Chương tŕnh xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004;

Pháp lệnh này quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương I

Những Quy Định Chung

Điều 1

Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.

Các tôn giáo đều b́nh đẳng trước pháp luật.

Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau.

 Điều 2

Chức sắc, nhà tu hành và công dân có tín ngưỡng, tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ ḷng yêu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ư thức chấp hành pháp luật.

 Chương VI

Điều Khoản Thi Hành

 Điều 38

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này th́ thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

 Điều 40

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004.

 Điều 41

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

TRÊN ĐÂY LÀ NGUYÊN VĂN PHÁP LỆNH.

Xin lưu ư điều 38:  Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam kư kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này th́ thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

@@@

Như vậy về phương diện tín ngưỡng tôn giáo; pháp luật Việt Nam không được trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đă tham gia.

Nếu pháp luật Việt Nam trái với điều ước quốc tế về tín ngưỡng tôn giáo th́ phải thực hiện theo qui định của điều ước quốc tế đó.

CUNG CẤP THÔNG TIN.

Ông Heiner Bielefeldt - Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp Quốc về tự do tín ngưỡng - từ 21-31/7/2014, ngày 31/7/2014, ông đă tổ chức họp báo quốc tế tại Hà Nội về chuyến thăm của ḿnh. Ông xác định:

TỰ DO TÔN GIÁO LÀ QUYỀN CHỚ KHÔNG PHẢI XIN CHO.

Ông nêu những hạn chế về quyền tự do tôn giáo của người dân Việt Nam ngay trong các văn bản luật pháp đă ban hành:  “...trong niềm tin và nhận thức tôn giáo, đạo đức hay triết lư của một người phải được tôn trọng vô điều kiện và không bao giờ được áp dụng bất kỳ giới hạn hay can thiệp nào với bất cứ lư do nào, ngay cả trong trường hợp khủng hoảng nghiêm trọng hay t́nh trạng khẩn cấp”.

Ông định nghĩa:  “Việc thực thi quyền con người đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, bởi cá nhân trong cộng đồng với những người khác, không thể phụ thuộc vào bất kỳ hành vi công nhận hay phê duyệt hành chính cụ thể nào. Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là quyền phổ quát vốn có trong tất cả con người và v́ thế có vị thế quy chuẩn cao hơn bất kỳ một hành vi hay thủ tục hành chính nào”.

Và ông kết luận: “Như vậy, quyền của một cá nhân hay một nhóm đối với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của họ không bao giờ có thể “được tạo ra” bằng bất kỳ thủ tục hành chính nào.

“Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng việc đăng kư chính thức theo quy định của Chính phủ không phải là điều kiện bảo đảm cho quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được tôn trọng một cách đầy đủ”.

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ đă khẳng định: những văn bản, cách hành xử của Việt Nam căn cứ vào chuyện “Đăng kư” để hạn chế quyền tự do tôn giáo là sự vi phạm các cam kết quốc tế, các văn bản, tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đă cam kết khi tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

@@@

Người theo chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cần nắm vững điều 38 và hiểu được buổi họp báo tại Hà Nội của Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng.

XIN VUI L̉NG PHỔ BIẾN THÔNG TIN NẦY. (16. 01. 2015).

NGHỊ ĐỊNH 92:

DÂN HIỂU ĐÚNG, CÁN BỘ SAI...

“Râu ông đem cắm càm bà,

Cán bộ như vậy là phường hại dân”.

Ngày 24-11- Giáp Ngọ (14-01-2015) chính quyền và chi phái bắt banh của ông Nguyễn Thành Tám (Cựu Dân Biểu Quốc Hội nước CHXHCNVN) đă đến cản trở Lễ Thượng Tượng tại tư gia ông Nguyễn Văn Hoà sanh năm 1966 ngụ tại Ấp Vinh, Xă Mỏ Công, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.

Chính quyền Xă Mỏ Công (ông Nam, Chủ Tịch ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Xă Mỏ Công) áp dụng Chương 3 điều 5 để áp dụng cho Lễ Thượng Tượng tại tư gia ông Ḥa là sai:

Lư do: Chương 3 áp dụng cho TỔ CHỨC TÔN GIÁO không áp dụng cho TƯ GIA.

Chữ Đăng kư sinh hoạt tôn giáo ở điều 05 là chỉ cấp trung ương một tôn giáo (v́ nó phải gắn liền với TIÊU ĐỀ chương 3: TỔ CHỨC TÔN GIÁO).

Đem áp dụng cho tư gia là sai.

 Trong Luật bóng đá thủ môn có quyền dùng tay chơi bóng trong ṿng cấm địa. Nếu thủ môn dùng tay ngoài ṿng cấm địa là ĂN THẺ PHẠT. Một tṛ chơi c̣n phải có luật và hiểu đúng huống chi luật của quốc gia.

Đem chương 3 điều 5 áp dụng cho tư gia th́ cán bộ phải đi học lại cho đúng kẻo tiếp tục làm hại dân...

CÁN BỘ CẦN HIỂU ĐÚNG ĐỂ CHO DÂN ĐƯỢC NHỜ...

(xem nguyên văn kèm theo).

ĐỒNG ĐẠO CẦN LƯU Ư MẤY DANH TỪ:

“Để khỏi bị gạt hay bị ăn hiếp”.

1/- Tổ chức tôn giáo: có ư nghĩa là cấp trung ương (Ṭa Thánh).

2/- Tổ chức cơ sở tôn giáo: có ư nghĩa là cấp dưới của Tổ chức tôn giáo như Thánh Thất, Điện Thờ...

3/- TƯ GIA: KHÔNG NẰM TRONG DIỆN CHI PHỐI CỦA NGHỊ ĐỊNH 92.

Bằng cớ một: là toàn cả nghị định 92 không có chữ TƯ GIA hay NHÀ RIÊNG nào trong đó. (Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xă Mỏ Công dùng chương 3 yêu cầu đăng kư trước 15 ngày là sai. Đầu chương ba ghi: TỔ CHỨC TÔN GIÁO). (Thượng Tượng tại tư gia thuộc về quyền tự do tín ngưỡng...không ai có quyền cản trở hay xâm phạm).

Bằng cớ hai: Trên thực tế các nơi (Xă B́nh Minh, Trường Ḥa... “là cùng trong Tỉnh Tây Ninh”  Sài G̣n, G̣ Công...) cũng không cần xin phép (mà chỉ báo) khi thượng tượng.

Một quốc gia chỉ có một cách hiểu luật.

KHÔNG CÓ NƠI NÀO HIỂU NGHỊ ĐỊNH 92 CHƯƠNG 3 ĐIỀU 5 NHƯ CHÍNH QUYỀN XĂ MỎ CÔNG.

Người đạo cần hiểu đúng để trả lời mạnh mẽ trước chánh quyền.

@@@

Đạo Lịnh 01/1979 Hội Thánh Điều 02 ghi rơ: chấp hành nghiêm chỉnh và đứng đắn Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Giáo pháp Chơn truyền của Đạo..

Điều thứ 05: Nền Đạo của Đức Chí Tôn do cơ bút h́nh thành Giáo pháp Chơn truyền Đức Chí Tôn đă định sẳn, ngày nay toàn Đạo cứ noi theo mà tu hành, lập công bồi đức. (KHÔNG CẦN nhờ điều 34 của chi phái bắt banh).

Nên Thượng Tượng chỉ cần báo với chánh quyền là đủ. Tŕnh báo khác với xin phép: Khi tŕnh báo chính quyền không cho phải có văn bản cấm. C̣n xin phép th́ phải chờ họ cho mới được làm.

PHÁP LUẬT ĐẠO LÀ BINH KHÍ DIỆT TÀ QUYỀN...

 

NGUYÊN VĂN:  Chương 3.

TỔ CHỨC TÔN GIÁO

MỤC 1. ĐĂNG KƯ SINH HOẠT TÔN GIÁO; ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG, CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO

Điều 5. Đăng kư sinh hoạt tôn giáo

1. Công dân có nhu cầu tập trung để thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện, bày tỏ đức tin về tôn giáo mà ḿnh tin theo th́ người đại diện gửi hồ sơ đăng kư sinh hoạt tôn giáo đến Ủy ban nhân dân cấp xă.

2. Hồ sơ đăng kư, thời hạn trả lời:

a) Văn bản đăng kư sinh hoạt tôn giáo, trong đó nêu rơ tên tôn giáo, tôn chỉ, mục đích, họ và tên người đại diện, nơi cư trú, nội dung, h́nh thức tổ chức sinh hoạt, địa điểm, thời gian, số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng kư;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xă có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rơ lư do.

3. Điều kiện để được chấp thuận sinh hoạt tôn giáo:

a) Tôn chỉ, mục đích, nội dung sinh hoạt không vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 15 của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo;

c) Người đại diện phải là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần đoàn kết, ḥa hợp dân tộc.

(XIN VUI L̉NG PHỔ BIẾN CHO ĐỒNG ĐẠO.... CẢM ƠN).

NGÀY 16. 01. 2015.

Việt Nam ngày 06. 04. 2015.

 

Kính quí đồng đạo.

BBT blog KNS nhận được một số câu hỏi liên quan đến qui định hiện hành về việc cán bộ công an ra “Giấy mời” hay “Giấy triệu tập” công dân đến cơ quan nên xin phép tŕnh rơ như sau:

./- Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Bộ Công An Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật Tố tụng h́nh sự năm 2003.

1/- NGUYÊN TẮC CHUNG:

“Theo nguyên tắc luật pháp, công an chỉ được quyền gọi dân đến đồn khi có một vụ án h́nh sự đă được khởi tố, mà công dân đó có liên quan, có chứng kiến hay có bị hại. Bằng không, công an phải đến nhà dân xin gặp.

2/- CỤ THỂ: về  Giấy mời hay Giấy triệu tập.

Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12.01.2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện điều 35 Bộ luật Tố tụng h́nh sự năm 2003.

a/-  Khoản 1.1 Mục 1 hướng dẫn:

“Điều tra viên được phân công thụ lư chính điều tra vụ án được kư giấy triệu tập bị can tại ngoại để hỏi cung, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án theo kế hoạch đă được Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công chỉ đạo điều tra vụ án duyệt. Việc triệu tập bị can, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện theo quy định tại các điều 129, 133, 135, 136, 137 Bộ luật Tố tụng h́nh sự năm 2003.”.

 Như vậy, nếu không phải là những người tham gia tố tụng trong vụ án h́nh sự th́ không thể bị CA “triệu tập”.

b/- Người tham gia tố tụng th́ CA phải cân nhắc cụ thể để “triệu tập’’ hay “mời” hay là đến tại nơi ở, nơi làm việc để lấy lời khai đối với các đối tượng dưới đây theo hướng dẫn tại khoản 1.3 Mục 1:

- Những người có chức sắc trong các tôn giáo như: Giám mục, Linh mục trong đạo Thiên chúa; Ḥa thượng, Thượng tọa, Đại đức trong Phật giáo; Mục sư, Giáo sư trong đạo Cao đài và người đứng đầu các tôn giáo khác;

– Người có danh tiếng trong xă hội hoặc trong các dân tộc ít người;

– Người là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có uy tín lớn trong nước và trên thế giới;

– Đối với người nước ngoài, việc triệu tập phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan đến quan hệ ngoại giao và người nước ngoài; …”

c) Thông tư hướng dẫn:

“Khi gặp và tiến hành lấy lời khai của những người tham gia tố tụng h́nh sự theo giấy triệu tập hoặc giấy mời, Điều tra viên phải có thái độ đúng mực, lịch sự, ứng xử có văn hóa trong hoạt động điều tra. Nghiêm cấm mọi hành vi hống hách, quan liêu, cửa quyền, lăng mạ, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người được triệu tập đến Cơ quan điều tra để tiến hành lấy lời khai;…

d) Bộ CA hướng dẫn cụ thể tại khoản 1.4 Mục 1:

Nghiêm cấm lợi dụng việc sử dụng giấy triệu tập để giải quyết các việc không đúng mục đích, đối tượng, chức năng, thẩm quyền như lợi dụng việc kư, sử dụng giấy triệu tập gọi hỏi nhiều lần về các vấn đề không quan trọng, không liên quan đến vụ án hoặc hỏi đi hỏi lại về một vấn đề mà họ đă tŕnh bày, v.v… làm ảnh hưởng đến hoạt động b́nh thường của các cơ quan, tổ chức, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nghiêm cấm Điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời. Trước khi triệu tập hoặc mời th́ Điều tra viên phải tính toán về thời gian, về việc đi lại của người được triệu tập để tránh gây phiền hà về thời gian hoặc đi lại nhiều lần của người được triệu tập hoặc được mời. Nếu người được triệu tập hoặc được mời ở quá xa trụ sở của Cơ quan điều tra th́ có thể triệu tập hoặc mời họ đến trụ sở Công an nơi ở hoặc nơi làm việc của họ để lấy lời khai hoặc báo cáo đề xuất Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra được phân công chỉ đạo điều tra vụ án thực hiện việc ủy thác điều tra.

TÓM LẠI: Công an ra Giấy mời hay triệu tập công dân:

a/-  Khi có một vụ án h́nh sự đă được khởi tố, mà công dân đó có liên quan, có chứng kiến hay có bị hại. Bằng không, công an phải đến nhà dân xin gặp.

b/- Ghi lư do rơ ràng, phải trích dẫn những quy định pháp luật liên quan, phải gửi kèm giấy tờ hay chứng cứ chứng minh công dân có liên quan đến sự việc. Nếu nội dung thư mời, căn cứ pháp luật và giấy tờ kèm theo không liên quan đến công dân th́ không đi.

c/- Công an phải thanh toán chi phí khi đi và tiền công lao động do nghỉ ngày đó TRƯỚC để công dân có tiền đi làm việc với công an.

Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối có dạy:

Cầu xin trăm họ b́nh an,

Nước giàu DÂN MẠNH thanh nhàn muôn năm.

Dân mạnh là người dân có tri thức, có hiểu biết để làm đúng pháp luật đạo và đời. Kính xin quí đồng đạo lưu tâm để xây dựng một xă hội thái b́nh... Giấy mời hay triệu tập không đúng pháp luật là vi phạm quyền công dân, không nên chấp hành.

BBT blog KNS.

http://khoinhonsanh2014.blogspot.com

NHẬP TRƯỜNG  PHONG THÁNH.

ĐỨC HỘ PHÁP:... CHO NHƠN SANH TỰ THỨC GIÁC.

BBT blog KNS

http://khoinhonsanh2014.blogspot.com

Khi Khối Nhơn Sanh liên lạc với BPSOS để thực hiện thế trong và ngoài hổ trợ nhau tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam nhiều người chỉ trích KNS liên lạc với Đảng phái chính trị.

Khi đó KNS đă trả lời mạnh mẽ rằng: Làm chính trị th́ phải hướng tới việc chiếm lĩnh chính quyền; BPSOS là một tổ chức mang tính nhân đạo, giúp người Việt Nam có được tự do, dân chủ một cách ḥa b́nh ngay trên đất nước Việt Nam th́ những giá trị đó phù hợp với đôi liễn:

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục.

Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.

Do vậy KNS liên hệ để phối hợp.

Trang web Hội Thánh Phục Quyền do Nguyễn Quốc Dũng lập ra tại Việt Nam rồi tung tiền mua Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm đứng tên vào đó đăng bài: Hoa Kỳ chống lưng cho TS Cù Huy Hà Vũ và TS Nguyễn Đ́nh Thắng lập chính phủ lưu vong tại Mỹ... Chúng tôi đánh giá đó là cách đánh phá rất thâm độc để cô lập người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam không dám liên lạc với BPSOS và dọn đường cho công an Việt Nam gây áp lực hay bắt giam những người liên quan.... Điều buồn cười là đến nay chẳng có chính phủ lưu vong nào như vậy mà người đăng bài, người lập trang web vẫn b́nh yên vô sự (c̣n như tay đầu nậu công quả Quốc Dũng có nhận được  tiền bạc chi không th́ chúng ta cũng nên tự hỏi lấy).

BPSOS tham gia vào liên minh v́ một Việt Nam Tự Do, Dân Chủ vinh danh Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Ḥa KNS lại bị chỉ trích....

Nay TS Nguyễn Đ́nh Thắng khẳng định: Ông không làm chính trị (theo ư nghĩa đă tŕnh bày) nhưng quyết làm điều chính đáng... Thiết tưởng đă thể hiện được điều cốt yếu... KNS có phân tích cũng là thừa.

KNS xin phép lưu ư với đồng đạo chú ư điều nầy v́ 02 lư do:

1/- Ngày 10.09.1958 Đức Hộ Pháp dạy:.... Buổi Hạ Nguơn nầy mănh liệt vô cùng khốc liệt, nên các cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh. Bần Đạo quả quyết cho Nhơn Sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu Nguơn Tứ Chuyển th́ mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí....

Những hiền nhân, quân tử có ḷng hào hiệp nghiêng vai gánh vác nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam và nhân loại là đang nhập trường thi phong thánh thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tam Thánh kư Đệ Tam Ḥa Ước với Đức Chí Tôn không có vị nào trong giới tu hành là một thể pháp Đạo Đời Ḥa Nhập; người theo ĐĐTKPĐ cần suy gẫm kẻo rơi vào cái bẫy tu hành thuần túy của chi phái HĐCQ rêu rao gần đây.

Chi phái HĐCQ ăn cướp danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ khi người theo chánh giáo chơn truyền đến yêu cầu chi phái trả lại về nơi chi phái lập nên mà tu (Nhà ai nấy ở việc ai nấy làm) th́ họ kết tội chúng ta là làm mất an ninh trật tự. Liền đó là bọn bồi bút  (từng ăn cơm trai đường đi học...) trách móc KNS sao không để yên cho bọn cướp làm chủ nhà và đám phóng viên văn nô viết báo ca ngợi chi phái là tu hành thuần túy...

2/- Công an đă có thư mời một vài người trong KNS (hay từng tham gia vào KNS) t́m kiếm thông tin về Ban Đối Ngoại KNS... th́ việc họ hỏi về BPSOS là điều có thể xăy ra.... chúng ta nên sẳn sàng trả lời rằng:

BPSOS là một tổ chức nhân đạo. Họ không làm chính trị nhưng quyết chí làm điều chánh đáng; có điểm chung với Đạo Cao Đài là: Ḥa B́nh, Dân Chủ, Tự Do cho dân tộc Việt Nam cho nhân loại vậy th́ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.  Họ chủ trương làm cho DÂN MẠNH th́ đúng với công thức:

...Cầu xin trăm họ b́nh an,

Nước giàu DÂN MẠNH thanh nhàn muôn năm./.

Thực tế là như vậy...  chúng tôi có lỗi chi chăng?

Người nào, thế lực nào, Đảng phái nào chống lại: Ḥa B́nh, Dân Chủ, Tự Do cho dân tộc Việt Nam và nhân loại mới phản đối điều đó mới t́m cách triệt tiêu ĐĐTKPĐ.

BBT Blog KNS xin trân trọng giới thiệu bài:

 

 

 

TÔI KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ.

Nhưng quyết làm điều chính đáng

Ngày 3 tháng 4, 2015

http://machsong.org

TS Nguyễn Đ́nh Thắng.

Chủ Nhật vừa rồi, sau buổi nói chuyện ở Nhà Thờ Đức Mẹ Ban Ơn Lành, một số anh chị ở Detroit "khoản đăi" chúng tôi bữa cơm lỡ cỡ giữa trưa và chiều trước khi chúng tôi lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ về lại Grand Rapids. "Chúng tôi" đây gồm có anh Việt Hải, cư dân Grand Rapids, là người lái xe; chị Jackie đến từ Chicago; và tôi.

Trong không khí thân t́nh và san sẻ giữa những người nặng ḷng với quê hương, câu chuyện xoay quanh nhiều đề tài, nào là xây dựng tinh thần đoàn kết, tuyển mộ giới trẻ, vận động chính sách Hoa Kỳ, phối hợp trong-ngoài...

Mọi người có vẻ chú ư nhất khi nghe tôi khẳng định: "Tôi không làm chính trị" dù ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam.

Quả vậy, chủ trương của tôi từ trước đến giơ là không làm chính trị. Các anh chị ở Detroit tỏ vẻ ngạc nhiên về thái độ này. Nhưng khi tôi giải thích th́ mọi người đều cảm thông và biểu tỏ sự đồng ư.

Thế nào là làm chính trị?

Chúng ta không thể đồng ư hay không đồng ư với một khái niệm mơ hồ, mỗi người diễn giải một cách.

Trong định nghĩa của tôi, mà cũng là định nghĩa thông dụng ở các xă hội dân chủ, th́ làm chính trị bao hàm ư tham chính: Hoạt động để chính ḿnh hay người của ḿnh tham gia chính quyền, kể cả việc thay thế đảng đương quyền. Đó là ở Hoa Kỳ. C̣n ở Việt Nam th́ sự tham chính này đ̣i hỏi tiền đề là phải thay đổi chế độ.

Để thay đổi xă hội, có hai cách: từ trên xuống và từ dưới lên. Làm chính trị là tác động sự thay đổi từ trên xuống, và muốn vậy th́ phải tham chính. Tôi chẳng bao giờ thích thú với việc “làm từ trên xuống” ấy dù ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam. Tôi chủ trương làm từ dưới lên.

"Tôi không làm chính trị" là hiểu theo nghĩa ấy.

Làm điều chính đáng

"Không làm chính trị" không đồng nghĩa với “không làm điều chính đáng”.

Chống bất công xă hội là điều chính đáng.

Bảo vệ quyền con người là điều chính đáng.

Đẩy lùi chính sách đàn áp tôn giáo là điều chính đáng.  

Quốc tế vận để áp lực chế độ độc tài chấp nhận dân chủ hoá là điều chính đáng.

Bênh vực cho các tù nhân lương tâm là điều chính đáng.

Xây dựng thế và lực cho người dân để tự bảo vệ quyền và lợi ích là điều chính đáng.

Làm điều chính đáng là hành động theo lương tâm và ư thức, là thực thi nghĩa vụ của con người đối với con người, của đồng bào đối với nhau.

Có người gọi "điều chính đáng" là "chính sự". Dùng ngôn ngữ ấy, dù không làm chính trị th́ vẫn phải làm chính sự, nhất là đối với những người tị nạn như chúng ta đă được ân sủng từ các việc làm chính đáng của nhân loại. Khi chúng ta bỏ nước ra đi, bao nhiêu người xa lạ đă lên án chế độ cộng sản độc tài và vận động Liên Hiệp Quốc và các chính quyền cưu mang, cứu giúp, bảo vệ và định cư chúng ta. Nhờ họ đă làm điều chính đáng mà chúng ta được có ngày nay.   

Thay đổi chế độ từ dưới lên

Hôm ấy có người đă lên tiếng không chấp nhận chế độ cộng sản và chủ trương phải loại trừ nó.

Tôi chia sẻ rằng điều này không là mục đích mà chỉ là hệ quả của phương cách “từ dưới lên”. Phương cách ấy đem dân chủ đích thưc và trường tồn cho dân tộc v́ chỉ có dân chủ th́ đất nước mới phát triển và độc lập. Chúng ta không muốn một chế độ độc tài ra đi để rồi được thay thế bởi một chế độ độc tài khác, kể cả độc tài không cộng sản.

Và muốn có dân chủ th́ thế và lực của dân phải vượt lên trên thế và lực của chế độ, bất kỳ chế độ nào. Khi ấy, người dân sẽ kiểm soát chính quyền, chọn chế độ họ muốn và sa thải chế độ họ không muốn. Đấy là phương pháp "từ dưới lên": tạo nội lực cho người dân để người dân vĩnh viễn làm chủ vận mạng của chính ḿnh, của xă hội và của đất nước. Con đường này xa hơn nhưng phúc lợi sẽ lâu bền hơn cho dân tộc.

Và rồi tôi chia sẻ ngắn gọn kế hoạch ba bước 10 năm để thực hiện điều này, mà đến nay đă đi nửa đoạn đường.

Cảm thông dù không đồng ư

Tôi không rơ những người bạn ở quanh bàn nghĩ sao về quan điểm của ḿnh, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là sự trao đổi, chia sẻ quan điểm trong tinh thần tương kính. Và quan trọng hơn nữa là những tấm ḷng son sắt cùng hướng về tổ quốc, sẵn sàng mở rộng ḷng và trí tuệ để t́m hướng đi đúng cho dân tộc và quê hương. 

Và mọi người cùng đồng ư rằng không làm chính trị th́ vẫn phải làm chính sự.

Hôm ấy trời bất chợt đổ tuyết dù đă vào Xuân. Cuộc tṛ chuyện trong không khí ấm cúng của nhà hàng kéo dài đến chiều.

Khi 3 người chúng tôi về đến Grand Rapids th́ đă là 10 giờ đêm. Nửa tiếng sau tôi lại có buổi tâm t́nh với một số bạn trẻ thuộc nhóm Đại Tín đến tận khuya.

Note: 

Posted on Friday, April 03 @ 15:24:24 EDT by ngochuynh