VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ

HIỀN TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG

Bút hiệu Đức Nguyên

(1940- 2005)

 

    Ông sinh ngày 8.7.1940 tại Tân Thuận Tây, Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

    Thân phụ là  Hành Thiện Nguyễn văn Trương .

    Thân mẫu là bà Trần thị Bình.

    Ngày nhập môn: 15. 5. Kỷ Hợi.

    Thời là học sinh, ông học tại trường Đạo Đức Học đường, trường Lê văn Trung  ở Tây Ninh và trường Chu văn An ở Sàigòn.

    Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sàigòn và làm Hiệu trưởng trường Trung học Kiến Phong  vào những năm 1966 đến 1970.

    Về Sàigòn, ông là Giáo sư giảng dạy môn Lý Hóa tại các trường trung học Bồ Đề, Quốc Việt, Dân Việt, Nguyễn Công Trứ...

    Ông dạy giỏi, viết sách giáo khoa rõ ràng, dễ hiểu, tánh lại hay giúp người nên được đồng nghiệp mến và học trò kính trong, theo học rất đông.

    Ông kết hôn với bạn đồng học tên Phạm thị Kim Hương (1965).

    Ông được phong Hiền tài khóa IV.

 

    Sau năm 1976, ông nghỉ dạy và xoay sang kinh doanh. Công việc kinh doanh đang tốt đẹp, ông quyết định nghỉ để lo lập công quả với ý nghĩ: cõi đời là cõi tạm, cõi Thiêng liêng Hằng sống mới là vĩnh cửu.

 

    Với sự giúp đỡ, khuyến khích của  những người đi trước, của bằng hữu, ông bắt đầu sưu tập tư liệu để biên soạn sách Đạo. Ông viết khá nhiều nhưng nổi bật nhất là bộ Cao Đài Tự Điển, bộ sách mà tác giả và cộng sự đã cực nhọc ròng rả hơn 10 năm để hoàn thành (1981- 1995). Đây là một công trình đồ sộ đầu tiên của tủ sách Đại Đạo.Tuy còn nhiều điều  cần được góp ý nhưng tác giả đã hoàn thành được ý nguyện chung của toàn thể  tín đồ mong mỏi từ lâu.

    Tác giả còn dự định viết thêm vài đề tài nữa thì đột ngột bị xuất huyết não và mất vào lúc 21 giờ ngày 29.5. Ất Dậu ( 5.7.2005).

 

                                                        TRI ÂN

Từ điển Cao Đài trọn bộ xong

Trên nhờ Từ phụ bố ân hồng

Bạn bè khắp chốn cung tài liệu

Chức sắc nhiều phen góp ý thông.

Tâm nguyện hiến dâng lên Hội Thánh

Chí mong phổ độ rạng non sông

Chân thành cảm tạ chư huynh hữu

Kỷ niệm khắc ghi trọn tấc lòng.

                                 Đinh Sửu (1997)

                                   Đức Nguyên    

Top of Page

     HOME