MỤC LỤC

1. Ta. 1

2.Thánh thơ của Trần Khai Pháp.. 2

3.Văn thơ của Phối Sư Thượng Vinh Thanh. 3

4. Lời nói đầu. 5

5. Ba thể con người 6

6. Nguyên căn ba thể con người 8

7.Bản tính ba thể con người 9

8.Ba thể của nền Đại Đạo. 11

9.Định lý danh từ Bát Quái Đài 12

10.Phụ luận về Bát Quái 13

11.Định lý danh từ Hiệp Thiên Đài 14

12. Định lý danh từ Cửu Trùng Đài 15

13.Đền Thánh. 17

14.Luật tam thể hiệp nhứt 18

15.Muốn trở nên người Đạo. 20

16.Luật dâng Tam Bửu. 21

17.Phụ luận về ba thể con người 23

18.Cái Tôi 28

19.Phương tu luyện ba thể con người 30

20.Phụ luận về phương tu luyện mỗi thể con người 33

21. Huyền bí siêu thoát 37


 

 

 

 

INDEX

1.Introduction. 39

2.Divine letter of Tran Khai Phap. 40

3.Letter of Phoi Su Thuong Vinh Thanh. 41

4.Foreword. 43

5.Three forms of man. 45

6.The origin of three-body man. 46

7.The nature of three-body man. 47

8.Three forms of Great Way. 49

9.The principle of name of Octogonal Divine Palace. 51

10.The auxiliary interpretion for Eight Diagrams. 52

11.The principle of palace of Divine Alliance. 53

12.The defination of name of “Palace Of Nine Divine Planes”                   55

13.Holy See. 57

14.Union three-body law.. 58

15.Become a Caodai Disciple. 60

16.Law of offering Three Gems. 61

17.Auxiliary interpretation about three boddies of man  64

18.The self. 70

19.Way of cultivatingthee forms of man.. 72

20.Auxiliary interpretation about training method of each form of man. 75

21.Mystery of deliverance. 80

 


TỰA

Quyển sách nhỏ nầy được Đức HỘ PHÁP thêm và chỉnh lại nhiều khuyết điểm, lại có lời phê của Đức NGÀI:

"Trần KHAI PHÁP,

Bần Đạo cho tựa quyển sách nhỏ nầy là CHƠN LÝ DIỆU NGÔN và thưởng Thừa Sử Phan hữu Phước Đạo hiệu Kiến Tâm một số bạc là 500$00.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HỘ PHÁP
(Ký tên và đóng dấu)

Qua để lời khen em Thừa Sử KIẾN TÂM đã . . . .  viết đặng quyển sách nhỏ nầy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HỘ PHÁP
(Ký tên và đóng dấu)

Vì thế mà quyển sách nầy được vinh diệu mang tên là CHƠN LÝ DIỆU NGÔN.

Đoạn tôi mới đem trình Ngài KHAI PHÁP Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, thì rất hân hạnh nhận được bức thơ của Ngài như sau đây:

 

Top of Page

THÁNH THƠ CỦA TRẦN KHAI PHÁP

HIỆP THIÊN ĐÀI

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Văn Phòng

(Nhị Thập Thất Niên)

BỘ PHÁP CHÁNH

TÒA THÁNH TÂY NINH

-----
Số: 1.615/P.C


Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh
Hiệp Thiên Đài

Kính gởi

cho Ông Thừa Sử PHAN HỮU PHƯỚC

 

Pháp Danh là KIẾN TÂM

Hiền Hữu,

Được hân hạnh đọc suốt quyển "CHƠN LÝ DIỆU NGÔN" của Hiền Hữu vừa sáng tác về Luật Tam Thể, thật là một công trình khảo cứu rất sáng suốt về Đạo Lý bí truyền của nền Chánh Giáo mà từ nào tới giờ chưa ai để tâm tham khảo cho chí lý của nó. Bần Tăng, ngoài lời ban khen xứng đáng của ĐỨC HỘ PHÁP, tưởng không còn lời ca tụng chi cân đối bằng nữa, thoảng có thêm vào cũng là thừa.

Bần Tăng chỉ có mấy lời giới thiệu cùng những trang độc giả và, những bạn Đạo ham mộ Chơn Lý về Đạo Giáo, và mong rằng quyển sách nhỏ nầy sẽ bổ ích một phần nào cho đời người trong buổi nước nhà đương cơn hỗn loạn về tinh thần lẫn vật chất.

Khiêm tốn chào Hiền Hữu.

TÒA THÁNH, ngày 25 tháng 7 Nhâm Thìn.
(le 13 Septembre 1952)

KHAI PHÁP
(Ký tên và đóng dấu)
TRẦN DUY NGHĨA

 

Top of Page

VĂN THƠ CỦA PHỐI SƯ

THƯỢNG VINH THANH

 CAODAISME 
3e Amnistie de

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Dieu en Orient

TÒA THÁNH TÂY NINH 

Sait-Siège Tây Ninh

 

-----
N' 261/C.V.


 

Ngày 24 tháng 8 năm Nhâm Thìn
(le 12 Octobre 1952)

Phối Sư Cố Vấn Hành Chánh Đạo

gởi cho ông Thừa sử Phan Hữu Phước
Đạo hiệu Kiến Tâm

Hiền đệ,

Nhận được bản cảo "Luật Tam Thể" mà Đức Hộ Pháp vừa tặng cho tựa đề là Chơn Lý Diệu Ngôn, tệ huynh thưởng thức hết tinh hoa của nó trước khi trả lại cho hiền đệ.

Chí lý thay! Công phu khảo cứu tỷ mỷ, câu văn mô tả gọn gàng, chơn lý biện minh rõ rệt, thật là một quyển cẩm nang giúp hay cho hàng độc giả cố tâm tầm Đạo.

Không cần luận giải, đời phức tạp của hạng người sức cô thế yếu và vẻ lạc quan của kẻ mơ mộng giàu tiền kém bạn, các Đấng dạy ta thực hiện cho được hai chữ thương yêu và công bình làm then chốt cho sự sống thiên nhiên được phần tiến hóa; sống ấy phải là sống vui, sống khỏe, sống có tâm hồn đạo đức, bất luận là giai cấp nào, có thể nắm tay nhau làm bổn phận con người. Còn hiểu được nguyên lý vũ trụ và căn bản nhơn sanh để cụ thể hóa một tinh thần bất hủ, thì cuốn sách nầy giúp hay cho đại chúng chẳng ít.

Người ta cho đời là thơ mộng; có kẻ thở than cho đời là cảnh khổ, song người ta quên rằng thực tế dạy ta tự giác trong mọi việc giải quyết hợp pháp, đem lại nguồn an ủi vững bền tươi đẹp; nên chi đọc quyển "Chơn Lý Diệu Ngôn" nầy, tệ huynh có cảm tưởng dầu ai có ác tính cho mấy, sau khi xem quyển sách nầy cũng phải hồi đầu hướng thiện, vì khi hiểu căn bản của loài người rồi, tự nhiên phải tìm con đường giải thoát, tức là con ĐƯỜNG ÐẠO.

Thân mến,

Ký tên và đóng dấu

Thượng Vinh Thanh

(TRẦN QUANG VINH)

 

Top of Page

LỜI NÓI ĐẤU 

Con người muốn tạo nên một tòa lầu đài!

Thì tức nhiên phải dự bị những vật liệu cần thiết, qui định kiểu vở trù hoạch tất cả phương pháp thật hành để xây dựng tòa lầu đài ấy.

Còn người muốn tu hành!

Thì cũng vậy, tức là phải tìm hiểu những qui điều, giáo lý, luật pháp hợp thành phương châm vạch đường CHƠN LÝ hầu đặt để đức tin vào đường tu hành.

Dụng văn tự khảo luận về CHƠN PHÁP là việc khó, nên tôi viết quyển sách nầy với rất nhiều cố gắng và cẩn thận. Mỗi câu đều được chọn lọc, cân nhắc, không cho thừa, không để thiếu; chữ nào nghĩa nấy phân minh, cốt để tránh sự hiểu lầm về cái LÝ bên trong của mỗi đoạn; nhưng cũng chưa dám cho là toàn hảo.

Vậy khi đọc qua một câu, xem rồi một đoạn, xin chư ÐẠI ĐỨC để ý chỉ giáo cho những điều khuyết điểm, tôi xin trân trọng đa tạ.

Và, xin quí bạn mộ Đạo để tâm suy nghiệm từ chữ, từ câu, dùng đoạn nầy làm biện chứng cho đoạn khác, suy tầm cho ra CHƠN LÝ rồi hãy đặt đức tin vào. Hoặc giả quí bạn có điều thắc mắc khó nghĩ, không nhận định được, thì cứ viết thơ gởi đến, tôi rất vui lòng hầu đáp. [1]

Tôi ước mong, hân hạnh sẽ tiếp được những trích điểm quí báu đầy đủ CHƠN LÝ để bổ túc cho quyển in kỳ nhì được phần chu tất hơn, may ra cũng là giúp cho đời một ít tia sáng trên con đường CHÁNH GIÁO.

Soạn giả: KIẾN TÂM

 

Top of Page

BA THỂ CON NGƯỜI 

Con người là kết tinh của TẠO HÓA, do ba phần tạo nên:

·         Phần thứ nhứt là THÂN THỂ hay Vật Chất.

·         Phần thứ hai là CHƠN THẦN hay Thần Hồn.

·         Phần thứ ba là CHƠN LINH hay Linh Hồn.

Vật hữu bổn, thủy hữu nguyên, thì lẽ dĩ nhiên ba THỂ tạo nên con người cũng có nguyên căn của nó.

Một khi đã tìm hiểu được nguyên căn ba THỂ con người rồi thì ta có thể trả lời câu hỏi:

Con người từ đâu mà đến và sau khi chết con người sẽ trở nên thế nào?

Nguyên căn là nguồn gốc sản xuất. Trong bầu Tạo Hóa hễ có những thể chất gì thì con người cũng do thể chất ấy mà sản xuất chớ không khi nào từ chỗ không có gì hết mà sanh ra có được. Chẳng qua là trong bầu Tạo Hóa có những thể VÔ HÌNH, HỮU HÌNH và BÁN HỮU HÌNH.

Từ Thể Vô Hình biến ra Thể Hữu Hình, rồi từ Hữu Hình biến trở lại Vô Hình và ở giữa hai Thể Vô, Hữu ấy có một Thể Bán Hữu Hình.

Ấy là cơ biến chuyển không ngừng của THỜI GIAN ở trong KHÔNG GIAN, từ KHÔNG biến SẮC rồi SẮC biến KHÔNG, tạo thành cơ Tấn Hóa.

 

Top of Page

NGUYÊN CĂN BA THỂ CON NGƯỜI 

A.- Đấng Tạo Hóa tạo ra muôn loài, là Đấng Chí Linh, rất linh diệu, toàn năng, toàn tri, thống ngự vạn vật, dịch sử quần LINH mà ta gọi là ĐỨC CHÍ TÔN giáng lập nền ÐẠI ÐẠO, tá danh là Đức CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Ấy là Ngôi Thứ Nhứt thuộc về PHẬT, nguyên căn của CHƠN LINH, thể vô hình.

# # #

B.- Phần KHÍ SANH QUANG điều động khí âm dương lưu hành trong trời đất, nuôi sống vạn vật, nắm cơ sanh diệt và định mệnh của muôn loài mà ta gọi là Đức DIÊU TRÌ KIM MẪU hay là PHẬT MẪU.

Phật Mẫu là Đệ Nhị Pháp Thân của CHÍ TÔN chuyển Âm Quang gầy tạo Càn Khôn Võ Trụ, tiếng Phạn gọi là Amra. Thật ra Phật Mẫu là Chơn Thần của Vô Trung Từ Phụ.

Ấy là Ngôi Thứ Nhì thuộc về PHÁP, nguyên căn của CHƠN THẦN, thể bán hữu hình.

# # #

C.-Phần Vật Chất, gồm có thổ, mộc, thạch, kim, thủy do hai khí âm dương cấu tạo mà sanh hóa, biến hình, thành VAÏN VẬT HỮU SANH.

Ấy là Ngôi Thứ Ba thuộc về TĂNG, nguyên căn của THỂ HÀI, thể hữu hình.

 

Top of Page

 

BẢN TÍNH BA THỂ CON NGƯỜI 

LINH HỒN.- Theo Đại Đạo Chơn Pháp gọi là CHƠN LINH, nguyên căn sản xuất nó là THƯỢNG ĐẾ hay là THIÊN ĐẾ.

Cái LÝ siêu việt của Chơn Linh là toàn thiện, có đủ cả TRÍ và HUỆ nên gọi là THIÊN LƯƠNG.

Nhờ Trí và Huệ mà con người có sự thông cảm đến những việc Kiết Hung từ xa hay gần sắp xẩy đến bất ngờ và cũng nhờ đó mà lãnh hội được những điều ngoài phạm vi hiểu biết của Lục Giác Quan là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.

Con người nhờ có Chơn Linh nầy mà Linh, vì chính Chơn Linh có phận sự dìu dẫn, giáo hóa Chơn Thần đi trên đường tiến hóa từ phẩm Người đến phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. [2]

THẦN HỒN.- Theo Đại Đạo Chơn Pháp gọi là CHƠN THẦN. Do nơi Chơn Thần nầy mà có lẽ sống bên trong của vạn vật hữu hình. Nguyên căn sản xuất nó là Khí Sanh Quang lưu hành trong trời đất.

Chơn Thần vốn là lẽ sống bên trong của vạn vật hữu hình, tiến hóa từ Sanh Hồn[3] đến Giác Hồn[4] rồi từ Giác Hồn tiến hóa thêm nữa mới có ít nhiều Lương Tri và Lương năng, tức là còn ở vào phẩm Thú Cầm bẩm thọ được một phần Linh từ trong Khí Sanh Quang mà có.

Từ phẩm Thú Cầm tức là phẩm có Thần Hồn rồi, thì nhờ có Chơn Linh ngự trị, dìu dẫn, giáo hóa mà Thần Hồn tiến thêm lên, hóa thành Chơn Thần tức là đoạt đặng phẩm Người rồi vậy.

Con người nhờ cái Chơn Thần nầy mà có Trí Giác, Tinh Thần, Khí Phách, khôn hơn vạn vật.

# # #

XÁC THỊT.- Ấy là Thân Thể con người.

Thể chất do hai khí âm dương cấu tạo thành vật hữu sanh và xác hài con người hay của vạn vật đều do vật chất kết tinh tạo thành, nên có tính dục hóa, dục sanh là tính của xác thịt. 

 

Top of Page

BA THỂ CỦA NỀN ĐẠI ĐẠO

 Đức Chí Tôn dùng huyền diệu cơ bút giáng lập ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ cũng không ngoài mặt luật TAM THỂ, nên có:

·         BÁT QUÁI ĐÀI tượng trưng Linh Hồn.

·         HIỆP THIÊN ĐÀI tượng trưng Chơn Thần.

·         CỬU TRÙNG ĐÀI tượng trưng Thể Hài.

- BÁT QUÁI ĐÀI.- Trên có Đấng CHÍ LINH ngự trị, dưới có Tam Trấn Oai Nghiêm và Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi Ngọc Hư Cung nắm Thiên Điều, cầm quyền cai trị cả CÀN KHÔN.

Ấy là phần VÔ VI.

- HIỆP THIÊN ĐÀI.- Trên có Đức Hộ Pháp chưởng quản, dưới có Thượng Sanh, Thượng Phẩm, kế đến Thập Nhị Thời Quân, giữ gìn LUẬT ĐIỀU TAM GIÁO qui nhứt là ÐẠI ÐẠO CHƠN PHÁP do Thiên Điều biến tướng.

Ấy là phần BÁN HỮU HÌNH, đài ngự của Đức CHÍ TÔN.

- CỬU TRÙNG ĐÀI.- Trên có Giáo Tông chưởng quản, dưới có Chức Sắc cầm quyền cai trị phần thể tướng hữu vi.

Ấy là phần HỮU HÌNH, nơi chịu mệnh lệnh của LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN của ÐẠO.

 

Top of Page

ĐỊNH LÝ DANH TỪ BÁT QUÁI ĐÀI 

Trước kia vua Phục Hi, khi mục kiến đặng Long Mã quá hà đồ, nơi lưng có tượng ảnh Bát Quái và Ấn Kiếm mới tìm hiểu được 8 cái NGUYÊN LÝ căn bản của cơ KHAI THIÊN LẬP ĐỊA, nên đặt ra thứ chữ viết bằng những gạch liền và gạch đứt, đặt tên cho 8 Nguyên Lý ấy gọi là BÁT QUÁI.

Bát Quái là 8 Quẻ hay 8 Cung: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Bát Quái là tượng trưng cơ tạo đoan Càn Khôn Võ Trụ và bí ẩn của Vạn Linh, tức cho rằng là nơi Đức Chí Tôn ngự ban bố mọi quyền năng của KHÔNG GIAN, nơi sản xuất ra Vạn Linh, nên chi nói về Càn Khôn Vũ Trụ thì Đức Chí Tôn là LINH HỒN, là Chúa Cả vì chính NGƯỜI là Đấng CHÍ LINH đã tạo hóa ra vậy.

Vì thế Bát Quái Đài là LINH HỒN của các Đạo Giáo mà thật ra là của ÐẠI ÐẠO đó vậy.

 

Top of Page

PHỤ LUẬN VỀ BÁT QUÁI

Trên đây là luận giải tổng quát để nhận thức sơ qua danh từ Bát Quái mà thôi, chớ không phải khảo luận về Bát Quái, vì lẽ sự tìm hiểu về Bát Quái là một Khoa Học vĩ đại về VŨ TRỤ QUANG cần phải đem hết tinh thần thông minh mẫn huệ và lắm công phu tìm hiểu học hỏi mới có thể lãnh hội được một phần nào.

Bát Quái là một khoa học về càn khôn võ trụ mà càn khôn vũ trụ là vô biên vô tận, biến hóa vô ngần, thì khoa học ấy là một khoa học vô định giới.

Trí óc nhơn sanh còn đương tìm tàng thấu đáo mãi mãi mà e chưa bao giờ đến mục đích của nó, vì hào quái biến thiên, theo huyền vi bí mật của cơ thể Tạo Đoan càn khôn vũ trụ nên nó không cùng không tận.

Vịn theo Việt Sử, trước kia có Cụ Trạng Trình được xem bộ Thái Ất Thần Kinh, hiểu được chút ít về huyền vi mầu nhiệm của Bát Quái tức Cụ là Bậc đã tham khảo về cái Lý Sanh Hóa của Càn Khôn biến hóa, bởi nhờ chiếm đặng huyền bí quyền năng Tinh Tượng. Dầu cho một con người, một xã hội toàn địa cầu nhơn loại hay là toàn tinh đẩu địa hoàn của vũ trụ cũng đều chịu mạng lịnh huyền bí của càn khôn vũ trụ điều khiển và định mạng.

 

Top of Page

 

ĐỊNH LÝ DANH TỪ HIỆP THIÊN ĐÀI 

Từ khi Bát Quái đã thành hình thì do THỜI GIAN xuất hiện mà KHÔNG GIAN đã biến tạo ra Cơ Hữu Vi Sắc Tướng mà ta gọi chung là Vạn Vật Hữu Hình.

Trạng thái hữu vi của càn khôn vũ trụ do PHÁP GIỚI của CHÍ LINH mà xuất hiện đặng định rõ hai quyền năng vô hình và hữu hình hiệp nhứt.

Vạn vật hữu hình nhờ KHÍ SINH QUANG nuôi nấng nên có lẽ Sống bên trong của nó mà ta gọi là CHƠN THẦN, nhưng KHÍ SINH QUANG ấy nhờ có quyền năng của Bát Quái ngự trị đến mới linh động, giữ được bản tánh hằng sanh và mực điều hòa của nó. Thế nên vạn vật hữu hình tạo thành sự biến chuyển của Cơ Hữu Vi hằng diễn trước mắt con người là vạn vật đều phải chịu luật sống rồi chết, thay hình đổi dạng, tức là sự biến chuyển không ngừng của Cơ Hữu Vi Sắc Tướng do nơi Chí Linh định mạng.

Hiệp Thiên nghĩa là hiệp cùng Trời, tức là nói về phần KHÍ SINH QUANG. Khí Sinh Quang tức là sinh lực của vũ trụ. Trong Sinh Lực ấy vừa hiện được nhị hình là điển quang cùng nguyên tử vi chủ cơ biến tạo sự Sống của vạn vật hữu hình. Sau lưng Ngai ngự của HỘ PHÁP thờ chữ "KHÍ" là bí pháp ấy.

Khí Sinh Quang là Trung Gian làm cho Cơ Hữu Hình hứng chịu quyền năng ngự trị của VÔ VI hay nói ngược lại là Trung Gian làm cho quyền năng của Bát Quái ngự trị đến Cơ Hữu Vi Sắc Tướng, chẳng khác gì Thể Hài con người nhờ có CHƠN THẦN mới hiệp được với CHƠN LINH ngự đến; hoặc nói: Chơn Linh ngự trị đến Thể Hài được là nhờ có Chơn Thần làm Trung Gian.

Vì thế Hiệp Thiên Đài là Trung Gian cho quyền Bát Quái Đài ngự trị đến Cửu Trùng Đài hay nói ngược lại: Cửu Trùng Đài nhờ Hiệp Thiên Đài làm Trung Gian để hứng chịu quyền năng của Bát Quái Đài.

Vậy Hiệp Thiên Đài là CHƠN THẦN của nền ÐẠI ÐẠO.

 

Top of Page

 

ĐỊNH LÝ DANH TỪ CỬU TRÙNG ĐÀI 

Trong KHÔNG GIAN xuất hiện THỜI GIAN tức là KHÔNG biến ra SẮC. Sắc Tướng là Vạn Vật Hữu Hình, nhờ có Chơn Thần mà biến chuyển không ngừng, tạo thành Cơ Tấn Hóa của Cơ Hữu Vi.

Con người là một loài trong vạn vật, nhờ sự tiến hóa mà tạo ra 9 Phẩm tức là Cửu Phẩm Thần Tiên do nơi Bát Phẩm Chơn Hồn nơi lò Bát Quái, nghĩa là nơi Kim Bồn biến chuyển mà lập Thiên Vị của mình, tượng trưng quyền năng vô đối và sự trọn lành cho Cửu Thiên Khai Hóa nơi cõi Hư Linh.

Nói về Càn Khôn Vũ Trụ, Cửu Trùng Đài là tượng trưng Cơ Tấn Hóa của vạn vật hữu hình; còn nói về nền ÐẠI ÐẠO thì Cửu Trùng Đài tức là toàn thể NHƠN SANH trong cửa ÐẠO, phân làm 9 Phẩm:

1.     Đạo Hữu ở vào phẩm Địa Thần.

2.     Chức Việc ở vào phẩm Nhơn Thần.

3.     Lễ Sanh ở vào phẩm Thiên Thần.

4.     Giáo Hữu ở vào phẩm Địa Thánh.

5.     Giáo Sư ở vào phẩm Nhơn Thánh.

6.     Phối Sư ở vào phẩm Thiên Thánh.

7.     Đầu Sư ở vào phẩm Địa Tiên.

8.     Chưởng Pháp ở vào phẩm Nhơn Tiên.

9.     Giáo Tông ở vào phẩm Thiên Tiên hay là PHẬT.

Vậy Cửu Trùng Đài là THỂ HÀI của Đại Đạo.

 

Top of Page

ĐỀN THÁNH

          Đức Chí Tôn giáng trần lập GIÁO do LUẬT TAM THỂ mà định phân ra:

·         BÁT QUÁI ĐÀI

·         HIỆP THIÊN ĐÀI

·         CỬU TRÙNG ĐÀI

Thế nên ĐỀN THÁNH là nơi thờ phượng Đức Chí Tôn cũng thể theo quyền năng mầu nhiệm của PHẬT, PHÁP, TĂNG mà xuất tướng, nên có:

HIỆP THIÊN ĐÀI.- Đoạn mặt tiền: chính giữa là cửa vào, hai bên là Bạch Ngọc Chung Đài và Lôi Âm Cổ Đài, phía trong nữa là Ngai Hộ Pháp, Ngai Thượng Sanh, Ngai Thượng Phẩm và là nơi đứng chầu lễ Đức Chí Tôn của Thập Nhị Thời Quân và chư Chức Sắc tiểu cấp Hiệp Thiên Đài.

CỬU TRÙNG ĐÀI.- Ở đoạn giữa: phân làm 9 cấp, tượng trưng Cửu Phẩm Thần Tiên, ấy là nơi chầu lễ Đức Chí Tôn của chư Chức Sắc Cửu Trùng Đài và chư Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ, cũng như chư Thần, Thánh, Tiên, Phật trong Cửu Thiên khai hóa chầu Đức CHÍ TÔN.

BÁT QUÁI ĐÀI.- Ở đoạn sau của Đền Thánh, ấy là Bửu Điện xây thành hình BÁT QUÁI nơi thờ Đức Chí Tôn và chư Thần, Thánh, Tiên, Phật; biến thể của THIÊN TRIỀU nơi Ngọc Hư Cung.

Thành thử trong Đạo, có người cho rằng Đền Thánh là Ngọc Hư Cung tại Thế.

 

Top of Page

LUẬT TAM THỂ HIỆP NHỨT 

- NÓI VỀ CON NGƯỜI.- Thể Hài nhờ Chơn Thần giữ gìn, điều khiển mà sống; còn Chơn Thần thì nhờ Chơn Linh ngự trị, dìu dẫn để thuận cơ vĩnh sanh của Tạo Đoan.

Thể Hài thuộc về TINH, Chơn Thần thuộc về KHÍ, Chơn Linh thuộc về THẦN, ấy là TAM BỬU.

Tam Bửu hiệp lại tạo thành con người, nhưng phần vi chủ là Chơn Linh.

# # #

- NÓI VỀ TẠO ĐOAN.- Thể Chất nhờ Khí Sanh Quang nắm cơ điều hòa hai khí âm dương mà sanh hóa, biến hình; còn Khí Sanh Quang thì nhờ Đấng CHÍ LINH ngự trị mà linh hiển và hằng sanh.

Thể Chất thuộc về TĂNG, Khí Sanh Quang thuộc về PHÁP, Đấng CHÍ LINH thuộc về PHẬT.

Quyền năng của Phật, của Pháp, của Tăng hiệp lại là quyền năng Tạo Hóa, nhưng quyền vi chủ là quyền của Phật hay nói là của Đấng CHÍ LINH.

# # #

- NÓI VỀ NỀN ÐẠO.- Cửu Trùng Đài nhờ Hiệp Thiên Đài mà vững và thành Đạo, còn Hiệp Thiên Đài thì nhờ Bát Quái Đài mà trường tồn.

Cửu Trùng Đài thuộc về TĂNG, Hiệp Thiên Đài thuộc về PHÁP, Bát Quái Đài thuộc về PHẬT.

Quyền năng của Bát Quái Đài, của Hiệp Thiên Đài, của Cửu Trùng Đài hiệp lại là quyền năng của nền Đại Đạo, nhưng quyền vi chủ là quyền của Bát Quái Đài tức là quyền Chí Tôn.

(Vả lại quyền Bát Quái Đài là quyền của Đức Chí Tôn, nên tất cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài hiệp lại làm HỘI THÁNH, tức là THÁNH THỂ của Ngài).

 

Top of Page

 

MUỐN TRỞ NÊN NGƯỜI ĐẠO 

Muốn trở nên người Đạo, thì phải là người tuân theo luật TAM THỂ tạo dựng nên Đạo CAO ĐÀI, nghĩa là phải tự đặt mình trong khuôn khổ của Cửu Trùng Đài để đứng vào hàng TĂNG. Mà hễ đứng vào hàng Tăng thì lý đương nhiên phải chịu mệnh lệnh của PHÁP. Thế nên khi muốn vào hàng Tăng thì phải minh thệ rằng:

Tôi là ........... tuổi, thề rằng ngày nay biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên tru Địa lục.

Lời minh thệ là phép nhập môn, từ đó phải tuân y Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo mà Hiệp Thiên Đài nắm giữ. Nhờ đó mà người Đạo thường tự xưng là con cái của Đức Chí Tôn bởi cớ Hiệp Thiên Đài là nơi Đức Chí Tôn ngự cầm quyền vi chủ toàn cả nền ÐẠO.

# # #

Trên đây là nói về người Đạo, còn nói về những cơ quan hữu tướng nào, do hàng TĂNG gầy dựng tạo thành hay là chung chịu trong khuôn khổ của hàng Tăng nghĩa là phải chịu mệnh lệnh của Luật Pháp Chơn Truyền thì mới là của nền Đạo hay nói là chịu mệnh lệnh của Đức Chí Tôn, vì lẽ Hiệp Thiên Đài vẫn có một mà là nơi Đức Chí Tôn ngự cầm quyền thiêng liêng thống trị, cũng như Chơn Linh ngự nơi Chơn Thần để nắm quyền vi chủ Thể Hài.

Top of Page

 

LUẬT DÂNG TAM BỬU 

Ba thể con người là TINH, KHÍ, THẦN gọi là Tam Bửu.

Theo Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chỉ dùng HOA (Tinh), RƯỢU (Khí), TRÀ (Thần) làm tế vật hiến dâng cho Đức Chí Tôn.

Ý nghĩa sự tế dâng ấy cũng không ngoài luật TAM THỂ của quyền Tạo Hóa, là con người phải tự đặt mình trở lại nguồn cội sanh ra mình và thuận theo Luật ấy để đoạt cơ vĩnh sanh, dữ Thiên Địa đồng trường cửu.

# # #

HIẾN HOA.- Hoa là tinh túy của loài thảo mộc, tượng trưng tinh túy của vật chất tạo thành thân thể con người. Hiến HOA là nguyện dâng Thể Hài của mình cho Đức Chí Tôn để thật hành phận sự của hàng TĂNG, tức là cứu nhơn độ thế giải khổ chúng sanh. QUI Y TĂNG

HIẾN RƯỢU.- Rượu có khí vị, năng lực dục túy, diệt vật giải thần, dùng nó là vì cái khí vị ấy, nên rượu tượng trưng phần KHÍ, thuộc trí óc, tinh thần, khí phách con người. Hiến rượu là nguyện dâng cả trí óc, tinh thần cho Đức Chí Tôn để thật hành Chơn Pháp, phải tu, phải đào luyện cho được một Chơn Thần đồng thể, đồng tánh cùng Ngôi Thứ Nhì để cùng Tạo Đoan dự vào cơ Tấn Hóa trên đường HẰNG SANH, tức là phụng sự Vạn Linh sanh chúng. QUI Y PHÁP

HIẾN TRÀ.- Trà có tánh chất làm cho định tánh tĩnh thần, tượng trưng Linh Hồn. Hiến trà là nguyện dâng Linh Hồn cho Đức Chí Tôn để dự vào quyền năng mầu nhiệm của PHẬT, ý nghĩa là trở về cùng Đức Chí Tôn hay nói là hiệp một cùng THẦY và làm cơ quan liên lạc cho toàn thể Chơn Hồn trong Càn Khôn Thế Giái, khi đến khi về. QUI Y PHẬT

Chung qui là con người hiến dâng cả Tam Bửu: TINH, KHÍ, THẦN tức là hiến dâng cả Thể Xác, Chơn Thần, Chơn Linh cho Đức Chí Tôn làm Bửu Vật khai Đạo cứu ĐỜI; để cùng sống trong tình THƯƠNG YÊU VÔ TẬN của Đức Chí Tôn giáng trần lập GIÁO, dìu dẫn nhơn sanh đi đúng theo khuôn luật HẰNG SỐNG của Tạo Hóa tức là khuôn luật Công Bình và Bác Ái.

Như thế là phụng sự Đức Chí Tôn đó vậy. QUI Y TAM BẢO

 

Top of Page

PHỤ LUẬN VỀ BA THỂ CON NGƯỜI 

Đứng về mặt Duy Vật mà nói thì con người là xác thịt. Có xác thịt mới có tinh thần, mà cơ quan sản xuất tinh thần là bộ óc. Một khi xác thịt hoại (chết) là qui ư thổ hết.

Vậy thử khảo luận coi có phải như vậy không?

Muốn khảo xét thì phải luận theo lối vấn đáp để dễ nhận thức hơn.

Vấn: - Xác thịt nầy của ai?

Đáp: - Xác thịt nầy của tôi.

Vấn: - Cái óc của anh ở đâu?

Đáp: - Cái óc của tôi ở trong đầu của Tôi.

Đến đây thì ta có thể nhận thức rằng: XÁC THỊT (thịt, xương, đầu, óc) là vật sở hữu của cái TÔI.

Vậy thì xác thịt là Thể Thứ Nhứt còn TÔI là tiếng tự xưng của Thể Thứ Nhì, chớ không phải cái ÓC (não) sanh ra Thể Thứ Nhì được.

Ấy vậy TÔI là tiếng tự xưng của phần HỒN. Có Hồn mới có sự hiểu biết, sự khôn ngoan và cái năng lực hiểu biết đó là tinh thần.

Do sự học hỏi, rèn luyện, khảo dượt trong khi mang Thể Hài sống nơi mặt thế, mà tinh thần con người có hơn kém, có mạnh yếu khác nhau.

Con người có tinh thần mẫn đạt, thông minh, tiến hóa là được rèn luyện cho cái Thể Thứ Nhì (Chơn Thần) được thêm tinh anh mạnh mẽ, thêm thông minh mẫn đạt. Nhưng phải có một Thể Hài mạnh mẽ, tinh khiết thì con người mới rèn luyện được một Chơn Thần mạnh mẽ tinh khiết.

Xác thịt ví như cái nhà TA ở; nhà dơ bẩn, hư dột thì TA cảm thấy hôi hám khó chịu; nhà sạch sẽ cao ráo thì TA nghe nhẹ nhàng khoan khoái; còn nếu nhà hư đổ, thì TA không thế ở, phải bỏ hay tạo cái khác.

Đó là hai THỂ của con người: Xác Thịt và Chơn Thần.

Bây giờ thử khảo xét để nhận thức thêm một Thể Thứ Ba nữa là Chơn Linh của con người.

Cái Thể Thứ Nhì là Chơn Thần vốn thường bị ảnh hưởng của Thể Thứ Nhứt (Xác Thân) và ngoại vật cám dỗ, lôi cuốn vào con đường Phàm. Nhưng mỗi lần Chơn Thần bị cám dỗ, lôi cuốn như thế thì lại nhờ có Chơn Linh ngự đến mà phát ra ý niệm phân biệt Thiện Ác, Xấu Tốt, Nên Hư, Phải Quấy; thành thử khi thì con người làm ác, khi thì làm thiện, khiến trong Chơn Thần con người sinh ra hai loại Tính:

1.     Những tính ác.

2.     Những tính thiện.

Chơn Thần vốn ở trong Xác Thịt, tức bị xác thịt và ngoại vật kích thích mà làm ác, nên sanh ra những tính ác tức là Phàm Tính.

Tất cả ác tính của con người hiệp tạo ra Ác Tâm hay nói là Phàm Tâm.

Chúng ta thấy loài Cầm Thú và những người chưa được tiến hóa thường có nhiều ác tính, tức là không có Lương Tâm hay nói là thiếu Lương Tâm đó vậy.

Nhờ có Chơn Linh ngự vào Chơn Thần, nên Chơn Thần mới phát ra ý niệm phân biện Thiện Ác. Khi đã phân biện được Thiện Ác thì con người cố gắng tránh xa việc ác và làm việc thiện, nên trong Chơn Thần dần dần phát sanh nhiều tính thiện hiệp tạo ra Thiện Tâm hay nói là Lương Tâm.

Lúc ban sơ ác tính nhiều, thiện tính ít, thì con người ham làm ác để thỏa mãn ác tính của mình, còn làm việc thiện là việc miễn cưỡng, gắng gượng, hoặc do hoàn cảnh đua đẩy, hoặc để thỏa mãn một thị hiếu nhứt thời, vì lẽ làm thiện thì thường phải chịu một ít nhiều bố thí về tinh thần hay vật chất là mục phiêu phản công của ác tính.

Chơn Thần nhờ Chơn Linh ngự trị ban cho thiện ý tức là cái quyền năng mầu nhiệm của Thượng Đế giúp cho con người dần dần trừng thanh những ác tính, hoặc nói; chế ngự lần lần những tính ác, thì tính thiện càng ngày càng phát sanh thêm, tiến mãi đến nơi toàn thiện. Trong khi Chơn Thần chứa đựng những tính ác và những tính thiện tương đương nhau thì con người có tính lưng chừng, khi vầy khi khác, làm thiện cũng muốn mà làm ác cũng ham, trận giặc lòng ấy làm cho con người khổ sở.

Rồi đến khi Chơn Thần tiến hóa cao hơn nữa thì những tính ác bị những tính thiện chế ngăn, là lúc con người vui làm việc thiện, nhưng nhiều khi tính ác vẫn còn sôi nổi, tức là lúc mà con người ham làm việc thiện để thuận với thiện tính nên Lương Tâm không cắn rứt; nhược lỡ làm việc ác thì Lương Tâm hành phạt làm cho con người đau khổ bứt rứt, ăn năn, lo nghĩ và hối tiếc, ân hận.

Cũng có người trước kia bản chất có nhiều tính tốt, hẳn cho là người có Lương tâm, nhưng sau lại sa ngã và vì hoàn cảnh tập nhiểm sanh ra nhiều ác tính làm cho lu mờ dần các thiện tính, mãi cho đến khi trong Chơn Thần chứa hầu hết là ác tính, thì đó là người tán tận lương tâm hay nói là không còn lương tâm, biến thành tà thần tinh quái, sa vào quỉ vị.

Một khi đã biến thành tà thần tinh quái rồi thì không còn tiếp được Chơn Linh ngự trị dìu dẫn giáo hóa nữa, theo Đạo Giáo cho là: Đã sa vào tay Chúa Quỉ.

Vả lại khi Nhơn Tâm đã tự tu tỉnh về CHƠN, rèn luyện được Chơn Tánh, chịu dưới quyền của Chơn Linh ngự trị thì mới nói: PHẬT TAÏI TÂM. Nhược bằng Tánh Người bị Tánh Xác Thịt và ngoại vật cám dỗ, lôi cuốn vào con đường Phàm, thì Tánh Người trở nên Phàm Tánh, Ma Tánh, Quỉ Tánh, nghịch hẳn tánh của Chơn Linh thì trông mong gì mà có Phật tại Tâm cho được. [5]

Trong Thánh Giáo của Đức Chí Tôn có bài thi bốn câu, xin trích lục ra đây để quí bạn mộ Đạo lãnh hội về ý nghĩa của ba chữ: Phật Tại Tâm.

Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi,
Cần gì hạ giới vọng cao ngôi.
Sang hèn trối kệ TÂM là quí,
TÂM ấy tòa sen của LÃO ngồi.

TÂM đây phải là Chánh Tâm thì Thần mới chơn (Chơn Thần), nhược TÂM đã là tà thì Thần biến tà (Tà Thần).

Thần con người đã biến tà rồi thì chỉ có Ma, Quỉ ngự vào mà thôi, làm sao mà có CHƠN LINH ngự vào được.[6]

Xác thịt thì nhờ Chơn Thần mà tiến hóa đến nơi tận mỹ, còn Chơn Thần thì nhờ đâu mà tiến hóa đến cõi tận thiện?

Có phải là do cái Thể Thứ Ba là CHƠN LINH không?

Lời người ta thường nói: LÒNG NGƯỜI là LÒNG TRỜI là cái LÒNG THỨ BA nầy vậy

 

Top of Page

CÁI TÔI 

Con người là ba THỂ tạo nên, vậy cái thể nào tự xưng là TÔI mà chúng ta thường nghe người hiền kẻ dữ, người trí kẻ ngu, đều tự xưng mình là TÔI hay là TA cả.

TRÌNH ĐỘ THỨ NHỨT:

Khi con người còn bị Tánh Xác Thịt lôi cuốn, chỉ muốn ăn ngon, mặc ấm, thỏa thích nhục thể, thì TÔI là tiếng tự xưng của Tánh Xác Thịt.

Xác Thịt bịnh thì nói: TÔI đau; xác thịt hoại (chết) thì nói: TÔI chết và rất sợ chết vì cho cái chết là hết, không còn gì nữa.

TRÌNH ĐỘ THỨ NHÌ:

Khi con người chuộng về sự mở mang trí thức và sống về tinh thần, thì TÔI là tiếng tự xưng của CHƠN THẦN.

Nên để ý, sống bằng tinh thần thì chưa hẳn là có tính thiện, vì lẽ có người đem cả tinh thần đeo đuổi theo con đường bất chánh, tạo ra bao nhiêu oan nghiệt tội tình.

Có rất nhiều cái TÔI: TÔI của Ma Tánh, TÔI của Quỉ Tánh, TÔI của Phàm Tánh, TÔI của Chơn Tánh. Trong con người có hai THỂ tranh nhau xưng TÔI là hai phần TINH và KHÍ mà sanh ra nào là: TÔI ưa, TÔI ghét, TÔI giận, TÔI hờn, TÔI muốn tu, TÔI không muốn tu, TÔI thích ăn thịt không thích ăn chay . . . . . . . . . . . . . . .

Đến khi TINH, KHÍ tuyệt thì nói: TÔI chết và sẽ chuyển qua kiếp khác, hay là nói: Xác Thịt TÔI hoại, TÔI sẽ bỏ xác.

TRÌNH ĐỘ THỨ BA:

Khi con người biết ham chuộng điều lành, điều phải, lo tích đức tu nhơn, thuận theo lẽ Đạo, chăm làm việc thiện, quyết đi trên con đường Chơn Lý thì TÔI là tiếng tự xưng của Chơn Linh.

Chơn Thần con người được tu tiến mãi, đến chừng nào nó biết hoàn toàn phục thiện Chơn Linh, thì Chơn Linh mới có thể trọn ngự vào Chơn Thần được.

Đến trình độ nầy, con người là ba THỂ: Xác Thịt, Chơn Thần, Chơn Linh, nhưng nắm quyền vi chủ ngự trị là Chơn Linh và tiếng tự xưng TÔI của con người mới là tiếng tự xưng của Chơn Linh; còn Thể Thứ Nhứt và Thể Thứ Nhì là những cơ giới hay là vật sở hữu của Chơn Linh vậy.

Một khi đã đoạt được cái TÔI thứ ba nầy, thì mọi hành vi của con người đều hòa nhịp với khuôn luật Tạo Đoan và con người có thể nói: Thi hài của TÔI dầu có hoại, nhưng TÔI cũng vẫn hằng sống trong bầu Tạo Hóa. Hay là có thể nói: TÔI vẫn hằng sống hiệp một cùng THẦY (Đức Chí Tôn).

 

Top of Page

PHƯƠNG TU LUYỆN BA THỂ CON NGƯỜI 

Về phương tu luyện ba THỂ con người, Đức Hộ Pháp đã có dạy rõ trong Sắc Huấn số 209 đề ngày 14 tháng giêng năm Đinh Hợi, xin chép vào đây để quí bạn mộ ÐẠO suy niệm tâm hành, dọn mình lần bước lên Đài TRÍ HUỆ.

 

Phương luyện kỷ đặng vào con đường thứ ba Đại Đạo

Phải biết thân thích cùng cả nhơn vật tức là tìm nguyên do của Vạn Linh cùng Chí Linh.

Phải ân hậu và khoan hồng.

Phải thanh nhàn, đừng vị kỷ.

Phải bình tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của họa, phước, buồn vui. (Tập tánh không không đừng nhiễm, vui cũng vui buồn cũng buồn, nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).

Phải độ lượng, khoan dung, tha thứ.

Phải vui vẻ điều hòa, tự chủ và quyết đoán.

Giữ linh tâm làm căn bổn. Hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật Mẫu.

Phương pháp trị tâm vì tâm là hình ảnh thiên lương

Đức tin và khôn ngoan là kho chí bửu ngoài ra là của bỏ là đồ vô giá.

Ai đã cố oán kẻ thù của mình thì khó giữ thanh tâm công chánh cho đặng.

Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.

Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh nên người hiền thì không biết đến hay là từ bỏ cừu hận oán ghét.

Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.

Lấy thiện mà trừ ác.

Lấy nhơn nghĩa trừ bạo tàn.

Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp hòi.

Lấy chánh trừ tà.

Ấy là đường thương huệ kiếm.

 

Luyện thân, luyện trí

Ẩm thực tinh khiết.

Tư tưởng tinh khiết.

Tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật Mẫu.

Thương yêu vô tận.

Ấy là chìa khóa mở cửa BÁT QUÁI ĐÀI tại thế nầy.

Tòa Thánh, ngày 14 tháng giêng Đinh Hợi 1947.
PHẠM HỘ PHÁP

 

Top of Page

 

PHỤ LUẬN VỀ PHƯƠNG TU LUYỆN MỖI THỂ CON NGƯỜI 

PHƯƠNG TU THỂ THỨ NHỨT.- Đệ Nhứt Xác Thân tức là Xác Thịt đó vậy. Xác Thịt con người là khối vật chất hữu hình, cần phải khéo chăm nom nuôi dưỡng, tức là cần phải tinh khiết mạnh khỏe.

Muốn cho xác thịt được tinh khiết, không phải chỉ tắm rửa ngoài da mà cần yếu là phải giữ tinh khiết bên trong nữa, tức là phải nuôi dưỡng xác thân bằng những thực phẩm thanh khiết nhẹ nhàng như ngủ cốc, lê hoác mà tiếng thường gọi là ăn chay.

Còn muốn được khỏe mạnh thì phải thật hành mỗi điều cần yếu về phương pháp DƯỠNG SANH.

# # #

PHƯƠNG TU THỂ THỨ NHÌ.- Chơn Thần phải kềm chế Tánh Xác Thịt và những tình dục phần nhiều do ngoại cảnh cám dỗ, tức là phương châm luyện Thần đó.

Trong Chơn Thần có chứa đựng nhiều Tính cũ và mới. Tính cũ là những Tính nhiễm tạo từ nhiều kiếp trước (Lưu Tính), còn Tính mới là những Tính nhiễm tạo trong kiếp hiện tại.

Những Tính cũ hay mới đều có tốt có xấu, vậy phải sửa những Tính xấu được trở nên tốt để làm chủ Tính Xác Thịt, không bị ảnh hưởng của ngoại vật và cần phải học hỏi tiến hóa mãi cho được trọn lành.

Thể Thứ Nhứt nhờ khéo nuôi nên sanh Chơn Tinh; phần Tinh nhờ khéo dưỡng bốc hơi thành Chơn Khí.

Chơn Thần và Chơn Khí được khéo tu dưỡng thì cả hai đều tinh anh mới hiệp một tạo thành ĐỆ NHỊ XÁC THÂN (Le Périsprit).

Chơn Khí được khéo bồi dưỡng thì tiết ra hào quang trong sáng đẹp đẽ như hoa sen nên gọi là Tòa Sen.

Tòa Sen lớn hay nhỏ, màu sắc rực rỡ hay không đều do công phu khổ hạnh tu luyện của Chơn Thần trong ít hoặc nhiều kiếp sanh tại thế.

Còn Đệ Nhị Xác Thân là Xác Thân thiêng liêng càng tu dưỡng thì càng huyền diệu nhiệm mầu bất tiêu bất diệt. Năng lực tinh thần của Đệ Nhị Xác Thân gọi là PHÁCH, còn sự sáng suốt của Chơn Thần gọi là VÍA.

# # #

PHƯƠNG TU ĐỂ TẠO LINH.- Chơn Linh là Thể Thứ Ba đã có luận giải rồi, đây xin luận thêm một điều mà có lẽ ai cũng thắc mắc tự hỏi để tìm nguyên lý của nó là:

Vì nguyên lý nào mà Đức Chí Tôn phải chiết linh ban cho mỗi người nơi Thế Gian?

Trong bầu Tạo Hóa, vạn loại đều do quyền năng của Chí Tôn mà thành hình vật hữu sanh, dù mảy lông sợi tóc cũng vậy.

Đức Chí Tôn đã sanh thì lẽ dĩ nhiên phải để tình yêu ái, chẳng khác gì món đồ của con người tạo ra thì con người tưng tiu và để lòng quí mến vào đó.

Bản Tính của TRỜI chứa một tình thương yêu vô tận nên vì thương mà sanh hóa và khi đã sanh hóa thì tưng tiu yêu dấu. Bởi cớ Đức Chí Tôn đem lòng THƯƠNG YÊU VÔ TẬN chan rưới đồng đều cùng khắp, để trông nom dìu dẫn toàn cả con cái của NGƯỜI.

Đã biết rằng Đức Chí Tôn là Chí Linh mà nói chan rưới lòng thương tức là rưới LINH, thành thử cái LINH mà con người thọ hưởng nơi Đức Chí Tôn, Đạo Giáo gọi là CHƠN LINH.

Ấy vậy bản tính của Chơn Linh là Bác Ái và Công Bình.

Con người nhờ lập công tu đức cho đầy đủ mới tạo nên một Đệ Nhị Xác Thân (Périsprit) tinh anh sáng suốt (pur) mới trọn tiếp được Chơn Linh ngự trị dìu dẫn trên đường tấn hóa.

Bằng chẳng vậy thì Chơn Thần biến tà làm cho Chơn Khí hóa trược, không tiếp được Chơn Linh, tức là Thần Khí bất tụ, nặng nề ô trược, sa vào nẻo tối tăm tội lỗi của phàm thế, luân hồi chuyển kiếp, tử tử sanh sanh không thọ hưởng được ân huệ thương yêu của Đức Chí Tôn luôn luôn dành sẵn cho toàn thể con cái của NGƯỜI, nếu biết nương nhờ nơi đó thì đoạt phép HẰNG SANH và SIÊU PHÀM NHẬP THÁNH.

Nơi cõi Hư Linh, các Đấng Vô Hình chỉ có hai THỂ: Đệ Nhị Xác Thân và Chơn Linh. Còn chư Thần, Thánh, Tiên, Phật xuống trần thì phải chung chịu mặt LUẬT TAM THỂ, vì nhờ có xác thịt (Đệ Nhứt Xác Thân) mới tu dưỡng tiến hóa thêm được.

Kể từ khi được đứng vào địa vị Nhơn Phẩm là nhờ điểm LINH của Đức Chí Tôn ban cho; rồi cũng nhờ điểm LINH ấy dìu dẫn mà Chơn Thần tu tiến mãi cho đến Thần Vị, Thánh Vị, Tiên Vị, Phật Vị.

- Làm người trọn trung báo hiếu tức là Thần Vị.

- Thật hành trọn Đạo làm người nơi mặt thế tức là vẹn bề Nhơn Đạo thì chứng quả Thánh Vị.

- Vào được Thánh Vị rồi, thật hành Thể Pháp Thiên Đạo tức là vào Tiên Vị.

- Thật hành Thể Pháp Thiên Đạo xong thì mở màn Bí Pháp Thiên Đạo tức là bước vào hàng Phật Vị.

 

Top of Page

HUYỀN BÍ SIÊU THOÁT 

Vì nhơn quả nên ta mới có sanh và sống nơi cõi trần nầy. Nhơn Quả ấy do ta đã tạo căn duyên với vạn linh . Muốn giải thoát tức nhiên ta phải trả nợ ấy cho hoàn tất với vạn linh.

Khi ta trả xong tức ta đã dứt nhơn quả. Dứt Nhơn Quả ta thoát khỏi Tứ Khổ: Sanh, Lão, Bịnh, Tử, "Tứ Diệu Đề".

Phụng sự chúng sanh với hình Thánh Thể nghĩa là thay xác cho CHÍ TÔN đặng phụng sự cho Nhơn Loại, nghĩa là toàn con cái của Ngài là phương giải Quả duy nhứt lại còn lập đặng đại công với Chí Linh, là với danh dự thay thế hình ảnh của Ngài đặng phụng sự con cái của Ngài.

Hỏi còn duyên nào quí hóa trọng hệ nữa chăng?

Siêu thoát chắc chắn của ta là lẽ ấy. 

Viết xong ngày cuối Xuân năm NHÂM THÌN

KIẾN TÂM

PHAN HỮU PHƯỚC

 

Top of Page


 

 

 

 

 

THE TRUTH OF 
MYSTERIOUS WORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INTRODUCTION

This inconsiderable book was added and revised many lacunae with His Holiness HO PHAP’s comment:

“Tran KHAI PHAP (JURIDICAL REFORMER),

I (Poor Monk) give the title of this inconsiderable book as TRUTH OF MYSTERIOUS WORD and reward Thua Su (Commissary of Justice) Phan Huu Phuoc with Religious Name Kien Tam with a sum 500$00.”

                             HO PHAP

                    (Signed and stamped)

I praise Thua Su KIEN TAM writing this inconsiderable book………………

                             HO PHAP

    (Signed and stamped)

         

          Consequently, this book named honorably as TRUTH OF MYSTERIOUS WORD.

          After that, I submitted to His Holiness KHAI PHAP, the Chief of Justice Department, I honorably received His letter as the following:

 

Top of Page

 

 

DIVINE LETTER OF TRAN KHAI PHAP

PALACE OF DIVINE ALLIANCE

GREAT WAY-THIRD PERIOR-UNIVERSAL SALVATION

Office

(Religious year of 27th)

JUSTICE DEPARTMENT

TAY NINH HOLY SEE


No. I.615/P.C

 

THE CHIEF OF JUSTICE DEPARTMENT

          To: Mr. Thua Su PHAN HUU PHUOC

                Religious Name: KIEN TAM

          Gentle Friend,

          Honorably, I red whole “TRUTH OF MYSTERIOUS WORD” of Gentle Friend, just composed about the Three-Body Law. That is really a judicious research work toward the Secret Doctrine of True Religion that nobody has ever paid attention to researching its meaning thoroughly. Beside the compliment praise of His Holiness HO PHAP,  I (Humble Monk) have no praise. If I do, it becomes superabundant.

          I just have some introduction speeches to readers and Religious friends who are fond of Tao. I wish that this inconsiderable will be useful for people when the nation is in chaotic situation toward spirit and material.

          Yours faithfully to Gentle Friend.

HOLY SEE, 25th July Nham Thin year

                   KHAI PHAP

             (Signed and stamped)

             TRAN DUY NGHIA

 

Top of Page

LETTER OF PHOI SU THUONG VINH THANH

 CAODAISME 
3e Amnistie de

GREAT WAY-THIRD PERIOR-UNIVERSAL SALVATION

Dieu en Orient

TÒA THÁNH TÂY NINH 

Sait-Siège Tây Ninh


-----
N' 261/C.V.

 

 

Dated 24th August Nham Thin year

(Le 12 Octobre 1952)

 

          Phoi Su Consultant of Religious Administration

          To:  Thua Su Phan Huu Phuoc

                  Religious Name: Kien Tam

Younger Brother!

When receiving the manuscript “Three-Body Law” that His Holiness Ho Phap has just named as Truth of Mysterious Word, I enjoy all quintessences before returning to younger brother.

How reasonable for detailed research, short description sentence, clearly analyzed truth! It is really a useful handbook for readers seeking the Tao.

It is not necessary for more discussion due to the complex life for rank of alone, helpless people and the optimistic appearance of rank of people dreaming of riches without friend, Divine Superiors teach us to two words of love and justice as a core of natural life evolved. That life must be a life of pleasure, a life of heath, a life of moral regardless of class to shake hands to complete obligation of human. If it is mentioned to universal principle and basic of living beings to concretize an immortal spirit, this book helps people very much.

People think that the life is dreamlike, there is other one lamenting that the life is the misery. However, they forget that the reality teaches us to be self-aware of solving everything legally in giving nice and steady solace. Therefore, when reading this “Truth of Mysterious Word” book, I have an impression that in spite of somebody with cruel nature after reading this book, they will return to the good way because of understanding the basic of human, they obviously seek the path of releasing named the path of GREAT WAY.            

            Yours sincerely,

 

            Signed and Stamped

            THUONG VINH THANH

            (TRAN QUANG VINH) 

 

Top of Page

FOREWORD   

The people demanding to create a castle must obviously prepare necessary materials and plan style of all methods of carrying out to build that castle.  

The people demanding to cultivate a religious life must do so. It means that they must study rules of tenet, law unifying the guideline path of TRUTH in order to believe in religious path.  

Using treatise style about TRUE DHARMA is the difficulty, therefore I have written this book with many endeavours and carefulness. Every verse was considered carefully to avoid superabundance and lack. The specific with its meaning was chosen clearly to essentially avoid things of misunderstanding about the inner SENSE of each passage. However, I do not dare to think that it is perfect.  

Consequently, when reading a verse, a passage, I solicit BONZE to pay attention to give instructions for lacunae. I would like to show my deep gratitude.  

In addition, Pious friends! Please meditate word-by-word, verse by verse, take this passage as dialectic for next passage to study to reveal the TRUTH then to put your belief. Or if you have queries, vague thoughts, write a letter to me, I will be pleased to reply.  

I wish and feel honorable to receive your fully precious comments toward TRUTH to complement the second publisment in the better completion. That also helps the life with a flash on the path of TRUE RELIGION.  

            Writer: KIEN TAM

 

Top of Page

 

THREE FORMS OF MAN 

The man is the crystallization of CREATOR due to three parts creating:  

§  The first part is the BODY considered as Material.

§  The second part is the PERISPRIT.

§  The third part is the SOUL. 

The material has its foremost cause, three FORMS of man naturally have their cause.  

When studying the cause of three FORMS creating a man, we can answer a question: 

Where does the man come from and where does the man return to after his death?  

The cause is the source of creating. In the Creator Space, once it has what kind of substance, the man also has that substance in creating process. It is not that the nothingness can create the being. In the Creator Space, merely there are the INVISIBLE, MATERIAL and SEMI-MATERIAL forms.  

The Invisible form changes into the Material form, then the Material form returns the Invisible form. Between two forms, there is the other SEMI-MATERIAL form.  

That is the mechanism of incessant change of TIME in SAPCE, from the NOTHINGNESS, it changes into the APPEARANCE, and then the APPEARANCE changes into the NOTHINGNESS, they create an Evolution Mechanism.  

 

Top of Page

 

THE ORIGIN OF THREE-BODY MAN

A.– The Creator creating all living beings is named as a very marvelous, omnipotent, opniscient SUPREME BEING governing and ordering all BEINGS that we call HIM as the SUPREME BEING descending the GREAT WAY under the name of CAO DAI TIEN ONG DAI BO TAT MA HA TAT (CAODAI IMMORTAL-GREAT BODHISATTVA-MAHASATTVA).

# # #

B.– The VITALITY FLUID oscillates the gas of yin and yang in universe to nourish all beings, to hold the mechanism of life and death and fate of all living beings that we call as DUC DIEU TRI KIM MAU or MOTHER BUDDHA.

The MOTHER BUDDHA is the Second Dhramakaya of SUPREME BEING operating the Yin Light to create the Universe. It is called as Amra in Pali language. Actually, the MOTHER BUDDHA is the Perisprit of NOTHING MERCY FATHER.

That is the Second Throne belonging DHARMA, the origin of PERISPRIT named the semi-material form.

# # #

C.– The Material includes: earth, plant, metal, water, stone created and changed into ALL BEINGS WITH LIFE by two elements of yin and yang.

     That is the Third Throne belonging ALL BEINGS, the origin of BODY named as the material form.

 

Top of Page

THE NATURE OF THREE-BODY MAN

SOUL – According to True Philosophy of Great Way, it is considered as CHON LINH, the origin created by GOD or HEAVEN KIND.

The transcendent MEANING of SOUL is perfect with MIND and WISDOM, therefore it is named as DIVINE CONSCIENCE.

Replying on the Mind and Wisdom, people have sympathy to Good and Bad events happening in future suddenly. In addition, they can apprehend boundless things out of reach of Six Senses: Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body, and Thought.

The man reply on this Soul to become Miraculous because the Soul has its mission to guide and teach the Perisprit on the progress from position of Man to Deity, Saint, Immortal, Buddha[7].

# # #

PERISPRIT - According to True Philosophy of Great Way, it is called as CHON THAN. Due to this Perisprit, there is the life operating inside material beings. The origin creating the Perisprit is the Vitality Fluid circulating in universe.

The Perisprit is essentially the life inside all material beings progressing from Sanh Hon[8] to Giac Hon[9]. It continues to evolve more to the Psychological Conscience and Instinct. It obviously still belongs wheel of Animal receiving a part of Marvellousness from the Vitality Fluid.

From the Animal rank with Divine Soul, replying the Soul governing, guiding and teaching, the Divine Soul progresses more to become the Perisprit. That means to obtain the Man rank already.

The man reply on this Perisprit to have Mind, Spirit, Sense, which are wiser than all beings.

# # #

CARNAL BODY – That is the body of man. The material due to two gases of yin and yang creating the life and the carnal body of man. Or all materials are also crystallized the material form. Therefore, it has the sexual passion, passion of life named as the nature of carnal body.

 

Top of Page

 

THREE FORMS OF GREAT WAY

The SUPREME BEING uses the automatically mysterious pen of a séance to descend and found GREAT WAY-THIRD PERIORD-UNIVERSAL SALVATION with nothing more than using the law aspect of THREE FORMS:

·         OCTOGONAL DIVINE PALACE symbolizes the Soul.

·        PALACE OF DIVINE ALLIANCE symbolizes the Perisprit.

·        PALACE OF NINE DIVINE PLANES symbolizes the carnal Body.

- OCTOGONAL DIVINE PALACE: on the top, there is the SUPREME BEING governing. Below, Three Governors and Deities, Saints, Immortals, Buddhas at the Ngoc Hu Cung[10] hold the Divine Law to administrating whole UNIVERSE.

That is the INVISIBLE aspect.

- PALACE OF DIVINE ALLIANCE: His Holiness Ho Phap governs. Below, there are Thuong Sanh, Thuong Pham[11] and Twelve Zodiacal Dignitaries protecting LAWS of THREE RELIGIONS unified and named as TRUE DHARMA-GREAT WAY appeared from the Divine Law.

That is the SEMI-MATERIAL aspect. It is the palace of SUPREME BEING to be seated.

- PALACE OF NINE DIVINE PLANES: on the top, there is Giao Tong governing. Below, there are Dignitaries holding the aspect of material affairs.

That is the MATERIAL aspect under orders of LAW of TRUE DOCTRINE of TAO.

 

Top of Page

THE PRINCIPLE OF NAME OF OCTOGONAL DIVINE PALACE

Formerly, after the Phuc Hy king had seen the Unicorn carrying a map on the back showing image of Eight Diagrams and Sword, he could study 8 basic PRINCIPLES of CREATION of EARHT and HEAVEN. From that, he invented the abbreviation script by seamless lines and interruptive lines representing 8 Principles named EIGHT DIAGRAMS.

The Eight Diagrams are 8 Signs: Càn (Heaven): ,  ||| (); Khảm (Water): :|: (); Cấn (Mountain ): , ::| (); Chấn (Thunder): , |:: (); Tốn (Wind): , :|| (); Ly (Fire): , |:| (); Khôn (Earth): , ::: (); Đoài ( Lake ): , ||: ().

The Eight Diagrams represent the creation mechanism of Universe and the secret of All Living Beings. It means that the SUPREME BEING grants the power of SPACE, which creates All Living Beings. Consequently, when mentioning something about the Universe, the SUPREME BEING is the SOUL, the LORD because HE is the SUPREME SUPERIOR who has created everything.

Therefore, the Eight Diagrams is the SOUL of Religions that is really the GREAT WAY.

 

Top of Page

THE AUXILIARY INTERPRETION FOR EIGHT DIAGRAMS

The general interpretation is to awake cursorily the name of Eight Diagrams only, not to mention a treatise to Eight Diagrams because the study of Eight Diagrams is the Great Science toward UNIVERSAL VIEW with demand a wisdom spirit and difficult work of study so that we can understand something about it.

The Eight Diagrams is the universal science while the universe is immense, boundless with unlimited versatility, that science is the science limited.

The brain of man is studying forever to understand thoroughly. However, it is afraid that the man never obtains his purpose because the Eight Diagrams change according to the secret of mechanism of Universal Creation, it is infinite.

According to Vietnamese History, Mr. Trang Trinh Nguyen Binh Khiem could read Thai At Than Kinh book to understand a little bit about marvelous mystery of Eight Diagrams. He certainly took reference of Principle of universal Creation in its changes due to achievement toward the secret of Form of Star. In spite of a man, a society, a globe or all stars of this universe, they must be controlled and determined by order of marvelousness of universe.

 

Top of Page

THE PRINCIPLE OF PALACE OF DIVINE ALLIANCE

After formation of Eight Diagrams due to the TIME’s appearance, the SPACE creates the Material Mechanism generally named as All Material Living Beings.

The material state of universe is due to the DHARMA-DHATU of SUPREME BEING appearing to clearly determine the union of material and invisible powers.

All material living beings depend on the VITALITY FLUID nourishing, therefore the Life exists inside its body that we call it as PERISPRIT, moreover because that TALITY FLUID replies on the power of Eight Diagrams dominating, it can become lively to uphold its eternal and harmonized life. Thus, all material living beings create the modification of Material Mechanism happening in front of man that all living beings are controlled by the law of life and death, of change toward appearance and body. That is the ceaseless change of Material Mechanism determined by SUPREME BEING.

The Divine Alliance means the alliance with GOD, it refers to the VITALITY FLUID. The Vitality Fluid is the energy of universe. In that energy, there is the appearance of two forms named as luminous wave and atom administrating the change mechanism toward Life of all material living beings. Behind Throne of HO PHAP, adoring the “ENERGY” is its meaning.

The Vitality Fluid is the Medium making the Material Mechanism receive the dominated power of INVISIBLE. In contrary of speaking, it is the Medium making the power of Eight Diagrams administrating on the Material Mechanism same to the Carnal Body of man replying on PERISPRIT unifies with the SOUL coming. In other way, the Perisprit existing at the Carnal Body replies on the Medium named the Perisprit.

Therefore, the Palace of Divine Alliance is the Medium for the Octagonal Divine Palace existing in the Palace of Nine Divine Planes. In contrary way: the Palace of Nine Divine Planes replies on the Palace of Divine Alliance as a Medium to receive the power of Octagonal Divine Palace.

Consequently, the Palace of Divine Alliance is the PERISPRIT of GREAT WAY.

 

Top of Page

THE DEFINATION OF NAME OF “PALACE OF NINE DIVINE PLANES”

In the SPACE, the TIME appears. It means that the NOTHINGNESS changes into APPEARANCE. The appearance is All Material Living Beings replying on Perisprit to operate continuously to create the Evolution Mechanism of Material Mechanism.

The man is a rank among all living beings. It replies on evolution to create 9 Ranks named Nine Ranks of Deity and Fairy due to Eight Ranks of Soul in the Eight-Diagram furnace.  It means that Golden Vase operates to found the Divine Position represented the incomparable power and extreme pure for Divine Beings of Nine Heavens in Invisible world.

About the Universe, the Palace of Nine Divine Planes represents the Evolution Mechanism of all material living beings. For GREAT WAY, the Palace of Nine Divine Planes is all HUMAN BEINGS in TAO gate divided into 9 Ranks:

1. The Dao Huu (Religionist) belongs the rank of Earth Deity

2. The Chuc Viec (Sub-Dignitary) belongs rank of Human Deity

3. The Le Sanh (Student Priest) belongs rank of Heaven Deity

4. The Giao Huu (Priest) belongs rank of Earth Saint

5. The Giao Su (Bishop) belongs rank of Human Saint.

6. The Phoi Su (Archbishop) belongs rank of Heaven Saint.

7. The Dau Su (Cardinal) belongs rank of Earth Immortal.

8. The Chuong Phap (Censor Cardinal) belongs rank of Human Immortal.

9. The Giao Tong (Pope) belongs rank of Heaven Immortal or BUDDHA.

Therefore, the Palace of Nine Divine Planes is the CARNAL BODY of GREAT WAY.

 

Top of Page

HOLY SEE

SUPREME BEING descended earth to found the TAO due to the LAW OF THREE BODIES:

§  BAT QUAI DAI (OCTOGONAL DIVINE PALACE).

§  HIEP THIEN DAI (PALACE OF DIVINE ALLIANCE).

§  CUU TRUNG DAI (PALACE OF NINE DIVINE PLANES).

Therefore, the HOLY SEE is a place to worship SUPREME BEING under appearance of marvelous power of BUDDHA, DHARMA, ALL BEINGS.

PALACE OF DIVINE ALLIANCE: The front: the entrance in the middle, two sides with two Towers Bach Ngoc Chung Dai (Tower of White Jade Bell) and Loi Am Co Dai (Tower of Thunder Drum). The next is the Throne of Ho Phap, Throne of Director of Secular Body (Thuong Sanh), Throne of Director of Religious Body (Thuong Pham) and a standing place of Twelve Zodiacal Dignitaries  and inferior Dignitaries of Palace of Divine Alliance.

PALACE OF NINE DIVINE PLANES: the middle is divided into 9 steps representing Nine Ranks of Deity and Immortal. This is the place for Dignitaries of Palace of Nine Divine Planes, Sub-Dignitaries, male and female religionists and Deities, Saints, Immortals, Buddhas in Divine Beings of Nine Heavens to do rites to SUPREME BEING.

OCTOGONAL DIVINE PALACE: The rear of Holy See is the Precious Altar built according to form of EIGHT DIAGRAMS considered as a place of worshiping SUPREME BEING, Deity, Saint, Immortal, Buddha. It is the variant of HEAVEN COURT at the Ngoc Hu Cung (GOD Court).

For that reason, in Caodaism, somebody considers the Holy See as GOD Court.

 

Top of Page

UNION THREE-BODY LAW

- ABOUT HUMAN: The Carnal Body replies on the Perisprit’s protection and control to live. The Perisprit replies on the Soul’s attendance and guidance to harmonize the eternal mechanism of life of Creator.

The Carnal Body belongs the ESSENCE, the Perisprit belongs the ENERGY, the Soul belongs the SOUL. Those are THREE GEMS.

Three Gems unify together to create a man. However, the owner is the Soul.

- ABOUT CREATOR: The Substance replies on the Vitality Fluid holding the harmonized mechanism two energies of yin and yang to create and change. The Vitality Fluid replies on SUPREME BEING’s attendance to be eternal and miraculous.

The Substance belongs ALL BEINGS, the Vitality Fluid belongs the DHARMA, the SUPREME BEING belongs the BUDDHA.

 The power of Buddha, Dharma, All Beings unified is the power of Creator. However, the owner is the Buddha or SUPREME BEING.

 ABOUT RELIGION: the Palace of Nine Divine Planes replying on the Palace of Divine Alliance can be stable in religious achievement. And the Palace of Divine Alliance replies on the Octagonal Divine Palace to exist. 

The Palace of Nine Divine Planes belongs ALL BEINGS, the Palace of Divine Alliance belongs the DHARMA, the Octagonal Divine Palace belongs BUDDHA.

 The power of Octagonal Divine Palace , Palace of Divine Alliance and Palace of Nine Divine Planes unifying are the power of Caodaism. But the owner belongs the Octagonal Divine Palace or SUPREME BEING.

 (Moreover, the power of Octagonal is the power of SUPREME BEING. Therefore, all Dignitaries of Divine Alliance Palace and Octagonal Divine Palace unify to become a SACERDOTAL COUNCIL, it means a HOLY BODY of SUPREME BEING).

 

Top of Page

 

BECOME A CAODAI DISCIPLE

To be a Caodai disciple, we must obey the THREE-BODY law creating the CAODAISM. It means to live in the framework of Palace of Nine Divine Planes to be belonged to ALL BEINGS. Whenever being belonged to ALL BEINGS, we must obey obviously the orders of DHARMA. Consequently, if we want to belong ALL BEINGS, we must take an oath:

I am…,…years old, swear that today, I join the Caodaism of SUPREME BEING, never change my heart, harmonize with co-disciple, obey Caodaism laws. If I am two-faced, the Heaven will exterminate, the Earth will kill me.

 The faithful oath is the celebration of joining Caodaism gate. We must obey the Law of True Doctrine of Caodaism held by Palace of Divine Alliance . Due to that reason, the Caodai religionist often calls himself as a child of SUPREME BEING because the Palace of Divine Alliance is the place that SUPREME BEING attends to hold the whole TAO.

 It is mentioned about Disciples above. About the material organs created by ALL BEINGS or received under the framework of ALL BEINGS according to Law of True Doctrine just really belong to the Religion or under the orders of SUPREME BEING because the Palace of Divine Alliance is unique, it is the place that SUPREME BEING attends to hold the divine power in administration as the Soul attends at the Perisprit to hold the power for Carnal Body.

 

Top of Page

 

LAW OF OFFERING THREE GEMS

Three man forms including ESSENCE, ENERGY, SPIRIT are called as Three Gems.

 According to the True Doctrine of Great Way-Third Period-Universal Salvation, the FLOWER (Essence), ALCOHOL (Energy), TEA (Spirit) are used to offer to SUPREME BEING.

 The offering meaning is not beyond law of THREE BODIES of Creator Power. As a man, we must place us in the origin bearing us and we must obey that Law to obtain the eternal mechanism with Heaven and Earth in eternal life.

 OFFER FLOWER: The follower is the essence of plant representing the essence of material creating the body of man. Offering FLOWER is to voluntarily offer our Carnal Body to SUPREME BEING to act the responsibility of ALL BEINGS. It means to save other people, to release other one’s miseries. FOLLOW ALL BEINGS.

 OFFER ALCOHOL: The alcohol a favour and taste, a drunk essence to deodorize and excite the spirit. It is used because of its taste. Therefore, the alcohol represents the ENERGY belong people’s mind, spirit, strength. Offering alcohol is to voluntarily offer whole mind, spirit to SUPREME BEING to carry out the True Dharma. We must cultivate to have a Perisprit with same form, same nature, same Second Throne in order to attend the Evolution Mechanism on the Path of ETERNAL LIFE with the Creator. It means to serve All Living Beings. FOLLOW DHARMA.

 

OFFER TEA: The tea has a function making nature stable, making the spirit calm. It represents Soul. Offering tea is to voluntarily offer Soul to SUPREME BEING in order attend the marvelous power of BUDDHA. Its meaning is to return to SUPREME BEING or unify with the MASTER in one form to be a medium organ for all Souls in Universe, when coming, when returning. FOLLOW BUDDHA.

In conclusion, the man offers whole Three Gems: ESSENCE, ENERGY, SPIRIT. It means to offer whole Carnal Body, Perisprit, Soul to SUPREME BEING as Precious Things to opening the TAO, save the WORLD to co-live in BOUNDLESS LOVE of SUPREME BEING descending earth to found the CAODAISM to guide the human beings suitably going on ETERNAL framework of CREATOR that is the framework of Justice and Love.

That way is the way of serving SUPREME BEING. Those are “FOLLOW THREE GERMS”[12].

 

Top of Page

 

AUXILIARY INTERPRETATION ABOUT THREE BODDIES OF MAN

For aspect of Materialism, the man is the mass of meat. The carnal body exists, the spirit also exists that the organ creating the spirit is the brain. When the carnal is rotten (die), it will return to earth.

Is this interpretation true?

If we want to examine if it is true, the way of interpretation with question and reply should be applied to understand easily.

Question: Who does this carnal body belong to?

Reply: This carnal body belongs to me.

Question: Where is your brain?

Reply: My brain is in my head.

In this way, we can be aware that: CARNAL BODY (meat, bone, head, brain) is proprietary of SELF.

Therefore, the carnal body is the First Body, the SELF is the personal name of Second Body. It does not mean quitely that the BRAIN creates the Second Body.

Actually, the name of SELF is the personal pronoun of SOUL. The Soul exists, the knowledge just appears. The wisdom and competence of knowledge are the spirit.

Due to studying, training, practicing when taking the Carnal Body on the earth, the spirit of man is differently stronger or weaker.

The man has a spirit of revolution, wisdom, intelligence due to being trained for the Second Body – Perisprit to be stronger, purer, more intelligent. However, the strong and pure Carnal Body is required so that the man can train the Perisprit to become strong and pure.

The carnal body is considered as MINE house. If it is dirty, rotten, we will feel smelly and uncomfortable. If the house is clean, dry, we will feel gentle and ease. If the house is collapsed, WE can not stay and we must go away or create other one.

That is two forms of man: Carnal body and Perisprit.

Now, we try to examine in being aware of Third Form named as a Soul of man.

The Second form named as Perisprit is often effected by the First Form (Carnal Body) and exterior things reducing to the Secular path. However, when the Perisprit is seduced, the Soul comes to help to differentiate Good-Bad, Truth-Falsity. For that reason, when doing bad or good, the Perisprit creates two Natures:

1. Bad natures.

2. Good natures.

The Perisprit essentially stays with the Carnal Body, it means that it is excited to do bad by the carnal body and exterior things. Therefore, the bad natures are created to be called as Earthly Nature.

All bad natures of man are unified together to create a Bad Heart or Earthly Heart.

We see the animals and men in no evolution usually have bad natures, it means that there is no Good Heart or in other way, it lacks of Good Heart.

Replying on the Soul’s attendance toward Perisprit, the Perisprit creates conception to differentiate Good and Bad. When he can differentiate the Bad and Good, the man try to keep away bad thing and he tries to do good. Consequently, inside the Perisprit, many good natures gradually appearing are unified to be called Good Heart.

At the beginning with less good nature, the man likes to do bad to satisfy his bad nature. Doing good is indisposed, or it is due to situation or it satisfy a precarious predilection because doing good is to give alms a little properties and spirit, but it is an opposite target of the bad nature.

The Perisprit replies on the Soul attending to give good will named as the marvelous power of GOD to help the man gradually exterminate bad natures. In other way, it is to gradually command bad natures, the good natures gradually develop more and more to the path of perfect good. While the Perisprit contains bad natures and good natures equivalently, it means that the man is halfway in varied state, he also wants to do good and likes to do bad. The war in heart makes the man miserable.

When the Perisprit promotes more profoundly, the bad natures will be dominated by the good natures. This is the time that the man felt happy to do good, however the bad natures are animated sometimes. At this time, the man likes doing good to be suitable for good nature. Therefore, the Conscience (Good Heart) becomes smitten. If it caused a bad thing, the Conscience punishes to make the man smitten, repented, sorry, worried.

There are many people with good nature in previous time, named as a man with Conscience. However, they go wrongly due to bad situation to create many bad natures to overshadow good natures. Until the Perisprit contains all bad natures, he is considered as a man losing Conscience or a man has no Conscience. He becomes a monster in demon position.

When he becomes a monster, he will not contact with Soul with teaching, guidance any more. According to Religion: fallen into the Demon King’s hands.

Moreover, the Heart cultivates by itself to the TRUTH and trains True Nature under power of Soul’s attendance, it can be said that: BUDDHA IS AT HEART. In contrary, the Human Nature is seduced by exterior things and Carnal Body into the Earthly path, the Human Nature will become an Earthly Nature, Ghost Nature, Demon Nature opposite to the nature of Soul. There is no hope “Buddha is at Heart”[13]

In the Divine Messages of SUPREME BEING, there are four verses of poem for Pious Religionists to study the meaning of three words: Buddha at Heart.

Seated at White Jade Palace formerly,

Unnecessary to dream high position.

HEART is precious in spite of riches or poorness,

That HEART as a lotus throne for ME attending.

This HEART must be a True Heart so that the Spirit becomes true (Perisprit). If the HEART is devil, the Spirit becomes devil.

The Spirit changes into devil, only Ghost, Demon enter the body. The SOUL can not enter at all[14].

The Carnal Body is due to Perisiprit to evolve to become perfectly beautiful. About the Perisprit, what does it reply on to be perfectly good?

Is it due to the Third Form named as SOUL?

It is often said that: HUMAN HEART is GOD HEART. It means about this THIRD HEART.

 

Top of Page

THE SELF

The man is created by three FORMS, which form calling itself as SELF that we often mention about the good man, bad man, stupid man, wisdom man calling by themselves as SELF.

FIRST STANDARD:

When the man is seduced by nature of Carnal Body to like eating delicious foods, like being satisfied for carnal body, the SELF is the personal pronoun of Nature of Carnal Body.

The Carnal Body gets sick: I feel hurt. The Carnal Body is rotten (die): I die and I am afraid. Because the death is the end without anything.

SECOND STANDARD:

When the man is keen on broadening knowledge and spiritual life, the SELF is the personal pronoun of PERISPRIT.

We should pay attention that the life trending to spirit does not surely have a good nature because the man can uses his spirit to pursue the untrue path in creating many karma, sins.

There are many “SELF”: SELF of Ghost Nature, SELF of Demon Nature, SELF of Earthly Nature, SELF of True Nature. Inside man, there are two FORMS fighting to call SELF, they are the ESSENCE and ENERGY that when he is born: I like, I hate, I am angry, I want to lead a religious life, I do not want to lead a religious life, I want to eat meat, I do not want to eat vegetarian….

Until the ESSENCE, ENERGY end, they will say: “I die and change into an other life”, or  “MY body is rotten, I will leave off the body”.

THIRD STANDARD:

When the man is keen on good, truth on the way of doing merit, way of being suitable for Tao, way of being hard to do good to determinedly step on the way of Truth, the SELF is the personal pronoun of Soul.

The man Perisprit is cultivated forever until it recognizes perfectly to return the good of Soul, at that time, the Soul can stay with the Perisprit with perfect attendance.

At this standard, the man contains three FORMS: Carnal Body, Perisprit, Soul but the owner power belongs to the Soul and the self-personal name to SELF of man is really the personal pronoun of Soul. The First Form and Second Form are implements or properties of Soul only.

When obtaining this third SELF, all actions of man are always suitable and harmonized with Creator framework and the man can say that: Even MY carnal body is rotten, I can be eternal with life in the sky of Creator. Or he can say: I still live eternally with the MASTER in union (SUPREME BEING).

 

Top of Page

 

 

 

WAY OF CULTIVATINGTHEE FORMS OF MAN

About way of cultivating three Forms (Bodies) of man, His Holiness Ho Phap taught clearly in Decree No. 209 dated 14th January, Dinh Hoi year. We kindly copy here so that PIOUS friends take a meditation for action to cultivate to gradually step on the WISDOM Palace.

 

METHOD OF TRAINING THE SELF 
TO ENTER THE THIRD GREAT WAY

·        Be closely related to all beings, 
to seek the source of all living creatures and spirits.

·        Be graceful and tolerant.

·        Be free in your mind, never selfish.

·        Be serene,  do not be influenced by bad or good luck/karma,
sorrow or joy - ultimate being, accept happiness and sorrow ,
but do not let the poisonous barbs of happiness and sorrow 
permeate your true nature.

·        Be generous, considerate and forgiving.

·        Be cheerful, moderate, self controlled and decisive.

·        Conscience is the principle for all.

·        Have filial piety to God and the Holy Mother.

 

METHOD OF CULTIVATING THE HEART-MIND
AS IT IS THE IMAGE GOD'S CONSCIENCE

·        Faith and wisdom are the most valuable treasure;
anything else is wasteful.

·        Those who hate their enemies 
cannot be calm and impartial persons.

·        Those who do not hate will win over their enemies.

·        Hatred is the greatest sorrow of human beings. 
Therefore, a true person (good person) never thinks of it or avoids it.

·        Overcome your anger so that you do not enrage others.

·        Use good to overcome evil.

·        Use kindness to overcome cruelty.

·        Be generous to overcome selfishness.

·        Use right to overcome wrong.

·        That is the Magic Sword of Wisdom.

 

METHOD OF TRAINING 
THE PHYSICAL BODY AND THE MIND

·        Eat pure food.

·        Think pure thoughts.

·        Have a strong faith in God and the Holy Mother.

·        Love immensely.

·        All this is the key to open the door of BAT-QUAI-DAI rightly in this earthly life.

Holy See, dated 14th January, Dinh Hoi 1947

PHAM HO PHAP

 

Top of Page

AUXILIARY INTERPRETATION ABOUT TRAINING METHOD OF EACH FORM OF MAN.

METHOD OF TRAINING FOR FIRST FORM: The First Body is the Carnal body. The Carnal Body of man is a mass of material. It needs to be nourished, taken care smartly. It must be pure and healthy.

In order to be pure for canal body, it does not only mean to wash skin exterior but also need to make interior pure. It means to nourish the canal body by pure and light foods such as cereals,… that it is often called “eat vegetarian”.

In addition, in order to be healthy, we must train the method of NOURISH LIFE everyday.

METHOD OF TRAINING FOR FIRST FORM: The Perisprit must restrain the Nature of Carnal Body and desires seduced by most of external things. That is the formulary of training the Spirit.

Inside, the Perisprit contains old and new Natures. The old Natures are Natures infected via many previous incarnations (Store Nature), the new Natures are the Natures infected at the present incarnation.

The new or old Natures also contain good and bad. Therefore, we must mend and change bad Natures into good in order to control the Carnal Body with good Nature and control not to be infected by external things and we need to learn to evolve forever to be perfectly good.

The First Form is nourished smartly and carefully, it bears the Pure Sperm, due to nourish smartly, it evaporates to become the Pure Energy.

The Spirit and Pure Energy are nourished smartly so that two of them become pure to unify to change into a SECOND BODY (Perisprit).

The Pure Energy is improved smartly, it will secrete brilliant and beautiful aureola like a lotus. Therefore, it is called as the Lotus Throne.

The Lotus Throne is big or small, the color is bright or uneven, it replies on the cultivation work of Perisprit in some incarnations or many incarnations on the earth.

The Second Body is the Holy Body. The more it is cultivated, the more marvelous and eternal it is. The power of Second Body is called as Perisprit, the wisdom of PERISPRIT is called as VITAL SPIRIT.

METHOD OF TRAINING TO CREATE SPIRIT: The Soul is the Third Form explained already. We kindly interpret on thing that everyone perhaps queries to study its principle:

Which principle must SUPREME BEING decompose soul for each man on this Earth?

In Universe, all living beings are always replied on the power of SUPREME BEING to change into creatures with life in spite of a strand of hair.

The SUPREME BEING has created them, HE certainly has love same to an article made by man and the man obviously takes a loving care of it in esteem.

The Nature of the GOD contains a boundless love because of creation in esteem and loving care. For that reason, the SUPREME BEING LOVES BOUNDLESSLY living beings evenly in care of all HIS children.

We have known that the SUPREME BEING is the SUPREME CREATOR. We mention about sprinkling love, this means to sprinkle the MARVELLOUSNESS. Therefore, the MARVELLOUSNESS that the man receives from SUPREME BEING is called as a SOUL in Tao doctrine.

Actually, the nature of Soul is the Love and Justice.

The man replies on cultivation for perfect merit to create a pure, wisdom Second Body (Perisprit) to receive the Soul in guiding on the evolution path.

In contrary, the Perisprit becomes a devil and it makes the Pure Energy become impure without contacting the Soul. It means that the Spirit and Energy are not unified and it becomes impure in sinful and dull path of the earthly life circling in karma by continuous death and life that it cannot receive the favour of love of SUPREME BEING saved for all HIS children readily. If the man recognizes to reply on it, he can obtain the ETERNAL LIFE to become EXTRAORDINARY and IMMORTAL.

In the Invisible World, Invisible Superiors have only two FORMS: Second Body and Soul. About Deity, Saint, Immortal, Buddha, and inferior ranks, they are controlled under THREE-BODY LAW because it replies on the carnal body (First Body), we can cultivate, promote and develop forever.

When being a Man, it replies on the SOUL given by SUPREME BEING. The man also replies that SOUL’s guidance, the Perisprit can cultivate forever to promote into position of Deity, Saint, Immortal, and Buddha.

- As a man, he shows gratitude to his parents. That is the position of Deity.

- Fulfill the Tao of humanity on the earth, he can obtain the position of Saint.

- After obtaining Saint Position, he practices the Material Dharma of Heaven Tao, he can obtain the position of Immortal.

- After practicing the Material Dharma of Heaven Tao, he reveals the Secret Dharma of Heaven Tao to enter the position of Buddha.

 

Top of Page

 

MYSTERY OF DELIVERANCE

Due to the law of cause and effect, we have to live on this earth. Those Cause and Effect were created toward all beings by us. In order to be delivered, we must obviously pay those debts completely for all beings.

When finishing depts, it means that we have ended the cause and effect. Ending the Cause and Effect is out of Four Sufferings: Birth, Oldness, Disease, and Death – “Four Noble Truths”.

Serving all living beings with an image of Holy Body means to represent SUPREME BEING’s body to serve Human Beings. It means that all HIS children are considered as a unique method of destroying Karma and it is a way to create a great work for SUPREME BEING under an honour of representing the image of SUPREME BEING to serve HIS children.

Is there any occasion which is more significant and precious than that?

The deliverance belonging to us is that path.

Written at the end of Spring NHAM THIN year.

                                      KIEN TAM

                             PHAN HUU PHUOC

 

Bản dịch Anh Ngữ này là bản thảo chờ Hội Thánh kiểm duyệt, bổ khuyết. Khi sửa chữa hoàn chỉnh, bản quyền sẽ dâng lên Hội Thánh.

K ỷ niệm mùa hoa Đạo

Lễ Hội Yến Diêu Trì  Cung, 2012

Khai Tâm Quách Minh Chương

Top of Page

 [1]  (*) Quyển sách nầy được ấn bản vào năm 1952. Hiện giờ tác giả đã trở về Thiêng liêng vị.

 

[2] Nhơn vi vạn vật tối linh là nhờ có Chơn Linh. Vả lại con người được gọi THIÊN HAÏ là nhờ có Chơn Linh, vì lẽ Đấng CHÍ LINH là THIÊN THƯỢNG còn CHƠN LINH là chiết thân của Chí Linh nên gọi là THIÊN HAÏ.

[3] Sanh Hồn là Kim Thạch Hồn.

[4]  Giác Hồn là Thảo Mộc, Côn Trùng Hồn.

[5] Con người muốn tu Tâm thì phải luyện Tánh. Tánh đã chơn thì Thần biến chơn (Chơn Thần). Nếu Tánh còn tà thì Thần biến tà (Tà Thần). Bởi thế nên con người biết tu thì có Chánh Tâm, bằng không tu thì có Tà Tâm.
Chánh Tâm là Đài Ngự của Chí Linh.
Tà Tâm là Đài Ngự của Ma Quỉ.

[6] Chơn Linh là Điểm Linh của Đức Chí Tôn ban cho mỗi người. Cái khôn ngoan, huệ trí của Chơn Linh không có học, vì đó là Tính Trời.
Con người có học hỏi, có tu luyện là tu học cho cái Thể Thứ Nhì (Chơn Thần).

[7] All living beings in spite of most minor or senior are due to the Soul. People are the part of SUPREME BEING.

[8] “Sanh Hon” expresses the kind of soul. That is the soul of stone.

[9] “Giac Hon” expresses the soul of plants and insects. At this time, the soul is promoted more than the soul of stone.

[10] “Ngoc Hu Cung is the Court of the GOD.

[11] “Thuong Sanh”: Director of Secular Body. “Thuong Pham”: Director of Religious Body.

[12] It means: BUDDHA, DHARMA, SANGHA.

[13] If the man wants to cultivate Heart, he must train his Nature. The Nature is true, the Spirit becomes true (Perisprit). If the Nature is still evil, the Spirit will change into devil. If the man does not cultivate, he has a True Heart. In contrary, he will have a Devil Heart. The True Heart is the Sated Palace for SUPREME BEING. The Devil Heart is the Seated Palace for Demon.

[14] The Soul is a part of Soul of SUPREME BEING giving to each person. The intelligence and wisdom of Soul are not created by learning because that is the GOD Nature. The man studies, cultivates to to for the Second Form named as  the Perisprit.