VÀI NÉT SƠ LƯỢC
TIỂU SỬ NGUYỄN LONG THÀNH

(1942-1998)