UNICODE FONTs

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Tòa Thánh Tây Ninh

Nữ Trung Tùng Phận

Tiên Nương Đoàn Thị Điểm giáng cơ đề bút
Năm Quí Dậu - 1933

Đức Nguyên: Giới thiệu & Chú thích


Mục Lục
1. Giới thiệu tác phẩm Nữ Trung Tùng Phận.
2. Tiểu sử Bà Đoàn Thị Điểm.
3. Mục đích giáo dục của Nữ Trung Tùng Phận.
4. Những giới hạn thời gian.
5. Tứ Đức và Tam Tùng của người phụ nữ thời nay.
6. Gỉải thích hình bìa, tên sách, khảo đính.
7.0. Nữ Trung Tùng Phận nguyên văn.
7.1. Nữ Trung Tùng Phận chú thích từ câu 001 đến câu 356.
7.2. Nữ Trung Tùng Phận chú thích từ câu 357 đến câu 724.
7.3. Nữ Trung Tùng Phận chú thích từ câu 725 đến câu 1104.
7.4. Nữ Trung Tùng Phận chú thích từ câu 1105 đến câu 1401.
8. Phụ lục: Chinh Phụ Ngâm.
9. Hướng dẫn tìm các: Từ ngữ, Thành ngữ, Điển tích.


 

Đức Nguyên: Giới thiệu & Chú thích.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn soạn giả Đức Nguyên đã cung cấp nguyên bản tài liệu đánh máy, để chúng tôi dể dàng hoàn thành quyển Nữ Trung Tùng Phận Chú Giải trên mạng lưới Toàn Cầu. Hầu cung cấp tài liệu cho chư Đạo Hữu tiện bề tra cứu và học đạo.

Nhóm Bạn Đạo Thánh Thất New South Wales (Australia).