CÁC LOẠI PHƯỚN

TRONG

TÔN GIÁO CAO ĐÀI
 

 

 

CHÁNH KIẾN CƯ SĨ

2023

 

MỤC LỤC

TIỂU DẪN
CHƯƠNG MỘT
Tiết 1. PHƯỚN ĐỀN THÁNH
Tiết 2. PHƯỚN PHẬT MẪU

CHƯƠNG HAI
PHƯỚN DẪN KHI CÚNG ĐÀN
Tiết 1. PHƯỚN THƯỢNG PHẨM
Tiết 2. PHƯỚN THƯỢNG SANH

CHƯƠNG BA
PHƯỚN DẪN TRONG TANG LỄ
Tiết 1. PHẦN LỄ CÁO TỪ TỔ
Tiết 2. PHƯỚN ĐƯA LINH
Tiết 3. PHƯỚN TIÊU DIÊU - PHƯỚN TRUY HỒN

LUẬN ĐẠO
[PDF/download]

Tiểu dẫn

Phướn mang ư nghĩa tâm linh nhằm triệu thỉnh và tiếp dẫn theo ư nghĩa hàng chữ ghi trên nó. Cờ thường gắn dọc một phần cán, c̣n phướn chỉ treo ở đầu cán.

Sự phân biệt giữa cờ và phướn nên dựa vào phần đuôi: cờ không có đuôi (trường hợp cờ tinh có ŕa viền quanh toàn bộ lá cờ), phướn có các dải đuôi dài. “Tràng, phan, bảo cái” (cờ tràng” tức loại cờ dài, phướn, lọng) là những thứ không thể thiếu trong một nghi lễ lớn.

 Lá PHƯỚN (PHAN: Hán văn), tức là lá cờ dùng riêng trong tôn giáo, công dụng là để dẫn đường. Lá phướn treo lên thường tỏ ư nghĩa cầu đảo phước đức. Lá phướn có bề ngang nhỏ, bề dài khá dài, thường được treo thẳng đứng; đuôi phướn có h́nh nhọn, hay h́nh đuôi cá, hay bằng ngang mà có gắn thẻ nhỏ, tùy theo loại. Các lá Phướn trong Đạo Cao Đài thường có h́nh chữ nhựt, đuôi phướn có nhiều thẻ nhỏ tḥng xuống. Bề dài, bề ngang, số thẻ thường rơi vào các con số: 3, 9, 12, hay các bội số của chúng.

Trong những nghi thức thờ phụng của đạo Cao Đài thường có các loại phướn như sau:

-Phướn Toà Thánh, hay phướn các Thánh Thất.

-Phướn Phật Mẫu hay phướn các Điện Thờ.

-Phướn Thượng Sanh, phướn Thượng Phẩm.

Theo Kinh Tận độ, có phướn Tiếp Dẫn, phướn Truy Hồn hay phướn Tiêu Diêu.

Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,

Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

                                                                      (Kinh Tận Độ).

                                                        http://www.thienlybuutoa.org/LAD/CDTamThucVN/Hinh%205.jpg

 

CHƯƠNG MỘT

TIẾT 1. PHƯỚN T̉A THÁNH (The banner of Holy See).

                                                       (h́nh internet)

Phướn Ṭa Thánh là lá phướn treo nơi cột phướn trước Ṭa Thánh trong 3 tháng của 3 nguơn: Thượng nguơn, Trung nguơn, Hạ nguơn, tức là tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 âl.

MÔ TẢ: Phướn Ṭa Thánh có bề ngang 1 thước 2 tấc, tức 12 tấc, bề dài 12 thước chưa kể những cái thẻ bên dưới. Bên dưới có 12 thẻ, mỗi thẻ dài 1 thước 2 tấc. Lấy con số 12 là v́ số 12 là số đặc biệt của Đức Chí Tôn.

Phướn Ṭa Thánh được chia làm ba phần từ trên xuống dưới, kể ra như sau:

Phần I: Phần trên hết màu vàng, bề dài 1 thước 2 tấc, trên đó có thêu h́nh hai con rồng nh́n vào một quả cầu gọi là: Lưỡng long triều nhựt, nghĩa là hai con rồng chầu mặt Trời.

Phần II: Phần tiếp theo có bề dài 10 thước 8 tấc, có ba sọc vàng, xanh, đỏ dọc theo bề dài lá phướn, mỗi sọc có bề ngang 4 tấc.

Sọc màu xanh da trời ở chính giữa, hai sọc vàng và đỏ hai bên.

Hai bên b́a lá phướn có gắn các thẻ, mỗi bên gắn 12 thẻ, mỗi thẻ dài 9 tấc, đuôi nhọn. Thẻ vàng gắn trên hết, kế là thẻ màu xanh, kế dưới nữa là thẻ màu đỏ, thẻ thứ tư th́ trở lại màu vàng, rồi xanh, rồi đỏ, cứ thế tiếp tục, đến thẻ chót là màu đỏ.

Trên sọc giữa màu xanh da trời của lá phướn có thêu lần lượt từ trên xuống dưới là:

-Thiên Nhăn với đường nét màu đen.

- Kế dưới là Cổ Pháp Tam Giáo: Xuân Thu, Phất chủ, Bát vu, tượng trưng tôn chỉ của Đạo Cao Đài là qui nguyên Tam giáo: Phật giáo, Lăo giáo và Nho giáo.

- Kế dưới là 6 chữ Hán thật lớn, màu vàng, đặt theo chiều dọc là: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Khoảng trống giữa các chữ Hán có gắn những cái hoa vải ba màu: vàng, xanh, đỏ.

       - Phía dưới cùng là cái b́nh bông.

                     Mặt sau lá phướn Ṭa Thánh toàn một màu vàng.

Phần III: là phần đuôi phướn, gồm có 12 thẻ, mỗi thẻ dài 1 thước 2 tấc, trên nhỏ dưới lớn, đuôi nhọn. Các thẻ nầy (lớn và dài hơn các thẻ nơi b́a phướn) kết liên tiếp theo bề ngang của lá phướn, thẻ thứ nhứt màu vàng, thẻ thứ 2 màu xanh, thẻ thứ 3 màu đỏ, thẻ thứ 4 trở lại màu vàng,....

Ba phần I, II, III của lá Phướn Ṭa Thánh có bề dài tổng cộng là 13 thước 2 tấc. Do đó, cột phướn để treo lá phướn nầy phải cao từ 15 thước trở lên.

Nơi các Thánh Thất địa phương, lá Phướn phải thu nhỏ kích thước lại, chỉ bằng kích thước của lá Phướn Phật Mẫu, dài 9 thước 9 tấc.

TIẾT 2. PHƯỚN PHẬT MẪU (The banner of Buddha-Mother).

  Lễ Nghi Cao Đài | Tây Ninh | Facebook http://www.daotam.info/booksv/CaoDaiTuDien/CaoDaiTuDien(v2012)/gra-cdtd/cdtd-PhuonPhatMau.gif

                                            (h́nh internet)

Phướn Phật Mẫu là lá phướn treo trước Điện Thờ Phật Mẫu, cho biết đây là nơi ngự của Đức Phật Mẫu. Phướn Phật Mẫu được treo vào 3 tháng của ba nguơn: tháng giêng, tháng 7, tháng 10 âm lịch, và đặc biệt phải treo vào hai ngày Đại Lễ: Vía Đức Phật Mẫu và Hội Yến DTC: ngày 14 và ngày 15 tháng 8 âm lịch.

Phướn Phật Mẫu có bề ngang 9 tấc, bề dài 9 thước, phía dưới có 9 thẻ, mỗi thẻ dài 9 tấc, cho nên bề dài lá phướn kể cả các thẻ phía dưới là 9 thước 9 tấc.

MÔ TẢ: Phướn Phật Mẫu có 3 phần:

Phần I: Phần trên hết, màu vàng, bề dài 90cm, trên đó có thêu 2 con phụng chầu mặt trăng, gọi là Song phụng triều nguyệt (SPTN).

Phần II: Phần giữa bề dài 8 thước 10cm (81 tấc), có 3 sọc dài màu vàng, xanh, đỏ, bề ngang mỗi sọc là 30cm, sọc vàng ở phía tả của người quan sát, sọc xanh ở giữa, sọc đỏ bên hữu. Trên sọc xanh từ trên xuống dưới có thêu:

 Thiên Nhăn (TN).

 Cổ pháp Tam giáo (CPTG): Xuân Thu, Phất chủ, Bát vu.

 6 chữ Hán màu vàng theo chiều dọc: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

  Dưới cùng là Giỏ Hoa lam (GHL)

Hai bên b́a lá phướn có gắn những thẻ nhỏ, mỗi bên 12 thẻ, mỗi thẻ dài 72 cm, trên lớn dưới nhỏ, đuôi nhọn. Các màu của thẻ theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt là: vàng, xanh, đỏ, vàng, xanh,....

Phần III: là phần đuôi phướn, gồm 9 thẻ kết vào theo bề ngang của phướn, mỗi thẻ dài 90cm;  trên nhỏ dưới lớn, đuôi nhọn. Thẻ thứ nhứt màu vàng, thẻ thứ 2 màu xanh, thẻ thứ 3 màu đỏ, thẻ thứ 4 trở lại màu vàng, rồi xanh,....

Bề dài tổng cộng của Phướn Phật Mẫu gồm ba phần là 9,90m. Mặt sau lá phướn  toàn màu vàng. Muốn treo lá phướn Phật Mẫu, cột phướn phải cao từ 12m trở lên.

Đặc biệt cột phướn treo Phướn Phật Mẫu trước Báo Ân Từ có h́nh tṛn; c̣n cột phướn trước Ṭa Thánh để treo Phướn Ṭa Thánh có h́nh vuông.

CHƯƠNG HAI

PHƯỚN DẪN KHI CÚNG ĐÀN

                              http://www.nhipcaugiaoly.com/images/upload/Image/Ngai%20H%E1%BB%99%20Ph%C3%A1p.jpg

TIẾT 1. PHƯỚN THƯỢNG PHẨM

                                                           http://www.caodaism.org/CaoDaiTuDien(v2012)/gra-cdtd/cdtd-PhuonThuongPham.gif

THƯỢNG PHẨM 上 品 LÀ AI?

Thượng Phẩm là phẩm vị Chức sắc cao cấp của Hiệp Thiên Đài, đứng trên Thập nhị Thời Quân, chưởng quản Chi Đạo, làm việc dưới quyền của Đức Hộ Pháp.

Phướn Thượng Phẩm là lá phướn trên đó có đề hai chữ Thượng Phẩm 上品 bằng Hán tự, và có thêu Cổ pháp Thượng Phẩm (Long Tu Phiến và Phất chủ).

Long Tu Phiến là cây quạt làm bằng râu rồng. Đây là một bửu pháp của Đức Thượng Phẩm. Ở cơi trần không có râu rồng, nên về thể pháp, Long Tu Phiến được làm bằng 36 lông c̣ trắng kết thành. Về Bí pháp, Đức Cao Thượng Phẩm giáng cơ dạy:

"Long Tu Phiến là cây quạt do điển khí của Tam thập lục Thiên kết thành, quạt ấy tiết ra điển lực có ảnh hưởng đến cuộc tiến hóa của quần linh. Chơn thần nào trong sạch th́ nương theo đó mà siêu nhập Cực Lạc Thế Giới. Trái lại, Chơn thần nào luyến ái tà mị th́ lánh xa mà đi lần đến U Minh cảnh giới. Cả cơ thu và xuất của Long Tu Phiến với Chơn thần đều do luật "Đồng khí tương cầu" mà thành.

Phướn Thượng Phẩm nơi Ṭa Thánh có bề dài khoảng 1 thước 8 tấc, bề ngang khoảng 36 phân, nền màu vàng, phần trên viền xanh, dưới viền đỏ, hai bên hông mỗi bên có 6 thẻ, thẻ vàng ở trên, kế dưới là thẻ xanh, dưới nữa là thẻ đỏ, cứ theo thứ tự như thế.

Phần đuôi phướn có 6 thẻ kết ngang nhau. Mỗi thẻ có bề ngang hẹp và dài, đuôi nhọn, có kết một cái hoa nhỏ bên dưới. Nền phướn toàn màu vàng, phần giữa của phướn có những đường xanh chia thành 4 ô, hai ô giữa có hai chữ Hán THƯỢNG PHẨM màu xanh, hai ô hai đầu có kết 2 cái hoa vải lớn.

Tại các Thánh Thất, phướn Thượng Phẩm có kích thước nhỏ hơn và kiểu vở cũng hơi khác hơn một chút. H́nh dạng và kích thước phướn Thượng Phẩm treo nơi Thánh Thất như sau:

Phướn có bề ngang 30 phân, bề dài kể cả đuôi phướn là1 thước 76 phân.

Nền phướn màu vàng, chung quanh viền xanh dương, có 4 đường viền ngang chia lá phướn làm 5 ô:

         -Ô thứ 1 dài 20 phân, thêu Cổ pháp Thượng Phẩm (CPTP) gồm Long Tu phiến và Phất chủ.

         -Ô thứ 2 dài 30 phân, có kết một hoa vải lớn màu tam sắc đạo (H).

         -Ô thứ 3 dài 30 phân, có chữ THƯỢNG bằng Hán tự màu xanh.

         -Ô thứ 4 dài 30 phân có chữ PHẨM bằng Hán tự màu xanh.

         -Ô thứ 5 dài 30 phân, có kết một hoa vải lớn màu tam sắc đạo (H).

Ở hai bên b́a có kết mỗi bên 3 thẻ, thẻ vàng ở trên, kế là thẻ xanh, dưới là thẻ đỏ, mỗi thẻ dài 36 phân, trên lớn dưới nhỏ, đuôi nhọn.

Phần đuôi phướn gồm có 3 thẻ kết hàng ngang, mỗi thẻ dài 36 phân.

 Trong Toà Thánh và các Thánh Thất, Phướn Thượng Phẩm được treo bên phải của Ngai Hộ Pháp (Chữ Khí). Khi cúng Đại Đàn nơi Toà Thánh, vị Hữu Phan Quân cầm phướn Thượng Phẩm hướng dẫn các vị Chức Sắc từ phẩm Giáo Hữu hay các phẩm tương đương thuộc hàng Thánh trở lên đi vào nội điện Toà Thánh để hoán đàn.

                      

TIẾT 2. PHƯỚN THƯỢNG SANH 

THƯỢNG SANH 上 生 LÀ AI?

Trong các kiếp hữu sanh, duy có phẩm người là cao hơn hết, nên gọi là Thượng Sanh. Lập Tam Kỳ Phổ Độ này, Thầy đem các chơn linh dầu nguyên sanh, quỉ sanh hay là hóa sanh lên phẩm vị nhơn loại mới trọn câu Phổ Độ.

Chơn linh các nguyên nhân bị đọa trần, quỉ nhơn chuộc tội hay là hóa nhân thăng cấp đều nhờ Thượng Sanh độ rỗi (ấy là Thế độ). Nên Thượng Sanh làm chủ của Thế Đạo, nắm luật Thế nơi tay, mà d́u dắt cả chúng sanh vào cửa Đạo. Thượng Sanh là cây cờ của THẾ, tức là Đời, ấy vậy Đời nơi nào th́ Thượng Sanh nơi đó.

Thượng-Sanh về Thế độ, đem các chơn hồn vào cửa Đạo, dầu nguyên nhân hay là hóa nhân cũng vậy, phải nhờ Người độ rỗi. Thượng Sanh đặng mạng lịnh chuyển thế, điều độ nhơn sanh ra khỏi trầm luân khổ hải, buộc Thượng-Sanh phải gần gũi kẻ vô Đạo đặng an-ủi dạy-dỗ. Mà kể từ hạng vô Đạo trở xuống cho tới vật chất thuộc về phàm, ấy vậy Thượng-Sanh là thể Đời, người đứng đầu của phẩm phàm tục."

Phướn Thượng Sanh là lá phướn trên đó có đề hai chữ Thượng Sanh bằng 上生 Hán tự, và có thêu Cổ pháp Thượng Sanh gồm Phất chủ và Thư Hùng kiếm.

Thư hùng kiếm là một cặp gươm Âm Dương, gồm một cây âm và một cây dương. Nếu dùng riêng rẻ từng cây gươm nầy th́ tác dụng của nó cũng b́nh thường như các cây gươm khác, nhưng nếu dùng một lượt đủ một cặp gươm thư hùng th́ uy lực của nó rất lớn. Về phương diện Bí pháp, Thư hùng kiếm là gươm thần huệ, nghiêm trị xảo trá, trừ tà diệt mị, bảo thủ chơn truyền.

Tại Ṭa Thánh, phướn Thượng Sanh được treo phía sau chỗ đứng của Đức Thượng Sanh khi chầu lễ Đức Chí Tôn. Khi có Đại lễ cúng Đại đàn nơi Ṭa Thánh, vị Tả Phan Quân cầm phướn Thượng Sanh hướng dẫn các vị Lễ Sanh, Chức việc, Đạo hữu và các phẩm tương đương thuộc hàng Thần vị đi vào Ṭa Thánh hoán đàn. Phướn Thượng Sanh có kích thước và màu sắc y như phướn Thượng Phẩm, chỉ đổi chữ Phẩm thành chữ Sanh, và thay Cổ pháp Thượng Phẩm thành Cổ pháp Thượng Sanh.

                                                  http://www.daotam.info/booksv/CaoDaiTuDien/CaoDaiTuDien(v2012)/gra-cdtd/cdtd-CoPhap-ThuongPham.jpg                       http://www.daotam.info/booksv/CaoDaiTuDien/CaoDaiTuDien(v2012)/gra-cdtd/cdtd-CoPhap-ThuongSanh.jpg

                                  Cổ pháp Thượng Phẩm                       Cổ pháp Thượng Sanh

                  *ông TRANG VĂN GIÁO (1891-1976) thọ phẩm Tả Phan Quân.

                  *Ông LÊ VĂN THOẠI (1919-2007) thọ phẩm Hữu Phan Quân.

                                                                                                       

                                                  CHƯƠNG BA

                         PHƯỚN TRONG TANG LỄ

TIẾT 1.PHẦN LỄ CÁO TỪ TỔ

Trước phải đặt một bàn nghi ngoài để kiến Thần Hoàng bổn cảnh, đất đai ngũ phương, trên bàn là mâm cơm chay hay hoa quả bánh nước. Bàn thờ Tổ Phụ (Cửu Huyền Thất Tổ) có một mâm cơm, một mâm đựng đồ tang để cáo Từ Tổ.

Đảnh lễ Đức Chí Tôn trước khi Cáo Từ Tổ.

Khi cầu nguyện xong, bưng mâm đồ tang qua bàn vong trước quan tài hành lễ. Vị Chánh Trị Sự đứng phát tang phải mặc đại phục.

Nghi tiết trên từ Lễ Sanh xuống Đạo hữu, lễ sĩ mặc áo màu xanh đậm.

Từ Giáo Hữu lên Phối Sư, lễ sĩ mặc áo màu đỏ.

Lễ Sanh, Giáo Thiện một cây lọng và phướn Thượng Sanh.

Giáo Hữu, Chí Thiện trở lên, hai cây lọng và phướn Thượng Phẩm.

Nên lưu ư, dầu nam hay nữ, phướn Thượng Sanh đặt bên tả (trái); phướn Thượng Phẩm đặt bên hữu (mặt) trong ngó ra, chớ không phải để nam tả, nữ hữu.

TIẾT 2. PHƯỚN ĐƯA LINH

Những Chức sắc qui vị từ phẩm Lễ Sanh hay tương đương trở xuống đến tín đồ, phải có một cây phướn Thượng Sanh dựng trước bàn vong, và khi đưa linh cữu đi chôn, phướn Thượng Sanh đi trước dẫn đường. Phướn Thượng Sanh chỉ hướng dẫn các chơn hồn thuộc Thần vị tức là thuộc ba phẩm: Đạo hữu, Chức việc Bàn Trị Sự, Lễ Sanh và các phẩm tương đương, đối phẩm với: Địa Thần, Nhơn Thần và Thiên Thần. C̣n hàng Thánh vị trở lên th́ phướn Thượng Phẩm dẫn đường.

Trong nghi thức tang lễ đạo Cao Đài, Phướn đưa linh là lá phướn thường dùng để đưa linh hồn người chết. Về mặt hữu h́nh có hai loại phướn đưa linh:

-Phướn Thượng Sanh dành đưa chơn linh phẩm Lễ Sanh, Chức việc và Đạo hữu. Phướn đưa linh này giống Phướn Thượng Sanh nhưng ngắn và nhỏ hơn; mỗi b́a  chỉ có 3 thẻ. Phần đuôi phướn gồm có 3 thẻ kết hàng ngang

-Phướn Thượng Phẩm dành đưa chơn linh Chức sắc hàng Thánh trở lên. Phướn đưa linh các cấp này giống Phướn Thượng Phẩm nhưng ngắn và nhỏ hơn; mỗi b́a chỉ có 3 thẻ. Phần đuôi phướn gồm có 3 thẻ kết hàng ngang

                                                                                       

                                             (h́nh theo tác giả Hạc Nội)

Lưu ư: các loại phướn đều được đăt may tại Sở may Linh Đức của Hội Thánh. Người may phướn phải tuân theo các qui định về màu sắc, kích thước và nội dung trên mỗi lá phướn. Điều tối kỵ là dùng nhầm phướn hoán đàn để đưa linh. Vong hồn người mất sẽ bối rối không biết đi về đâu!

1. Cổ Pháp Thượng Phẩm: gồm Phất chủ và Long Tu phiến đặt chồng lên nhau. Cổ pháp nầy có ư nghĩa là Đức Thượng Phẩm dùng pháp bửu đưa các chơn hồn đắc đạo đi lên; vào Tam thập Lục Thiên hay Cực Lạc thế Giới .

2. Cổ Pháp Thượng Sanh: gồm Phất chủ và Thư Hùng kiếm, gác tréo lên nhau. Cổ pháp nầy có ư nghĩa là Đức Thượng Sanh dùng pháp bửu để trị thế, dọn đường cho nhơn sanh đi vào cửa Đạo.

3. Cổ Pháp Hộ Pháp: gồm B́nh Bát vu, Cây Phất chủ và Kinh Xuân Thu. Cổ Pháp nầy có ư nghĩa là Đức Hộ Pháp nắm trọn Bí-Pháp Tam giáo, để thực hiện tôn chỉ "Qui Nguyên Tam Giáo" trong thời Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

TIẾT 3. PHƯỚN TIÊU DIÊU - PHƯỚN TRUY HỒN

Về bí pháp, th́ nơi Thiêng Liêng mỗi Chơn hồn đều được dẫn dắt bằng phướn Tiếp Dẫn và phướn Tiêu Diêu.

Phướn Tiêu Diêu (c̣n gọi Phướn Truy hồn), là cây Phướn của Lục Nương Diêu Tŕ Cung, dùng để hướng dẫn các chơn hồn đến Diêu Tŕ Cung bái kiến Đức Phật Mẫu. Phướn Tiêu Diêu chỉ hướng dẫn các chơn hồn đến Diêu Tŕ Cung là hết phận sự.

Từ Diêu Tŕ Cung đi đến cơi Cực Lạc Thế Giới, hay đến Lôi Âm Tự ở kinh đô Cực Lạc Thế Giới th́ phải dùng Phướn Tiếp Dẫn hay Phướn Thượng Phẩm.

Phép giải oan độ hồn khỏi tội,

Phướn Tiêu Diêu nắm mối trường sanh. (Kinh Tận Độ).

Chấp phướn Tiêu Diêu rước khách trần,

Phất làn áng khí lộ đài vân. (Lục Nương Giáng Bút).

 Phướn Tiêu Diêu hay Phướn Truy hồn, Phướn Tiếp Dẫn được gọi chung là Phướn linh (chữ Hán gọi là Linh phan).

Đức Hộ Pháp giảng: Với hằng bao ân huệ ấy xác định rơ trong thời Tam-Kỳ Phổ-Độ này Đức Chí-Tôn đă cho "Đóng địa ngục mở tầng Thiên".

Các đẳng chơn hồn tùng nơi chơn pháp của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một khi xuất ĺa khỏi xác th́ được pháp của Lục Nương Diêu-Tŕ-Cung và Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đưa phướn linh dẫn đường đi, khỏi sợ lạc đường vào Bích-Du-Cung và Tam thập lục động của Quỉ vương để đi thẳng về với Chí-Tôn và Phật-Mẫu".

Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu:

"Tây phương Tiếp Dẫn Đạo Nhơn,
"Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm."

LUẬN ĐẠO

Tôn giáo Cao Đài dùng Cờ Phướn có ba màu để tiêu biểu tôn chỉ Tam Giáo Qui Nguyên:

- màu vàng tượng trưng Phật giáo

- màu xanh tượng trưng Tiên giáo.

-  màu đỏ tượng trưng Nho giáo..

Theo tác giả Nguyên Thủy, Lư Dịch đă thể hiện rơ trong các h́nh thức của lá phướn ở hai nơi Đền Thờ Chí Tôn và Điện Thờ Phật-Mẫu. Cái vinh diệu cho Việt Nam ngày nay là Đức Thượng Đế đến nơi này trao cho nền Đại Đạo có đủ cả hai ngôi Phụ-Mẫu vạn linh, tức là Âm Dương hiệp nhứt, đúng với câu "Nhứt Âm nhứt Dương chi vị Đạo".

Nơi Phật-Mẫu th́ phướn dùng con số 9: ngang 9 tấc, dài 9 thước, phía dưới có 9 thẻ, mỗi thẻ dài 9 tấc, cho nên bề dài lá phướn kể cả các thẻ phía dưới là 9 thước 9 tấc.

Nơi Chí-Tôn th́ dùng số 12 biểu hiện một quyền năng tối thượng: phướn có bề ngang 12 tấc, dài 12 thước chưa kể những cái thẻ phía dưới. Phần dưới có 12 thẻ, mỗi thẻ dài 1 thước 2 tấc

Thầy dạy: "Thập nhị khai Thiên là Thầy, Chúa cả càn khôn thế giới, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay; số 12 là số riêng của Thầy".

Số 9 là cơ vận-chuyển, 3 là ba ngôi. Lấy 3 ngôi hiệp vào cơ vận-chuyển tức là cơ qui nhứt, nắm cả các pháp trong tay, mà người nắm pháp ấy là chủ-tể Càn Khôn vũ trụ, nên Thầy có nói số 12 là số riêng của Thầy là vậy.

“KƯ thành một cuốn gọi Thiên Thơ,

Khai Đạo muôn năm trước định giờ.

May bước phải ǵn cho mạnh trí,

Nắm đuôi PHƯỚN PHỤNG đến DƯƠNG BỜ”.

 Phướn Phụng là Phướn của ĐỨC PHẬT MẪU, Dương Bờ là nơi Đức Chí Tôn ngự. Pháp tu Đại Đạo là phải theo sự dẫn dắt của MẸ mới về hiệp nhất với Đấng Cha Trời được. MẸ là h́nh ảnh của T̀NH THƯƠNG, thể hiện qua việc THƯƠNG YÊU, THA THỨ, PHỤNG SỰ NHƠN SANH. Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Đức Chí Tôn dạy:

-“Thầy hằng nói cùng các con rằng: MỘT TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, các con muốn đến đặng nơi CỰC LẠC th́ phải đi tại cửa nầy mà thôi.”

- “Thầy đă đến chung cùng với các con; các con duy có TU mà ĐẮC ĐẠO. Phải đoái lại bá thiên vạn ức nhơn sanh c̣n phải trầm luân nơi khổ hải, chưa thoát khỏi luân hồi, để ḷng TỪ BI mà độ rỗi.”.

Người Tu theo Đạo, phải học hỏi giáo lư; muốn tu có ấn chứng kết quả mỹ măn, trước hết phải học GIỚI LUẬT, ǵn giữ Tam-Qui, Ngũ-Giới, Tứ-Đại Điều-Qui, cùng lập công quả.

“Chẳng bước đến trường thi khổ hạnh,

Làm sao rơ đặng máy cao sâu.”

“Trường Tiên mở lớp giồi thiên vị,

Khoa Phật khai kỳ dượt săi tu.

Chọn lọc chiên lành cho đáng giá,

Pḥng sao nối nghiệp Đạo ngàn thu”.

 

                                                                      http://www.thienlybuutoa.org/LAD/CDTamThucVN/Hinh%205.jpg

 

 

Top of Page

      HOME